Centrale Raad van Beroep, 18-07-2018 / 18/1811 WMO15


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2185
Datum18-07-2018
InhoudsindicatieNiet-ontvankelijkverklaring beroepen met betrekking tot de bestreden besluiten 1 tot en met 3 wegens geen procesbelang. Afwijzing aanvraag om een (tijdelijke) maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015. Appellante is in staat om op eigen kracht en met gebruikelijke hulp huisvesting voor haar gezin te vinden.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1298