Rechtbank Rotterdam, 29-07-2015 / 480609 + 11 / HA RK 15-597-8


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5692
Datum29-07-2015
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. Zelfs indien juist is de visie van verzoekers, inhoudende dat de verlenging van de bij tussenuitspraak aan ACM gestelde termijn waarbinnen zij een verzuim diende te herstellen bij nieuwe tussenuitspraak had moeten geschieden (ipv bij brief van de griffier), kan ook dan nog niet worden gesproken van een zwaarwegende aanwijzing voor partijdigheid. Geen aanwijzing voor partijdigheid vormt de kennelijke misslag in de tussenuitspraak over het in beginsel uitspraak doen op het beroep zonder tweede zitting. Niet ter beoordeling van de wrakingskamer is of de rechters in de tussenuitspraak zijn teruggekomen om een eerdere uitspraak. Het gaat er niet om of de standpunten en argumenten van verzoekers goed en in voldoende mate zijn verwoord en besproken, maar of de bewuste uitspraak weergeeft hoe de rechters tot hun uitspraak zijn gekomen.