Rechtbank Midden-Nederland, 29-03-2017 / 5073140 / LC EXPL 16-1897


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1745
Meer over deze zaak:
Datum29-03-2017
InhoudsindicatieAhold heeft het recht om op grond van artikel 7:303 BW een verzoek tot aanpassing van de huurprijs in te dienen. De huurovereenkomst voor het oorspronkelijk gehuurde is immers ingegaan op 2 oktober 2002 voor de duur van tien jaar, vervolgens is deze verlengd met een periode van vijf jaar tot 1 oktober 2017. Door Ahold is niet eerder een vordering tot huurprijsaanpassing ingediend. Het meest verstrekkende verweer van verweerder is dat met het sluiten van de Allonge (Uitbreiding) partijen een nieuwe huurprijs voor het Gehuurde zijn overeengekomen, zodat huurprijswijziging ex art. 7:303 BW voor het eerst aan de orde is met ingang van 1 januari 2019. Ahold dient niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering. De kantonrechter is van oordeel dat partijen gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de Allonge, niet vrij zijn om huurprijsvaststelling te vorderen ex artikel 7:303 BW. Gelet op de ingangsdatum van de Allonge kan dit pas op zijn vroegst per 1 januari 2019. Ahold dient dan ook niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot huurprijsvaststelling. Met toepassing van de geformuleerde rechtsregel uit het arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2008 ECLI:NL:HR:2008:BB5923 ([achternaam]/[achternaam]).
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 29-03-2017 (met noot)
M.W.J. Wösten
TvHB 2017/16
Huurprijs, uitbreiding gehuurde
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 29-03-2017
WR 2017/150
Huurprijswijziging bedrijfsruimte: huurprijsaanpassing voor het geheel bij huren extra metrage winkelruimte? wachttijd 5 jaar; huurster niet-ontvankelijk in haar verzoek tot huurprijsaanpassing
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB5923 ★★