Centrale Raad van Beroep, 10-09-2015 / 14/5643 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3072
Datum10-09-2015
InhoudsindicatieBeŽindiging tijdelijke urenuitbreiding terecht. De aanvraag tot urenuitbreiding boven gemiddeld 36 uur per week dient conform artikel 21, tweede lid, van het ARAR te worden toegewezen tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. Daaruit volgt dat de urenuitbreiding in beginsel ook weer ongedaan gemaakt kan worden indien het dienstbelang zich verzet tegen voortzetting van de urenuitbreiding boven gemiddeld 36 uur per week. Dat de afspraken over tijdelijkheid van de urenuitbreiding niet duidelijk zijn vastgelegd kan niet afdoen aan de bevoegdheid van de minister op grond van het dienstbelang de urenuitbreiding te beŽindigen. Geen strijd rechtszekerheidsbeginsel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 10-09-2015
TAR 2016/102
BeŽindiging urenuitbreiding