Centrale Raad van Beroep, 13-03-2015 / 13-757 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:883
Datum13-03-2015
InhoudsindicatieToekenning uitkering ingevolge de Wet WIA naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 80%. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig is geweest. Uitgaande van de juistheid van de door het Uwv vastgestelde beperkingen, kan het oordeel van de rechtbank worden onderschreven dat er geen aanknopingspunten zijn voor twijfel aan de medische geschiktheid van appellant voor de uiteindelijk geselecteerde functies.