Centrale Raad van Beroep, 17-09-2015 / 13/6984 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3166
Datum17-09-2015
InhoudsindicatieBeoordeling. Omvang geding. Geen sprake van een situatie waarin de Brummen-rechtspraak van toepassing is. B-score voor gedrag wordt gehandhaafd. Het op onaanvaardbare wijze bejegenen van belangrijke externe relatie van de gemeente en het daarbij vroegtijdig verlaten van de vergadering is voldoende laakbaar om een B-score op te baseren. B-score voor contact houdt geen stand. De Raad voorziet zelf en stelt een C-score vast. Eindoordeel onvoldoende kan geen stand houden, aangezien van de vijf onvoldoende gezichtspunten alleen nog een B-score voor gedrag resteert.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-09-2015
NJB 2015/1809
Beoordeling, omvang geding hoger beroep, Brummen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-09-2015
JB 2015/205
Omvang geding hoger beroep, Toetsing beoordeling, Brummenlijn niet van toepassing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-09-2015 (met noot)
B.W.N. de Waard
AB 2016/148
Scores beoordeling ambtenaar. Brummen-rechtspraak niet van toepassing.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:905 ★★★★★