Centrale Raad van Beroep, 17-11-2015 / 14/3879 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4080
Datum17-11-2015
InhoudsindicatieOpschorting en intrekking bijstand. Uit het verslag van het gesprek van 19 september 2013 blijkt ondubbelzinnig dat appellant uiteindelijk zijn toestemming voor een huisbezoek heeft geweigerd en dat hij in zijn weigering heeft volhard nadat één van de handhavingsmedewerkers had meegedeeld wat de gevolgen zijn van het weigeren van een huisbezoek. Appellant heeft ter zitting van de Raad bevestigd dat hij tijdens dit gesprek heeft begrepen wat een huisbezoek inhoudt en welke gevolgen de weigering van een huisbezoek zou kunnen hebben. In het betoog van appellant dat de hersteltermijn van vijf minuten, gelet op zijn Somalische afkomst en daardoor zijn wantrouwen jegens autoriteiten, te kort was, is geen grond te vinden voor het oordeel dat hij niet binnen de gegeven hersteltermijn zijn medewerking aan het huisbezoek kon verlenen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-11-2015
USZ 2015/409
Opschorten en intrekken, Niet meewerken huisbezoek, Bedenktijd meewerken aan huisbezoek.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-11-2015
RSV 2016/7
Intrekking na opschorting. Tijdens kantoorgesprek geweigerd mee te werken aan een huisbezoek. Hersteltermijn van vijf minuten om daaraan alsnog mee te werken is niet te kort.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2445 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:778