Centrale Raad van Beroep, 18-02-2015 / 14-175 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:446
Datum18-02-2015
InhoudsindicatieBij een verzoek om vergoeding van schade geldt als uitgangspunt dat een verzoeker concreet dient te stellen van welke schadeposten hij betaling verzoekt. Ook is het aan hem om toe te lichten dat deze posten in een zodanig verband staan met het onrechtmatige besluit dat zij het bestuursorgaan, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van dat besluit kunnen worden toegerekend. Appellant heeft uiteengezet dat hij al negen jaar ziek is en ook zijn (slechte) financiŽle situatie en de gevolgen hiervan uitgebreid geschetst. Maar welke concrete schadeposten hij van het Uwv vergoed wenst te zien, heeft appellant niet gespecificeerd. Een begin van een toelichting waarom dergelijke schadeposten het Uwv als gevolg van het onrechtmatige besluit kunnen worden toegerekend, heeft appellant evenmin gegeven, laat staan dat hij van een en ander een onderbouwing heeft gegeven. De rechtbank heeft daarom terecht niet aannemelijk geacht dat appellant als gevolg van de besluiten van 10 november 2008 en 23 juni 2009 anderszins schade heeft geleden. Voor zover appellant de Raad heeft verzocht om een deskundige te benoemen om zijn schade te begroten, is daarvoor bij deze uitkomst geen ruimte.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0611 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2091
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:852 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4236 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4248 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4452 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2797
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:498
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:399
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:584
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2060
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:17
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6834
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:11209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1131
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4427