Centrale Raad van Beroep, 02-10-2015 / 13/4560 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3388
Datum02-10-2015
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering. Hoewel door het Uwv niet wordt bestreden dat er een causale relatie bestaat tussen de vermoeidheidsklachten van appellante en de ondergane chemotherapie, bevatten de voorliggende (medische) gegevens onvoldoende aanknopingspunten om met betrekking tot deze klachten meer beperkingen in de FML aan te nemen. Geen aanknopingspunten voor de opvatting dat de door de arbeidsdeskundige geselecteerde en aan de schatting ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht niet passend zouden zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AA8466 ★★★★