Centrale Raad van Beroep, 09-09-2015 / 15-1413 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3127
Datum09-09-2015
InhoudsindicatieBeoordeling nieuwe besluit van 8 mei 2015. Overtreding inlichtingenverplichting door niet melden werkzaamheden. Objectief en subjectief te verwijten. Geen situatie aan de orde waarin had kunnen volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Het Uwv was in dit geval dan ook gehouden om appellant een boete op te leggen. De boete zou in beginsel moeten worden vastgesteld op 50% van 81,-, en door afronding resulteren in een bedrag van 50,-. Volstaan is met een boete van 40,-. Deze boete is hier passend en geboden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★