Centrale Raad van Beroep, 12-11-2015 / 14-1313 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3962
Datum12-11-2015
InhoudsindicatieReorganisatie. Functietypering. Plaatsingsbesluit. In geschil is de koppeling van de functie van adviseur juridische zaken aan de functietypering juridisch adviseur B (schaal 11). Appellant betoogt dat die functie moet worden gekoppeld aan functietypering juridisch adviseur A (schaal 12). Het bestuur heeft de functie van adviseur juridische zaken waarop appellant is geplaatst kunnen koppelen aan de functietypering juridisch adviseur B. Dat de in het functieboek afdeling Toezicht en Handhaving opgenomen functiebeschrijving van de functie adviseur juridische zaken met functietypering juridisch adviseur B, nagenoeg gelijk is aan de functietypering van juridisch adviseur A in het functieboek Waternet dient te worden aangemerkt als een fout maar het bestuur hoefde aan die fout niet de consequentie te verbinden om op de functie adviseur juridische zaken de functietypering juridisch adviseur A van toepassing te verklaren. Het bestuur heeft ter zitting van de Raad overtuigend uiteengezet dat die functie niet inhoudt dat degene die daarop is geplaatst zich bezig houdt met strategisch juridisch beleid, maar dat hij werkzaamheden verricht die in hoofdzaak operationeel van aard zijn. De Raad ziet in wat (...) is overwogen over de door het bestuur gemaakte fout aanleiding om te bepalen dat het bestuur aan appellant het in hoger beroep betaalde griffierecht vergoedt. Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2652 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4192