Rechtbank Rotterdam, 20-08-2015 / ROT 14/372


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:6000
Datum20-08-2015
InhoudsindicatieAKW woonlandbeginsel. Anders dan in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 12 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4182, woont eiser in Nederland. De rechtbank ziet hierin geen reden om ten aanzien van de toetsing aan de internationaalrechtelijke bepalingen tot een ander oordeel te komen. Het beroep dat eiser doet op Besluit 3/80 van de Associatieraad en het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid slaagt evenmin. Gelet op de rechtspraak bestaat geen grond om te oordelen dat de wetgever met de overgangsperiode van zes maanden de belangen van rechthebbenden, zoals eiser, onvoldoende in acht heeft genomen. Beroep ongegrond
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4182 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6593 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:50 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:8
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:510