Hoge Raad, 08-12-2006 / C05/256HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AZ0758
Meer over deze zaak:
Datum08-12-2006
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Geschil tussen de ontvanger en een directeur-enig aandeelhouder van failliet verklaarde vennootschappen die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden, over diens aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad doordat hij als bestuurder van de fiscale eenheid onbehoorlijk en in strijd met de terzake bestaande wettelijke verplichtingen heeft gehandeld door de fiscale eenheid niet of niet tijdig dan wel niet juist en volledig belastingaangiften te laten doen waardoor de ontvanger is benadeeld; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder, maatstaven.
Recht.nl artikelBestuurder niet civiel aansprakelijk voor omzetbelastingschulden (02-02-2007)
De Hoge Raad heeft in een civiel arrest beslist dat een bestuurder en enig aandeelhouder van twee vennootschappen niet aansprakelijk was voor de omzetbelastingschulden van die vennootschappen.
De ondernemingen van de vennootschappen liepen al enige jaren niet goed. De bestuurder had onder meer met de omzetten van de vennootschappen over de jaren heen geschoven en had (daardoor) diverse malen te lage aangiften omzetbelasting gedaan. De Ontvanger stelde de bestuurder civielrechtelijk aansprakelijk.
In dit arrest zet de Hoge Raad bovendien duidelijk op een rij welke maatstaven worden gehanteerd bij persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder op grond van onrechtmatige daad.
> Bestuurder was niet civielrechtelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden vennootschappen (PriceWaterhouseCoopers)
> Noot bij Belastingdienst / Roelofsen, Hoge Raad 8 december 2006 (Mr B.A. Bendel, CMS Derks)
> Overzichtsarrest Hoge Raad inzake aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement (Mr S. Mekking, Wieringa Advocaten)
> Ontvanger/Roelofsen (Via Juridica)
Recht.nl artikelNoot bij Belastingdienst / Roelofsen, Hoge Raad 8 december 2006 (19-03-2007)
Indien binnen een fiscale eenheid bepaalde fiscale verplichtingen worden geschonden en fiscale aanslagen onbetaald worden gelaten, geldt dan onder de omstandigheden van het voorliggende geval dat de bestuurder daarvan een voldoende ernstig persoonlijk verwijt treft en dat hij mitsdien persoonlijk aansprakelijk is jegens de Ontvanger?
> Noot bij Ontvanger / Roelofsen, Hoge Raad 8 december 2006 (Mr B.A. Bendel, CMS Derks)
> Aansprakelijkheid van bestuurders door onrechtmatig handelen (Wieringa advocaten)
Recht.nl artikelProefschrift: De ernstigverwijtmaatstaf bij bestuurdersaansprakelijkheid (22-01-2019)
Een veelomvattend rechtstheoretisch en rechtshistorisch onderzoek naar het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht, waarbij de zogenoemde ernstigverwijtmaatstaf centraal staat. Het is twintig jaar geleden dat de Hoge Raad de maatstaf voor de beoordeling van interne bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 2:9 BW) heeft overgenomen en elf jaar geleden dat deze ook bij de beoordeling van externe bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 6:162 BW) een hoofdrol is gaan spelen. Maar wat betekent de term 'ernstig verwijt' eigenlijk? En wat bedoelt de Hoge Raad als hij de ernstigverwijtmaatstaf een 'hoge drempel voor aansprakelijkheid' noemt? Hoog ten opzichte van wat? Kortom, is de rechtsontwikkeling wel zo vanzelfsprekend als het lijkt en is de ernstigverwijtmaatstaf wel te rechtvaardigen?
> Proefschrift: Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie: over rechtsvorming en taal, onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad en ernstig verwijt (Winand Westenbroek, EUR.nl)
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling (17-01-2020)
Een bestuurder van een vennootschap is niet persoonlijk aansprakelijk jegens een vennootschapsschuldeiser die is benadeeld wegens het onbetaald en onverhaalbaar blijven van zijn vordering, op de enkele grond dat die bestuurder het faillissement van de vennootschap heeft aangevraagd en daarna heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap een of meer andere schuldeisers heeft betaald met voorrang boven die vennootschapsschuldeiser.
Onder verwijzing naar Ontvanger/Roelofsen oordeelt de Hoge Raad dat de betrokken bestuurder ter zake van deze benadeling persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
> Bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling (Houthoff.com)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
NJ 2006/659
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
RvdW 2007, 1139
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
NJB 2007, 19
Bestuurdersaansprakelijkheid. Geschil tussen de ontvanger en een directeur-enig aandeelhouder van failliet verklaarde vennootschappen die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden [...]
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
JRV 2007, 8
Bestuur. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR (met noot)
C.R. Zijderveld
Bb 2007, 9
Aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover schuldeisers van de vennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
ęJINĽ 2007/70
Onrechtmatige daad. Niet-nakomen wettelijke verplichting. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Maatstaf. 'Oosterhof' aansprakelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
V-N 2007/11.23
Aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. DGA niet aansprakelijk voor niet betalen van omzetbelastingschuld door fiscale eenheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
Journaal IF&Z 2007/19
Onrechtmatig handelen. Persoonlijke aansprakelijkheid. Maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
JOR 2007/38
Bestuurdersaansprakelijkheid. Fiscale eenheid. Onbetaald en onverhaalbaar laten vordering Ontvanger. Geen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
Ondernemingsrecht 2007, 36
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Geen Beklamel-geval. Treft bestuurder een voldoende ernstig persoonlijk verwijt?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
RN 2007, 12
Ondernemingsrecht. Wanneer is een bestuurder aansprakelijk indien de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
Journaal IF&Z 2007/59
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad bestuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
JRV 2007, 123
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Bestuurder niet aansprakelijk voor onbetaald gebleven omzetbelastingschulden: geen sprake van ernstig verwijt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-12-2006, C05/256HR
Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelBeklamel en Ontvanger/Roelofsen, hoe zit het ook alweer?
R. van der Jagt
JutD 2017/76
Er zijn meerdere grondslagen op basis waarvan bestuurders van (besloten) vennootschappen persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn ten opzichte van contractpartijen van die vennootschappen. Een tweetal grondslagen voortvloeiend uit de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) kunnen worden gevonden in de uitspraken van de Hoge Raad van 6 oktober 1989 en van 8 december 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AZ0758 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:829 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:484 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7697 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6649 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4441 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:236 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1802 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7490 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:139 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4914 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AZ0758 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1139
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3928
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:15
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1695
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3428
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8122
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8686
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ4142
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1996
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3628
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2388
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4708
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:725
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:190
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4138
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3554
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3209
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1017
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1224
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1141
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:204
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:980
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5982
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7539
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2509
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:596
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5277
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1056
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5668
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1875
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1858
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:675
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:332
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1774
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8423
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:750
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA3348
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:7229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:878
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ3298
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5129
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8130
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4088
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1778
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6199
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:7517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM2332
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7176
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2008:BD1777
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2020:73
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2020:2
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:10402
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7743
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7241
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5118
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1572
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1479
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1040
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3558
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1256
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3860
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:629
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:9345
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9903
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7275
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6863
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5146
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4354
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3614
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:9062
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:8279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1290
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4226
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1825
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3331
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3312
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1714
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1156
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1077
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:775
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:442
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7601
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5651
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5636
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4587
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3173
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2204
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:809
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3224
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1464
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:74
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4728
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:11277
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6225
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2522
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2344
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5391
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:2055
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5852
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5484
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11169
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:370
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3728
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1153
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13600
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:232
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:633
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3587
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3586
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2496
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2153
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1250
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1013
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10731
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10525
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10345
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9844
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9223
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8525
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7493
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7119
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5707
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2874
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:699
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10144
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7555
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6614
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:538
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2530
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2473
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2318
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5676
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2288
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1693
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:109
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:7463
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3001
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2356
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10792
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9077
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2660
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3165
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10699
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9986
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8604
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7516
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6468
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6178
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4968
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4654
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3929
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3800
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:824
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:255
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8031
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8029
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:248
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:79
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3364
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2905
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:11230
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4528
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9154
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4275
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2337
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2259
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1935
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1238
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9552
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8808
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4699
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3062
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2301
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1832
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1811
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:669
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3883
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:394
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4488
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:4198
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1195
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6019
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3466
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2887
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:4005
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3336
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:460
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8056
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7753
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5306
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4196
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3379
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1934
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:531
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:203
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9329
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2319
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:6889
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:9110
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4972
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4663
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4660
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3665
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3662
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3654
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2765
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:274
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2953
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:651
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7860
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6233
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5254
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2879
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2179
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:9467
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:6057
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2336
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:2832
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7200
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ6207
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:7316
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:9458
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:2925
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19716
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:18167
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3772
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3768
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6881
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6711
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3724
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1024
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9330
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8515
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BX5486
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:1766
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1626
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2012:BW4873
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2012:BY7934
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5935
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW3790
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV9842
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1092
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW3225
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6650
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BR0215
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BR4944
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BQ5280
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BP7534
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV8381
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BP2561
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2011:BU9696
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8772
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7404
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL4366
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BO2865
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BM5941
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0352
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL6052
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2009:BI4707
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BI7381
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2008:BD3679
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2007:BA9406
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2007:BB0122