Rechtbank Rotterdam, 03-08-2015 / ROT 14/7722


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:6383
Datum03-08-2015
InhoudsindicatieDe rechtbank stelt bij haar beoordeling ambtshalve voorop dat artikel 11a van de Tabakswet per 1 januari 2015 is komen te vervallen, hetgeen samenhangt met de opneming per die datum van een algeheel rookverbod voor werkgevers en exploitanten van horeca-inrichtingen in het gewijzigde artikel 10 van de Tabakswet. De bijlage bij de Tabakswet is echter niet aangepast. Dit is een klaarblijkelijke omissie van de wetgever. (...) Naar de rechtbank eerder heeft geoordeeld, dient bij de vraag of sprake is van een dienstverband, behoudens tegenbewijs, aangeknoopt te worden bij de inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (uitspraak van 3 april 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2396). Vaststaat dat de horeca-inrichting op naam van eiser in het handelsregister als eenmanszaak met één werkzame persoon staat ingeschreven. Eiser heeft met de in verband met een dienstverband elders overgelegde arbeidsovereenkomst en loonstroken niet aangetoond dat hij in het geheel geen feitelijke zeggenschap kan hebben gehad over de horeca-inrichting. Ook hetgeen ter zitting in algemene zin is aangevoerd omtrent feitelijke gezagsverhoudingen in de Turkse cultuur, waarin leeftijdsverschillen eiser stelt dat zijn neef [medewerker] drie jaar ouder is van groot belang zouden zijn en waardoor [medewerker] bijvoorbeeld bevoegd zou zijn de zaak te verkopen of te sluiten, doet naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende afbreuk aan de inschrijving in het handelsregister van [Naam] als eigenaar welke inschrijving voor eisers rekening moet komen en zijn op grond daarvan te veronderstellen zeggenschap.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2396