Rechtbank Midden-Nederland, 23-10-2017 / 5866324 UE VERZ 17-146


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5347
Meer over deze zaak:
Datum23-10-2017
InhoudsindicatieNa opzegging van de arbeidsovereenkomst komt de werkgever geen beroep toe op de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van artikel 24 lid 2 onder c van de Ontslagregeling dat de waarde van de vlottende activa op 31 december 2015 kleiner dient te zijn dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar. Niet is komen vast te staan dat de aanspraak van de moedermaatschappij op uitbetaling van een dividenduitkering die ter verrekening in de rekening courant is opgenomen, (in zijn geheel) is aan te merken als een kortlopende schuld en dat de jaarstukken op dit punt een getrouwe weergave bieden van de kortlopende schulden per 31 december 2015.