Centrale Raad van Beroep, 19-10-2015 / 14/1607 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3949
Datum19-10-2015
Inhoudsindicatie1. Ingangsdatum Wet Wajong-uitkering. De beoordeling door het Uwv die ten grondslag ligt aan het bestreden besluit 1, is niet in overeenstemming met de bepalingen van de AAW. Het Uwv heeft de verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige situatie van appellant beoordeeld op de wijze die voortvloeit uit artikel 2:15, tweede lid, van de Wet Wajong. Dit betekent dat het bestreden besluit berust op een onjuiste wettelijke grondslag. 2. Het Uwv heeft het participatieplan dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit 2 ten onrechte opgesteld. Hoofdstuk 3 van de Wet Wajong biedt geen grondslag voor een dergelijk plan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1111 ★★★★★