Rechtbank Midden-Nederland, 27-12-2017 / 5639962 UC EXPL 17-738


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6550
Datum27-12-2017
InhoudsindicatieRechtsmacht aansprakelijkheid Italiaanse curator voor betaling van facturen voor in Nederland verleende rechtsbijstand: Insolventieverordening of Brussel Ibis-verordening?
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-12-2017 (met noot)
M. Verdonk
INS 2018/74
Fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder nu de betalingsonmacht van de rechtspersoon niet op juiste wijze bij het Pensioenfonds is gemeld en betaling van de termijnen over de meldingsperiode wegens het vermoeden van onbehoorlijk bestuur is uitgebleven. Een melding van betalingsonmacht ex artikel 23 lid 2 Wet Bpf 2000 kan ook voor toekomstige termijnen worden gedaan.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-12-2017 (met noot)
M. Verdonk
INS 2018/73
Zowel kwalitatieve als persoonlijke aansprakelijkheid van een Italiaanse curator nu die een Nederlandse advocaat opdracht heeft gegeven om een in Nederland gevoerde procedure namens de Italiaanse boedel voort te zetten en haar omtrent de vergoeding voor die werkzaamheden op het verkeerde been heeft gezet.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-12-2017
FIP 2018, sign. 178
Rechtsmacht aansprakelijkheid Italiaanse curator betaling facturen voor in Nederland verleende rechtsbijstand.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-12-2017 (met noot)
P.M. Veder
JOR 2018/160
Internationaal privaatrecht. Rechtsmacht aansprakelijkheid Italiaanse curator q.q. en pro se, Toepasselijkheid Brussel I bis, Geen sprake van “aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag”, Toepasselijk recht op de wijze van procederen, Informatieverplichting curator in verband met onbekendheid afwikkeling buitenlandse insolventieprocedure, Omvang schade.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-12-2017
FIP 2018, sign. 309
Rechtsmacht aansprakelijkheid Italiaanse curator q.q. en pro se.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU4204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5668 ★★★★