Centrale Raad van Beroep, 17-09-2015 / 14/2353 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3326
Datum17-09-2015
InhoudsindicatiePlichtsverzuim wordt in hoger beroep niet meer bestreden. De Raad ziet in wat appellant heeft aangevoerd geen reden om hem het plichtsverzuim niet toe te rekenen. Het college was dan ook bevoegd om appellant disciplinair te straffen. Onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Het verzoek om vergoeding van immateriŽle schade gaat de grenzen van dit geding te buiten.