Centrale Raad van Beroep, 18-12-2015 / 14/5314 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4696
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieTe veel uitkering ontvangen staat vast. Juist oordeel rechtbank dat het Uwv, onder voorwaarden, gehouden is toepassing te geven aan de geldende kortingsbepaling. De terugwerkende kracht kan echter in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel, ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel ingeval het redelijkerwijs niet duidelijk kon zijn dat te veel aan uitkering werd ontvangen. Er was een financiŽle belangen behartiger van appellante en dit maakt dat de herziening met terugwerkende kracht niet ongeoorloofd is. Geen dringende redenen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3909
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2957