Rechtbank Rotterdam, 28-05-2015 / ROT 14/5102


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:3634
Datum28-05-2015
InhoudsindicatieAmbtenarenzaak. Politieambtenaar. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er na de eerste klap geen functionele noodzaak was om meer geweld toe te passen tegen de op dat moment zichtbaar roerloos op zijn buik liggende, weerloze verdachte en dat eiser op verwijtbare wijze is doorgeschoten in het toepassen van geweld jegens de verdachte. De rechtbank volgt verweerder hierin. Dit leidt tot het oordeel dat verweerder het door eiser toegepaste geweld terecht als disproportioneel heeft aangemerkt. Gezien de ernst van het plichtsverzuim heeft verweerder de opgelegde straf van voorwaardelijk ontslag terecht niet als onevenredig zwaar beschouwd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5986 ★★★★