Centrale Raad van Beroep, 23-09-2015 / 14/2563 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3316
Datum23-09-2015
InhoudsindicatieHet toegekende pgb kan appellante uitsluitend gebruiken voor de betaling van zorg zoals die in artikel 2 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ is opgesomd. Het Zorgkantoor heeft terecht beslist dat de afzonderlijk in rekening gebrachte reistijd van de zorgverlener niet voor betaling uit het pgb in aanmerking komt ogv de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012.