Rechtbank Midden-Nederland, 20-12-2017 / C/16/413019 / HL ZA 16-109


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6285
Meer over deze zaak:
Datum20-12-2017
InhoudsindicatieDe invulling van de participatie in het windmolenpark Noordoostpolder van 32 boeren verenigd in de Westermeerwindgroep is nog niet duidelijk. Er is een overeenkomst tussen de boeren en Westermeerwind BV, maar tegen welke de prijs de boeren kunnen deelnemen kan nog niet worden vastgesteld. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een tussenvonnis beslist. De groep boeren had eind vorige eeuw plannen om windmolenparken te realiseren. De groep boeren heeft die plannen laten varen omdat de gemeente besloot dat er voor de plaatsing van windturbines één integraal beleid moest komen en de boeren binnen het daarvoor door Westermeerwind BV ontplooide initiatief konden participeren. Ook vond de gemeente het belangrijk dat de inwoners van de Noordoostpolder konden participeren in het project. De boeren moesten betrokken worden bij de invulling van het gezamenlijke plan. De belangen van de boeren werden voor en bij de totstandkoming van een convenant en een bijgevoegde participatienotitie in 2002 behartigd door Westermeerwind BV. Daarbij werd als basisprincipe afgesproken dat maximaal 75% van het vermogen beschikbaar was voor deelneming door de 32 boeren, inwoners van de Noordoostpolder en overige boeren en dat de 32 boeren voor maximaal 40% van die 75% konden participeren. De rechtbank oordeelt dat er een afspraak tot stand is gekomen die Westermeerwind BV verplicht om aan die boeren de mogelijkheid te bieden om voor maximaal dat percentage deel te nemen. Dat ziet volgens de rechtbank niet alleen op participatie in het aantal gerealiseerde megawatts, maar ook op de omvang van deelneming in vennootschapsvermogen. In het kader van de voorgenomen uitwerking van de participatie heeft Westermeerwind BV in 2013 een voortgangsrapportage opgesteld. Volgens die rapportage zouden de participatievorm en het percentage van de deelneming voor de boeren worden aangepast, die daardoor beduidend lager zou uitvallen. Dit is in strijd met de eerdere overeenkomst tussen Westermeerwind BV en de 32 boeren om hen de mogelijkheid te bieden voor maximaal 30% te participeren. Volgens de boeren hebben zij het recht om hun aandeel tegen kostprijs te kopen omdat dit tijdens een bijeenkomst in december 2001 is afgesproken. Dit kan niet uit de stukken worden afgeleid. Wel is er een brief en zijn er persoonlijke aantekeningen van die bijeenkomst waarin wordt gesproken over investeringsbedragen. Ook heeft de rechtbank uit de stukken afgeleid dat Westermeerwind BV van die bijeenkomst een geluidsopname heeft gemaakt. De rechtbank heeft nu bepaald dat die opname en een gewaarmerkt transcript moeten worden ingediend. De boeren kunnen daar vervolgens op reageren. Ook acht de rechtbank het mogelijk dat van de afspraak in december 2001, waarop de boeren zich beroepen, nog ander bewijs moet worden geleverd. De rechtbank houdt daarom iedere verdere beslissing aan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8510 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2726