Hoge Raad, 13-02-2015 / 14/00725


ECLIECLI:NL:HR:2015:305
Datum13-02-2015
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Invoering salary-freeze in afwijking van CAO. Mocht werkgever aannemen dat werknemers, door niet te protesteren, welbewust met desbetreffende maatregel hebben ingestemd? HR 12 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3570.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-02-2015
RvdW 2015/315
Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Invoering ‘salary-freeze’ in afwijking van CAO. Mocht werkgever aannemen dat werknemers, door niet te protesteren, welbewust met desbetreffende maatregel hebben ingestemd? HR 12 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3570.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-02-2015 (met noot)
E. Loesberg
JAR 2015/75
“Salary freeze” in afwijking van protocol, Onvoorziene omstandigheden, Mocht werkgever aannemen dat werknemers, door niet te protesteren, welbewust hebben ingestemd
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3570 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2277 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2277 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1047
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1045