Rechtbank Rotterdam, 04-09-2015 / C/10/480221 / KG ZA 15-766


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:7101
Datum04-09-2015
Inhoudsindicatievordering tot nakoming overeenkomst afgewezen / beroep op retentierecht niet geslaagd code van alarmsysteem beschouwd als zaak ex. art. 3:290 juncto 3:2 BW