Rechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017 / C/16/415769 / HA ZA 16-375


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1
Datum11-01-2017
InhoudsindicatieBank handelt niet onrechtmatig door de opname van gegevens van een persoon, die valse bankbiljetten heeft gewisseld, in haar incidentenregister en in het externe verwizingsregister. Ook de aanvullende eisen van de redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat de bank de gegevens moet verwijderen. Aan het vereiste, dat de feiten en omstandigheden de bewezenverklaring, in de zin van artikel 350 Sv, van een strafbaar feit kunnen dragen, is voldaan. De gedragingen van degene de de valse bankbiljetten heeft gewisseld kunnen worden gekwlificeerd als schuldwitwassen.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 11-01-2017
JBP 2017/7
Rabobank handelt niet onrechtmatig door de opname van gegevens van een persoon, die valse bankbiljetten heeft gewisseld, in haar incidentenregister en in het externe verwijzingsregister.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH4720 ★★★★★