ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:384
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 21-02-2017 / 22-000028-16
InhoudsindicatieArtt. 140, 311 en 326 Sr. Phishing-activiteiten: de verdachte is ter zake van diefstal met valse sleutels meermalen in vereniging gepleegd, poging tot diefstal met valse sleutels meermalen in vereniging gepleegd, medeplegen van oplichting (meermalen gepleegd) en deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Voorts is de verdachte vrijgesproken van de tenlastegelegde computervredebreuken (in vereniging gepleegd), nu de verdachte geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan die computervredebreuken. De vordering van ťťn van de benadeelde partijen is toegewezen tot een bedrag van 14.800,- met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:94
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2017 / LAR nr. 443 van 2016
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) - postverzending - beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:5
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 13-02-2017 / Gaza nr. 1389 van 2016
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba (GAZA) - gratificatie
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:477
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 23-002634-15
InhoudsindicatieMedeplegen voorbereidingshandelingen art. 10, 5e lid, Opiumwet, deelname criminele organisatie en voorhanden hebben vuurwapen. Gevangenisstraf 2 jaren, m.a.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:6
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 13-02-2017 / GAZA nr. 1437 van 2016
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba (GAZA) - bevordering
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:95
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2017 / LAR nr. 34 van 2017
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) - verzoek voorlopige voorziening (ex art. 54 LAR) te verstrekkend en algemeen
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1337
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-02-2017 / 11/992004-12
InhoudsindicatieMega Tipai 2. Bewezenverklaring medeplegen van gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Strafmotivering. Ondanks forse overschrijding van de redelijke termijn zijn in elk geval retributie en generale preventie als strafdoel aan te wijzen. De rechtbank acht zich niet gebonden aan de toezegging van de advocaat-generaal in hoger beroep in de zaak tegen een medeverdachte geen gevangenisstraf te zullen eisen die qua tijdsduur uit zal gaan boven de tijd die deze medeverdachte in voorarrest heeft doorgebracht. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 12 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:478
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 23-002679-15
InhoudsindicatieGVS 5 jaren en 6 maanden, m.a. 2x voltooide invoer cocaÔne, voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaÔne, als leider deelnemen aan een criminele organisatie. verweren: rechtsmatigheid onderzoek/bewijsuitsluiting, betrouwbaarheidsverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:583
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 20-000055-15
InhoudsindicatieHof veroordeelt verdachte terzake van doodslag op zijn eigen zuster, gepleegd in de nacht van 16 op 17 april 2013 te 's-Hertogenbosch, tot een gevangenisstraf van 7 jaren en verenigt zich met de door de eerste rechter opgelegde maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:96
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / A.R. 22 van 2014
InhoudsindicatieCiviel. Verdeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:11278
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 25-08-2016 / C/15/247707 FT RK 16/1551
InhoudsindicatieVerzoek failliet verklaring
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:97
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / A.R. 251 van 2016
InhoudsindicatieCiviel. Verzoek onrechtmatige daad afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:932
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2017 / 5513705 VV EXPL 16-108
InhoudsindicatieDemotie werknemer. Geldt tussen partijen een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 BW via de cao? Zo nee, is de werkgever bevoegd tot demotie op grond van artikel 7:611 BW?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:479
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 23-002488-15
InhoudsindicatieGevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, m.a. Voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaÔne. Verweren: derdenwerking Salduz/bewijsuitsluiting, betrouwbaarheidsverweer
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:933
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-02-2017 / 5528051 MB VERZ 16-516
InhoudsindicatieDe proceskostenvergoeding als verzocht door de gemachtigde wordt afgewezen nu het belang van betrokkene met name gelegen in de vernietiging van de initiŽle beschikking - door de wijze waarop gemachtigde geprocedeerd heeft niet is gediend. Aldus is niet gebleken van kosten van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand die betrokkene redelijkerwijs heeft moeten maken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:98
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / A.R. 3661 van 2008
InhoudsindicatieCiviel. Verdeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:99
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / A.R. no. 803 van 2015
InhoudsindicatieCiviel. Schadevergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:480
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 23-002657-15
InhoudsindicatieVoorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaÔne. Gevangenisstraf 9 maanden, m.a.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:100
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / K.G. nr. 124 van 2017
InhoudsindicatieCiviel. Kort Geding. Ontruiming en veroordeling tot betaling van achterstallige huurpenningen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:481
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 23-002659-15
InhoudsindicatieGevangenisstraf 9 maanden, m.a. Voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaÔne. betrouwbaarheidsverweer
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:101
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15-02-2017 / K.G. no. 2571 van 2016
InhoudsindicatieCiviel. Kort Geding. Wedertewerkstelling op de oude locatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:582
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-02-2017 / 18/730400-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft op 17 februari 2017 een man veroordeeld voor grooming en verleiding. Verdachte heeft zich op het internet voorgedaan als een jongeman en als zodanig, contact gelegd met zijn jonge slachtoffers, hun vertrouwen gewonnen en hen vatbaar gemaakt voor het plegen van ontuchtige handelingen. Tot slot heeft verdachte afbeeldingen van beide meisjes die als kinderpornografisch kunnen worden aangemerkt, in bezit gehad. Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank op geen enkele wijze rekening gehouden met de mogelijke nadelige gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers. Hij heeft uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen behoeften. Aan verdachte is een gevangenisstraf van 360 dagen, waarvan 206 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, opgelegd. Bij de voorwaardelijke straf zijn diverse voorwaarden opgelegd, waaronder een klinische behandeling met aansluitend een ambulante behandeling. Tot slot dient verdachte een schadevergoeding te betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:833
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 21-02-2017 / 16/038269-99 (23/001856-00)
InhoudsindicatieDe tbs-maatregel van een 55-jarige man die in 2001 is veroordeeld voor doodslag en een dubbele verkrachting is verlengd met twee jaar. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat verlenging noodzakelijk is voor de algemene veiligheid van personen. Uit de adviesrapporten blijkt dat er nog steeds sprake is van een ernstige stoornis bij de man. Bij beŽindiging van de tbs-maatregel wordt het risico op nieuw (seksueel) gewelddadig gedrag hoog tot zeer hoog ingeschat. De behandeling van de man verloopt moeizaam. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor de delicten of tegenover de slachtoffers. Het is niet te verwachten dat er binnen een jaar redenen kunnen zijn om de tbs te beŽindigen. De rechtbank gaat daarom voorbij aan het verzoek om de tbs met een jaar te verlengen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1561
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-02-2017 / NL17.571
InhoudsindicatieEffectief rechtsmiddel artikel 6, derde lid Vw, marginale toetsing bewaringsrechter artikel 3.109b, derde lid, Vb. Gelet op artikel 93 Vw en artikel 94, eerste lid, Vw is er een effectief rechtsmiddel beschikbaar tegen de vrijheidsontnemende maatregel op grond van artikel 6, derde lid, Vw. Dat het na het instellen van een beroep ingevolge artikel 94, vierde en vijfde lid, Vw maximaal 21 dagen kan duren voordat de rechtbank de maatregel beoordeelt maakt dit niet anders. De bewaringsrechter moet ingevolge artikel 94, zesde lid, Vw onder andere beoordelen of de maatregel in strijd is met de wet. Hoewel juist is dat de bewaringsrechter blijkens de uitspraken van de Afdeling van 3 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1451 en 1452) niet mag beoordelen of de asielaanvraag terecht in de grensprocedure wordt behandeld, kan hij - indien gesteld en deugdelijk onderbouwd wordt dat geen sprake is van een aanvraag waarop vermoedelijk zal worden besloten tot toepassing van artikel 30, 30a of 30b Vw - wel beoordelen of aan de norm van artikel 3.109b, derde lid, Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb) is voldaan. Indien de bewaringsrechter tot de conclusie komt dat de vreemdeling in dat standpunt kan worden gevolgd, leidt dat er immers toe dat de maatregel moet of had moeten worden opgeheven met ingang van de datum waarop dat vermoeden niet meer geldt. De rechtbank overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of geen sprake is van een aanvraag waarop vermoedelijk zal worden besloten tot toepassing van artikel 30, 30a of 30b Vw verweerder beoordelingsvrijheid toekomt, zodat het standpunt van verweerder hierover marginaal getoetst moet worden. Het standpunt van eiser dat zijn asielaanvraag, die ten tijde van het sluiten van het onderzoek ter zitting op 13 februari 2017 nog in behandeling was, niet als kennelijk ongegrond kan worden afgewezen, zal de rechtbank beoordelen in het kader van de vraag of de situatie van artikel 3.109b, derde lid, Vb zich voordoet en dit tot opheffing van de maatregel moet of reeds eerder had moeten leiden. Eiser heeft in dit verband gewezen op de door hem in de asielprocedure reeds overgelegde verklaringen van de voorzitter van de UNPACU waarin kort gezegd staat vermeld dat eiser als actief lid van die unie heeft deelgenomen aan verschillende betogingen en dat hij als gevolg hiervan meer dan drie jaar is vervolgd en gedurende drie perioden in 2015 en 2016 in Cuba is gedetineerd. Overeenkomstig hetgeen de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 3 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1451) moet verweerder enige tijd worden gegund om onderzoek te verrichten naar de omstandigheden van artikel 31, achtste lid, Procedurerichtlijn, en dient de vreemdeling daartoe in elk geval ten minste te worden gehoord in het kader van zijn asielverzoek. De in onderhavige zaak overgelegde verklaringen van de Patriottische Unie Cuba leiden de rechtbank op zichzelf niet tot het oordeel dat verweerder reeds vůůr het sluiten van het onderzoek ter zitting van de in geding zijnde bewaringsprocedure niet in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen dat niet is gebleken van feiten of omstandigheden die hem moesten brengen tot de conclusie dat geen sprake is van een asielaanvraag waarop vermoedelijk met toepassing van artikel 30b Vw zal worden besloten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:837
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-02-2017 / 433095 / HA RK 17-39
Inhoudsindicatiewrakingsverzoek
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:815
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/760205-16 (P)
InhoudsindicatieEen 24-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot 20 maanden cel voor onder andere het voorbereiden van een overval, inbraken en opzetheling. De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Aldus lijkt de man steeds verdergaand te criminaliseren. Dit vraagt om een duidelijk signaal dat hij op de verkeerde weg is. De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de feiten de oplegging van een forse vrijheidsstraf zonder meer rechtvaardigt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:814
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/760206-16 (P)
InhoudsindicatieEen 31-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot 12 maanden cel voor het voorbereiden van een overval in Zwolle. De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. De rechtbank is van oordeel dat de ernst van het gepleegde feit de oplegging van een forse vrijheidsstraf zonder meer rechtvaardigt. De eis van de officier van justitie volstaat daartoe niet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:817
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 25-01-2017 / C/08/189247 / HA ZA 16-322
InhoudsindicatieCMR. Rome I en vervoerder, afwijzing beroep op schuldeisersverzuim.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16834
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-01-2016 / 4303058
InhoudsindicatieWegens het vermelden van stellingen in de dagvaarding, waarvan eiser wist dat die in strijd met de waarheid waren, wordt eiser in de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten van gedaagde veroordeeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:819
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 01-02-2017 / C/08/189115/HA ZA 16-317
InhoudsindicatieArtikel 88 lid 4 BW, vertaling van producties.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:58
Toegevoegd21-02-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-02-2017 / 15/984 en 16/263
InhoudsindicatieDe vorming van reserves door het Pensioenfonds met het oog op de financiering van toekomstige pensioenaanspraken (VPL-toezeggingen) is niet in strijd met artikelen 105, 129 en 143 van de Pensioenwet
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:821
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-02-2017 / 5600923 \ EJ VERZ 16-464
InhoudsindicatieWerknemer vůůr of op de eerste werkdag ziek. Gevolgen loondoorbetalingsplicht kleine werkgever. Ontbindingsverzoek op e, g en h grond afgewezen. Opzegverbod tijdens ziekte van toepassing.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1524
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 21-02-2017 / 03/720524-16
Inhoudsindicatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:966
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2017 / 13/706317-16
InhoudsindicatieVoetbalsupporter veroordeeld tot een geldboete van 750 euro waarvan 500 euro voorwaardelijk, voor belediging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:59
Toegevoegd21-02-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-02-2017 / 15/427
InhoudsindicatieMVFR, fosfaatdifferentiatie, beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:102
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 14-02-2017 / EJ 2110 van 2015
Inhoudsindicatieciviel-ej-gezagswijziging ex artikel 1:253n afgewezen-hoofdverblijf-omgang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1537
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 21-02-2017 / 03/866417-15
InhoudsindicatieVeroordeling artikel 11a van de Opiumwet. Growshop. Medeplegen. Eigenaar van winkel gespecialiseerd in Urban Garden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:103
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 14-02-2017 / EJ nr. 2420 van 2015
Inhoudsindicatieciviel-ej-verzoeker wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1568
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-02-2017 / AWB 16/18134
InhoudsindicatieBeroep tegen het niet tijdig beslissen op een verzoek om schadevergoeding. De wettelijke beslistermijn van artikel 4:13 Awb en de dwangsombepaling van artikel 4:17 Awb zijn niet van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, als bedoeld in artikel 8:90, tweede lid, Awb. Artikel 8:90 Awb voorziet immers reeds in de mogelijkheid om het verzoek om schadevergoeding rechtsreeks via een verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter voor te leggen, indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van acht weken op het verzoek reageert. Daarmee verdraagt zich niet dat het bestuursorgaan door middel van een ingebrekestelling en vervolgens het verbeuren van een dwangsom zou worden gedwongen na acht weken alsnog een besluit op het schadeverzoek te nemen. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten blijkt dat de wetgever dit ook niet heeft beoogd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:585
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-02-2017 / 18/730250-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft op 17 februari 2017 een man veroordeeld voor een aanranding binnen een vertrouwensrelatie en een verkrachting. Met name door het tweede feit heeft verdachte op brute wijze de lichamelijke integriteit van het slachtoffer geschonden. Verdachte heeft daarbij het vertrouwen van beide slachtoffers ernstig geschaad. Aan verdachte is een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden opgelegd. Tevens wordt verdachte gedurende vier jaren ontzet uit het recht om het beroep van sport- en ontspanningsmasseur uit te oefenen. Tot slot dient verdachte beide slachtoffers een schadevergoeding van respectievelijk 1.152,60 en 2.252,44 te betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1538
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 21-02-2017 / 03/866418-15
InhoudsindicatieVeroordeling artikel 11a Opiumwet. Growshop. Medeplegen. Medewerker van winkel gespecialiseerd in Urban Garden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1559
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-02-2017 / 09/817369-16, t.t.g. 09/818729-16
InhoudsindicatieWob bedreiging ouders en diefstal fiets. Voor de diefstal, gepleegd na 18 jaar worden, ASR toegepast.Verweer mbt opzet en noodweer verworpen. Problematiek verslaving. Jeugddetentie conform voorarrest en voorwaardeljike werkstraf opgelegd, met bijzondere voorwaarden meldplicht bij Reclassering GGZ Palier en meewerken aan gedragsinterventie behandeling.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16835
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 23-12-2016 / C/09/523157 / KG RK 16-2150
InhoudsindicatieVerzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking. Verzoek te laat gedaan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:816
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/952892-15
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 26-jarige man tot 4,5 jaar wegens pogingen tot doodslag en bedreigingen in Enschede. De man en 23-jarige mededader schoten, na een wilde achtervolging met autos in Enschede, op twee personen. Het baart de rechtbank zorgen, dat deze nog relatief jonge verdachten een dergelijke agressieve wijze van conflictoplossing hanteren bij een naar het schijnt relatief eenvoudig geschil over gebreken aan een auto.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:827
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/760243-15, 08/910038-16 en 08/910039-16 (gev. ttz)
InhoudsindicatieEen 20-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man is schuldig aan een bedreiging met zware mishandeling in Enschede in een conflict over de afwikkeling van de verkoop van een auto. Hij schoot vanuit een auto met een vuurwapen op de grond in de nabijheid van de auto van de slachtoffers. Daarnaast is hij schuldig aan een bedreiging met zware mishandeling door het sturen van onder meer bedreigende Whatsapp-berichten, aan verboden wapenbezit en opzetheling. De man moet zich laten behandelenen en ťťn van de slachtoffers een schadevergoeding betalen van iets meer dan 3000 euro.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:818
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/910013-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 23-jarige man tot 3,5 jaar wegens pogingen tot doodslag en bedreigingen in Enschede. De man en 26-jarige mededader schoten, na een wilde achtervolging met autos in Enschede, op twee personen. Het baart de rechtbank zorgen, dat deze nog relatief jonge verdachten een dergelijke agressieve wijze van conflictoplossing hanteren bij een naar het schijnt relatief eenvoudig geschil over gebreken aan een auto.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:828
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-02-2017 / 08/760242-15
InhoudsindicatieEen minderjarige jongen uit Enschede is veroordeeld tot 133 dagen jeugddetentie, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. Hij is medeplichtig aan een bedreiging met zware mishandeling in Enschede in een conflict over de afwikkeling van de verkoop van een auto.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:615
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 20-003877-15
InhoudsindicatieVeroordeling in hoger beroep ter zake van groepsbelediging ter zake van seksuele geaardheid en ras, geuit in een rap. Vrijspraak eerste aanleg.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2017:18
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 16-02-2017 / BBZ nrs. CUR201500065, CUR201500069, CUR201500070 en CUR201500287, voorheen 74214, 74218, 74219 en 74400 van 2015
InhoudsindicatieBelanghebbende woont in CuraÁao en geniet pensioeninkomsten van het ABP in Nederland. CuraÁao mag die inkomsten in het wereldinkomen begrijpen, maar moet wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. Belanghebbende leeft niet duurzaam gescheiden van zijn echtgenote zodat geen sprake is van aftrekbare alimentatiebetalingen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:104
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 09-02-2017 / 148 van 2016 (ontneming)
Inhoudsindicatie-
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:584
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 200 178 285_01
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor personen. Gestelde grondslag: mishandeling en seksueel misbruik in een religieus internaat. Beroep op verjaring. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Schending artikel 6 EVRM? Afstand van verjaring?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:586
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 200 162 570_01
InhoudsindicatieHuwelijksvermogensrecht. Vernietigbaarheid echtscheidingsconvenant. Art. 3:200 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:585
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 200 142 127_01
InhoudsindicatieAfwikkeling periodiek verrekenbeding na echtscheiding, in het bijzonder: berekening van de te verrekenen investering met overgespaard inkomen in de voormalige echtelijke woning die eigendom is van ťťn van de ex-echtgenoten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:587
Toegevoegd21-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 200 163 076_01
InhoudsindicatieAannemingsovereenkomst. Beroep op verjaring ex artikel 7:761 lid 1 BW en op klachtplicht ex artikel 6:89 BW. Daarnaast de vraag welke vennootschap contractspartij/procespartij is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:563
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-02-2017 / 18/930106-15
Inhoudsindicatievrijspraak van (medeplichtigheid) bij oplichting; nergens blijkt uit dat verdachte op enigerlei wijze betrokken was bij de onderneming van de medeverdachte noch dat hij kon weten dat de overeenkomst voor de huur van de jaccuzi's en bar was gesloten onder een valse naam met de intentie om de goederen niet te retourneren en de kosten niet te betalen. Verdachte is enkel benaderd om de goederen op te halen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16805
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-11-2016 / AWB 14/17241
InhoudsindicatieEiseres is het niet eens met de hoogte van de leges voor de verleende mvv. Verweerder vindt de leges niet onevenredig hoog vindt in verhouding tot de kosten en geldigheidsduur van de nationale identiteitskaart, vanwege de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning (namelijk vijf jaar) en de werkzaamheden die daarvoor moeten worden verricht. Het legesbedrag is ook geen feitelijke belemmering voor gezinshereniging, gelet op de verhouding tussen het legesbedrag en de minimaal vereiste hoogte van het gezinsinkomen bij gezinshereniging. Verder vindt verweerder dat hier geen sprake is van een situatie zoals die in ItaliŽ aan de hand was volgens het arrest CGIL. De Nederlandse verblijfsvergunning is namelijk veel langer geldig dan die in ItaliŽ volgens de zaak CGIL en de verhouding met de kosten is daardoor al gunstiger. In het arrest Commissie tegen Nederland heeft het Hof geoordeeld dat een legesbedrag van ongeveer zeven maal de kosten van een nationale identiteitskaart in ieder geval te hoog is. Een verblijfsvergunning regulier voor verblijf als gezinslid is ten opzichte van een nationale identiteitskaart ongeveer negen maal duurder. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerders motivering over de rechtvaardiging van deze verhouding niet toereikend is en niet voldoet aan de eisen van motivering die volgen uit de uitspraak van de Afdeling van 24 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1831).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARN:2010:3275
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem, 24-03-2010 / 21-000927-09
InhoudsindicatieVerdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat het bewezenverklaarde niet is te kwalificeren als een strafbaar feit, in het bijzonder niet onder artikel 164 Wetboek Militair Strafrecht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:564
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-02-2017 / 18/930107-15
Inhoudsindicatievrijspraak van (medeplichtigheid) bij oplichting; nergens blijkt uit dat verdachte op enigerlei wijze betrokken was bij de onderneming van de medeverdachte noch dat hij kon weten dat de overeenkomst voor de huur van de jaccuzi's en bar was gesloten onder een valse naam met de intentie om de goederen niet te retourneren en de kosten niet te betalen. Verdachte is enkel benaderd om de goederen op te halen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:91
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 10-02-2017 / 555 van 2016
InhoudsindicatieArubaanse strafzaak verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag van het slachtoffer, door hem meerdere malen in zijn halsgebied te steken. Voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer is wettig en overtuigend bewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:92
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 10-02-2017 / 283 van 2016
InhoudsindicatieArubaanse strafzaak verdachte heeft zich op ťťn avond tijdens de lichtjesparade, schuldig gemaakt aan: poging doodslag van slachtoffer 1, zware mishandeling van slachtoffer 2 en mishandeling gepleegd met gebruikmaking van wapenen van slachtoffer 3. Beroep van de verdediging op noodweer(exces)/putatief noodweer(exces) faalt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1458
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-01-2017 / AWB 16/8970 en 16/8972
InhoudsindicatieArtikel 12, lid 2, onder b, van de Studierichtlijn voorziet in de mogelijkheid het verblijf van een student, die onderdaan is van een land buiten de Europese Unie, te beŽindigen indien door hem of haar onvoldoende studievoortgang is geboekt. Deze bepaling is op juiste wijze geÔmplementeerd in nationale wetgeving. Verweerder en referent stellen zich allebei op het standpunt dat het de ander is die moet beoordelen of sprake is van dusdanige redenen dat de studievertraging verschoonbaar is. Door deze verantwoordelijkheid bij de ander neer te leggen heeft noch verweerder, noch referent een volledige beoordeling gemaakt van alle door eiseres aangedragen feiten en omstandigheden met inachtneming van alle ingebrachte medische stukken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder hiermee gehandeld in strijd met artikel 3.91b, eerste lid, aanhef en onder b, van het Vb 2000, op grond waarvan verweerder de bevoegdheid heeft om een verblijfsvergunning in te trekken bij onvoldoende studievoortgang. Verweerder kan pas overgaan tot intrekking van de verblijfsvergunning nadat hij alle relevante feiten en omstandigheden in kaart heeft gebracht en een kenbare belangenafweging heeft gemaakt., waarvan de vraag of sprake is van redenen die de studievertraging verschoonbaar maken onderdeel uitmaakt
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1287
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 16-02-2017 / C/10/520871 / KG ZA 17-148
InhoudsindicatieStrafvorderlijk conservatoir beslag. Vervolg van ecli:nl:rbrot:2017:1181 na turbospoedappel. Geen nieuwe feiten en omstandigheden om nu wel tot volledige opheffing over te gaan. Beslag nog niet volledig overeenkomstig beslissing hof opgeheven. Opnieuw opheffing vorderen voor nog resterende bedrag kan niet. Gedeeltelijke nieuwe opheffingsvordering afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:93
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-02-2017 / 3257 van 2010
InhoudsindicatieMensenhandel. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf van 21 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:565
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-02-2017 / 18/920087-15
InhoudsindicatieVrijspraak van flessentrekkerij; niet bewezen kan worden dat verdachte goederen heeft gekocht met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:795
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 08-02-2017 / 5582040 \ HA VERZ 16-161
InhoudsindicatieWerkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair op basis van de d-grond. De kantonrechter overweegt dat de werkgever zich heeft ingespannen om het functioneren te verbeteren door middel van vele gesprekken en activiteiten als een loopbaanorientatietraject, een andere functie, een extra coaching traject en tenslotte een nieuw gecreŽerde functie. Dit alles heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en maakte tevens herplaatsing niet mogelijk. De kantonrechter stelt een voldragen d-grond vast en wijst het verzoek op grond daarvan toe. Het tegenverzoek van de werknemer tot wedertewerkstelling wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:566
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / 5564899 AR VERZ 16-246
InhoudsindicatieWWZ, ontbindingsverzoek werkgever wegens gesteld disfunctioneren. Afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2016:5302
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 19-12-2016 / 14/572 R
InhoudsindicatieWSNP. Schuldsaneringsregeling, tussentijdse beŽindiging, niet nakomen verplichtingen.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1288
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 17-02-2017 / 17/401
InhoudsindicatieNieuw verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar na eerdere afwijzing. Aanvullend uitgebracht advies door Bureau Bibob. Sterke omzetdaling en onjuiste gebleken voorlichting door verweerder over verwacht tijdsverloop. Gebruik van goederen die op grond van de opgelegde last onder bestuursdwang verwijderd dienden te worden gehouden en nu zijn teruggeplaatst.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:568
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / 5524682 Ar VERZ 16-235
InhoudsindicatieWWZ: opzegging arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte zonder toestemming UWV. Transitievergoeding plus billijke vergoeding ( 1.000,-)
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:569
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-01-2017 / 16/4353
InhoudsindicatieDe beoordeling van het duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben als bedoeld in artikel 1a:lid 1, eerste lid, van de Wajong 2015 dient te berusten op allereerst het vaststellen van de belastbaarheid. Het overslaan van deze stap omdat in gevallen van de diagnose PTSS, therapie een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie kan leveren is niet zorgvuldig.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:796
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 20-02-2017 / 08/760023-16
InhoudsindicatiePoging tot doodslag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:797
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 20-02-2017 / 08/996112-15
InhoudsindicatieGeen of onjuiste belastingaangifte doen. Valselijk opmaken van bescheiden. Feitelijk leidinggeven. Artikel 69 lid 1 en 2 AWR.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16806
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 31-10-2016 / C/09/520390 / KG RK 16-1842
InhoudsindicatieDe wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer buiten behandeling gelaten, omdat dit verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is. Het inleidende verzoek tot wraking van de kantonrechter in een kortgedingprocedure is afgewezen. Het plannen van een zaak op een zitting bij een bepaalde rechter is een organisatorische handeling van de griffie die niet aan de rechter op wiens zitting de zaak gepland wordt, valt toe te rekenen. De vraag of er sprake is van spoedeisend belang bij de vordering in kort geding dient in de kortgedingprocedure te worden beoordeeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16807
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 31-10-2016 / C/09/520132 / KG RK 16-1823
InhoudsindicatieDe wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer buiten behandeling gelaten, omdat dit verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is. Het inleidende verzoek tot wraking van de kantonrechter is afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:856
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-02-2017 / 05/841042-16
InhoudsindicatieDrie mannen uit Amsterdam worden door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot zes maanden. De mannen hebben in de nacht van 21 op 22 oktober 2016 ingebroken bij een telecomzaak in Ermelo. Zij zijn na het meenemen van o.a. een aantal IPads, notebooks en telefoons in de auto gevlucht. Dankzij een alarmmelding vanuit de telecomzaak en een getuige kon de politie de mannen zeer kort na de inbraak aanhouden. Een vierde verdachte is door de rechtbank vrijgesproken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:917
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-02-2017 / 5355715 CV EXPL 16-6784
InhoudsindicatieEen zorgverzekeraar weigert een in een ander land in Europa uitgevoerde operatie te vergoeden omdat deze afwijkt van de richtlijn urologie van de Europese Associatie Urologie. De kantonrechter is van oordeel dat het een zorgverzekeraar niet vrij staat de vergoeding van een in een ander land in Europa uitgevoerde operatie niet te vergoeden, zonder kennis te hebben genomen van de informatie van de behandelend specialist omtrent de reden om in afwijking van de richtlijn toch te opereren. De zorgverzekeraar moet om die informatie vragen alvorens te beslissen. Indien zij na ontvangst van die informatie bij haar besluit blijft moet zij dat motiveren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:857
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-02-2017 / 05/841040-16
InhoudsindicatieDrie mannen uit Amsterdam worden door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot zes maanden. De mannen hebben in de nacht van 21 op 22 oktober 2016 ingebroken bij een telecomzaak in Ermelo. Zij zijn na het meenemen van o.a. een aantal IPads, notebooks en telefoons in de auto gevlucht. Dankzij een alarmmelding vanuit de telecomzaak en een getuige kon de politie de mannen zeer kort na de inbraak aanhouden. Een vierde verdachte is door de rechtbank vrijgesproken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16808
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 14-11-2016 / C/09/520356 / KG RK 16-1839
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek tot wraking kantonrechter en oplegging wrakingsverbod.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16809
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 22-11-2016 / C/09/521378 / KG RK 16-1940
InhoudsindicatieHet geven van een voorlopig oordeel tijdens een comparitie van partijen levert geen objectieve vrees voor partijdigheid of vooringenomenheid op. Voorts blijkt uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen dat verzoeker de gelegenheid heeft gehad zijn standpunt met betrekking tot de vordering kenbaar te maken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1461
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 20-02-2017 / 03/661062-16
InhoudsindicatieZware mishandeling. Opzet. Cafťbezoeker loopt zwaar lichamelijk letsel op doordat hij met een glas met kracht in zijn gezicht wordt geslagen. De rechtbank volgt het betoog van de verdachte dat hij zich niet bewust was van het glas in zijn hand toen hij sloeg, zodat het voor een bewezenverklaring vereiste (voorwaardelijk) opzet bij hem heeft ontbroken, niet. Verdachte was er op moment van slaan, gezien zijn verklaring, zich van bewust dat hij een glas bier in zijn rechterhand had. art. 302 Sr
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16810
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 05-12-2016 / C/09/522148 / KG RK 16-2067
InhoudsindicatieDe gronden van het wrakingsverzoek komen er op neer dat verzoeker van de kantonrechter eist dat hij voorafgaand aan de zitting preprocessuele vragen beantwoordt. De wrakingskamer overweegt dat noch de wet, noch het recht een grond biedt waarop de kantonrechter gehouden was aan de eisen van verzoeker tegemoet te komen. Het enkel weigeren een inhoudelijke reactie te geven op de door verzoeker aan hem gestelde vragen, kan dan ook geen grond voor wraking met zich brengen. Van enige vooringenomenheid, dan wel de schijn daarvan, is de wrakingskamer niet gebleken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:803
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-02-2017 / 16/660301-16 (P)
InhoudsindicatieEen 30-jarige en 43-jarige man die in 2016 een man probeerden af te persen in zijn woning in Wijk bij Duurstede zijn veroordeeld tot respectievelijk 24 en 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De twee mannen drongen de woning binnen en probeerden het slachtoffer af te persen door hem te bedreigen met een nepwapen. Daarnaast dreigden zij de vriendin van het slachtoffer te mishandelen. De 30-jarige man heeft vervolgens het slachtoffer met geweld bestolen van een mobiele telefoon. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de twee mannen puur uit financieel gewin handelden. Zij hebben zich geen moment bekommerd om de slachtoffers, die geweld, vernedering en doodsangsten ondergingen in hun eigen woning. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16811
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 05-12-2016 / C/09/521679 / KG RK 16-1986
InhoudsindicatieTen aanzien van de rol die de bestuursrechter heeft gespeeld in de zaak van de dochter, overweegt de wrakingskamer dat het enkele feit dat de bestuursrechter tevens de zaak van de dochter van verzoeker inhoudelijk heeft behandeld, er niet aan in de weg staat dat zij eveneens de zaak van verzoeker kan en mag behandelen. Dit op zichzelf maakt niet dat op voorhand sprake is van vooringenomenheid of de schijn daarvan. Ook uit de behandeling van de zaak van verzoeker is niet gebleken dat de bestuursrechter reeds op voorhand haar standpunt had bepaald. Het is de wrakingskamer niet gebleken dat sprake is geweest van oneigenlijke vermenging van de zaak van verzoeker en die van zijn dochter. Door verzoeker is deze stelling onvoldoende onderbouwd. Voor wat betreft de wijze van ondervraging door de bestuursrechter overweegt de wrakingskamer dat het de taak van de rechter is om de discussie terug te brengen tot de rechtsvraag die op dat moment voorligt. Dat dit door verzoeker en zijn echtgenote als indringend is ervaren, maakt niet dat daarmee sprake is van enige (schijn) van partijdigheid. Niet is gebleken dat de bestuursrechter op enige wijze op haar beslissing is vooruitgelopen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1455
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 08-02-2017 / 16/23641
InhoudsindicatieAfwijzing vergoeding, legeskosten
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1457
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 08-02-2017 / 17/1757
InhoudsindicatieDublin Portugal
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1456
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 08-02-2017 / 17/1759
InhoudsindicatieDublin Portugal
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:804
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-02-2017 / 16/660342-16 (P)
InhoudsindicatieEen 30-jarige en 43-jarige man die in 2016 een man probeerden af te persen in zijn woning in Wijk bij Duurstede zijn veroordeeld tot respectievelijk 24 en 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De twee mannen drongen de woning binnen en probeerden het slachtoffer af te persen door hem te bedreigen met een nepwapen. Daarnaast dreigden zij de vriendin van het slachtoffer te mishandelen. De 30-jarige man heeft vervolgens het slachtoffer met geweld bestolen van een mobiele telefoon. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de twee mannen puur uit financieel gewin handelden. Zij hebben zich geen moment bekommerd om de slachtoffers, die geweld, vernedering en doodsangsten ondergingen in hun eigen woning. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16812
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 06-10-2016 / AWB 16/7039 en 16/7040
InhoudsindicatieNiet in geschil is dat achteraf is gebleken dat vanaf de aanvang sprake was van een deugdelijk bewezen duurzame relatie. Eiser heeft immers een verblijfsrecht ontleend aan zijn relatie. Verweerder heeft voor bepaling van de aanvang (en, bijgevolg, de duur) van de relatie echter niet (enkel) de datum van de BRP-inschrijving tot uitgangspunt genomen, maar heeft hierbij zes maanden opgeteld, onder verwijzing naar, onder meer, zijn beleid en de uitspraak van de Afdeling van 6 september 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BS1678). Dit standpunt gaat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet op. Immers, het aangehaalde beleid en de Afdelingsjurisprudentie zien op bewijs van de duurzaamheid van de relatie in de aanvraagfase en zolang de relatie voortduurt. In dit geval betreft het daarentegen de situatie waarin de relatie is geŽindigd, maar (achteraf bezien) vanaf de aanvang deugdelijk bewezen duurzaam is geacht. De rechtbank volgt verweerder, zonder nadere toelichting, niet in zijn standpunt dat in een dergelijk geval de eerste zes maanden van de relatie op de totale duur van de relatie in mindering moeten worden gebracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat aan het bestreden besluit een motiveringsgebrek kleeft. De rechtbank is voorts, mede in het licht van het voorgaande, van oordeel dat verweerder zich onvoldoende draagkrachtig heeft uitgelaten over de aanvangsdatum van de relatie. Uit de uitspraak van de Afdeling van 6 september 2011 blijkt dat een duurzame relatie ook op andere manieren dan middels een inschrijving in de BRP kan worden aangetoond. Eiser stelt zich op het standpunt dat de relatie (in ieder geval) bestond ten tijde van de aanvraag, op 4 mei 2012. Eiser heeft voorts verklaringen, fotos, afschriften van een gezamenlijke bankrekening en een zwangerschapsverklaring aangeleverd, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de relatie al voorafgaand aan de aanvraagdatum bestond. De rechtbank is van oordeel dat reeds gelet op het feit dat eiser op 4 mei 2012 een aanvraag om verblijf bij partner heeft ingediend, waarbij zowel hij als zijn partner een relatieverklaring heeft afgegeven, aannemelijk is dat hun deugdelijk bewezen duurzame relatie in ieder geval op dat moment al bestond. De rechtbank kan verweerder dan ook zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet volgen in zijn (naar de rechtbank begrijpt, subsidiaire) standpunt dat de datum van de BRP-inschrijving als aanvangsdatum dient te gelden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16814
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 30-12-2016 / AWB 16/7039
InhoudsindicatieDe rechtbank blijft bij wat zij in de tussenuitspraak van 6 oktober 2016 (AWB 16 / 7039 en 16 / 7040) heeft overwogen en beslist, tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt overwogen. Verweerder heeft zich in zijn reactie op de tussenuitspraak onverminderd op dit standpunt gesteld: uit artikelen 8.7, vierde lid en 8.15, vierde lid, aanhef en onder a, Vb en de Afdeling van 6 september 2011 volgt dat eerst aan art. 8.15, vierde lid, aanhef en onder a, Vb wordt voldaan na vaststelling dat sprake is van een duurzame relatie. Hiervan is eerst sprake nadat is aangetoond dat minstens zes maanden zijn verstreken na, in dit geval, inschrijving in de BRP van eiser en referente op hetzelfde adres. Dit brengt mee dat eiser vanaf 25 november 2012 rechten kan ontlenen aan artikel 8.15, vierde lid, aanhef en onder a, Vb. Nu de relatie op 4 mei 2015 is beŽindigd, kan eiser hieraan geen rechten ontlenen. Ook wanneer wordt uitgegaan van de datum van inschrijving in de BRP, zou eiser niet voldoen aan de vereiste termijn van drie jaar. De op 4 mei 2012 ingediende aanvraag, de ondertekende relatieverklaring, de overgelegde foto's en bankafschriften maken dit niet anders, aldus verweerder. De rechtbank begrijpt de reactie zo dat verweerder geen gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen. Voor zover verweerder heeft willen betogen dat sprake is van een zeer uitzonderlijk geval waardoor de rechtbank op haar eerdere oordeel zou moeten terugkomen, volgt de rechtbank verweerder hierin niet. Het bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd en het beroep zal gegrond worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:16813
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-12-2016 / C/09/522868 / KG RK 16-2108
InhoudsindicatieAfgewezen wrakingsverzoek. De beslissing om de preliminaire verweren ontijdig te bevinden is een beslissing van inhoudelijke/processuele aard, waarvan de juistheid niet in het kader van een wrakingsverzoek kan worden getoetst. Die beslissing en de daaraan meegegeven motivering zijn ook niet zodanig onbegrijpelijk, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid blijkt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:798
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 08-02-2017 / C/08/196776 / KG ZA 17-16
InhoudsindicatieVaststelling in kort geding van een voorlopige beheersregeling. Gevorderde ontruiming eveneens toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1517
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-02-2017 / 04 5090560/CV 16-5344
InhoudsindicatieArrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:689 JPR Advocaten/Gunning q.q.) ziet ook op de situatie van surseance van betaling.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1306
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-02-2017 / 11/993002-11
InhoudsindicatieMega Tipai 2. Vrijspraak medeplegen gewoontewitwassen: gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht en geen ander bewijs van medeplegen. Bewezenverklaring van een keer witwassen door het pinnen van een geldbedrag. Daardoor komt de rechtbank niet meer toe aan een oordeel over de meer subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid. Strafmotivering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1297
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-02-2017 / 11/993001-11
InhoudsindicatieMega Tipai 2. Bewezenverklaring medeplegen gewoontewitwassen door 184 keer pinnen van een geldbedrag. Strafmotivering. Ondanks forse overschrijding van de redelijke termijn zijn in elk geval retributie en generale preventie als strafdoel aan te wijzen. De rechtbank acht zich niet gebonden aan de toezegging van de advocaat-generaal in hoger beroep in de zaak tegen een medeverdachte geen gevangenisstraf te zullen eisen die qua tijdsduur uit zal gaan boven de tijd die deze medeverdachte in voorarrest heeft doorgebracht. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 6 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1473
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-02-2017 / C/09/516821 / FA RK 16-6401
InhoudsindicatieErkenning buitenlandse adoptie. ArmeniŽ. Artikel 10:109 BW. Verzoek kan (nog) niet worden toegewezen. Geen beginseltoestemming. Raadsonderzoek gelast.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1478
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 20-02-2017 / 5597953/AZ/16-444 20022017
InhoudsindicatieWerkgever slaagt er niet in om werknemer met WSW-indicatie gedurende een periode van ruim drie jaar succesvol te plaatsen. Diverse pogingen daartoe stranden of blijken niet passend te zijn. Primair gevorderde ontbinding op de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer) wordt afgewezen. De kantonrechter acht wel de arbeidsverhouding verstoord en wijst de subsidiair verzochte ontbinding op grond van de g-grond toe onder toekenning van de transitievergoeding ad 25.783,00 bruto. De gevraagde billijke vergoeding wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1388
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.178.821/01
InhoudsindicatieKinder- en partneralimentatie.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1390
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.192.035/01
InhoudsindicatieOmzetting curatele in bewind. Voormalig curator in hoger beroep geen belanghebbende. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1392
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.195.342/01
InhoudsindicatieBewindvoering. Geen gewichtige redenen voor ontslag van de bewindvoerder.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1393
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.196.220/01
InhoudsindicatieVerzoek tot terugverhuizing afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1394
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.197.479/01
InhoudsindicatieOpbouw zorgregeling. Vooralsnog geen reden om op grond van artikel 1:253a lid 5 BW ambtshalve een dwangmiddel op te leggen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1396
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.202.904/01
InhoudsindicatieBeŽindiging van het gezag.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1397
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.205.709/01
InhoudsindicatieMachtiging uithuisplaatsing. Moeder heeft niet voldaan aan de bodemeisen van de gecertificeerde instelling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1518
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-02-2017 / 09/777071-16
InhoudsindicatieJMK-Promis Van medeplegen is volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad sprake indien de verdachte aan de totstandkoming van het delict een wezenlijke intellectuele of materiŽle bijdrage heeft geleverd. Daarbij is niet doorslaggevend dat de van medeplegen verdachte persoon ook een daadwerkelijke uitvoerder is geweest of alle handelingen van het strafbare feit ook zelf moet hebben verricht. De verdachte heeft samen met haar medeverdachte een plan gemaakt om iemand te beroven. Vervolgens heeft de verdachte een afspraak gemaakt met de aangever. De verdachte heeft van tevoren op verzoek van haar medeverdachte gecontroleerd of de aangever een iPhone 6 had. In overleg met haar medeverdachte heeft ze de aangever vervolgens op een bepaald tijdstip naar een bepaalde plaats gelokt. Op het moment van de beroving was de verdachte niet feitelijk aanwezig, echter in de nacht na de beroving heeft zij wel weer contact met haar medeverdachte gehad en heeft zij aanspraak gemaakt op een deel van de buit. Gelet op voornoemde handelingen heeft de verdachte een voldoende significante bijdrage aan de beroving geleverd en is er sprake van medeplegen. Dat de verdachte op het moment van de beroving niet aanwezig was en ook niet wist dat de beroving met behulp van een vuurwapen zou plaatsvinden, maakt dit niet anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1398
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.206.001/01
InhoudsindicatieMachtiging uithuisplaatsing. Moeder heeft niet voldaan aan de bodemeisen van de gecertificeerde instelling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1387
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.171.488/01
InhoudsindicatieNa onderzoek raad voor de kinderbescherming verwijzing na hulpverleningstraject voor ouders gericht op het vormgeven van het gezamenlijk ouderschap na scheiding.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1391
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.193.094/01
InhoudsindicatieOmgangsregeling. Doorbreking impasse in de vorm van een proefcontact.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1524
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-02-2017 / 09/827636-16
InhoudsindicatieJeugd Vrijspraak: ondanks wettig bewijs, ontbreekt bij de rechtbank de overtuiging
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:805
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-02-2017 / C/16/425271 / KL ZA 16-366
InhoudsindicatieEen man uit Almere spande een kort geding aan omdat hij vindt dat Google zoekresultaten moet verwijderen die leiden naar publicaties over hem. De voorzieningenrechter in Lelystad heeft gisteren beslist dat Google de zoekresultaten niet hoeft te verwijderen. De man uit Almere zegt dat hij schade lijdt door negatieve publicaties op internet, waarin hij ten onrechte bestempeld wordt tot (ex) crimineel en iemand die diplomas en titels verzint. Hij zou daardoor niet opnieuw maatschappelijk actief kunnen worden om zijn kost te verdienen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de man uit Almere recht heeft op verwijdering van de zoekresultaten, als er sprake is van onverenigbaarheid met de Wet bescherming persoonsgegevens. Van onverenigbaarheid is sprake als de zoekresultaten ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn (zoals bepaald in het Costeja-arrest). Daarvan was in dit geval geen sprake. De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet vaststaat dat de gepubliceerde informatie onjuist is. De man zegt eenvoudig aan te kunnen tonen dat hij is afgestudeerd, maar in het kort geding zijn geen kopieŽn van officiŽle documenten ingebracht die dit aantonen. Op een website heeft hij wel diverse scans van documenten geplaatst, maar een bewijs dat hij aan een universiteit is afgestudeerd ontbreekt. De vraag of de man wel of niet is afgestudeerd en zich dus misschien ten onrechte als afgestudeerd jurist kwalificeert is nog steeds actueel, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Dat de man niet blij is met de publicaties is goed voorstelbaar. Dit betekent echter niet dat dat voldoende reden is om de zoekresultaten te verwijderen. Het staat de man vrij om juridische stappen te nemen tegen de personen en organisaties van de publicaties. Dat zulke stappen niet verwacht kunnen worden van een eenvoudige burger, zoals zijn advocaat stelt, vindt de rechter niet aannemelijk. Zeker niet, nu de man zelf zegt dat hij een afgestudeerd jurist is die een zeer succesvol juridisch adviesbureau heeft gehad. Bovendien is hij in staat geweest om het Amerikaanse Google in kort geding te dagvaarden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:593
Toegevoegd20-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-02-2017 / 15/429 WIA-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. De door de deskundige aan de rechtbank uitgebrachte rapporten en het door de deskundige aan de Raad uitgebrachte rapport geven blijk van een zorgvuldig onderzoek en zijn inzichtelijk en consistent. De Raad volgt de verzekeringsarts bezwaar en beroep niet in zijn in (onder meer) de rapporten van 28 augustus 2014, 4 oktober 2016 en 12 december 2016 gegeven uiteenzettingen om geen beperking op beoordelingspunt 1.7 aan te nemen in verband met de Basisinformatie CBBS. Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 28 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3958) is de Basisinformatie CBBS een handleiding voor de verzekeringsartsen bij het beoordelen en vaststellen van beperkingen en het invullen van de FML. De verzekeringsarts heeft de mogelijkheid om in het individuele geval af te wijken van de lijst van beperkingen dan wel aanvullende beperkingen te formuleren, zowel op de FML als in de verzekeringsgeneeskundige rapporten. Daarbij laat de toelichting in de Basisinformatie CBBS ten aanzien van beoordelingspunt 1.7, de mogelijkheid voor de verzekeringsarts onverlet om een beperking aan te nemen ten aanzien van beoordelingspunt 1.7 indien een betrokkene geen ernstige stoornis heeft. De Raad acht met de rapporten van de deskundige genoegzaam vast te staan dat in het geval van appellante aanleiding bestaat om, in aanvulling op de reeds van toepassing geachte beperkingen, ook een beperking van toepassing te achten op beoordelingspunt 1.7. Opdracht tot herstel gebrek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:469
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-02-2017 / 200.204.857/01 GDW
InhoudsindicatieDe gerechtsdeurwaarder heeft een beroepschrift bij het hof ingediend tegen de beslissing van de kamer voor gerechtsdeurwaarders waarbij hij met ingang van 3 november 216 voor een periode van zes maanden is geschorst, in afwachting van de beslissing van de kamer op de klacht met nummer 1147.2016. Op 6 februari 2017 is een faxbericht ter griffie van het hof ingekomen waarin de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder het hoger beroep intrekt. Het hof verklaart de gerechtsdeurwaarder niet-ontvankelijk in het hoger beroep.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:470
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-02-2017 / 200.205.699/01 NOT
InhoudsindicatieDe notaris heeft een beroepschrift bij het hof ingediend tegen de beschikking van de voorzitter van de kamer voor het notariaat van 1 december 2016 waarbij de voorzitter (voor zover relevant) mr. X heeft benoemd tot waarnemer van het protocol en de overige notariŽle bescheiden van de notaris, met ingang van 9 januari 2017 tot en met 8 juli 2017. Van de zijde van de notaris is op 1 februari 2017 een faxbericht ter griffie van het hof ingekomen, waarin de notaris het hoger beroep intrekt. Het hof verklaart de notaris niet-ontvankelijk in het hoger beroep.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:866
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-02-2017 / 01/865067-16
InhoudsindicatieVeroordeling voor poging tot afpersing en voor diefstal, gepleegd in Sint-Oedenrode. Vrijspraak voor het aan die diefstal gekoppelde geweld en vrijspraak voor het medeplegen. In de zaak tegen de medeverdachte is medeplichtigheid bewezen verklaard, ecli:rbobr:2017:867. Verdachte heeft medewerking onderzoek Pieter Baan Centrum geweigerd. Volledig toerekeningsvatbaar. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 54 maanden met aftrek van voorarrest (eis OM was een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren voor poging afpersing en diefstal met geweld). Rechtbank zoekt aansluiting bij oriŽntatiepunten woningovervallen met als raakvlak afpersingen met fors geweld in relatie tot het innen van incassoschulden. Aan de benadeelde partij dient schade vergoed te worden. Beslagbeslissingen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:867
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-02-2017 / 01/865066-16
InhoudsindicatieVeroordeling voor medeplichtigheid aan poging tot afpersing. Vrijspraak voor medeplegen. Zaak tegen de medeverdachte, ecli:rbobr:2017:866. Vrijspraak voor diefstal met geweld. Opgelegd wordt een taakstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden (eis OM was een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren voor poging afpersing en diefstal met geweld). Rechtbank houdt rekening met leeftijd van verdachte, 78 jaar en zijn blanco strafblad. Aan de benadeelde partij dient schade vergoed te worden (hoofdelijk). Beslagbeslissingen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:567
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-02-2017 / 18/930108-15 en 18/920085-15
Inhoudsindicatievrijspraak van flessentrekkerij en veroordeling voor medeplegen van oplichting en opzetheling: hoewel blijkt dat er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van verdachte bij het sluiten van de koopovereenkomsten, is dat onvoldoende om tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde flessentrekkerij te kunnen komen. Daarvoor is immers noodzakelijk dat bewezen kan worden dat verdachte een beroep of gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over de goederen te verzekeren. Van een beroep of gewoonte is pas sprake als kan worden vastgesteld dat er herhaaldelijk goederen zijn gekocht met het oogmerk om daarvoor niet te betalen. Verdachte is wel betrokken geweest bij de huur van dure design meubelen onder een valse naam, welke meubelen binnen korte tijd zijn doorverkocht. Daarnaast heeft hij een grote hoeveelheid usb-sticks geheeld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:862
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 20-02-2017 / AWB - 16 _ 4246 en 16_4247
InhoudsindicatieNiet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in mindering op stakingswinst indien in dat jaar niet aan urencriterium is voldaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1451
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-02-2017 / 21-007316-14
InhoudsindicatieHet hof stelt het door veroordeelde en haar mede-veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel vast op 102.304,-. In verband met de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep past het hof een korting van 5.000,- toe op de betalingsverplichting. Aan veroordeelde wordt aldus hoofdelijk de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van 97.304,-.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1450
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-02-2017 / 21-007317-14
InhoudsindicatieHet hof veroordeelt de verdachte ter zake van het medeplegen van afdreiging, meermalen gepleegd, en het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 313 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. Voorts beslist het hof op de vorderingen van de benadeelde partijen. Het hof verwerpt de door de verdediging gevoerde verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging nu niet is voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de klacht in de zin van artikelen 64 e.v. Wetboek van Strafrecht en 164 e.v. Wetboek van Strafvordering. Er zou volgens de verdediging onder meer onrechtmatig opsporingsonderzoek zijn verricht en tevens is de klachttermijn van drie maanden als bedoeld in artikel 66 Wetboek van Strafrecht overschreden. Ook acht het hof - in tegenstelling tot de verdediging medeplegen wel bewijsbaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:592
Toegevoegd20-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-02-2017 / 15/8281 ZW
InhoudsindicatieGeen recht op ZW-uitkering. Niet binnen vier weken na afloop van de ZW-verzekering ziek geworden. Appellant was drager van het gen dat de ziekte van Huntington veroorzaakt, maar niet is gebleken dat appellant in de voor de ZW verzekerde periode arbeidsongeschikt was.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1384
Toegevoegd20-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-02-2017 / 21-006941-15
InhoudsindicatiePoging tot moord op ex-partner. Hof legt hogere straf op dan rechtbank. Gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:870
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-02-2017 / 01/865020-16
InhoudsindicatieVeroordeling voor doodslag en verboden wapenbezit. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren met aftrek van voorarrest. Onherstelbaar vormverzuim, een jas is niet tijdig in beslag genomen: enkele constatering. Voorwaardelijk opzet. Wegmaken van het mes: tijdens het voorarrest heeft verdachte gepoogd het politieonderzoek tegen te werken. Aan een van de nabestaanden dient schade (begrafeniskosten) te worden vergoed. Geen vergoeding van affectieschade: vorderingen benadeelde partijen in zoverre niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:562
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 12/4685 CSV-S
InhoudsindicatieSchadevergoeding overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:563
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/1845 WWAJ
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag Wajong 2010 omdat vanaf 1 januari 2011, de door de verzekeringsarts arbitrair vastgestelde eerste dag waarop appellante als student arbeidsongeschikt is geworden, geen periode van 52 weken valt aan te wijzen waarin zij minder dan het wettelijk minimumjeugdloon kon verdienen. Zorgvuldig medisch onderzoek. Juistheid FML. Geschiktheid functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:580
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/5790 WIA
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering. Minder dan 35% arbeidsongeschikt. Geen onzorgvuldig geneeskundig onderzoek. geen onjuiste medische beperkingen. Geen onjuiste toepassing van het protocol Algemene inleiding, Overspanning, Depressieve stoornis.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:567
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-02-2017 / 15/4476 WIA
InhoudsindicatieWat betreft aangevallen uitspraak 1 worden de overwegingen en het daarop gegronde oordeel van de rechtbank volledig onderschreven en overgenomen. Wat betreft aangevallen uitspraak 2 geen aanknopingspunten voor twijfel aan door Uwv gevolgde conclusie dat appellante vanaf 2 juni 2012 geen onafgebroken periode van 104 weken arbeidsongeschikt is geweest. Appellante heeft geen medische informatie ingebracht ter onderbouwing van haar standpunt. Betreffende aangevallen uitspraak 3 zijn in hoger beroep geen nieuwe medische gegevens ingebracht om tot ander oordeel te komen dan rechtbank.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:582
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-02-2017 / 17/100 Wajong
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om met behoud van de uitkering met zijn ouders naar BelgiŽ te verhuizen. Kortsluiting. De gedingstukken bieden geen steun voor het standpunt dat de gezondheid van de ouders van verzoeker dermate is verslechterd, dat zij de hulp van hun andere kinderen (woonachtig in BelgiŽ) nodig hebben om verzoeker te verzorgen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:451
Toegevoegd17-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 200.178.217/01
InhoudsindicatieGeen kennelijk onredelijke opzegging na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontbreken van re-integratiemogelijkheden. Bovenformatieve werkzaamheden zijn geen passend werk geworden. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:4342.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:428
Toegevoegd17-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2017 / 16/00237 t/m 16/00240
InhoudsindicatieBijtelling privťgebruik auto DGA. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad. Partijen komen ter zitting tot een compromis.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:460
Toegevoegd17-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 200.190.581/01
InhoudsindicatieVervolg van hof Den Haag 1 april 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:4597 en HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3618, NJ 2016/109. Per 1 januari 2006 is artikel 7:942 (oud) BW in werking getreden. Als gevolg van artikel 68a lid 1 Ow NBW heeft dit onmiddellijke werking ten aanzien van de aard, het aanvangstijdstip en de duur van de verjaringstermijn. Dit brengt in beginsel mee dat ten aanzien van reeds vůůr inwerkingtreding afgewezen, maar nog niet verjaarde aanspraken, de verjaringstermijn eerst weer gaat lopen nadat de verzekeraar een aangetekende brief heeft gestuurd, waarin ondubbelzinnig erop wordt gewezen dat de rechtsvordering na zes maanden verjaart. Zonder een dergelijke brief kan geen sprake zijn van voltooiing van de verjaring. Het hof oordeelt echter dat op grond van artikel 75 Ow NBW de onmiddellijke werking (voortvloeiend uit artikel 68a lid 1 Ow NBW) buiten toepassing moet blijven, omdat die onmiddellijke werking in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit zou immers betekenen dat Allianz rond 1 januari 2006 ongeveer 2,5 miljoen aangetekende brieven zou moeten versturen aan verzekerden met een afgewezen maar niet verjaarde aanspraak. Dat zou een enorme administratieve operatie zijn die Allianz miljoenen zou hebben gekost. Niet is gebleken van een daartegenover staand zwaarwegend belang dat met onmiddellijke werking zou zijn gediend.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:837
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-02-2017 / C/05/315183 KG RK 17-133
InhoudsindicatieVerzoeker wordt niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek tot wraking van de rechtbank, nu de zaak nog niet in behandeling is bij de rechtbank.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:565
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/6369 AKW
InhoudsindicatieArtikel 24 van KB 746 kan op de situatie van appellante worden toegepast. In lijn met oordeel rechtbank geen aanleiding toepassing hardheidsclausule als bedoeld in artikel 24 van KB 746. Volledige toepassing van artikel 10, eerste lid, onder a, van KB 746 leidt niet tot een onbillijkheid van overwegende aard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:864
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-02-2017 / 01/879868-16
InhoudsindicatieVerdachte werd verdacht van het tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid cocaÔne en van het tezamen en in vereniging met een ander witwassen van een groot geldbedrag. De rechtbank spreekt verdachte van beide feiten vrij wegens gebrek aan bewijs.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:455
Toegevoegd17-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / 200.184.414/01
Inhoudsindicatiefranchiseovereenkomst. Beroep op dwaling (gegrond op door franchisegever gegeven beweerdelijk onjuiste prognoses) verworpen. Franchisenemer heeft ook onvoldoende inhoud gegeven aan zijn onderzoekplicht. Geen wanprestatie en geen onrechtmatige daad van franchisegever.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:863
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-02-2017 / 01/865063-16
InhoudsindicatieDe rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk vervoeren en aan het aanwezig hebben van een grote hoeveelheid harddrugs (in totaal 33,8 kilogram cocaÔne) en aan het witwassen van een groot geldbedrag. De rechtbank veroordeelt verdachte hiervoor tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van voorarrest. De rechtbank verklaart verbeurd een geldbedrag van ruim 167.000,- euro.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:571
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/8484 WIA
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering toe te kennen. Minder dan 35% arbeidsongeschikt. Geen toegenomen arbeidsongeschiktheid die voortkomt uit dezelfde ziekteoorzaak als die op grond waarvan hij gedurende de wachttijd van 104 werken, voorafgaand aan 23 november 2009, ongeschikt was voor het verrichten van zijn arbeid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1429
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-02-2017 / NL17.422
InhoudsindicatieAfghaanse. Opvolgende asielaanvraag. Documenten nieuwe elementen? Bekering ongeloofwaardig? Motiveringsgebrek. Beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:5821
Toegevoegd17-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-05-2015 / 23-000236-14
Inhoudsindicatieverdachte niet-ontvankelijk in hoger beroep
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:566
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 13/5293 AOW
InhoudsindicatieSchuldig nalatig verklaard 76% over het jaar 2008. Artikel 61 van de Wfsv. Beleidsregels SVB. Uit gegevens blijkt dat inkomen appellant in 2011 minder was dan toen geldende bijstandsnorm. Schuldsanering Wsnp was van toepassing van 2008 tot 20 maart 2010.De bij aanslag van 25 februari 2011 vastgestelde belastingschuld van 1.850,- had dus betrekking op jaar waarin de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing was. Teruggave in 2009 ten onrechte ontvangen door bewindvoerder en gebruikt bij schuldsanering. Niet betalen belastingschuld over 2008 kan appellant niet ten volle worden verweten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:583
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-02-2017 / 15/699 AOW
InhoudsindicatieBeroep op twee-woningenregel in de AOW door een gehuwde. De Svb heeft terecht geweigerd de twee-woningenregel op appellant, die gehuwd is, toe te passen. De weigering om de twee-woningenregel toe te passen is niet in strijd met het nationale recht en leidt niet tot een schending van de discriminatieverboden die zijn opgenomen in artikel 14 van het EVRM, artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM en artikel 26 van het IVBPR. Verschillende behandeling van gehuwden en ongehuwden is gerechtvaardigd omdat de situatie van ongehuwd samenwonenden, gelet op de bijzondere band van het huwelijk die sociale, persoonlijke en juridische gevolgen heeft, niet gelijk is aan de situatie van gehuwden. Onder meer is van belang dat bij een huwelijk een afdwingbare zorgverplichting ontstaat, terwijl dat voor ongehuwden niet het geval is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:568
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 14/6244 AOW
InhoudsindicatieAanvraag ouderdomspensioen. Geen sprake van duurzaam gescheiden leven. Hierbij zijn met name van belang de frequente contacten tussen betrokkene en zijn echtgenote, de gezamenlijke familiebezoeken en vakanties en de financiŽle bijdrage van appellant aan de woning waarin zijn echtgenote woonachtig was. Dit alles staat in de weg aan de conclusie dat betrokkene en zijn echtgenote een leven leidden als waren zij ongehuwd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:569
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 14/5215 ZVW
InhoudsindicatieBuitenlandbijdrage. Het oordeel van de rechtbank en de daarbij gebezigde overwegingen worden geheel onderschreven. Appellant valt onder de werkingssfeer van artikel 24 van Vo 883/2004 omdat hij een pensioen uit Nederland ontvangt en geen recht heeft op verstrekkingen krachtens de Belgische wetgeving als in dat artikel bedoeld. Van een zogenoemd prevalerend recht in BelgiŽ kan slechts sprake zijn indien appellant een inkomen uit BelgiŽ geniet waaraan een dergelijk recht op verstrekkingen is gekoppeld, hetgeen onweersproken niet het geval is. Dat appellant zich als legale inwoner van BelgiŽ mag aansluiten bij een ziekenfonds, doet aan dit oordeel niet af.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:570
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/8100 AOW
InhoudsindicatieVaststelling hoogte van de verbeurde dwangsom. Voor betrokkene is sprake geweest van een onduidelijke situatie nu hij niet kon weten wanneer de Svb de gewenste informatie van het ISS had ontvangen en de Svb hem daarover, daargelaten nog de vraag of er enig contact hierover heeft plaatsgevonden tussen partijen, niet heeft geÔnformeerd. Onder deze omstandigheden kan redelijkerwijs niet gezegd worden dat betrokkene in verzuim is geweest en dat hij de Svb onredelijk laat in gebreke heeft gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:584
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-02-2017 / 16/2686 AOW
InhoudsindicatieBeroep op twee-woningenregel in de AOW door een gehuwde. De Svb heeft terecht geweigerd de twee-woningenregel op appellant, die gehuwd is, toe te passen. De weigering om de twee-woningenregel toe te passen is niet in strijd met het nationale recht en leidt niet tot een schending van de discriminatieverboden die zijn opgenomen in artikel 14 van het EVRM, artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM en artikel 26 van het IVBPR. Verschillende behandeling van gehuwden en ongehuwden is gerechtvaardigd omdat de situatie van ongehuwd samenwonenden, gelet op de bijzondere band van het huwelijk die sociale, persoonlijke en juridische gevolgen heeft, niet gelijk is aan de situatie van gehuwden. Onder meer is van belang dat bij een huwelijk een afdwingbare zorgverplichting ontstaat, terwijl dat voor ongehuwden niet het geval is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:837
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 15-02-2017 / C/01/286025 / HA ZA 14-830
InhoudsindicatieContradictoire handelszaak. Consument spreekt producent van isolatiemateriaal aan wegens te lage isolatiewaarde. Gegeven de juridische verhouding tussen de consument en de producent in dit geval - waarin gťťn sprake is van enige overeenkomst en feitelijk tussen hen sprake is van een keten van drie (door)verkopers en een aannemer - kan de gestelde gebrekkigheid (in de zin van non-conformiteit) van het isolatiemateriaal niet de grondslag vormen van een vordering van de consument op de producent. Beroep op garantie slaagt niet want contractuele garantie is onbevoegd afgegeven en uitingen in brochures zijn geen garanties in de zin van artikel 7:6a BW. Beroep op Hoge Raad 20 januari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BT7496) slaagt niet want gelet op de vele tussenschakels kan niet gezegd worden dat de belangen van de consument nauw betrokken waren bij de juiste nakoming door de producent van haar verplichtingen jegens diens afnemer en dat die belangen voor de producent ook kenbaar waren. Beroep op jurisprudentie over aansprakelijkheid voor het in het verkeer brengen van gebrekkige producten (artikel 6:162 BW) gaat niet op omdat van gebrekkigheid als bedoeld in artikel 6:186 BW (in de zin van onveiligheid) geen sprake is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:572
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/727 WIA
InhoudsindicatieGeen recht op een WIA-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:573
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/2947 WIA
InhoudsindicatieToekenning van een loongerelateerde WGA-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:574
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-02-2017 / 16/2864 ZW
InhoudsindicatieVaststelling verhaalsbedrag. Appellante heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:576
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/4675 WIA
InhoudsindicatieWGA-vervolguitkering. Voldoende gemotiveerd dat in de FML geen verdergaande beperkingen voor de lichamelijke klachten van appellant behoeven te worden opgenomen. Geen twijfel aan de medische geschiktheid van de uiteindelijk geselecteerde functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:575
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/2791 WAO
InhoudsindicatieHerziening WAO-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Juiste medische grondslag. Juiste FML.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:577
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 14/6695 WIA
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Geen procesbelang.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:579
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/6297 WIA
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering. Zorgvuldig onderzoek door de verzekeringsartsen. Voldoende rekening gehouden met de bijwerkingen van de medicatie. Alcoholmisbruik is geen ziekte of gebrek. Afdoende gemotiveerd dat de voorgehouden functies in overeenstemming zijn met de door de verzekeringsarts vastgestelde functionele mogelijkheden van appellante. Nu in deze functies bovendien beroepsmatig autorijden niet voorkomt, zijn de functies op dit punt eveneens geschikt te achten voor appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:578
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/4976 WAO
InhoudsindicatieDe mate van arbeidsongeschiktheid is toegenomen, maar dit leidt (nog) niet tot een verhoging van uitkering omdat de toegenomen arbeidsongeschiktheid niet voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waarvoor appellant reeds uitkering ontvangt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:585
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 15/6717 AW
InhoudsindicatieToekenning van en overgang naar de LFNP-functie. Niet gebleken dat de matching van appellant resulterend in de toekenning van en de overgang naar de functie niet in overeenstemming met de Regeling overgang naar een LFNP functie en de bijbehorende Transponeringstabel is geschied dan wel dat het resultaat van de matching anderszins onhoudbaar is te achten. (Verwijzing naar ECLI:NL:CRVB:2015:1550 en ECLI:NL:CRVB:2015:1663).
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:588
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-02-2017 / 15/5207 WSF
InhoudsindicatieHerziening studiefinanciering. Niet woonachtig op gba-adres. Bevindingen van onderzoek dat (mede) is verricht door een onbevoegde controleur zijn als bewijs ontoelaatbaar. Het bestreden besluit rust echter niet enkel op de bevindingen van het huisbezoek, maar ook op de erkenning van appellant in bezwaar dat hij op het moment van het onderzoek al ongeveer twee weken niet meer op het gba adres woonde. De minister heeft in het bestreden besluit dan ook terecht het standpunt ingenomen dat appellant ten tijde van het onderzoek niet voldeed aan de voorwaarden genoemd in artikel 1.5 van de Wsf 2000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:589
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-02-2017 / 16/578 WSF
InhoudsindicatieStudiefinanciering ten onrechte herzien. Bevindingen van onderzoek dat (mede) is verricht door een onbevoegde controleur zijn als bewijs ontoelaatbaar. Onvoldoende feitelijke grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:586
Toegevoegd17-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2017 / 15/1141 AW
InhoudsindicatieEervol ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. De korpschef heeft zich met juistheid op het standpunt gesteld dat na een periode van twee jaar geen zicht was op herstel van de ziekte binnen een periode van zes maanden, zodat voldaan is aan het vereiste van artikel 94, derde lid, aanhef en onder b, van het Barp. De korpschef heeft tot de conclusie kunnen komen dat er geen functies voorhanden waren die aansloten bij de belastbaarheid van appellant en dat er ook geen functies waren die passend gemaakt konden worden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:555
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/1977 MAW
InhoudsindicatieTegemoetkoming in de overige kosten van verhuizing op grond van Verplaatsingskostenbesluit defensie (Vkbd). Woning van appellant is terecht aangemerkt als een gestoffeerde en gemeubileerde woning bedoeld in Vkrd. De keuze van appellant om zijn meubels weg te gooien of te geven maakt dat niet anders. Artikel 2, zevende lid, van het Vkrd wordt strikt toegepast. Voor standpunt appellant geen begin van bewijs geleverd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:494
Toegevoegd16-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / C/17/148550 / HA ZA 16-120
InhoudsindicatieGeldverstrekking t.b.v belegging, ontbinding overeenkomst wegens tekortkoming, verweerd onvoldoende onderbouwd, geen bewijsopdracht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:559
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/686 AW
InhoudsindicatieMatchingsproces. Transponeringstabel. Verantwoordelijkheid van de ambtenaar om functieonderhoud aan te vragen. Matching verandert op zichzelf niets aan feitelijke werkzaamheden. Conclusie is dat niet aannemelijk is gemaakt dat matching niet overeenkomstig de Regeling is geschied of dat het resultaat van de matching anderszins onhoudbaar is te achten. Geen grond voor toepassing hardheidsclausule.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:551
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/3061 AW
InhoudsindicatieOp 17 februari 2011 is appellant blijvend arbeidsongeschikt geacht voor zijn werk als [naam functie B]. De taken die appellant vanaf april 2013 heeft uitgevoerd waren slechts tijdelijke en beperkte taken in het kader van zijn terugkeer in het werkproces. Geen nieuw opgedragen werk. Tevens na 17 februari 2011 niet beter gemeld, dus onverminderd op medische gronden ongeschikt voor zijn functie. Staatssecretaris niet bevoegd appellant ontslag te verlenen wegens ongeschiktheid op andere dan medische gronden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1362
Toegevoegd16-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 16-02-2017 / 5589036/AZ/16-438 16022017
InhoudsindicatieVernietiging ontslag op staande voet, omdat ontslaggrond (werkweigering) niet is komen vast te staan (7:681 lid 1 onder a BW). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen (7:671b lid 1 juncto 7:669 lid 3, onderdeel g BW). In beginsel toewijsbare vordering tot wedertewerkstelling wordt toch afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:497
Toegevoegd16-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / 17/080168-02
InhoudsindicatieTerbeschikkingstelling. Hervatting van de verpleging van overheidswege.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:538
Toegevoegd16-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-02-2017 / 200.174.083_01
InhoudsindicatieOntheffing uit het gezag. Bekrachtiging van de beschikking waarvan beroep. BeŽindiging van het gezag van de ouders acht het hof in het belang van de kinderen noodzakelijk. Er is bij ieder van de kinderen (in verschillende gradaties) sprake van hechtingsproblematiek en traumatisering. Zij zijn op jonge leeftijd in pleeggezinnen geplaatst en hebben na enkele wisselingen in hun huidige pleeggezinnen hun thuis gevonden. Uit het raadsrapport en de forensisch-psychologische onderzoeken blijkt dat er nog specifieke zorgen zijn over het gedrag van de minderjarige kinderen. Het hof is met de raad, de GI en de deskundige(n) van oordeel dat het belang van de kinderen bij rust en stabiliteit thans duidelijkheid omtrent hun toekomstperspectief vereist en dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de moeder dan wel de vader binnen een aanvaardbare termijn in staat zal zijn om op een verantwoorde wijze de opvoeding van de kinderen op zich te nemen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:554
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/3540 AW
InhoudsindicatieOngeschiktheid voor zijn functie. Medische reden ten grondslag? Volgens vaste rechtspraak bij gerede twijfel, onderzoek naar die eventuele medische oorzaak. Autismespectrumstoornis, te weten de stoornis van Asperger is ontwikkelingsstoornis die leidt tot chronische beperkingen op het terrein van sociale interactie en communicatie. Op basis van gegevens oordeelt de Raad dat ongeschiktheid van appellant voortvloeit uit ziekte of gebrek. College heeft zijn reactie niet onderbouwd met rapport arts.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:558
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/1188 AW
InhoudsindicatieTotstandkoming Regeling overgang LFNP functie. Domeinen. Vaste rechtspraak. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat matching in zijn geval niet overeenkomstig de Regeling is geschied of anderszins tot een onhoudbaar resultaat heeft geleid. Hardheidsclausule terecht afgewezen. LFNP wijzigt feitelijk niets aan opgedragen werkzaamheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:569
Toegevoegd16-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-02-2017 / 200.207.586_01
InhoudsindicatieGesloten uithuisplaatsing Bekrachtiging van de beschikking waarvan beroep. Het hof is van oordeel dat de minderjarige ten tijde van het verlenen van de machtiging gebaat was bij stabiele, continue en veilige werkrelaties. De veiligheid van het behandelklimaat, de in opbouw zijnde werkrelaties en de fragiele schoolmotivatie dienden destijds niet opgegeven te worden voor verblijf van de minderjarige in een open setting. Het hof oordeelt dat de rechtbank destijds derhalve terecht een machtiging heeft verleend voor gesloten jeugdhulp. Mede gelet op de positieve recente ontwikkelingen en het zicht op een schorsing van de gesloten machtiging, acht het hof het noodzakelijk dat de minderjarige vanuit zijn huidige plaats verder werkt aan het bestendigen van zijn gedrag zodat de huidige stijgende lijn kan worden vastgehouden. Gelet op het voorgaande acht het hof voortzetting van de gesloten plaatsing van de minderjarige nog steeds noodzakelijk.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:553
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 15/5451 AW
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie. Afwijzing verzoek om bevordering. Onder verwijzing naar de uitspraken van 30 juli 2015 ... is de Raad van oordeel dat de beheerders van de voormalige politiekorpsen de bevoegdheid toekwam een nadere invulling te geven aan het begrip boven de norm en dat met de in de voormalige regiopolitie ... daaraan gegeven invulling in de vorm van een rekenkundig criterium - ten minste 80% van de competenties met de score uitstekend (4) - binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling is gebleven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:560
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/3997 AW
InhoudsindicatieBeoordeling. Ontslag: primair wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie, anders dan op grond van ziekten of gebreken en subsidiair wegens onverenigbaarheid van karakters.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:561
Toegevoegd16-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 15-6539 AW
InhoudsindicatieHarmonisatie arbeidsvoorwaarden politie. Afwijzing verzoek om bevordering omdat geen sprake is van een beoordeling boven de norm.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:485
Toegevoegd16-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / 17/880334-08
InhoudsindicatieTerbeschikkingstelling. Hervatting van de verpleging van overheidswege.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:482
Toegevoegd16-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-02-2017 / 17/080208-97
InhoudsindicatieTerbeschikkingstelling met dwangverpleging. Verlenging van de terbeschikkingstelling met ťťn jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:416
Toegevoegd15-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2017 / K15/0496
InhoudsindicatieBeklag art. 12 Sv. Aangifte van mishandeling door deurwaarder, beklag mede gedaan door diens werkgeefster. Afwijzing beklag, werkgeefster niet-ontvankelijk omdat zij niet is getroffen in een belang dat haar bepaaldelijk aangaat.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:749
Toegevoegd15-02-2017
TitelRechtbank Overijssel, 15-02-2017 / AK_ZWO_16_2920
InhoudsindicatieVerlaging bijstandsuitkering voor de duur van ťťn maand met 100%; het niet op de juiste wijze afmelden alsmede het niet verschijnen op een afspraak relatief kleine vergrijpen waartoe maatregel niet in redelijke verhouding staat; rechtbank voorziet zelf en bepaalt dat bijstandsuitkering met 50% wordt verlaagd voor de duur van een maand.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:855
Toegevoegd15-02-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-01-2017 / 13/751916-16
InhoudsindicatieVervolgingsoverlevering Frankrijk. Verweer omtrent onduidelijkheid grondslag EAB verworpen. Overlevering gedeeltelijk toegestaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:858
Toegevoegd15-02-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-01-2017 / 13/751925-16
InhoudsindicatieExecutieoverlevering Polen. Verweer omtrent artikel 12 OLW - dat een opgeŽiste persoon bij iedere afzonderlijke terechtzitting aanwezig moet zijn geweest wordt verworpen. Overlevering toegestaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1277
Toegevoegd15-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.154.562/01
Inhoudsindicatieomschrijving: In eerste aanleg stelt gedaagde zich en nadat voor antwoord uitstel is verleend vraagt de gemachtigde van gedaagde bij fax nader uitstel. Volgens griffie is fax niet ontvangen, waarna vordering van eiser (nagenoeg geheel) wordt toegewezen. In hoger beroep wordt erover geklaagd dat de fax volgens de verzendbevestiging door de griffie van de kantonrechter ontvangen moet zijn. Doordat gedaagde in eerste aanleg in hoger beroep niet voor het eerst als appellant een tegeneis in kan dienen, is appellant daardoor benadeeld. Onder verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad oordeelt het hof dat de kantonrechter had moeten onderzoeken of op het faxapparaat de fax zelfstandig was geregistreerd of had de kantonrechter moeten nagaan of de ontvangst van de fax op andere wijze was komen vast te staan. Bestreden vonnis wordt vernietigd en de zaak wordt terug verwezen voor verdere behandeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1276
Toegevoegd15-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.144.010/01
InhoudsindicatieVorderingen van verhuurder tot ontbinding van de huur en tot vergoeding van kosten van herstel van het gehuurde afgewezen. Verhuurder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de kosten zijn te wijten aan nalatigheid van de huurder.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1179
Toegevoegd15-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 17-02-2017 / 15.700134.16
Inhoudsindicatiebezwaarschrift 182 Sv. gegrond nu blijkt dat de auditieve registratie verhoor geen alternatief is voor verdediging om verklaring getuige te toetsen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1274
Toegevoegd15-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-02-2017 / K16/0526
InhoudsindicatieHet hof is van oordeel dat het ingediende beklag ongegrond is en wijst het beklag af.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1275
Toegevoegd15-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-02-2017 / K16/0542
InhoudsindicatieHet hof is van oordeel dat het ingediende beklag ongegrond is en wijst het beklag af.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1202
Toegevoegd15-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 30-01-2017 / 5602589
InhoudsindicatieArbeidsrecht, voorlopige voorziening, doorbetaling loon.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:316
Toegevoegd14-02-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 07-02-2017 / 200.175.736
InhoudsindicatieHuurovereenkomst tot stand gekomen? Geen wilsovereenstemming; aanbod is niet aanvaard door huurder
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:314
Toegevoegd14-02-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 17-01-2017 / 200.188.369
InhoudsindicatieGeen overeenkomst van opdracht tot stand gekomen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1108
Toegevoegd14-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.195.934/01 en 200.195.934/02
InhoudsindicatieVerzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:532
Toegevoegd14-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-02-2017 / 20-000791-16
InhoudsindicatieHof spreekt verdachte vrij van artikel 11a Opiumwet. Geen bewijs dat sprake van (een gezamenlijkheid van) voorwerpen die vanwege hun aard en/of functie zijn bestemd voor grootschalige en/of bedrijfs- of beroepsmatige hennepteelt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1166
Toegevoegd14-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 16-02-2017 / AWB - 16 _ 23
InhoudsindicatieMotorrijtuigenbelasting. De boete wegens niet (tijdig) betalen is vernietigd omdat eiser niet middels een rekening in kennis is gesteld van de uiterste datum waarop de mrb had moeten zijn voldaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1247
Toegevoegd13-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-01-2017 / C/09/503477 / HA RK 16-17
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek vaststelling Nederlanderschap. Verzoekster niet met vader meegenaturaliseerd. Beroep op gelijkheidsbeginsel omdat zusje wel de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen slaag niet. Geen sprake van gelijk geval.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1246
Toegevoegd13-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-02-2017 / C/09/501187 / HA RK 15-538
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek vaststelling Nederlanderschap. Naturalisatiebesluit voor 1 april 2003 verkregen met gebruikmaking van valse of fictieve persoonsgegevens mist rechtsgevolg. Dat is niet anders nu termijn 12 jaar ex artikel 14 RWN is verstreken.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1245
Toegevoegd13-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-01-2017 / C/09/500972 / HA RK 15-532
Inhoudsindicatieverzoek vaststelling Nederlanderschap. Vastgesteld dat verzoekster de Nederlandse nationaliteit heeft bezeten. TOS.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1275
Toegevoegd13-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 13-02-2017 / 5412224 CV 16-9558
InhoudsindicatieBurengeschil over ligging juridische grens; verjaring; bruikleenovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1021
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.181.582/01
InhoudsindicatiePartneralimentatie. Beslissing heeft van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven beantwoord. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1023
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.194.231/01
InhoudsindicatieBewindvoering. Professioneel- of familietarief.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1024
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.194.589/01
InhoudsindicatieBeŽindiging van het gezag. Verzoek deskundigenonderzoek en benoeming bijzondere curator afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1025
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.194.606/01
InhoudsindicatieBeŽindiging van het gezag. Verzoek deskundigenonderzoek en benoeming bijzondere curator afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:305
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 21-02-2017 / 200.189.851/01
Inhoudsindicatieontbinding huurovereenkomst, verplichting hoofdverblijf hebben in de woning
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1028
Toegevoegd13-02-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2017 / 200.199.616/01
InhoudsindicatieVerzoek tot ondertoezichtstelling alsnog afgewezen. Waarheid stellingen vader onvoldoende onderzocht.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1244
Toegevoegd10-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-02-2017 / 5185698 cv16-6557
InhoudsindicatieBewaarnemingsovereenkomst? Eiser heeft auto geparkeerd op parkeerplaats van gedaagde; Spullen uit auto gestolen.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:343
Toegevoegd10-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-02-2017 / 200.167.575/01
InhoudsindicatieBeŽindigde samenleving, samenlevingsregeling, verdeling tweemanszaak, waarderingsmethode: (intrinsieke) waardering van de activa. Regresvordering in verband met afbetaling van een gemeenschappelijke schuld die was aangegaan in verband met de koop van de tweemanszaak. Samenhang in verband met ECLI XXXX . Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:1534 en ECLI:NL:GHAMS:2016:2273.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1170
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-02-2017 / C/09/524727 / FA RK 16-9996
InhoudsindicatieInternationale kinderontvoering. Moeder niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot teruggeleiding van de minderjarige naar Spanje. De vader en de moeder waren in kort geding overeengekomen dat de minderjarige bij de vader in Nederland zou verblijven totdat zij in mediation anders zouden zijn overeengekomen of wel in de bodemprocedure anders zou zijn beslist. De vader is een bodemprocedure gestart. Hierin heeft de rechter beslist dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige bij de vader is. De moeder heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing. Het hoger beroep is nog aanhanig. Het verzoek tot teruggeleiding strookt niet met de door de ouders gemaakte afspraak in kort geding. De moeder had de afloop van de bodemprocedure moeten afwachten.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1060
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 16-02-2017 / AWB - 14 _ 239
InhoudsindicatieCrisisheffing. Er wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121 en 126. Er is geen strijd met: de wettelijke bepalingen van de Wet LB, artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM. Tevens is geen sprake van een individuele buitensporige last.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1061
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 16-02-2017 / AWB - 14 _ 240
InhoudsindicatieCrisisheffing. Er wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121 en 126. Er is geen strijd met: de wettelijke bepalingen van de Wet LB, artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM. Tevens is geen sprake van een individuele buitensporige last.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1062
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 16-02-2017 / AWB - 15_5681
InhoudsindicatieIn geschil is of eiseres haar vordering op een door haar verkochte vennootschap wegens verrichte managementdiensten ten laste van haar winst kan afwaarderen. De rechtbank stelt voorop dat in geval van een verkoop van aandelen in een vennootschap tegen een verkoopprijs van meer dan nihil in de regel ervan mag worden uitgegaan dat de vorderingen die corresponderen met de schulden van die vennootschap volwaardig zijn. Er is in casu geen sprake van een onvolwaardige vordering. Nu eiseres haar rechten wel heeft prijsgegeven, dient dit te worden aangemerkt als een handelen in haar hoedanigheid van aandeelhouder. De afwaardering kan niet ten laste van de belastbare winst van eiseres worden gebracht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:1059
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 17-02-2017 / AWB - 14 _ 356
InhoudsindicatieCrisisheffing. Er is geen sprake van strijd met de wettelijke bepalingen van de Wet LB. Er is geen sprake van strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en er is geen sprake van een individuele en buitensporige last. Tot slot is er geen strijd met het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:601
Toegevoegd09-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 09-02-2017 / 16_1889
InhoudsindicatiePlanschade. Vergoeding in natura. Zelf in de zaak voorzien. Planschadezaak. Vergoeding in natura door een correctief bestemmingsplan. Ten tijde van de beslissing op bezwaar was dit correctief bestemmingsplan onherroepelijk. Verweerder had in de beslissing op bezwaar de resterende schade moeten waarderen en (zo nodig) tot een vergoeding over te gaan in kader van een volledige heroverweging. Ter zitting is besproken dat partijen in overleg met elkaar zouden treden teneinde overeenstemming te krijgen over de waarde van het object op de peildatum alsmede dat de rechtbank vervolgens de omvang van de waardevermindering in goede justitie zou bepalen. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden over de waarde van het object op de peildatum. Dit heeft geresulteerd in een waarde. De rechtbank bepaalt de planschade op basis van deze waarde en op basis van een schadepercentage met inachtneming van de gewijzigde planologische mogelijkheden als gevolg van het correctieve bestemmingsplan in goede justitie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5753
Toegevoegd08-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-08-2016 / 200.189.061/01
InhoudsindicatieProcesrecht. Incidentele vordering ingevolge art. 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging van vonnis van de eerste rechter. Inmiddels is een soortgelijke vordering ingevolge art. 438 lid 2 Rv in kortgeding afgewezen. Geen feiten die hernieuwde beoordeling wettigen en bovendien meent de incidentele eiseres zelf geen belang meer bij die vordering te hebben en wenst zij deze in te trekken. Afwijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:367
Toegevoegd07-02-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 07-02-2017 / 5600137 AR VERZ 16-250
InhoudsindicatieOvergang van onderneming. Arbeidsovereenkomst met nieuwe werkgever is geen nieuwe schakel in de keten in de zin van artikel 7:668a lid 1 BW. -Ontvankelijkheid werknemer
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:564
Toegevoegd06-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-02-2017 / 16_319
InhoudsindicatieWOZ. Uit de Basisregistratie Kadaster blijkt dat erflaatster bij het begin van het belastingjaar beperkt zakelijk gerechtigde (zakelijk recht van gebruik en bewoning) van de mantelzorgwoning was. Het eigendom van de naastgelegen (hoofd)woning berustte bij de zoon van erflaatster. In een situatie waarin de gebouwde eigendommen verschillende zakelijk gerechtigden hebben, kan geen sprake zijn van een samenstel in de zin van artikel 16, aanhef en onderdeel d, van de Wet WOZ. Aanslag OZB met betrekking tot de mantelzorgwoning is daarom opgelegd aan de erven van erflaatster. De heffingsambtenaar maakt de waarde van de mantelzorgwoning aannemelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:988
Toegevoegd06-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 06-02-2017 / AWB - 16 _ 4970
Inhoudsindicatiebodemprocedure
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1006
Toegevoegd06-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 06-02-2017 / AWB - 16 _ 4510
InhoudsindicatieMAW, ontslag wegens ontheffing uit initiŽle opleiding toegestaan, na hersteld melding was geen sprake meer van arbeidsverzuim door ziekte en daardoor geldt de ontslagbeschermingstermijn niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:440
Toegevoegd02-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-02-2017 / C/16/394443 / HA ZA 15-524
InhoudsindicatieArbeidsongeval met betonmixerpomp. Hoofdzaak, vrijwaring, ondervrijwaring. Aansprakelijkheid van werkgever, eigenaar machine, leverancier machine. Causaal verband tussen schending zorgplichten en ongeval. Verzekering: uitleg polisvoorwaarden.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:243
Toegevoegd02-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2017 / 200.191.092/01
InhoudsindicatieKort geding. Machtiging tot verkoop woning.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:432
Toegevoegd01-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-02-2017 / C/16/428340 / KG ZA 16-934
InhoudsindicatieAanbesteding. Relatief beoordelingssysteem. De beoordeling van de inschrijving van eiseres op kwalitatieve gunningscriteria bevat op enkele onderdelen onjuistheden. Gebod tot intrekking gunningsbeslissing en herbeoordeling inschrijving.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:514
Toegevoegd01-02-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 03-02-2017 / 16_598
InhoudsindicatieWeigering indicatie banenafspraak. Het college van burgemeester en wethouders wordt niet als derde partij tot het onderhavige geding toegelaten, gelet op artikel 6:13 van de Awb. De rechtbank acht eiser geschikt voor de drempelfuncties. Aangezien eiser hiermee in staat wordt geacht het minimumloon te verdienen, is hij terecht niet in aanmerking gebracht voor een indicatie banenafspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:411
Toegevoegd31-01-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017 / C/16/410620 / HA ZA 16-156
InhoudsindicatieZorgplicht verzekeringstussenpersoon
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:454
Toegevoegd31-01-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 01-02-2017 / 16_296
InhoudsindicatieBIZ-verordening onverbindend wegens onvolledige bekendmaking. Bijbehorende kaart van de BIZ-zone niet samen met de verordening in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:455
Toegevoegd31-01-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 01-02-2017 / 16_297
InhoudsindicatieBIZ-verordening onverbindend wegens onvolledige bekendmaking. Bijbehorende kaart van de BIZ-zone niet samen met de verordening in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:785
Toegevoegd31-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 25-01-2017 / 4244693 CV EXPL 15-2999 en 4779218 CV EXPL 16-503
InhoudsindicatieTussenvonnis. Inbreuk auteursrecht door plaatsing op website van bijgesneden foto zonder naamsvermelding. Bewijsopdracht in vrijwaring.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:416
Toegevoegd30-01-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 30-01-2017 / 01/865139-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meermalen verkrachten van het slachtoffer, waarbij verdachte heeft geprobeerd het slachtoffer zwaar te mishandelen door de vingertoppen van het slachtoffer met een aansteker te verbranden. Tevens heeft verdachte het slachtoffer meermalen mishandeld door het slachtoffer tegen zijn hoof en lichaam te slaan. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen tot een bedrag van 3.039,10. Daarvan is 3.000,-- immateriŽle schadevergoeding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:688
Toegevoegd30-01-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 30-01-2017 / C/15/253365 / KG ZA 17-14
InhoudsindicatieIntertoys heeft met Van Nieuwkoop op7 augustus 2015 een franchiseovereenkomst gesloten voor - kort gezegd - het gebruik van het Intertoys-systeem. Onderdeel van de franchiseovereenkomst is het exclusiviteitsbeding, neergelegd in artikel 10 lid 2 van de franchiseovereenkomst. In juni 2016 is besloten de winkelketens Bart Snit en Intertoys samen te voegen ten einde zo onder een sterk merk verder te gaan. Dit houdt in dat in 2017 Bart Smit winkels gefaseerd zullen worden omgebouwd in Intertoyswinkel. Zo ook een Bart Smit winkel in Lisse, binnen het exclusieve gebied van Van Nieuwkoop. De voorzieningenrechter oordeelt dat Intertoys in strijd handelt met het exclusiviteitsbeding door zonder toestemming van Van Nieuwkoop binnen het aan hem toegewezen exclusieve verzorgingsgebied een Bart Smit-winkel om te bouwen tot een Intertoys-winkel. Niet gezegd kan worden dat het onthouden van toestemming door Van Nieuwkoop in het onderhavige geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of misbruik van recht oplevert. Aan Intertoys wordt ter zake een verbod opgelegd. Dat verbod wordt ook opgelegd aan Bart Smit, die onder de in het vonnis genoemde omstandigheden onrechtmatig jegens Van Nieuwkoop handelt door misbruik te maken van de overtreding van het exclusiviteitsbeding in de franchiseovereenkomst door Intertoys
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:193
Toegevoegd27-01-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-01-2017 / 200.178.816/01
Inhoudsindicatieverwijzing na cassatie. Verwerping verweren die strijdig zijn met uitleg uitspraak Hoge Raad en te laat zijn aangevoerd. Alsnog bewijsopdracht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:181
Toegevoegd27-01-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-01-2017 / 200.197.214/01
InhoudsindicatieArtikel 815 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Verzoekers in eerste aanleg niet ontvankelijk verklaard in hun gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding omdat zij hebben verzuimd (alsnog) het ouderschapsplan over te leggen; verzuim in hoger beroep hersteld.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:325
Toegevoegd26-01-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 25-01-2017 / C/16/408036 / HA ZA 16-56
Inhoudsindicatieovereenkomst van geldlening of investering (voorschot koop aandelen)?
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:638
Toegevoegd25-01-2017
TitelRechtbank Limburg, 25-01-2017 / C/03/221825 / FA RK 16-2040
InhoudsindicatieGezamenlijk gezag en vervangende toestemming tot het indienen van een aanvraag tot wijziging van de geslachtsnaam. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming naar belang minderjarige, de bestendigheid van de wens en of de minderjarige de consequenties kan overzien. De rechtbank verleent vervolgens vervangende toestemming.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:93
Toegevoegd24-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 31-01-2017 / 200.175.425/01
Inhoudsindicatieaansprakelijkheid hypotheekbemiddelaar, finaceringsvoorbehoud, voortvarend handelen, causaal verband
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:242
Toegevoegd20-01-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 25-01-2017 / C/16/405840 / HA ZA 15-997
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Geparkeerde auto rijdt van veerstoep af het water in. Beroep op opzet verworpen: scenario verzekeraar roept te veel vragen op.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:160
Toegevoegd12-01-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 13-01-2017 / AWB - 16 _ 4384
InhoudsindicatieMet verweerder is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die de verlening van bijstand met terugwerkende kracht rechtvaardigen. Zon bijzondere omstandigheid kan zijn dat iemand er pas later bekend mee is geworden dat al op een eerdere datum de uitkering die tot dan toe werd genoten niet meer wordt uitgekeerd. Vervolgens moet die persoon de aanvraag om een bijstandsuitkering dan wel zo snel mogelijk alsnog indienen. Dat laatste heeft eiseres niet gedaan. De rechtbank gaat er vanuit, dat is ook niet betwist door verweerder, dat eiseres pas op 23 of 24 oktober 2015 bekend is geraakt met de sanctie vanuit de WIA. Haar aanvraag is daarna niet onverwijld, maar pas op 26 november 2015 bij verweerder ingediend. De rechtbank volgt eiseres niet in haar standpunt dat haar dat niet kan worden verweten. Voor zover haar telefonisch is gezegd dat haar aanvraag geen kans van slagen had, bleef ze om toch aanspraak te maken op een uitkering, zelf de verantwoordelijkheid houden om die aanvraag onverwijld in te dienen. Als zon aanvraag wordt afgewezen, kunnen daarna immers rechtsmiddelen tegen de afwijzing worden ingesteld om de juistheid ervan te laten toetsen. De rechtbank is, ondanks de door eiseres gestelde en aannemelijk gemaakte medische problemen, ook niet gebleken dat zij daardoor niet in staat was haar aanvraag onverwijld in te dienen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:11035
Toegevoegd09-01-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 30-11-2016 / 5343294
InhoudsindicatieEr wordt nakoming gevorderd van een betalingsverplichting, voortvloeiend uit de schuldbekentenis.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:8652
Toegevoegd22-12-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 23-12-2016 / AWB - 16 _ 4706
InhoudsindicatieDe rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit gemotiveerd is ingegaan op de bezwaargronden van eiseres en gemotiveerd heeft weergegeven waarom eiseres geen punten voor (de deelvragen in) vraag 5 heeft gekregen. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een motiveringsgebrek, willekeur of strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel. De overige gronden van eiseres - zoals haar grond dat verweerder ten onrechte haar zwaarwegend belang niet heeft meegewogen - richten zich tegen de inhoud van het besluit, namelijk de wijze waarop verweerder de door eiseres afgelegde toets heeft beoordeeld. Dit kan gelet op het beoordelingskader uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat zich beperkt tot toetsing aan formele voorschriften en beginselen niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5382
Toegevoegd20-12-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2016 / 200.184.532/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBAMS:2015:7415. De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat de advocaat wel een beroepsfout heeft gemaakt, maar dat daardoor geen schade is veroorzaakt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5363
Toegevoegd20-12-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2016 / 200.132.843/01
InhoudsindicatieVervolg van tussenarrest 21 oktober 2014. Vordering tot verdeling vof-gemeenschappen toegewezen. Toewijzing van de reconventionele vordering in casu onaanvaardbaar.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5370
Toegevoegd20-12-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2016 / 200.175.323/01
InhoudsindicatieIngevolge een zogenoemde 'huurovereenkomst' is een door Riva van een leverancier gekochte balenpers aan Hoekstra overhandigd, die 60 maanden lang telkens een bedrag aan Riva moet betalen en de pers daarna mag kopen. Geen huur maar huurkoop. Hoekstra kan zich niet met succes op art. 7:201 e.v. BW beroepen en Riva mocht haar aansprakelijkheid voor gebreken van de pers uitsluiten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5367
Toegevoegd20-12-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2016 / 200.168.839/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBAMS:2015:886. Anders dan de eerste rechter oordeelde, valt het detacheringsbureau wťl onder de verplichtstelling van STiPP. Alsnog toewijzing pensioenpremievordering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:6743
Toegevoegd27-10-2016
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-10-2016 / 4861767
Inhoudsindicatie(bemiddeling)overeenkomst: onbetaalde commissie, schadevergoeding, werking concurrentiebeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:6738
Toegevoegd27-10-2016
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-10-2016 / 5225772
Inhoudsindicatieonvoldoende bewijs dat telefonisch bestelde producten bij koper zijn bezorgd
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4599
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/00592
InhoudsindicatieArt. 8:7, lid 2 AWB. Art. 8:61, lid 4 en lid 5 Awb. Art. 8:67, lid 3 en lid 4 Awb. Art. 8:77, lid 1, aanhef, onderdeel d Awb . Art. 8:117 Awb. Art. 8:114 Awb. Belanghebbende klaagt er over dat de Rechtbank niet bevoegd was. Bij het onderzoek ter zitting door de enkelvoudige Kamer zijn er twee rechters. Verder klaagt belanghebbende over het feit dat het proces-verbaal van de zitting maar ťťn rechter vermeldt. Het Hof oordeelt dat de Rechtbank niet bevoegd is en, ondanks dat het bevoegde Hof s-Gravenhage hierover eigenlijk moet oordelen, verklaart het Hof deze onbevoegdheid niet voor gedekt. Dit mede omdat het Hof begrip heeft voor de bij belanghebbende door de gang van zaken opgeroepen verwarring en twijfel omtrent een juiste behandeling van de zaak. De uitspraak van de Rechtbank wordt vernietigd en de zaak wordt na onherroepelijk worden van de uitspraak doorgestuurd naar de bevoegde Rechtbank.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4602
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/00701
InhoudsindicatieAan belanghebbende is een conserverende navorderingsaanslag opgelegd. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij met belanghebbende een afspraak heeft gemaakt op basis waarvan hij de navorderingsaanslag mag opleggen met voorbijgaan aan de voorwaarden voor navordering zoals gesteld in artikel 16 van de AWR.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4603
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/00753 en 15/00754
InhoudsindicatieX exploiteert een B&B in de woning van haar en haar echtgenoot, bestaande uit de verhuur van een kamer op de eerste verdieping (incl. eigen badkamer) en een appartement op de tweede verdieping (incl. keuken en badkamer). De onroerende zaak behoort tot het keuzevermogen en wordt gerekend tot het privťvermogen. Het Hof is van oordeel dat de voor de B&B gebruikte ruimtes geen werkruimten zijn ten behoeve van de belastingplichtige zelf; de aftrekuitsluiting van art. 3.16 Wet IB 2001 is niet van toepassing. De ruimtes vormen ook geen onderdeel meer van de eigen woning, maar zijn een bezitting in box 3. De aftrekbeperking van art. 3.17 Wet IB 2001 is daarom van toepassing.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4604
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/00816 tot en met 15/00818
InhoudsindicatieGecorrigeerde bedragen zijn afkomstig uit een belaste bron van inkomsten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4605
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/01210
InhoudsindicatieHet Hof stelt, nu noch de Heffingsambtenaar noch belanghebbende de door hen verdedigde waarde van de onroerende zaak aannemelijk hebben gemaakt, de waarde in goede justitie vast op 500.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4606
Toegevoegd13-10-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2016 / 15/01233
InhoudsindicatieHet Hof stelt, nu noch de Heffingsambtenaar noch belanghebbende de door hen verdedigde waarde van de onroerende zaak (een agrarisch bedrijf) aannemelijk hebben gemaakt, de waarde in goede justitie vast op 750.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:6890
Toegevoegd08-08-2016
TitelRechtbank Limburg, 05-08-2016 / C/03/221825 / FA RK 16-2040
InhoudsindicatieGezamenlijk gezag en vervangende toestemming tot het indienen van een aanvraag tot wijziging van de geslachtsnaam. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming naar belang minderjarige, de bestendigheid van de wens en of de minderjarige de consequenties kan overzien.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3811
Toegevoegd12-07-2016
TitelRechtbank Gelderland, 14-07-2016 / AWB - 14 _ 7931
InhoudsindicatieWwb, verzwegen bankrekeningen en ontbrekende bankafschriften, schending inlichtingenverplichting. Voor wat de maanden betreft waarover het recht op bijstand niet valt vast te stellen heeft verweerder ter zitting verklaard dat hij eiseres in bezwaar niet meer heeft gevraagd de afschriften van de overige rekeningen te overleggen. Hij heeft bij de beoordeling van het recht op bijstand volstaan met de op dat moment aangeleverde informatie en heeft daaruit de conclusie getrokken dat het recht op bijstand niet is vast te stellen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het bestreden besluit onzorgvuldig heeft voorbereid door eiseres tijdens de bezwaarfase onvoldoende gelegenheid te geven nadere bewijsstukken over te leggen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:2273
Toegevoegd15-06-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2016 / 200.167.575/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:1534 en ECLI:NL:GHAMS:2017:343.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:445
Toegevoegd16-02-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-02-2016 / 200.174.083/01
InhoudsindicatieOntheffing uit het gezag
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:4566
Toegevoegd17-11-2015
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-11-2015 / HD 200.101.730_02
Inhoudsindicatieaansprakelijkheid gevolgen ongeval
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:4544
Toegevoegd16-11-2015
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-11-2015 / F 200.174.083/01
InhoudsindicatieOntheffing uit het gezag.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:4342
Toegevoegd21-10-2015
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-10-2015 / 200.178.217/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:451.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:1534
Toegevoegd23-04-2015
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-04-2015 / 200.167.575-01
InhoudsindicatieTussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2016:2273 en ECLI:NL:GHAMS:2017:343.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2005:AR8231
Toegevoegd04-04-2013
TitelHoge Raad, 01-02-2005 / 00817/04
InhoudsindicatieHR: art. 81 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2005:AR8231
Toegevoegd04-04-2013
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-02-2005 / 00817/04
InhoudsindicatieHR: art. 81 RO.
RechtsgebiedStrafrecht