Rechtbank Midden-Nederland, 20-10-2017 / 6167505 UE VERZ 17-305


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5467
Meer over deze zaak:
Datum20-10-2017
InhoudsindicatieOntbinding arbeidsovereenkomst bestuurder zorginstelling op de g-grond; ernstig verwijtbaar handelen werkgever; bij bepalen hoogte billijke vergoeding weegt mee dat de WNT (Wet normering topinkomens) op de arbeidsrelatie van toepassing is.
Recht.nl artikelDe billijke vergoeding en de Wnt (01-12-2017)
In deze uitspraak wordt de toepasselijkheid van de Wet normering topinkomens meegenomen bij het bepalen van de billijke vergoeding na het ontslag van een bestuurder van een zorginstelling. De onderbouwing dat publiek geld primair bedoeld is voor zorgverlening, lijkt maatschappelijk gezien wellicht gewenst. De billijke vergoeding geldt echter voor gevallen van ernstig verwijtbaar handelen. De Wnt zou daarmee de gevolgen van ernstig verwijtbaar handelen voor Wnt-plichtige instellingen beperken.
> De billijke vergoeding en de WNT (Simon van IJsendoorn, KvdL.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 20-10-2017
RAR 2018/34
Bij bepalen hoogte billijke vergoeding weegt mee dat de WNT (Wet normering topinkomens) op de arbeidsrelatie van toepassing is.