Centrale Raad van Beroep, 16-12-2015 / 14/267 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4576
Datum16-12-2015
InhoudsindicatieWIA-uitkering ten onrechte geweigerd. 1) Verzekeringsplicht. Arbeidsrelatie tussen neef en nicht. Niet gebleken dat appellant zich vrijelijk aan zijn werkzaamheden kon onttrekken of dat het hem vrij stond het werk naar eigen inzicht te verrichten dan wel de omvang van het door hem verrichte werk te bepalen. Zo rustte op appellant de verplichting om in het kader van een gezagsverhouding gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. In de verhouding van appellant met [E.] is wel sprake geweest van een arbeidsovereenkomst zodat appellant op grond van de Wet WIA verplicht verzekerd was. 2) Geen sprake van voldoende en ondubbelzinnige indicaties voor het bestaan van een reŽle en volledige arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-12-2015
USZ 2016/42
Beoordeling dienstbetrekking, Familierelatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1785 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6628 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1013
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2339