Rechtbank Rotterdam, 24-02-2015 / ROT 15/724


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1186
Datum24-02-2015
InhoudsindicatieWeigering partij melkpoeder voor wederinvoer in de EU. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om onder wederinvoer tevens te verstaan het binnenbrengen op Nederlands grondgebied. Gelet op de duidelijke tekst en strekking van artikel 15, eerste lid, van Richtlijn 97/78/EG komt NVWA niet de bevoegdheid toe om van die bepaling af te wijken (vgl. CBb 15 september 2014, ECLI:NL:CBB:2014:339).
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 24-02-2015
JW 2015/13
invoer, melkpoeder, wederinvoer
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:339 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6580
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1738
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4107