Centrale Raad van Beroep, 08-10-2015 / 14/6595 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3454
Datum08-10-2015
InhoudsindicatieStopzetting bezoldiging. Ontslag. Plichtsverzuim. Appellante heeft niet meegewerkt aan haar re-integratieverplichtingen door geen gehoor te geven aan dienstopdrachten om te verschijnen voor een gesprek met haar leidinggevende.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2015
TAR 2015/185
Stopzetting bezoldiging en ontslag
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8469
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8469