Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017 / C/16/449615 / KG ZA 17-829


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6765
Datum22-12-2017
Inhoudsindicatiekg. aanbestedingsleidraad bevat een rekenformule. in nvi wordt een rekenvoorbeeld gegeven, gebruikmakend van een daarop lijkende maar net iets andere formule.
Recht.nl artikelFoutief voorbeeld in Nota van Inlichtingen voor rekening van inschrijver (13-03-2018)
In hoeverre mag een inschrijver afgaan op een foutief gegeven rekenvoorbeeld van de aanbestedende dienst in de Nota van Inlichtingen?
> Foutief voorbeeld in de NvI komt voor rekening van de inschrijver (Laurens Vermeulen, Kienhuishoving.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 22-12-2017
JAAN 2018/72
Grossmann, Transparantiebeginsel, Transparantie gunningscriteria, Transparantie beoordelingsmethodiek.