Centrale Raad van Beroep, 12-03-2015 / 13-3710 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:737
Datum12-03-2015
InhoudsindicatieStrafontslag met een proeftijd van twee jaar wegens ernstig plichtsverzuim. Overplaatsing. De straf die vanwege (het) plichtsverzuim is opgelegd, te weten voorwaardelijk strafontslag en overplaatsing, bleek, zo staat in rechte vast, wel te kwalificeren als onrechtmatig wegens schending van het evenredigheidsbeginsel. De minister heeft deze straf ongedaan gemaakt door in het nieuwe besluit van 1 juni 2010 alsnog te volstaan met een schriftelijke berisping en het herroepen van de overplaatsing. De overplaatsing als zodanig kon niet meer ongedaan worden gemaakt, omdat appellant inmiddels per 1 juli 2009 ontslag op eigen verzoek was verleend. Niet is onderbouwd dat de minister er actief voor heeft gezorgd dat appellant ontslag op eigen verzoek heeft ingediend, dan wel dat sprake was van dusdanige dwang dat appellant niet anders kon dan ontslag nemen. Geen schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1216 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG3749 ★★★