Centrale Raad van Beroep, 18-02-2015 / 13-5630 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:441
Datum18-02-2015
InhoudsindicatieGeen machtiging van bewindvoerder overgelgd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 18-02-2015
NJB 2015/473
De kantonrechter van Rechtbank Rotterdam heeft een bewind ingesteld over de goederen die (zullen) toebehoren aan appellante en de Stichting de Rotonde tot bewindvoerder benoemd. De Raad stelt vast dat de hier aan de orde zijnde op grond van het Bijdragebesluit zorg vastgestelde eigen bijdrage onder dit bewind valt. Nu geen machtiging van de bewindvoerder is overgelegd, is het hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2 ★★★★★