Centrale Raad van Beroep, 02-12-2015 / 14/5666 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4535
Datum02-12-2015
InhoudsindicatieIndicatie voor huishoudelijke hulp. Ook in hoger beroep heeft appellante niet concreet en verifieerbaar onderbouwd waarom de toegekende vijf uur en 20 minuten per week onvoldoende zijn om de desbetreffende taken uit te kunnen voeren. Uit het ten behoeve van de herindicatie opgestelde advies van 27 juni 2012 komt naar voren dat het college van appellante geen inspanningen ten behoeve van het huishouden verwacht. Voor zover het betreft de echtgenoot van appellante, gaat het college enkel uit van het verrichten van die huishoudelijke taken waarvan is gebleken dat de echtgenoot deze taken daadwerkelijk verricht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:817 ★★