Centrale Raad van Beroep, 04-11-2015 / 13-4601 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4018
Datum04-11-2015
InhoudsindicatieGeen overschrijding redelijke termijn. Geen schadevergoeding. Appellante heeft geen rechtsmiddelen aangewend tegen het besluit. De door appellante gestelde schade wegens gemaakte kosten voor extra administratieve ondersteuning valt buiten de omvang van dit geding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★