Rechtbank Rotterdam, 10-04-2015 / ROT 15-1634


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:2495
Datum10-04-2015
InhoudsindicatieUitgeprocedeerde asielzoeker. Herhaald verzoek tot wijzing eerder toegewezen voorziening. Opvang op grond van de Wmo. Eerder ordemaatregel getroffen aansluitend bij de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4178. Geen aanleiding om verderstrekkende voorziening in de vorm van opvang in eenpersoonskamer te verstrekken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4178 ★★★★