Rechtbank Rotterdam, 02-07-2015 / AWB - 14 _ 7382


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:4651
Datum02-07-2015
InhoudsindicatieWet toezicht trustkantoren (Wtt). Intrekking vergunning tot het verlenen van trustdiensten. DNB heeft aannemelijk gemaakt dat (d) vanaf de oprichting binnen (a) een (mede)beleidsbepalende rol heeft gehad en dat hij houder is van een middellijke, gekwalificeerde deelneming in de zin van artikel 1, aanhef en onder g, van de Wtt. DNB stelt zich terecht op het standpunt dat (a) door haar handelwijze bewust een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, waarmee zij heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wtt en artikel 5 van de Wtt. DNB heeft in redelijkheid tot intrekking van de vergunning kunnen overgaan.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 02-07-2015 (met noot)
M. van Eersel
JOR 2015/265
Intrekking vergunning trustkantoor, Onjuiste informatieverstrekking ten aanzien van medebeleidsbepaler en houder van middellijke, gekwalificeerde deelneming, Karakter van betrouwbaarheidstoets, DNB heeft in redelijkheid vergunning kunnen intrekken
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:306
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7391
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:306