Rechtbank Midden-Nederland, 20-03-2017 / 5272861 UT VERZ 16-16554, 5164960 UT VERZ 16-12762


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3612
Datum20-03-2017
InhoudsindicatieErfrecht. Vereffening nalatenschap. Vereffening is geen verdeling. Artikel 4:7 BW schulden van de nalatenschap. Vaststelling loon vereffenaar. Aanwijzingen kantonrechter aan vereffenaar. Indien geen spoedige overeenstemming erfgenamen over wijze van verdeling, dan saldo naar Staat ex art. 4:226 BW.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 20-03-2017 (met noot)
E.M.A. van Amersfoort
TE 2017, afl. 5, p. 99
Verzoek matiging loon vereffenaar; aanwijzing kantonrechter ex artikel 4:210 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:138 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1276