Rechtbank Midden-Nederland, 15-08-2017 / AWB - 16 _ 2930


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4588
Meer over deze zaak:
Datum15-08-2017
InhoudsindicatieTegemoetkoming in planschade. Woongenot wordt aangetast door bestemmingsplan waardoor sprake is van waardevermindering van woningen. Verweerder mocht afgaan op de door de deskundige uitgebrachte adviezen. Verschillende relevante aspecten als uitzicht, lichttoetreding, situeringswaarde, hinder/overlast en privacy zijn door de deskundige beoordeeld en meegewogen. Geen voordelen bestemmingsplan voor derde-partijen. Gehanteerde percentage NMR redelijk en aanvaardbaar. Waardering woningen echter niet voldoende inzichtelijk gemaakt in adviezen deskundige. Beroep gegrond. Rechtsgevolgen vernietigde besluit blijven in stand.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7254 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2071 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:112 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:162