Centrale Raad van Beroep, 13-10-2015 / 14/2329 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3623
Datum13-10-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om kwijtschelding van resterende schulden na afwijzing van eerdere verzoeken om kwijtschelding. Geen sprake van een herhaalde aanvraag. Appellante voldeed niet aan de in de Beleidsregels neergelegde voorwaarden voor kwijtschelding. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college van zijn beleid had moeten afwijken. Geen ernstige gevolgen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8106 ★★