Rechtbank Midden-Nederland, 24-11-2017 / C/16/446569 / KG ZA 17-699


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6766
Meer over deze zaak:
Datum24-11-2017
Inhoudsindicatiekg. aanbestedingsprocedure met presentatie. is subjectief element in het in leidraad opgenomen beoordelingskader voldoende geobjectiveerd? hebben beoordelaars zich aan dit kader gehouden? hebben zij ook eerdere ervaringen met inschrijver meegewogen?
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 24-11-2017 (met noot)
C.A.M. Lombert, A.J. Horenblas
JAAN 2018/71
Objectiviteit beoordelingscommissie, Transparantie beoordelingsmethodiek, Beoordeling gunningscriteria, Herbeoordeling.