Centrale Raad van Beroep, 10-12-2015 / 15/4326 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4568
Datum10-12-2015
InhoudsindicatieToekenning van en overgang naar de LFNP-functie Bedrijfsvoeringspecialist met bijbehorende salarisschaal. Zoals de Raad in de uitspraken van 1 juni 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1550 en ECLI:NL:CRVB:2015:1663) tot uitdrukking heeft gebracht moet aan de transponeringstabel, die geen algemeen verbindend voorschrift is, een zwaarwegende betekenis worden gehecht. De korpschef mag bij het nemen van besluiten over de toekenning van en overgang naar een LFNP-functie ervan uitgaan dat de toepassing van de voor het matchingsproces geldende regels tot de in de tabel vermelde uitkomst leidt. Hij mag in beginsel volstaan met een verwijzing naar de transponeringstabel. De overige werkzaamheden kunnen op grond van de matchingssystematiek dan ook niet leiden tot de toekenning van een ander domein. Op basis van de korpsfunctiebeschrijving kan niet worden geoordeeld dat de matching in het domein Ondersteuning onhoudbaar is. Beroep op de hardheidsclausule slaagt niet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1550 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1663 ★★★★★