ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8180
Toegevoegd23-07-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-05-2017 / AWB - 16 _ 28271
Inhoudsindicatie8:81 Awb, visum, geen spoedeisend belang.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:223
Toegevoegd21-07-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-06-2017 / 16/523 en 16/524
InhoudsindicatieInbrengen in de procedure van (intern) boetebeleid van AFM. Verzoek om beperking van de kennisneming op grond van artikel 8:29 van de Awb. Hetgeen AFM ter motivering van haar geheimhoudingsverzoek heeft aangevoerd, is naar het oordeel van het College onvoldoende om de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd te achten.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:2726
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 11-07-2017 / C/18/175691 / HA RK 17-99
Inhoudsindicatiebillijke vergoeding ex. art. 7:682 lid 3 BW voor statutair bestuurder, billijke vergoeding ex art. 7:6716 lid 8c BW bij ontbinding arbeidsovereenkomst als statutair directeur; maatstaf voor hoogte van de billijke vergoeding na arrest HR 30 juni 2017 ECLI:NL/HR:2017:1187 en conclusie AG De Bock
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3308
Toegevoegd21-07-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-07-2017 / 200 191 699_01
InhoudsindicatieOngeval met brommer. Is de provincie aansprakelijk ingevolge artikel 6:174 lid 1 BW dan wel artikel 6:162 BW? Het hof gelast nader onderzoek.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3309
Toegevoegd21-07-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-07-2017 / 200 175 133_01
InhoudsindicatieGeschil over de overeengekomen huurprijs en contante betalingen Het hof beveelt een comparitie van partijen en neemt de agenda in het arrest op
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8100
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-07-2017 / C/09/14/172 R
InhoudsindicatieAfwijzing tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling. Boedelachterstand niet verwijtbaar, want niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van schuldenares. Overige tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen leiden ook niet tot tussentijdse beëindiging.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8101
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Den Haag, 18-07-2017 / C/09/14/309 R
InhoudsindicatieGeen vrijstelling met terugwerkende kracht aannemen. Procedure van verzoek tot vrijstelling door r-c laat zich niet achteraf vervangen door een inschatting. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen verzet zich tegen integrale herbeoordeling van de sollicitatieplicht. Anders kan achteraf altijd worden hersteld wat eerder is verzuimd of misgegaan. Vrijstelling dient dan niet de rechtszekerheid, maar enkel de geruststelling van sanieten. In dat geval zou er geen reden zijn de keuringskosten ten laste van de boedel te laten komen.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3310
Toegevoegd21-07-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-07-2017 / 200 203 952_01
InhoudsindicatieKort geding in onderwijszaak strekkende tot terugplaatsing minderjarige op een school die stelt handelingsverlegen te zijn met betrekking tot deze minderjarige; vordering in hoger beroep alsnog afgewezen; toetsingsmaatstaf is de situatie ten tijde van de beslissing in hoger beroep.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:2915
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Overijssel, 13-07-2017 / C/08/203202 / KG ZA 17-199
InhoudsindicatieGeschil over voormalige echtelijke woning
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5734
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2017 / 10/660138-17
InhoudsindicatieVeelpleger. Veroordeling wegens winkeldiefstal. Oplegging maatregel ISD voor de duur van één jaar zonder aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3311
Toegevoegd21-07-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-07-2017 / 200 189 279_01
InhoudsindicatieKennelijk onredelijk ontslag. Opzegging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Valse reden.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5733
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 04-07-2017 / 10/810112-17
InhoudsindicatieVeroordeling gevangenisstraf 30 maanden wegens brandstichting bij garagebedrijf en vernieling van een personenauto. Vijf personenauto's zijn geheel of gedeeltelijk verbrand.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5736
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-07-2017 / C/10/527637 / KG ZA 17-554
InhoudsindicatieKort geding. Vordering aandeelhouder tot ontslag statutair bestuurder (die een concurrerend bedrijf heeft opgericht?) en tot schadevergoeding. Betekening aan een gedaagde in de Russische Federatie. Haags Betekeningsverdrag 1965. Zekerheid proceskosten? Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954. IPR. Rechtsmacht. Toepasselijk recht. Artikel 4 lid 1 en 2 van Verordening (EU) Nr. 1215/2012 (Herschikte EEX-Verordening). Artikel 7 Rv. Rome II verordening (Verordening (EG) nr. 864/2007). Art. 10:159 BW. Artikel 8 lid 2 Verordening (EG) Nr. 593/2008 (de Rome I Verordening). Art. 10:154 BW. Geldvordering in kort geding. HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564 inzake ABP/Poot. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2009, JOR 2010/121. Opheffing conservatoir beslag. Non-concurrentiebeding art. 7:653 lid 1 sub b BW Verklaring derde-beslagene art. 477a lid 1 Rv. Artikel 843a lid 1 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5731
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2017 / 10/681065-17
InhoudsindicatieVeelpleger. Veroordeling voor vernieling en bedreiging. Oplegging maatregel ISD voor de duur van één jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5216
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 20-07-2017 / KG ZA 17-516
InhoudsindicatieMaatstaf uitleg overeenkomst bij commerciële transactie
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5732
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2017 / 10/660052-17
InhoudsindicatieVeroordeling tot een gevangenisstraf van 20 maanden/waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Voorhanden hebben van 5.842 gram heroïne, 46 gram cocaïne en voorbereidingsmiddelen en witwassen geldbedrag van 15.000 euro.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8105
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Den Haag, 02-06-2017 / 17/10459
InhoudsindicatieVerkapte staandehouding. Aan de enkele omstandigheid dat eiser in de hal van het NS station een blikje bier aan het drinken was, gevolgd door het kopen van meer wijn en bier, kan geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vw 2000 worden ontleend. Belangenafweging in het voordeel van eiser. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3312
Toegevoegd21-07-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-07-2017 / 200 129 723_01
InhoudsindicatieBeleggen. Pensioenvoorziening. Bewijs beleningsgraad
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5730
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 04-07-2017 / 10/741109-17 en 10/690337-16 (t.t.z.gevoegd) parketnummer vordering TUL VV 10/157355-16
InhoudsindicatieVeelpleger. Veroordeling voor vernieling, bedreiging, belediging ambtenaar en het binnendringen in een besloten lokaal bij een ander in gebruik. Oplegging maatregel ISD voor de duur van 2 jaar zonder aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:3842
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Gelderland, 17-07-2017 / 05/760361-13
InhoudsindicatieDe militaire kamer heeft een 28-jarige man veroordeeld voor het bezit van twee vuurwapens met munitie, patroonmagazijnen, twee busjes pepperspray en een boksbeugel. Daarnaast is de man veroordeeld voor het bezit van harddrugs. Wegens bijzondere omstandigheden en tijdsverloop, heeft de militaire kamer volstaan met een werkstraf voor de duur van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5211
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-07-2017 / Parketnummer: 13/730014-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 29-jarige lid van motorclub Satudarah is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor zijn rol in de ernstige mishandeling van twee mannen in de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag vorig jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5212
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-07-2017 / Parketnummer: 13/730023-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 43-jarige lid van motorclub Satudarah is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor de ernstige mishandeling van twee mannen in de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag vorig jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5213
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-07-2017 / Parketnummer: 13/730007-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 42-jarige lid van motorclub Satudarah is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor de ernstige mishandeling van twee mannen in de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag vorig jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5214
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-07-2017 / Parketnummer: 13/730006-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 29-jarige lid van motorclub Satudarah is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor de ernstige mishandeling van twee mannen in de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag vorig jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:2916
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Overijssel, 12-07-2017 / C/08/191147 / HA ZA 16-398
InhoudsindicatieDoor verjaring een recht (erfdienstbaarheid) van overpad/uitweg ontstaan. Ontruiming. Geen sprake van waardevermindering
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3941
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / 01/879659-15
InhoudsindicatieEen gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en onder meer de voorwaarde van reclasseringstoezicht voor hennepteelt, diefstal van elektriciteit, het voorhanden hebben van wapens en munitie en witwassen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3940
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / 01/865114-15
InhoudsindicatieEen gevangenisstraf van 6 maanden met aftrek van het voorarrest voor hennepteelt , diefstal van elektriciteit en het voorhanden hebben van een machinepistool, munitie en een cs-gasbus.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3939
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / 01/860274-16
InhoudsindicatieVrijspraak van witwassen. Het dossier bevat onvoldoende aanwijzingen dat verdachte wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de geldbedragen en voorwerpen die door haar partner en medeverdachte werden binnengebracht een criminele herkomst hadden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3942
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / 01/879093-15
InhoudsindicatieEen gevangenisstraf van 16 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en onder meer de voorwaarde van toezicht van de reclassering voor het bewerken en telen van hennep, diefstal van elektriciteit en witwassen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:6203
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 16-06-2017 / 15/810167-15
InhoudsindicatieOnderzoek Amber. Aflevering, verstrekking en het vervoer van een grote hoeveelheid heroïne. Voorlopige hechtenis opnieuw geschorst. Enkele veroordeling van verdachte brengt niet mee dat verdachte niet opnieuw geschorst moet worden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5754
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2017 / C/10/484391 / HA ZA 15-943
InhoudsindicatieOvereenkomst met BV in oprichting? Bekrachtigd? Marktonderzoek. Teveel duplicaten?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8132
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Den Haag, 18-07-2017 / 5138995 RL EXPL 16-16766
InhoudsindicatieBeëindiging huurovereenkomst zonder campusbeding. Bedoeling van partijen bij aangaan huurovereenkomst. Wanneer de woning in de hoedanigheid van student is gehuurd, is het een studentenwoning. Huurder heeft als student gehuurd. Beëindiging van de huurovereenkomst nu huurder geen student meer is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3810
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017 / 440979 / HA RK 17-137
InhoudsindicatieWrakingszaak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5763
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-07-2017 / 10/680362-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft aangever met een schep tegen zijn hoofd geslagen. Vrijspraak poging doodslag. Poging zware mishandeling bewezen; geslaagd beroep op noodweer. Benadeelde partij niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3811
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017 / 441594 / HA RK 17-143
InhoudsindicatieWrakingszaak.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5764
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-07-2017 / 10/702046-16
InhoudsindicatieDe verdachte heeft aangever met een flesje bier op het hoofd geslagen. Vrijspraak poging doodslag. Poging zware mishandeling bewezen; geslaagd beroep op noodweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5767
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-05-2017 / C/10/523375 / KG ZA 17-293
InhoudsindicatieKG; artikelen 6:159 en 228 BW; concurrentiebeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3943
Toegevoegd21-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / SHE 17/2023
InhoudsindicatieCafé dn Bel in Bladel mag een uur langer open blijven tijdens het Totaalfestival 2017.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2892
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-07-2017 / 23-002121-16.a
InhoudsindicatieTijdstip van ademanalyse. Het hof spreekt de verdachte vrij, omdat uit het door de verbalisanten ingevulde kruisjesformulier blijkt dat er een blaastest (met resultaat A) heeft plaatsgevonden, terwijl niet is vermeld op welk moment de daaraan voorafgaande vordering is gedaan. Ten gevolge daarvan kan niet worden vastgesteld dat er minstens 20 minuten waren verstreken tussen de vordering en de ademanalyse.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2893
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-07-2017 / 23-002121-16
InhoudsindicatieAdemanalyse. Vrijspraak. Uit het ingevulde kruisjesformulier blijkt dat er een blaastest (resultaat A) heeft plaatsgevonden, terwijl niet is vermeld op welk moment de vordering is gedaan. Daardoor is niet vast te stellen dat er 20 min waren verstreken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5691
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-07-2017 / 10/712075-16
InhoudsindicatieDe verdachte heeft met een keukenmes naar de bestelbus van de aangever gegooid terwijl de aangever in die bus zat. Dat levert een bedreiging en beschadiging van de bus. Vervolgens heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het openlijk in vereniging geweld plegen door een vijftienjarig meisje te slaan en te schoppen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5692
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-07-2017 / 10/712074-16
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het openlijk in vereniging geweld plegen door een vijftienjarig meisje te slaan en te schoppen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:3825
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Gelderland, 20-07-2017 / 05/987056-16
InhoudsindicatieDeels voorwaardelijke werkstraf voor veroorzaken van dierenleed De rechtbank Gelderland heeft een 39-jarige man uit Arnhem voor het meermalen overtreden van de Wet dieren veroordeeld tot een werkstraf van 160 uren, waarvan de helft voorwaardelijk. Te veel hooi op de vork genomen De Arnhemmer hield op een enorm stuk weiland een grote groep paarden. Hij was met twee paarden begonnen en had hij er op een gegeven moment 65. Door de sterke aanwas van de kudde kon hij de vereiste verzorging van alle paarden niet meer aan. Hierdoor heeft hij heeft een groot deel van zijn paarden in de gezondheid dan wel het welzijn benadeeld en ook heeft hij bij een paar paarden pijn veroorzaakt. Dit neemt de rechtbank hem kwalijk. Werkstraf De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het nadeel van de man betrokken dat hij al eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten. In diens voordeel is betrokken dat sprake is van een oud feit en dat de media-aandacht voor het strafrechtelijk onderzoek al de nodige problemen in zijn privésfeer heeft meegebracht. De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. Dat vond de rechtbank niet passend. Ook vond de rechtbank een iets lagere taakstraf, dan was geëist, in dit geval gerechtvaardigd. Deels niet-ontvankelijk Een deel van de tenlastelegging zag op een periode waarvoor de Arnhemmer al eerder een boete had gekregen. De wet verbiedt dat je twee keer voor hetzelfde feit wordt vervolgd. Voor wat betreft deze periode is het openbaar ministerie daarom niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2883
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2017 / 200.207.145/01 NOT en 200.207.188/01 NOT
InhoudsindicatieKlacht tegen een notaris. Klaagster verwijt de notaris dat zij (i) de (last van de) legaten niet correct heeft opgenomen in de akte afgifte legaat en (ii) in strijd met haar geheimhoudingsplicht heeft gehandeld door het e-mailbericht van klaagster door te sturen naar de advocaat van de erfgenamen. Dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk. De kamer heeft de klacht deels gegrond verklaard en de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het hof verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar verzoek om de notaris te veroordelen in de kosten en in haar verzoek om de notaris te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding en bevestigt de bestreden beslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2884
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2017 / 200.205.526/01 NOT
InhoudsindicatieKlacht tegen een notaris. Klaagster klaagt erover dat (i) de notaris het concept van het testament van klaagster naar een verkeerd adres heeft gestuurd en (ii) de notaris niet, althans niet adequaat heeft gereageerd op het moment dat klaagster hem wees op de onjuiste adressering. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het hof bevestigt de bestreden beslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2885
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2017 / 200.207.105/01 NOT
InhoudsindicatieKlacht tegen een notaris. Volgens klager heeft de notaris ten onrechte geweigerd om klager afschriften van akten te verstrekken op basis van de door hem getoonde volmacht. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:7076
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Limburg, 20-07-2017 / C/03/231492 / FA RK 17-449
InhoudsindicatieWijzigingsverzoek partneralimentatie. De man wordt niet toegelaten tot het aanvoeren van bewijs dat de vrouw een relatie zou hebben als waren zij gehuwd. De man heeft genoegzaam aangetoond dat de vrouw een verdiencapaciteit heeft, nu de vrouw tijdens het huwelijk gewerkt heeft en er bewust voor heeft gekozen om na het uiteen gaan van partijen te stoppen met werken om zo haar bijstandsuitkering veilig te stellen. Nu de vrouw in staat is om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien wordt de bijdrage met ingang van datum beschikking op nihil bepaald.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:7077
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Limburg, 20-07-2017 / C/03/232291 / FA RK 17-700
InhoudsindicatieDoor stijging van zijn inkomen is de man in staat een hogere kinderbijdrage te voldoen. De man heeft twijfels of de hogere kinderbijdrage wel ten goede komt van de kinderen aangezien de vrouw veel (huwelijkse) schulden heeft en zij weigert inzage te geven in de wijze waarop zij op de schulden aflost. De rechtbank bepaalt dat de man het meerdere aan kinderbijdrage dient over te maken op een gezamenlijke bankrekening, zodat de vrouw de beschikking heeft over het geld voor de kinderen, terwijl de man inzage heeft in de wijze waarop zij het geld voor de kinderen uitgeeft.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5160
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / 13/728009-16 (Promis)
InhoudsindicatieEen 32-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden voor het medeplegen dat vrouwen illegaal naar Nederland kwamen, daar illegaal verbleven en werkten. Hij is vrijgesproken van uitbuiting in de prostitutie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5159
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 18-07-2017 / AMS 16/5824
InhoudsindicatieDe gemeente Amsterdam mocht de aanvraag voor een fietstaxivergunning van een ondernemer afwijzen. Volgens de fietstaxiondernemer was zijn aanvraag beoordeeld op basis van criteria die tijdens de aanvraagperiode onvoldoende bekend waren. Hierdoor zou hij geen eerlijke kans hebben gehad om een aanvraag op te stellen die aan de voorwaarden voldeed. De rechtbank oordeelt echter dat de beoordelingscriteria vooraf wel degelijk bekend waren en bovendien voldoende duidelijk door de gemeente waren omschreven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5161
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 18-07-2017 / AMS 16/5886
InhoudsindicatieDe gemeente Amsterdam mocht de aanvraag voor een fietstaxivergunning van een ondernemer afwijzen. Volgens de fietstaxiondernemer was zijn aanvraag beoordeeld op basis van criteria die tijdens de aanvraagperiode onvoldoende bekend waren. Hierdoor zou hij geen eerlijke kans hebben gehad om een aanvraag op te stellen die aan de voorwaarden voldeed. De rechtbank oordeelt echter dat de beoordelingscriteria vooraf wel degelijk bekend waren en bovendien voldoende duidelijk door de gemeente waren omschreven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3922
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-07-2017 / 01/865003-17
InhoudsindicatieVerdachte wordt veroordeeld voor een zware mishandeling en een woninginbraak. De rechtbank legt een jeugddetentie van 15 maanden op met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en de voorwaarden van onder meer toezicht van de reclassering en meewerken aan begeleid wonen traject. Verdachte moet de schade van 5.681,02 betalen. 77c Sr.; toepassing jeugdstrafrecht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:6153
Toegevoegd20-07-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 20-07-2017 / C/15/261753 / KG RK 17-577
InhoudsindicatieVerzoek conservatoir beslag afgewezen, omdat zelfs de summiere toets van art. 700 Rv. niet wordt doorstaan.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2894
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-07-2017 / 23-001905-16.a
InhoudsindicatieVerdachte is niet-ontvankelijk in het appel ingevolge art. 416 lid 2 Sv
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2895
Toegevoegd20-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-07-2017 / 23-001006-17.a
InhoudsindicatieKinderbijslagfraude. Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke taakstraf van 30 uren, subsidiair 15 uren, met een proeftijd van 1 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3761
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-07-2017 / 5544066 LC FORM 16-4641
InhoudsindicatieEuropese verordening geringe vorderingen Vo. 861/2007; Pakketreis ex EG-richtlijn 90/314; Bevoegdheid bij vordering van consument ex Vo. 261/2004 tegen luchtvaartmaatschappij die door reisorganisator bij uitvoering pakketreis is ingeschakeld, artt. 4, 7, 17 leden 1 en 3, en 18 lid 1 Brussel I bis.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6232
Toegevoegd19-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-07-2017 / TBS P17/0141
InhoudsindicatieBedreiging en belaging bij terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege (dwangverpleging). Geweldsdelict? Gemaximeerde of ongemaximeerde terbeschikkingstelling (art. 38e Sr). Naar het oordeel van het hof ligt in de bewezenverklaring, de vaststelling met betrekking tot het gedrag van de terbeschikkinggestelde op 30 juni 2014 en 5 juli 2014, dat de bedreiging en de belaging ondersteunt, en de motivering van de oplegging van de maatregel, waaruit blijkt dat de rechtbank de mogelijkheid dat de terbeschikkinggestelde de daad bij het woord voegt reëel acht, in onderling verband en samenhang bezien, besloten dat sprake is van geweldsmisdrijven in de zin van artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht. De terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege is derhalve in dit geval niet gemaximeerd tot een duur van vier jaar. Gelet op de strekking van de hiervoor aangehaalde beslissing van de Hoge Raad van 12 februari 2013 was dit oordeel van het hof in redelijkheid voorzienbaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:222
Toegevoegd19-07-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-07-2017 / 17/920
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening hangende bezwaar. Inschrijving handelsregister.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5155
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / C/13/599036 / HA ZA 15-1114
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Zinken motorjacht na brand op zee. Verzekerd voorval. Verval van uitkering ivm opzet tot misleiding. Mededelingen kapitein toe te rekenen aan de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde als bedoeld in art. 7:941 lid 5 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5134
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 20-07-2017 / 13/997078-15 (A) en 13/997079-16 (B)
InhoudsindicatieBewezenverklaring medeplegen van poging tot moord in opdracht op klaarlichte dag in een woonwijk, verdachte was chauffeur van de vluchtauto van de schutters en heeft cruciale bijdragen geleverd. Verder is bewezenverklaard het voorhanden hebben van (semi-)automatische vuurwapens, twee kilo springstof, een grote hoeveelheid munitie en (vuur)wapens en verdovende middelen, heling van gestolen voertuigen, het vervalsen van een politie-legitimatiebewijs, heling van politie-uniformen en rijden zonder geldig rijbewijs. NFI heeft wachtwoorden achterhaald van PGP-telefoons, en daarmee de communicatie tussen de verdachten over de ten laste gelegde feiten. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5132
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 20-07-2017 / 13/997096-15
InhoudsindicatieBewezenverklaring medeplegen van poging tot moord in opdracht op klaarlichte dag in een woonwijk, verdachte heeft cruciale bijdragen geleverd door het slachtoffer te lokaliseren en te volgen. NFI heeft wachtwoorden achterhaald van PGP-telefoons, en daarmee de communicatie tussen de verdachten over de ten laste gelegde feiten. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5136
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 20-07-2017 / 13/997076-15 (A) en 13/997080-16 (B)
InhoudsindicatieBewezenverklaring medeplegen van poging tot moord in opdracht op klaarlichte dag in een woonwijk, verdachte was één van de schutters. Verder is bewezenverklaard het voorhanden hebben van (semi-)automatische vuurwapens en twee kilo springstof, heling van gestolen voertuigen en witwassen. NFI heeft wachtwoorden achterhaald van PGP-telefoons, en daarmee de communicatie tussen de verdachten over de ten laste gelegde feiten. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5138
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / 13/730104-15 (Promis)
InhoudsindicatieEen 47-jarige vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 301 dagen voor onder meer witwassen en het medeplegen dat vrouwen illegaal naar Nederland kwamen, daar illegaal verbleven en werkten. Ze is vrijgesproken van uitbuiting in de prostitutie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5147
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 18-07-2017 / AMS 16/5291
InhoudsindicatieDe gemeente Amsterdam mocht de aanvraag voor een fietstaxivergunning van een ondernemer afwijzen. Volgens de fietstaxiondernemer was zijn aanvraag beoordeeld op basis van criteria die tijdens de aanvraagperiode onvoldoende bekend waren. Hierdoor zou hij geen eerlijke kans hebben gehad om een aanvraag op te stellen die aan de voorwaarden voldeed. De rechtbank oordeelt echter dat de beoordelingscriteria vooraf wel degelijk bekend waren en bovendien voldoende duidelijk door de gemeente waren omschreven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5126
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / AMS 17/3696
InhoudsindicatieDe Gay Pride mag dit jaar gewoon doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald nadat een groep bewoners van de binnenstad protest had aangetekend tegen de voor het evenement verleende vergunning.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5141
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / C/13/612993 / HA ZA 16-772
InhoudsindicatieDe eigenaar van American Stafford Jip is aansprakelijk voor de schade die deze hond (mogelijk) toebracht aan een vrouw die een andere hond, Joey, uitliet.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5627
Toegevoegd19-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-07-2017 / ROT 15/8210
InhoudsindicatieVergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, de Drank- en Horecawet en de Wet op de kansspelen ten behoeve van een horecagelegenheid terecht geweigerd. Aanvrager/exploitant is in enig opzicht van slecht levensgedrag, omdat hij kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben van de aangetroffen hennepkwekerij.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6193
Toegevoegd19-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-07-2017 / 200.156.380
InhoudsindicatieTelefonisch beroep op financieringsvoorbehoud. Instemming met deze wijze van ontbinding door de makelaar van de verkoper. In de koopovereenkomst is bepaald dat de verkoop en koop tot stand is gekomen via bemiddeling van de makelaar als vertegenwoordiger van de verkopende partij. Koper heeft er gerechtvaardigd op vertrouwd dat de makelaar is opgetreden als vertegenwoordiger van de verkoper. Toepassing van HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2869
Toegevoegd18-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-07-2017 / 23-003099-15
Inhoudsindicatieverkrachting Engelse toeriste op wc in Amsterdamse kroeg.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5105
Toegevoegd18-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-07-2017 / 5839596 EA VERZ 17-261
InhoudsindicatieDetacheerder P&P Consult heeft een van zijn medewerkers ten onrechte op staande voet ontslagen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:6887
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Limburg, 19-07-2017 / C/03/217776 / HA ZA 16-134
InhoudsindicatieInzage medisch dossier afgewezen. Beroepsgeheim. Geen veronderstelde toestemming. Ouders van door zelfdoding overleden dochter willen inzage in medisch dossier. In dit geval mag geen veronderstelde toestemming worden aangenomen. Opheffing beroepsgeheim betekent bovendien niet zonder meer een verplichting tot inzageverlening.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5500
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-07-2017 / 17/3161
InhoudsindicatieEiser zijn twee maatregelen opgelegd ogv de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Een gebiedsverbod en een meldplicht. De rechtbank is van oordeel dat verweerder beide maatregelen heeft kunnen opleggen gelet op de gedragingen van eiser. Geen reden voor onverbindendheid, strijd met de rechtzekerheid, geen criminal charge. Geen strijd met artikel 8 EVRM, wel inbreuk op artikel 2, vierde protocol bij het EVRM, maar gerechtvaardigd en proportioneel. De uitvoering van het gebiedsverbod is wel onzorgvuldig. Beroep gegrond mbt gebiedsverbod voor het overige ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:4216
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-06-2017 / AWB - 16 _ 7067
InhoudsindicatieBRE 16/7067 Art. 11, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wet OB, verhuur of verhuur-plus? Belanghebbendes dienstverlening in het kader van de terbeschikkingstelling van zalen moet voor de btw-heffing als één prestatie worden beschouwd. Deze dienst is niet aan te merken als de verhuur van onroerend goed, maar als een btw-belaste dienst van eigen aard (dienst sui generis). Voor een aftrekbeperking is derhalve geen plaats. Beroep gegrond. Geen aanleiding voor een integrale proceskostenvergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3683
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017 / 44273 / HA RK 17-152
Inhoudsindicatiewrakingszaak
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3686
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 03-03-2017 / 16/659709-16
InhoudsindicatieVeroordeling ivm mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Beroep op noodweer, noodweerexces en putatief noodweer verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5028
Toegevoegd17-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 06-03-2017 / AMS 16/5743 T
InhoudsindicatieTussenuitspraak, Chw, Wabo, Omwonenden hebben beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van twaalf woningen en drie atelierruimten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het besteden besluit op het punt van artikel 3.1.6., tweede lid van de Bro, de parkeerbehoefte en de bezonning onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd en dat er een gebrek kleeft aan de belangenafweging. De rechtbank stelt verweerder in staat om deze gebreken te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2726
Toegevoegd13-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-07-2017 / 200.174.923/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Aanwijzing noodweg ex art. 5:57 BW. De vraag of op grond van artikel 5:57 BW een noodweg moet worden aangewezen moet, gelet op het systeem van de wet, worden beantwoord in het licht van hetgeen geldend is ten tijde van de vordering tot aanwijzing van een noodweg. Met name uit het bepaalde in de artikelen 5:57 leden 4 en 5 BW leidt het hof in dat verband af, dat de noodzaak voor een noodweg afhankelijk is van hetgeen zich ter plaatse feitelijk voordoet en dat die noodzaak kan veranderen indien en zodra die omstandigheden feitelijk wijzigen. De situatie die zich in het verleden voordeed is voor de thans te beantwoorden vraag naar de noodweg derhalve niet van belang. Daarnaast vloeit uit de wettelijke systematiek naar s hofs oordeel voort dat aanwijzing van een noodweg in beginsel pas aan de orde kan zijn, wanneer de eigenaar die de aanwijzing vordert eerst zelf alle mogelijkheden heeft onderzocht van te treffen maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om een normale exploitatie mogelijk te maken, maar een normale exploitatie ook na het treffen van die maatregelen niet mogelijk zal zijn. De aanwijzing van een noodweg betekent immers een inbreuk op het eigendomsrecht van een ander, hetgeen het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. Tot een inbreuk op dat recht kan pas worden beslist indien vaststaat dat degene die de aanwijzing vordert redelijkerwijs niet bij machte is zelf de voorwaarden voor een normale exploitatie te bewerkstelligen. Geïntimeerde mag bewijs leveren dat zonder de aanwijzing van de noodweg een normale exploitatie van haar perceel onmogelijk is, ook indien zij de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen heeft getroffen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2730
Toegevoegd13-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-07-2017 / 200.190.053/01
Inhoudsindicatievervolg van ECLI:NL:GHAMS:2016:5160 en van ECLI:NL:GHAMS:2017:1193. Hof komt niet terug van bindende eindbeslissing appellante niet-ontvankelijk te verklaren in haar hoger beroep. Haar advocaat wordt op grond van art. 245 Rv in de proceskosten veroordeeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2728
Toegevoegd13-07-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-07-2017 / 200.189.187/01
InhoudsindicatieIndiensttreding door werknemer van verliezende werkgever bij heraanbesteding (concessiewissel) in thuiszorg bij verkrijgende werkgever op nadeliger arbeidsvoorwaarden. Uitleg artikel 12.3.2.f cao Thuiszorg. Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat werknemer aan deze bepaling een aanspraak kan ontlenen. Beroep van verkrijgende werkgever op nadeliger arbeidsvoorwaarden in nieuwe arbeidsovereenkomst is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Art. 6:248.2 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6067
Toegevoegd13-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-07-2017 / 200.204.223
InhoudsindicatieToelating wsnp. Positie schuldeisers. Borgstelling. Gemeenschap van goederen. Toelating echtgenote.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3644
Toegevoegd13-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017 / 5444322
Inhoudsindicatienakoming, wanprestatie
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3621
Toegevoegd13-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017 / C/16/423908 / HA ZA 16-726
InhoudsindicatieHypothecaire geldleningsovereenkomst. Vordering tot betaling restschuld na executie. Heeft bank misbruik gemaakt van bevoegdheid tot executie? Zorgplicht bank.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4982
Toegevoegd13-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 14-07-2017 / AWB - 16 _ 6755
InhoudsindicatieVerweerder heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de meldingen voor maatschappelijke ondersteuning in de vorm van opvang op grond van de Wmo. Het summiere onderzoek dat is vooraf gegaan aan de bestreden besluiten, welk onderzoek heeft bestaan uit het invullen van een screeningslijst, kan niet als een onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wmo worden aangemerkt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3541
Toegevoegd11-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017 / C/16/428374 HA RK 16/294
InhoudsindicatieErfrecht. 4:203 BW. Verzoek strekkende tot de benoeming van een vereffenaar wordt afgewezen, omdat de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en de vereffening van de nalatenschap dus is voltooid.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3470
Toegevoegd10-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017 / C/16/426387 / HA ZA 16-837
InhoudsindicatieIs gedaagde aansprakelijk voor de schade van eiser? Ja, gedaagde heeft het financieringsvoorbehoud niet ingeroepen en de overeenkomst is door eiser ontbonden. Eiser heeft echter zijn schadebeperkingsplicht geschonden. Vordering gedeeltelijk toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3471
Toegevoegd10-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017 / C/16/423423 / HA ZA 16-703
InhoudsindicatieZorgplicht bij verstrekken hypotheek. De bank hoefde eiser in 2001 niet te adviseren om de looptijd van zijn AOV te verlengen. Geen schending zorgplicht. Verzuim van de bank om te herbeoordelen na drie jaar leidt niet tot aansprakelijkheid.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4814
Toegevoegd07-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 13-06-2017 / AWB - 17 _ 60
InhoudsindicatieDraagkrachtberekening bijzondere bijstand Verweerder heeft aan eiseres een bedrag van 2.865,03 aan bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting toegekend. Niet ter discussie staat dat eiseres recht heeft op bijzondere bijstand. Ter discussie staat of verweerder de draagkracht van eiseres uit inkomen en vermogen juist heeft berekend. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de draagkracht van eiseres uit inkomen onjuist heeft berekend. De rechtbank stelt daarom zelf de draagkracht vast en komt tot de conclusie dat eiseres recht heeft op 5.111,21 aan bijzondere bijstand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5248
Toegevoegd06-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 06-07-2017 / C/10/527441 / KG ZA 17-538
Inhoudsindicatieverzet, verstekvonnis vernietigd, exceptio plurium litis consortium
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4787
Toegevoegd05-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-07-2017 / C/13/624677 / HA ZA 17-226
InhoudsindicatieUitleg forumkeuzebeding. Het forumkeuzebeding in deze zaak ziet op de individuele koopovereenkomsten en bestrijkt niet een geschil over het einde van de handelsrelatie/distributieovereenkomst tussen partijen. De Nederlandse rechter is daarom onbevoegd.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3313
Toegevoegd04-07-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017 / C/16/407341 / HA ZA 16-33
InhoudsindicatieCrowdfundingplatform: lastgeving inzake incasso
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4731
Toegevoegd04-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 12-06-2017 / AWB - 16 _ 4173
InhoudsindicatieAWBZ / pgb / beroep niet-ontvankelijk Verweerder heeft bij de heroverweging op bezwaar uit eigen beweging op meer beslist dan waartegen bezwaar gemaakt is. Hierdoor heeft verweerder (nieuwe) primaire besluiten genomen. Daarom moet eerst de bezwaarfase doorlopen worden voordat beroep bij de rechtbank mogelijk is. De rechtbank verklaart het beroep dan ook niet-ontvankelijk en zal het beroepschrift, dat tijdig is ingediend, als een tijdig ingediend bezwaarschrift doorzenden naar verweerder.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4677
Toegevoegd03-07-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 04-07-2017 / AMS 16/7207
InhoudsindicatieHandhaving. Is de bevoegdheid van het algemeen bestuur om de dwangsom in te vorderen verjaard? Naar het oordeel van de rechtbank wel. De aanmaning vermeldt namelijk niet dat invorderingsmaatregelen op kosten van de schuldenaar zullen worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven in artikel 4:112, derde lid, van de Awb. De aanmaning kan daarom niet als geldige stuitingshandeling worden aangemerkt. Omdat de invordering is verjaard, bestaat geen procesbelang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:3948
Toegevoegd30-06-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-06-2017 / AWB - 16 _ 1272
InhoudsindicatieWet WOZ; Waardering op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De rechtbank stelt de waarde in goede justitie vast.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:4922
Toegevoegd27-06-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 30-06-2017 / 5406337
InhoudsindicatieHuurrecht. Verhuurder checkt inkomen potentiële huurder niet en informeert hem niet over mogelijkheden huurtoeslag: dwaling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:4760
Toegevoegd21-06-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-06-2017 / 5614064 VZ VERZ 16-24750
InhoudsindicatieNa bewijslevering wordt geoordeeld dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die stilzwijgend is verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Aanzeggingsbrief tijdig ontvangen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:3711
Toegevoegd20-06-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-06-2017 / AWB 16_10002
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning Voor het oprichten van een antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie en het kappen van zeven berken en één dubbelstammige wilg.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:4656
Toegevoegd19-06-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-06-2017 / C/10/526296 / KG ZA 17-475
InhoudsindicatieKG; non-actiefstelling werknemer; wedertewerkstelling tijdens UWV procedure toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:4193
Toegevoegd16-06-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 06-03-2017 / AWB - 16 _ 5803
InhoudsindicatieTussenuitspraak, Chw, Wabo, Omwonenden hebben beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van twaalf woningen en drie atelierruimten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het besteden besluit op het punt van artikel 3.1.6., tweede lid van de Bro, de parkeerbehoefte en de bezonning onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd en dat er een gebrek kleeft aan de belangenafweging. De rechtbank stelt verweerder in staat om deze gebreken te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2127
Toegevoegd09-06-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-06-2017 / 200.195.337/01
InhoudsindicatieVermogensbeheer. Offensieve inrichting portefeuille. Aansprakelijkheid bank wegens schending zorgplicht en belegging buiten het mandaat. Geen oorzakelijk verband met schade respectievelijk geen schade vastgesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:4404
Toegevoegd08-06-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-06-2017 / 5595732 CV EXPL 16-9972
InhoudsindicatieVordering werknemer o.g.v. 7:658 BW wegens burn-outklachten. Geen toepassing omkeringsregel.(Te) hoge werkdruk, maar voldoende maatregelen getroffen door werkgever. Geen sprake van pestgedrag werkgever. Volgt afwijzing vordering.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:4087
Toegevoegd29-05-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 30-05-2017 / C/10/524011 / KG ZA 17-327
InhoudsindicatieKG; executiegeschil over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd
RechtsgebiedCiviel recht

Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen