ECLIECLI:EU:C:2018:841
Toegevoegd19-10-2018
TitelECLI:EU:C:2018:841
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 18 oktober 2018.#Bastei Lubbe GmbH & Co. KG tegen Michael Strotzer.#Prejudiciele verwijzing - Auteursrecht en naburige rechten - Richtlijn 2001/29/EG - Eerbiediging van intellectuele-eigendomsrechten - Richtlijn 2004/48/EG - Schadevergoeding wegens een via filesharing gemaakte inbreuk op het auteursrecht - Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder - Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 7.#Zaak C-149/17.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12462
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-09-2018 / C-09-559312-KG ZA 18-916
InhoudsindicatieKort geding. Vordering tot opheffing vervangende hechtenis afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12463
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2018 / C-09-558154-KG ZA 18-842
InhoudsindicatieKort geding. Vordering tot verstrekken informatie afgewezen. Geen belang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12464
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 16-10-2018 / C-09-556337-KG ZA 18-712
InhoudsindicatieAanbesteding. Gebrek in inschrijving. Geen recht op herstel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8658
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 19-10-2018 / ROT 18/5207
InhoudsindicatieVovo. Bezetten van groenstrook met caravans door Sinti is een betoging. Element van feitelijke dwang is niet overheersend. Nu geen grond voor burgemeester om de betoging te verbieden. Schorsing tot 2 weken na beslissing op bezwaar.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12465
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 05-10-2018 / C-09-560582-KG ZA 18-998
InhoudsindicatiePlaatsing in penitentiair programma en toekenning verlofaanvragen. Eiser is ontvankelijk. Geen spoedprocedure bij RSJ mogelijk tegen afwijzende beslissing van selectiefunctionaris. Na marginale toets worden vorderingen afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7444
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-10-2018 / 13/997019-18
InhoudsindicatieVeroordeling voor medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8661
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 19-04-2018 / 10/750005-15
InhoudsindicatieMedeplegen van oplichting van een bankinstelling. Gebruik makend van een systeemfout, waardoor s nachts uitgevoerde transacties niet van hun bankrekeningen werden afgeschreven, hebben de verdachte en haar mededader ruim een maand op grote schaal en ten gunste van onder meer zichzelf geldtransacties ten laste van deze bankrekeningen verricht. Veroordeling tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2753
Toegevoegd19-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 18-10-2018 / 22-004716-17
InhoudsindicatieVervolging ter zake van onder meer diefstal. Klachtvereiste. Ontvankelijkheid OM in vervolging. I.c. geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel 316, lid 2 Sr. Vervolging kan plaats hebben zonder klacht ingeval een notaris als wettelijk vereffenaar van de nalatenschap van de erflater aangifte doet van diefstal door een erfgenaam uit de nalatenschap.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4190
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830198-18
InhoudsindicatieVeroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren en de maatregel terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege voor o.a. poging tot doodslag. Verdachte heeft vijfmaal met een revolver in de richting van aangever geschoten, waarbij aangever door drie kogels is getroffen in de rug, het linker onderbeen en de schaamstreek. Aangever heeft aan de schietpartij onder meer ernstig blijvend letsel, te weten een hoge dwarslaesie, overgehouden. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan een groot en divers aantal andere strafbare feiten. Gelet op de ernst van de feiten dient naar het oordeel van de rechtbank naast de maatregel, een langdurige gevangenisstraf aan verdachte te worden opgelegd
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4191
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830367-17
InhoudsindicatieVeroordeling tot een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor openlijke geweldpleging tegen personen en het voorhanden hebben van een wapen. Verdachte heeft samen met medeverdachten aangever aangesproken, aan zijn fiets getrokken en hem geslagen en geduwd. De rechtbank overweegt dat verdachte en medeverdachte door openlijk geweld te plegen tegen aangever een voedingsbodem hebben gecreŽerd voor het daarop volgende buitensporig gewelddadige gedrag van hun medeverdachte, die meerdere kogels op aangever heeft afgevuurd. Bij de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden dat verdachte eerder is veroordeeld wegens soortgelijke delicten en het bepaalde in artikel 22b Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4192
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830156-18
InhoudsindicatieVrijspraak van bedreiging. Naast de aangifte is er onvoldoende wettig bewijs voorhanden om tot een bewezenverklaring te komen. Vrijspraak begunstiging. Op grond van het dossier is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte handelingen heeft verricht die ertoe strekken dat hij NAAM opzettelijk behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de nasporing of aanhouding door justitie of politie, dan wel dat hij NAAM opzettelijk heeft verborgen. Vrijspraak voorhanden hebben wapens.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4193
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830370-17
InhoudsindicatieVeroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf van 160 uren voor openlijke geweldpleging tegen personen en het voorhanden hebben van een wapen. Verdachte heeft samen met medeverdachten aangever aangesproken, aan zijn fiets getrokken en hem geslagen en geduwd. De rechtbank overweegt dat verdachte en medeverdachte door openlijk geweld te plegen tegen aangever een voedingsbodem hebben gecreŽerd voor het daarop volgende buitensporig gewelddadige gedrag van hun medeverdachte, die meerdere kogels op aangever heeft afgevuurd. Bij de strafmaat heeft de rechtbank naast de ernst van de feiten en de rol die verdachte heeft vervuld rekening gehouden met de weinig relevante justitiŽle documentatie van verdachte, het feit dat verdachte zichzelf bij de politie heeft gemeld, er jegens hem bedreigingen zijn geuit en hij berouw heeft getoond naar het slachtoffer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4194
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830008-18
InhoudsindicatieVrijspraak voorhanden hebben van een wapen. Veroordeling tot een taakstraf van 120 uren wegens opzettelijk iemand die verdachte is van enig misdrijf, behulpzaam zijn in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van justitie of politie en het voorhanden hebben van een wapen. Hoewel verdachte wist dat NAAM verdachte was van enig misdrijf, heeft verdachte NAAM een aantal dagen in zijn woning laten verblijven, waardoor hij onvindbaar was voor politie en justitie. Door verdachtes toedoen heeft het langer geduurd voordat NAAM door de politie is aangehouden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2014:7697
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 29-10-2014 / 2881446 MC 14-2909
InhoudsindicatiePensioenzaak.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:4514
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Gelderland, 15-10-2018 / 05/840424-18, 05/841307-17, 05/046631-17, 05/221546-17, 02/049933-15 (tul) en 03/050570-17 (tul) (alle gevoegd)
InhoudsindicatieEen jongeman van 18 is veroordeeld voor zes geweldsfeiten. Het gaat om mishandelingen, vernielingen en een bedreiging. Alle feiten zijn gepleegd in de afgelopen twee jaren toen de man geplaatst was in een jeugdinstelling en, op ťťn feit na, nog minderjarig was. De rechtbank heeft aan de man een straf opgelegd van 165 dagen jeugddetentie met aftrek van de tijd die de man in voorarrest heeft vastgezeten. Ook krijgt hij een voorwaardelijke maatregel tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen opgelegd met een proeftijd van twee jaren. Tijdens de proeftijd moet hij zich aan een aantal bijzondere voorwaarden houden waaronder beschermd wonen, ambulante behandeling en een dagbesteding. De eerdere voorwaardelijke straffen die hem zijn opgelegd hoeft hij niet uit te zitten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:3961
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Overijssel, 19-10-2018 / 7219024 \ CV EXPL 18-3131
InhoudsindicatieDe kantonrechter oordeelt dat een Grieks restaurant in Holten ontruimd moet worden omdat de huurder al ruim 65.000 euro aan huurbetalingen achterloopt. Dat bedrag moet hij dan ook betalen aan de verhuurder, samen met een voorschot op de huur die in de toekomst nog betaald moet worden en de proceskosten. De huurder hoeft nu niet het resterende bedrag van de huurkoopovereenkomst te betalen, dat zal in een bodemprocedure aan de orde moeten komen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8664
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 17-10-2018 / 10/750068-09 (vonnis ontneming)
InhoudsindicatieProfijtontneming onderzoek Moldau. De feiten die aan de ontnemingsvordering ten grondslag liggen zijn gepleegd vůůr 1 juli 2011. Gelet op ontbreken bijzondere overgangsregeling is de oude bepaling van art. 36e lid 3 Sr i.c. van toepassing. Berekeningsmethode eenvoudige kasopstelling. Gelet op de veroordeling in de strafzaak, die wijst op betrokkenheid van de veroordeelde bij drugshandel en gezien de resultaten uit het SFO, aannemelijk dat de veroordeelde voordeel heeft genoten uit zowel de feiten waarvoor hij is veroordeeld als uit andere strafbare feiten. De veroordeelde heeft namelijk - ondanks dat hem daartoe de gelegenheid is geboden - niet aannemelijk gemaakt dat het forse negatieve verschil tussen zijn contante uitgaven en inkomsten niet of niet geheel haar oorsprong vindt in feiten als bedoeld in artikel 36e (oud) Sr. 50.000,- aftrek wegens overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4195
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/850004-16
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoek Chryseis. Telefonische acquisitiefraude. Hoofdverdachte. Modus operandi als bewijsmiddel. De rechtbank veroordeelt de hoofdverdachte voor (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd, poging tot oplichting en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 36 maanden. Verdachte heeft gedurende een periode van een half jaar stelselmatig tientallen personen opgelicht, of daartoe een poging gedaan, door zogenoemde telefonische acquisitiefraude. Verdachte heeft deze personen gebeld, hij heeft zich voorgesteld met een valse naam en zich voorgedaan als een (gerechts)deurwaarder of een medewerker van justitie om zo hun vertrouwen te winnen. Hij heeft hen onder druk gezet door hen voor te houden dat zij een factuur niet hadden betaald, dat daarom beslag op de bankrekening van hun onderneming zou worden gelegd en dat zij dit zouden kunnen afwenden door met spoed een groot geldbedrag over te boeken. Dat deze personen zich onder druk gezet hebben gevoeld en zijn overgegaan tot het overboeken van de geldbedragen is het gevolg geweest van het geraffineerde handelen van verdachte. In totaal is ongeveer 300.000,- overgeboekt op betaalrekeningen van katvangers en zijn de betaalde bedragen veelal kort nadien contant opgenomen. Verdachte heeft gebruikgemaakt van een netwerk van katvangers, tussenpersonen en ondersteuners om te bewerkstelligen dat het door hem afhandig gemaakte geld feitelijk in zijn bezit kwam. Verdachte is aldus zeer stelselmatig, geraffineerd, berekenend en in georganiseerd verband te werk gegaan. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van duizenden euros.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4196
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 18/830440-16
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoek Chryseis. Telefonische acquisitiefraude. De rechtbank veroordeelt verdachte voor†medeplichtigheid aan oplichting tot een taakstraf van 120 uren.† Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan oplichting. Verdachte heeft iemand benaderd om een bedrijf op te richten, teneinde het bankrekeningnummer van dit bedrijf te verkrijgen. Vervolgens heeft verdachte daadwerkelijk dit bankrekeningnummer verkregen en doorgegeven aan de hoofdverdachte, die een persoon door oplichting heeft bewogen op de verkregen bankrekening geld te storten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:4198
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-10-2018 / 830025-16
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoek Chryseis. Telefonische acquisitiefraude. Modus operandi als bewijsmiddel. De rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Tevens herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de gehele (resterende) periode. Verdachte heeft in een periode van ongeveer tweeŽnhalve maand samen met de hoofdverdachte een viertal personen opgelicht door zogenoemde telefonische acquisitiefraude. Deze personen zijn gebeld door de medeverdachte die zich voorstelde met een valse naam en zich voordeed als een (gerechts)deurwaarder of een medewerker van justitie om zo het vertrouwen te winnen. Hij heeft hen onder druk gezet door hen voor te houden dat zij een factuur niet hadden betaald, dat daarom beslag op hun onderneming of hun bankrekening zou worden gelegd en dat zij dit zouden kunnen afwenden door met spoed een groot geldbedrag over te boeken. Dat deze personen zich onder druk gezet hebben gevoeld en zijn overgegaan tot het overboeken van de geldbedragen is niet aan hen te wijten, maar aan het geraffineerde handelen van verdachte en zijn medeverdachte. In totaal is ongeveer 55.000 euro overgeboekt op betaalrekeningen van katvangers en vervolgens contant opgenomen. Verdachte heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, omdat hij binnen een netwerk van katvangers, tussenpersonen en ondersteuners degene is geweest die, in samenspraak met zijn medeverdachte, bewerkstelligde dat de overgeboekte gelden werden opgehaald en verdeeld. Verdachte is aldus zeer berekenend en in georganiseerd verband te werk gegaan. Verdachte heeft het feit gepleegd tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:5947
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-10-2018 / BRE 18/6199
InhoudsindicatieVerzoek om schorsing van lasten onder dwangsom tot het staken van het gebruik van recreatiewoningen op vakantiepark Marina Beach voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Verzoeksters hebben betoogd dat de planregels waar verweerder zich op beroept onverbindend zijn althans buiten toepassing moeten worden gelaten omdat zij in strijd zijn met de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376/36; hierna: de Dienstenrichtlijn). uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) van 30 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:44, en de vervolgens gewezen tussenuitspraak van de AbRS van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062, kan worden afgeleid dat de Dienstenrichtlijn ook van toepassing is in uitsluitend interne situaties, dat een bestemmingsplan een eis is als bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de Dienstenrichtlijn die gericht kan zijn tot dienstverleners en dat in dat geval moet worden beoordeeld of sprake is van een verboden beperking (artikel 14) of een verdachte beperking (artikel 15) van de vrijheid van vestiging van dienstverrichters. In het laatste geval moet aan de voorwaarden van artikel 15, derde lid worden voldaan. Pas wanneer planvoorschriften een beperking (kunnen) vormen voor de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en/of van het vrije verkeer van diensten, vallen die bepalingen binnen de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat de in het bestemmingsplan geregelde aanwijzing van een gebied voor Recreatie op dezelfde wijze van toepassing op dienstverrichters als op natuurlijke personen die particulier handelen. Dat betekent dat geen aanleiding bestaat om deze planregel(s) buiten toepassing te laten en dat de vraag naar de verbindendheid van het specifieke gebruiksverbod in artikel 6.5.1, aanhef en onder e, van de planregels, onbesproken kan blijven. De recreatieve bestemming in samenhang met het algemene gebruiksverbod in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo vormt voldoende grondslag om handhavend op te treden tegen de bewoning van vakantiehuisjes door arbeidsmigranten.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:3968
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-10-2018 / 08-996005-14
InhoudsindicatieDe rechtbank oordeelt dat een 38-jarige man uit Veendam bijna 3,4 miljoen euro aan de Staat moet betalen omdat hij dat heeft verdient met acquisitiefraude.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8665
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 17-10-2018 / 10/750070-09 (vonnis ontneming)
InhoudsindicatieProfijtontneming onderzoek Moldau. De feiten die aan de ontnemingsvordering ten grondslag liggen zijn gepleegd vůůr 1 juli 2011. Gelet op ontbreken bijzondere overgangsregeling is de oude bepaling van art. 36e lid 3 Sr i.c. van toepassing. Berekeningsmethode eenvoudige kasopstelling. Gelet op de veroordeling in de strafzaak, die wijst op betrokkenheid van de veroordeelde bij het witwassen van criminele (drugs)gelden en gezien de resultaten uit het SFO, waaruit onder andere volgt dat de veroordeelde in de bewezenverklaarde periode nauwelijks legale contante ontvangsten heeft gehad maar wel veel (grote) contante uitgaven heeft gedaan, is aannemelijk dat de veroordeelde in die periode voordeel heeft genoten uit de feiten waarvoor hij is veroordeeld. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit andere strafbare feiten, nu niet aannemelijk is geworden dat de veroordeelde zelf betrokken was bij drugshandel. 30.000,- aftrek wegens overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:3969
Toegevoegd19-10-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-10-2018 / 08/710472-05
InhoudsindicatieDe rechtbank verlengt de tbs met dwangverpleging met een termijn van 2 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:617
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201701527
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het gerecht gaat het in deze om een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim, zodat schorsing gedurende het disciplinaire onderzoek in redelijkheid in het belang van de dienst kan worden geacht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:618
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201701772
InhoudsindicatieEen afwijzing van een verzoek tot wijziging van een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) is geen beschikking in de zin van artikel 2 LAR. Een ROP is immers een besluit van algemene strekking. Uit artikel 2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Lar volgt dat een dergelijk besluit geen beschikking is, en is een weigering om een dergelijke besluit te wijzigen dat evenmin.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:74
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 08-10-2018 / AUA201702070
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het gerecht gaat het in dezen - gelet op de overgelegde stukken, het besprokene ter zitting en de ex-tunc toetsing - om een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim, zodat schorsing gedurende het disciplinaire onderzoek in redelijkheid in het belang van de dienst kan worden geacht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:619
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201702070
InhoudsindicatieAppellante voldoet niet aan de eis van onafgebroken toelating in Aruba gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijftien jaren in de zin van artikel 6, eerste lid, onder g, van de Rijkswet. Verweerder heeft geen eigen beleidsvrijheid ten aanzien van de bevestiging van een verkrijging van het Nederlanderschap. In het geval verweerder constateert dat er sprake is van onderbrekingen in het rechtmatig verblijf van een optant, zal hij de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap moeten weigeren. Nu ten aanzien van appellante is gebleken dat er sprake is van een verblijfsgat heeft verweerder naar het oordeel van het gerecht terecht geweigerd de verkrijging van het Nederlanderschap van appellante te bevestigen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:620
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201703105
InhoudsindicatieVolgens vaste rechtspraak van het GHvJ (onder meer GHvJ 18 juni 2009, ECLI:NL:OGHNAA:2009:3) vloeit uit artikel 23, eerste lid, van de Lar voort dat geen beroep bij het Gerecht kan worden ingesteld door een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:75
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 08-10-2018 / AUA201703264
InhoudsindicatieHet bezwaarschrift is buiten deze termijn bij het gerecht ingediend. Enige reden op grond waarvan klaagster van deze termijnoverschrijding niettemin geen verwijt kan worden gemaakt, is gesteld noch gebleken. De door klaagster gestelde omstandigheden hebben haar niet hoeven te beletten om tijdig (desnoods pro forma) bezwaar in te dienen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:621
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201800520
InhoudsindicatieHet gerecht is van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder de juistheid van de klachten, ten grondslag liggende aan de bestreden beschikking, nader heeft onderzocht. Dat het belang van de openbare orde, de goede zeden of de publieke rust weigering van de door appellante aangevraagde vergunning vergt, is door verweerder vooralsnog onvoldoende beargumenteerd. De bestreden beschikking is naar het oordeel van het gerecht onvoldoende zorgvuldig voorbereid en ontbeert een deugdelijke motivering.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:622
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2018 / AUA201800585
InhoudsindicatieHet bestaan van de verblijfsgaten wordt door appellante niet betwist. Verweerder oefent de hem in het Besluit opgedragen werkzaamheden uit in overeenstemming met de Handleiding. Volgens de Handleiding zijn verblijfsgaten reden voor weigering van vaststelling van de optieverklaring. Hieruit vloeit voort dat verweerder geen beleidsvrijheid heeft ten aanzien van de bevestiging van een verkrijging van het Nederlanderschap. In het geval verweerder constateert dat er sprake is van onderbrekingen in het rechtmatige verblijf van een optant, zal hij de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap dus moeten weigeren. Verweerder heeft niet in afwijking van de Handleiding een samenwoningseis gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:76
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 08-10-2018 / AUA201800635
InhoudsindicatieHet gerecht constateert dat het onderhavige bezwaarschrift van klager is gericht tegen een inmiddels ingetrokken beslissing. Bij het nieuw landsbesluit van 6 juli 2018 is aan klagers bezwaren tegemoetgekomen. Met het oog op de door klager verzochte vergoeding ter zake van de door hem in de onderhavige procedure gemaakte proceskosten, heeft hij, naar het oordeel van het gerecht, niettemin nog belang bij een beoordeling van zijn bezwaar. Nu het bestreden landsbesluit door verweerder niet langer wordt gehandhaafd, moet het daartegen gerichte bezwaar van klager voor gegrond worden gehouden. Dit brengt mee dat aanleiding bestaat om aan klager op zijn verzoek een vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming in de door hem in de onderhavige procedure gemaakte kosten van rechtsbijstand
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4307
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 20-001786-17
InhoudsindicatieHet hof veroordeelt verdachte ter zake van medeplegen van poging tot moord tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:250
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 15-10-2018 / CUR201501005 (voorheen: AR 74966/2015)
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid; terugkomen op bindende eindbeslissing; vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen; rechtsverwerking; dwaling
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:251
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 03-09-2018 / CUR201702640
InhoudsindicatieOpzegging duurovereenkomst, omstandigheden van belang om te bepalen of langere opzegtermijn in acht had moeten worden genomen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:252
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 11-10-2018 / CUR201803113
InhoudsindicatieHotelmedewerker betreedt in hoteluniform via geforceerde toegang besloten terrein van ander hotel/resort tijdens protestmanifestatie; ontslag op staande voet; loonvordering afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:253
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 03-09-2018 / CUR201701290
InhoudsindicatieProjectontwikkeling, toestemming vereist van echtgenote?, misbruik van omstandigheden?, ontbinding, ingebrekestelling, machtiging om zelf datgene te doen waartoe nakoming zou hebben geleid
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:254
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 16-10-2018 / Cur201702985
InhoudsindicatieErkenning opleidingen
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12420
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-10-2018 / NL18.17748
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ - beroep gegrond Het oordeel van de rechtbank wordt vooral ingegeven door een decreet van de (nieuwe) Italiaanse overheid van 24 september 2018 waarin de toegang tot opvanglocaties voor kwetsbare asielzoekers wordt beperkt. Dit decreet roept volgens de rechtbank vragen op over structurele tekortkomingen in het opvangsysteem van ItaliŽ. Verweerder heeft niet aan kunnen geven waarom geen sprake is van zulke tekortkomingen en waarom de asielzoekers in kwestie wel degelijk terecht kunnen op een opvanglocatie. Daarom heeft de rechtbank besloten dat verweerder opnieuw moet kijken naar de asielaanvraag en dat de asielzoeker niet mag worden uitgezet zolang niet op de aanvraag is beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12421
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-10-2018 / NL18.17753
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ - beroep gegrond Het oordeel van de rechtbank wordt vooral ingegeven door een decreet van de (nieuwe) Italiaanse overheid van 24 september 2018 waarin de toegang tot opvanglocaties voor kwetsbare asielzoekers wordt beperkt. Dit decreet roept volgens de rechtbank vragen op over structurele tekortkomingen in het opvangsysteem van ItaliŽ. Verweerder heeft niet aan kunnen geven waarom geen sprake is van zulke tekortkomingen en waarom de asielzoekers in kwestie wel degelijk terecht kunnen op een opvanglocatie. Daarom heeft de rechtbank besloten dat verweerder opnieuw moet kijken naar de asielaanvraag en dat de asielzoeker niet mag worden uitgezet zolang niet op de aanvraag is beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3803
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-10-2018 / 23-000452-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 9 maanden vanwege het medeplegen van doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving gepleegd in 1997.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8603
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-10-2018 / 10/750211-15
InhoudsindicatieCold case. De verdachte wordt veroordeeld voor de (gekwalificeerde) doodslag op twee prostituees in 1990 en 1991. De beslissing dat de verdachte in beide gevallen de dader is, is uitgebreid gemotiveerd. De slachtoffers zijn in een zeer gewelddadige maar ook seksuele context gedood. Beide contexten vallen als een mal over elkaar heen. Beide zaken hebben zeer veel en grote overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomst is het aangetroffen sperma dat van dezelfde man, de verdachte, afkomstig is. De rechtbank heeft een groot aantal bijkomende omstandigheden geschetst die de beslissing onderbouwen en verstevigen. In opdracht van de rechtbank is onderzoek gedaan naar andere doodslagen op prostituees uit dezelfde tijd. In dat verband zijn alternatieve lezingen van de feiten besproken. Deze zijn als onaannemelijk terzijde geschoven. Er kan geen verband worden gelegd tussen de ziekte van de verdachte in de jaren 90 en de delicten. Het wordt ervoor gehouden dat de verdachte ten tijde van het plegen van de feiten volledig toerekeningsvatbaar was. De maximaal mogelijke gevangenisstraf voor deze delicten was destijds 20 jaar. Het tijdsverloop, het gedrag van de verdachte van de afgelopen bijna 30 jaar en de huidige, zeer slechte psychische gezondheidstoestand van de verdachte, zijn aanleiding de op te leggen gevangenisstraf te verlagen tot 18 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7401
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 04-10-2018 / 13-845108-15
Inhoudsindicatieomzet en faillissementsfraude
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12426
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-08-2018 / AWB - 18 _ 6244
InhoudsindicatieAwb 8:81, Dublin, feitelijke overdracht naar ItaliŽ, verzoek om overdracht op te schorten afgewezen
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2729
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 03-10-2018 / 200.217.414/01, 200.217.732/01
InhoudsindicatieEindbeschikking. In hoger beroep wordt hoofdverblijfplaats van minderjarigen bij vader in Nederland i.p.v. bij moeder in Suriname bepaald. Moeder houdt zich niet aan zorgregeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:3959
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-10-2018 / 08.119288.18 (P)
InhoudsindicatieEen 37-jarige man uit Vroomshoop is veroordeeld voor drugs- en wapenbezit en het beledigen van een politieagent in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De rechtbank legt de man een voorwaardelijke celstraf op van 6 maanden, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7423
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 08-10-2018 / AWB 18-2029
InhoudsindicatieEiseres heeft zich in 2010 ziek gemeld bij haar (ex-)werkgever, een eigen risicodrager. De (ex )werkgever heeft de ziekmelding, ook na beŽindiging van de arbeidsovereenkomst later dat jaar, echter nooit op de juiste wijze opgepakt. Eiseres heeft zich daarom in 2012 bij het UWV gemeld met haar ziekmelding. Het UWV heeft de ziekmelding vervolgens meerdere keren teruggelegd bij de ex werkgever, telkens zonder resultaat. Uiteindelijk heeft het UWV de ziekmelding in april 2017 zelf opgepakt, waarna aan eiseres met terugwerkende kracht een ZW-uitkering is toegekend voor de periode 1 augustus 2010 tot 1 februari 2011. Eiseres heeft vervolgens op 10 mei 2017 een aanvraag voor het ontvangen van een WW-uitkering gedaan met als eerste werkloosheidsdag 1 februari 2011. Deze aanvraag is door het UWV afgewezen omdat deze niet binnen ťťn week na het intreden van de werkloosheid is ingediend en het recht niet later dan 26 weken voorafgaand aan de datum van de aanvraag geldend gemaakt kan worden. De rechtbank is echter van oordeel dat er sprake is van een bijzonder geval, zoals bedoeld in artikel 35 van de WW. Gelet op de gang van zaken, acht de rechtbank het aannemelijk dat eiseres in de veronderstelling was dat haar ziekmelding ook na de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst nog in behandeling was en dat zij pas in april 2017 duidelijkheid heeft gekregen over haar status (ziek of gezond werkloos) per 1 augustus 2010 en 1 februari 2011. Het niet aan eiseres te wijten tijdsverloop en de onduidelijkheid die er in de tussengelegen periode was, maken de situatie van eiseres naar het oordeel van de rechtbank dan ook dusdanig uitzonderlijk dat hier sprake is van een bijzonder geval waardoor het haar niet kan worden tegengeworpen dat zij niet eerder een WW-aanvraag heeft gedaan. Het beroep is gegrond en de rechtbank voorziet zelf in de zaak en kent eiseres alsnog WW toe over de betreffende periode.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8605
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960116-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen afpersing, medeplegen voorbereiding van gijzeling en poging tot afpersing. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8613
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960179-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen voorbereiding van gijzeling en medeplichtigheid aan bedreiging. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8626
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960070-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van verdachte als criminele burgerinfiltrant in het buitenland. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen van invoer grote hoeveelheid heroÔne en cocaÔne en de voorbereidingshandelingen daartoe. Strafvermindering met twee jaar vanwege de (gevolgen van de) informatievoorziening aan de Belgische politie door verdachte. Enerzijds omdat die heeft geleid tot ontdekking en inbeslagneming van de grote partij heroÔne, anderzijds vanwege de nadelige gevolgen die de informatieverstrekking heeft gehad voor verdachte en zijn familie. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 17-10-2018 / 200.242.975/01 en 200.243.650/01
InhoudsindicatieOndertoezichtstelling; in hoger beroep alsnog uitgesproken; bevoegdheid hof o.g.v. art. 8 lid 1 Brussel II bis verordening; ontvankelijkheid ouder zonder gezag.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4308
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 200.190.620_01
InhoudsindicatieBeŽindiging gezag; hof gelast een deskundigenonderzoek naar de vraag of een verhuizing van de minderjarige naar Polen (naar een pleeggezin) in zijn belang is.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4309
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 200.233.270_01
InhoudsindicatieHoofdverblijf. Zorgregeling. bekrachtiging beschikking hoofdverblijf en zorgregeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4312
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 200.233.433_01
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht; echtscheiding; pensioenverweer
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4318
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 200.233.639_01
InhoudsindicatieBewind
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4323
Toegevoegd18-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2018 / 200.239.922_01
InhoudsindicatieGezag; gezagsbeŽindiging (artikel 1:266 Burgerlijk Wetboek)
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3200
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7078 WIA
InhoudsindicatieNa bezwaar van werkgever wordt appellante alsnog medisch en arbeidskundig onderzocht. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op 0%. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen sprake van overschrijding van de belastbaarheid. Geschiktheid functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3201
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 15/7569 WAJONG
InhoudsindicatieAfwijzing Wajong-aanvraag. Geen duurzame band met Nederland. Geen ingezetene. Niet verzekerd voor de AAW.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3204
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 15/7063 ZW-T
InhoudsindicatiePsychische beperkingen. FML is niet op alle punten ingevuld. De door de Raad benoemde deskundige wordt gevolgd. Het Uwv wordt opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Hiertoe dient een nader rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep te worden ingediend. Indien dit leidt tot een aangepaste FML dient een nader rapport van de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep te worden ingediend en eventueel een nieuwe beslissing op bezwaar te worden genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3205
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-10-2018 / 16/6808 WW-T
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering WW-uitkering. De proportionaliteit van de inbreuk en het subsidiariteitsvereiste: Het buiten medeweten van appellant rechtstreeks opvragen van de bankafschriften bij de banken, waarbij aan die banken ook nog ten onrechte te kennen is gegeven dat appellant de gegevens niet kon of wilde leveren, is in de gegeven omstandigheden in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Opdracht tot herstel gebrek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7425
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13-728093-18
InhoudsindicatieBevel schorsing voorlopige hechtenis, terrorisme, voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3225
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-10-2018 / 17/5378 AWBZ-PV
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering niet-verantwoord pgb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3224
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-10-2018 / 16/2354 AKW
InhoudsindicatieGeen kinderbijslag met terugwerkende kracht met meer dan ťťn jaar vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag van kinderbijslag. Geen bijzonder geval. Nieuw besluit. Proceskostenvergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3223
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/2968 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering omdat appellant meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Appellant wordt geschikt geacht voor zijn maatgevende arbeid. Juistheid FML. Geen schadevergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3226
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-10-2018 / 17/3000 WW
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag overname betalingsverplichtingen (faillissementsuitkering). Weigering ZW-uitkering. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3222
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 13/6781 WIA
InhoudsindicatieDe door de Raad benoemde deskundigen worden gevolgd. Uitgaande van de juistheid van de voor appellante vastgestelde belastbaarheid in de FML van 17 januari 2017 is de Raad van oordeel dat de voor appellant geselecteerde functies in medisch opzicht passend zijn. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep heeft in het rapport van 24 maart 2017 toereikend gemotiveerd dat de belasting in deze functies de belastbaarheid van appellante niet overschrijdt. Overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3221
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7407 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Minder dan 35% arbeidsongeschikt. In hoger beroep heeft appellante onder meer aangevoerd dat het Uwv onvoldoende rekening heeft gehouden met de psychische problematiek. De in hoger beroep overgelegde medische informatie maakt de beoordeling niet anders.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3219
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/3210 WAO
InhoudsindicatieTerugvordering toeslag. Inkomsten uit pensioenuitkering. Schending inlichtingenverplichting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1973
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/03295
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad; relativiteit. Europees recht. Is Staat jegens erkende deskundigen die energielabels verstrekken aansprakelijk vanwege niet-tijdige of onjuiste omzetting van Europese richtlijnen betreffende de energieprestatie van gebouwen? Richtlijn 2002/91/EG en Richtlijn 2010/31/EU. Betekenis van het Unierechtelijke en het Nederlandse relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1976
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/03817
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Jeugdrecht. Heeft de Raad voor de kinderbescherming jegens de moeder onrechtmatig gehandeld door de wijze waarop hij, in het kader van een beslissing over het gezag over het kind, onderzoek heeft gedaan naar het strafrechtelijke verleden van de vader? Toetsingsmaatstaf. Heeft het Openbaar Ministerie onrechtmatig gehandeld jegens de moeder door aan kennisgeving van voorwaardelijke niet-vervolging de voorwaarde te verbinden dat de moeder gedurende een jaar geen strafbare feiten meer pleegt?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1972
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/00746
InhoudsindicatieProcesrecht. Procedure na verwijzing (HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4476). Art. 50 en 55 (oud) Luchtvaartwet. Vordering tot schadeloosstelling wegens oplegging bouwverbod op terreinen nabij Schiphol, en vordering tot afdracht waardevermeerdering wegens opheffing van dat bouwverbod; gelijktijdige behandeling van beide vorderingen. Ontvankelijkheid tussentijds cassatieberoep. Vraag in hoeverre verwijzingshof is gebonden aan in cassatie niet of tevergeefs bestreden beslissingen. Grenzen rechtsstrijd na cassatie. Strekking art. 55 LVW in verband met tenietgedane schadeposten die niet de waarde van het terrein betreffen. Art. 55 LVW en verwachtingswaarde. Beoordeling wederzijdse vorderingen in onderlinge samenhang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3218
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/7230 ZW
InhoudsindicatieVerjaring. Aanvraag ZW-uitkering niet in behandeling genomen. Toekenning IVA-uitkering met ingang van 7 augustus 2014. Vaststelling eerste ongeschiktheidsdag 1 juli 2007.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3206
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/4941 WIA
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft in de aangevallen uitspraken terecht geoordeeld dat er op 16 oktober 2014, 12 mei 2015 en 13 maart 2016 geen sprake is geweest van toename van de medische beperkingen van appellant ten opzichte van de beperkingen zoals neergelegd in de FML van 18 juni 2013, die ten grondslag ligt aan de beoordeling per 20 juni 2012. Terecht geen aanleiding gezien voor inschakeling onafhankelijke deskundige, ook niet in hoger beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3207
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 17/3055 WIA
InhoudsindicatieEerste arbeidsongeschiktheidsdag. Appellant is pas op 31 december 2012 feitelijk uitgevallen voor zijn werkzaamheden als operationeel manager/directeur en heeft zich per die datum ziek gemeld. Op dat moment was appellant in dienst bij [naam B.V. 2] en was hij verzekerd voor de Wet WIA. Van een eerder moment waarop door appellant wegens ziekte niet is gewerkt is niet gebleken. In de reactie van 25 mei 2018 heeft het Uwv te kennen gegeven dat de verzekeringsarts bezwaar en beroep verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks verwacht. Per einde wachttijd, 29 december 2014, is bij appellant vastgestelde volledige arbeidsongeschiktheid duurzaam te achten. De Raad ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Met ingang van 29 december 2014 IVAuitkering. Wettelijke rente. Proceskosten inclusief de kosten die zijn gemaakt door de geraadpleegde verzekeringsartsen en griffierecht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1971
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01350
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1989
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01385
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1990
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01719
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1991
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/02010
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1992
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/02499
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3209
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 17/2539 WIA
InhoudsindicatieMedisch onderzoek voldoende zorgvuldig. Ook rechtbank gevolgd in oordeel dat geen twijfel aan medische grondslag bestreden besluit. Ook in hoger beroep geen nieuwe medische informatie die steun biedt aan standpunt dat de beperkingen op 15 januari 2014 (de datum in geding) zijn onderschat. Geen aanleiding benoemen deskundige. Onderschrijving oordeel rechtbank geselecteerd functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3211
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/5943 ZW
InhoudsindicatieGeen aanknopingspunten voor twijfel aan juistheid medisch oordeel van de verzekeringsarts bezwaar en beroep en de vastgestelde belastbaarheid omschreven in de FML van 14 augustus 2018. Geen aanleiding voor urenbeperking. Geselecteerde functies zijn in medisch opzicht passend. Bestreden besluit was niet voorzien van deugdelijke motivering. Gepasseerd. Uwv veroordeeld in de proceskosten van appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3212
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/3230 WIA
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het Uwv voldoende heeft gemotiveerd dat de volledige arbeidsongeschiktheid van appellant op 9 december 2014 niet ook duurzaam was. De verwachting is dat door een gewrichtsplastiek of -prothese altijd verbetering van de belastbaarheid zal optreden. De jonge leeftijd van appellant vormt daarbij een relatieve contra-indicatie. De pijnklachten in de heup houden verband met artrose.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3214
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 16/1186 WIA
InhoudsindicatieOordeel rechtbank over schending hoorplicht wordt onderschreven. Wat in hoger beroep is aangevoerd over enkelklachten en beperkingen vormt evenmin aanleiding anders te oordelen dan de rechtbank heeft gedaan. Inzichtelijk gemotiveerd waarom de geselecteerde functies voor appellant geschikt zijn. Rechtbank ook volgen in oordeel over het maatmanloon en niet gerealiseerde toekomstverwachtingen van appellant. Gelet op de mediane loonwaarde van de in beroep geselecteerde functies, afgezet tegen het vastgestelde maatmaninkomen, is een arbeidsongeschiktheidspercentage van 40,77% aan de orde. Hierdoor wijzigt de voor appellant geldende inkomenseis. Aanleiding het Uwv te veroordelen in de proceskosten van appellant in beroep en in hoger beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3216
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 17/7196 WIA
InhoudsindicatieAnders dan de verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft gesteld in haar rapport van 19 oktober 2016 was het behandeltraject van appellante op 1 augustus 2015 niet langer gericht op verbetering maar op pijnbestrijding en klachtenreductie. Geen aanknopingspunten om het standpunt in hoger beroep van de verzekeringsarts bezwaar en beroep voor onjuist te houden. De omstandigheid dat verbetering van de belastbaarheid, zoals door appellante ter zitting is verklaard, niet heeft doorgezet en haar klachten met de jaren alleen maar zijn toegenomen, maakt de beoordeling niet anders. Vaste rechtspraak. Eerst in hoger beroep een deugdelijke verzekeringsgeneeskundige motivering. Uwv veroordeeld in proceskosten appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:9063
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 19-10-2018 / 15/800433-17
InhoudsindicatieWegens belaging van de burgemeester van Enschede via e-mails veroordeling tot gevangenisstraf van 4 maanden met aftrek en oplegging dadelijk uitvoerbaar contactverbod via vrijheidsbeperkende maatregel ex art. 38v Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:5167
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-10-2018 / 01/865123-17
InhoudsindicatieEen gevangenisstraf van 4 jaren met aftrek van het voorarrest en tbs met voorwaarden voor jarenlang seksueel misbruik van een minderjarige, verkrachting en seksueel misbruik van een tweede minderjarige. Verkrachting bewezen; andere feitelijkheden bewezen, bestaande uit op manipulerende wijze misbruik maken van de vertrouwens- en ontuchtige relatie, misbruik maken van het door een aanzienlijk leeftijdsverschil en feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht van verdachte, terwijl het slachtoffer zich gelet op haar geestelijke en sociale ontwikkeling in een kwetsbare situatie bevond.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:5166
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-10-2018 / 01/880509-16
InhoudsindicatieToetsingskader en rechtmatigheid pseudokoop; Tallon-criterium
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:5165
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-10-2018 / 01/879332-18
InhoudsindicatieDe rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 5 juli 2017, op 10 februari 2018 en op 12 februari 2018 telkens een persoon heeft mishandeld. De rechtbank verklaart verdachte hiervoor niet strafbaar en ontslaat hem van alle rechtsvervolging. De rechtbank gelast de plaatsing van verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van 1 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3215
Toegevoegd18-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2018 / 17/5457 WW
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering onverschuldigd betaalde WW-uitkering en boeten zijn in rechte onaantastbaar geworden. Bij schending inlichtingenplicht wordt gebruik gemaakt van de volledige aflossingscapaciteit van de schuldenaar. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het Uwv de aflossingscapaciteit van appellante op een juist bedrag heeft vastgesteld. Bevoorrechte (preferente) vordering.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:3936
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-10-2018 / ak_zwo_18 _ 1514 en ak_zwo_18_1577
InhoudsindicatieDe voorzieningenrechter vernietigt het besluit om een Grieks restaurant in Holten geen vergunning te geven op de grond van de Wet Bibob. In afwachting van het nieuwe besluit van de gemeente mag het restaurant het afhaalgedeelte weer openen, zo oordeelt de rechter.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7406
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-10-2018 / 13/728123-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 32-jarige man krijgt zes jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting en mensenhandel van 2 vrouwen. Ook moet hij de slachtoffers in totaal ruim 340.000 euro schadevergoeding betalen, het grootste deel daarvan aan 1 van de slachtoffers, die gedurende 6 jaar schaamteloos door de man werd uitgebuit.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7402
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-10-2018 / Parketnummer: 13-845033-18
InhoudsindicatieEen 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7422
Toegevoegd18-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 19-10-2018 / C/13/653191 / KG ZA 18-906
InhoudsindicatieAutofabrikant Tesla moet een taxichauffeur onbeperkt en kosteloos gebruik laten maken van zijn supersnelle laadpalen, ook op de locatie Amsterdam Zuidoost.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1966
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/02608; 17/02609
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artt. 1, 7 en 15 Wet OB; recht op aftrek; levering onder bezwarende titel; overdracht appartementsrechten waarin schoolgebouw is gesplitst, zijn afzonderlijke leveringen. Levering sporthal vormt economische activiteit aangezien de daarvoor bedongen vergoeding de werkelijke tegenwaarde voor een sporthal als de onderhavige vormt. Vormen bedragen die voor overdracht andere delen schoolgebouw zijn bedongen bezwarende titel? Verwijzing.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1999
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/01792
InhoudsindicatieStaatsrecht. Staatsregeling van CuraÁao. Landsverordening Algemene Rekenkamer CuraÁao. Bevoegdheid Rekenkamer tot onderzoek bij vennootschap waarvan meerderheid aandelen wordt gehouden door het Land. Verschil tussen rekenplicht en informatieplicht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1982
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/06097
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Familierecht. Nietigverklaring huwelijk. Geestvermogens t.t.v. sluiting huwelijk gestoord (art. 1:32 BW)? Ontbreken goede trouw echtgenoot (art. 1:77 lid 2 onder b BW)?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1981
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/05888
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Huwelijksvermogensrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding. Waarde (certificaten van) aandelen. Afwijzing vermeerdering van eis en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art. 22 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1980
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/04980
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht; executiegeschil over dwangsom. Man dient op straffe van dwangsom achterstallige rente en premie voor hypotheek te betalen. Vraag of dwangsom verschuldigd is over periode nadat vrouw zelf de achterstallige bedragen heeft betaald.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1979
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/04904
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Billijke vergoeding indien tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd; art. 7:673 lid 9 BW. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? Belang van feiten in periode na aanzegging door werkgever dat hij de arbeidsovereenkomst niet zal voortzetten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1978
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/04596
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. BeŽindiging managementovereenkomst trust. Verplichting tot overdracht dossiers tegenover verplichting tot betaling managementfee. Opschorting of tekortkoming? Volgorde van de prestaties, uitleg overeenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1977
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/04465
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Goederenrecht; procesrecht; IPR. Geschil tussen drie partijen over eigendom van niet-geregistreerde boot. Toepasselijk recht. Fiduciaire eigendomsoverdracht (art. 3:84 lid 3 BW)? Processueel ondeelbare rechtsverhouding? Kosten van onderhoud.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1975
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/03686
InhoudsindicatieProcesrecht. Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid. Uitleg arrest in hoofdprocedure, in het licht van de toenmalige rechtspraak over werkgeversaansprakelijheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1974
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/03642
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Procesrecht. Kort geding over rechten op tv-format van quiz (Eindspel). Maatstaf voor toewijzing vordering in kort geding; motivering belangenafweging; devolutieve werking. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv; indicatietarieven 2017.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1983
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/00684
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procedure tot faillietverklaring; toestand te hebben opgehouden te betalen; pluraliteitsvereiste (art. 6 lid 3 Fw). Summierlijk blijken van steunvordering. Bewijswaarde administratie schuldenaar.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1984
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01175
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek Raad voor de Kinderbescherming tot beŽindiging gezag van moeder over minderjarige. Moeder verzoekt een deskundige te benoemen; art. 810a lid 2 Rv. Klacht dat hof daarop niet heeft beslist.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1967
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/02279
InhoudsindicatieArt. 2:14, lid 1, Awb. Kenbaar gemaakt dat gemachtigde elektronisch (e mailadres) voldoende bereikbaar is?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1968
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 15/00194
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Art. 10a, lid 2, aanhef en letter b, en lid 3, en art. 15 Wet Vpb 1969 (tekst 2004). Art. 43 EG (thans art. 49 VWEU). Per-elementbenadering. Renteaftrekbeperking van art. 10a Wet Vpb 1969 blijft buiten toepassing. Eindarrest na HvJ 22 februari 2018, X B.V. en X N.V., C-398/16 en C-399/16, ECLI:EU:C:2018:110.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1969
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 15/00878
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Art. 13 en 15 Wet Vpb 1969. Art. 49 VWEU. Een valutaverlies op een deelneming die in een andere lidstaat is gevestigd, kan niet in aftrek worden gebracht, ook niet met een beroep op het arrest HvJ Groupe Steria. Eindarrest na HvJ 22 februari 2018, X B.V. en X N.V., C 398/16 en C-399/16, ECLI:EU:C:2018:110.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1994
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01492
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1995
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01562
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1996
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01563
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1970
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/05463
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1993
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/04499
InhoudsindicatieHR verklaart beide beroepen in cassatie ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1998
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01567
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1997
Toegevoegd18-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 18/01564
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12393
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2018 / NL18.16772 en NL18.16774
InhoudsindicatieDublin Duitsland
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12400
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2018 / C/09/560419 /KG ZA 18-987
InhoudsindicatieKort geding. Vordering tegen Gemeente Pijnacker-Nootdorp, ertoe strekkend dat een tegenover (nieuwbouw)woningen gelegen perceel geheel wordt ingericht als water- en groenstrook, afgewezen. Daartoe geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3185
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 15/2247 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3186
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/8101 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering ten onrechte beŽindigd. Het bestreden besluit is niet gebaseerd op een draagkrachtige motivering en is op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12401
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2018 / C/09/552265 / KG ZA 18-425
InhoudsindicatieKort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst is overgaan tot staking van de aanbesteding. Vorderingen tot (i) mediation, (ii) terugdraaien stakingsbeslissing en herbeoordeling en (iii) vergoeding daadwerkelijke kosten Proof of Concept afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:9914
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Limburg, 16-10-2018 / AWB - 17 _ 2812
InhoudsindicatieAmbtenarenwet. Functie bestuursadviseur organiek karakter. Minnelijke regeling bedoeld om betrokkene gedurende een redelijke periode te faciliteren bij het vinden van ander werk binnen en buiten de organisatie. Boventallig-verklaring. Voldoende inspanningen door werkgever verricht om de afspraken in het kader van de minnelijke regeling na te komen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3187
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7166 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht beŽindigd. Medische beperkingen niet onderschat. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3188
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 15/8371 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd. Voldoende zorgvuldig onderzoek. Beperkingen zijn juist vastgesteld in de FML. Geschikt voor maatgevende arbeid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3189
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 15/158 WIA
InhoudsindicatieLoongerelateerde WGA-uitkering. Geen twijfel aan de medische beoordeling door het Uwv. Geen twijfel aan de medische geschiktheid van appellante voor de functies die met bestreden besluit 2 aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling ten grondslag zijn gelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3190
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 17/669 WIA
InhoudsindicatieLoongerelateerde WGA-uitkering. Maatmaninkomen juist vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3191
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7667 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd. Voldoende medische grondslag. Passendheid geselecteerde functies voldoende gemotiveerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3192
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 17/575 ZW
InhoudsindicatieHet Uwv heeft op juiste gronden bepaald dat appellante geen recht heeft op een ZW-uitkering. Geen twijfel aan de zorgvuldigheid van het medisch onderzoek van het Uwv.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3193
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7385 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Zorgvuldig onderzoek. Voldoende medische grondslag. Voldoende gemotiveerd dat de geduide functies in medisch opzicht geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3194
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7401 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Voldoende medische grondslag. Het Uwv heeft voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5048
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 16-10-2018 / NL17.10909
InhoudsindicatiePauliana en verrekening; verkoop activa en betaling koopprijs door verrekening; vernietiging van alleen de verrekening met beroep op pauliana is niet mogelijk.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3195
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 17/5608 WMO15
InhoudsindicatieDe hogerberoepsgronden horen thuis in een procedure tegen het besluit van het college waarbij de bijdrage in de kosten van de maatwerkvoorziening aan appellante is opgelegd en niet in deze procedure tegen CAK waarbij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen de hoogte van de bijdrage is vastgesteld. Dit betekent dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3196
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 16/7592 WSF
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft het beroep terecht nietontvankelijk verklaard, wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding. Appellant heeft enkel volstaan met een blote ontkenning van de ontvangst van het Bericht van 9 mei 2015. Hij heeft geen feiten gesteld op grond waarvan de ontvangst van het Bericht op het adres waaronder hij op dat moment in de basisregistratie personen stond ingeschreven redelijkerwijs kan worden betwijfeld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3197
Toegevoegd17-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2018 / 17/6471 AWBZ
InhoudsindicatiePgb terecht lager vastgesteld. Niet voldaan aan verantwoording. De uitoefening van de bevoegdheid tot lagere vaststelling van het pgb over het jaar 2014 als door het zorgkantoor gedaan is, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet onredelijk. Van omstandigheden op grond waarvan het zorgkantoor redelijkerwijs niet tot terugvordering heeft kunnen besluiten is niet gebleken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2722
Toegevoegd17-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 12-10-2018 / BK-18/00484
InhoudsindicatieIn hoger beroep betreft het geschil de schending van de hoorplicht en de vergoeding van rente wegens het niet tijdig voldoen van de immateriele schade. De rechtbank heeft naar 's Hofs oordeel met betrekking tot alle onderdelen van het geschil - mogelijk met uitzondering van het oordeel dat de hoorplicht is geschonden - op goede gronden juist geoordeeld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2723
Toegevoegd17-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 12-10-2018 / BK-18/00482
InhoudsindicatieIn hoger beroep betreft het geschil de schending van de hoorplicht en de vergoeding van rente wegens het niet tijdig voldoen van de immateriele schade. Naar 's Hofs oordeel heeft de rechtbank op alle onderdelen op goede gronden juist geoordeeld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3752
Toegevoegd17-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-10-2018 / 200.216.996/01
InhoudsindicatieHuurovereenkomst woonruimte. Achterstallige huurpenningen. Huurder geen slachtoffer van identiteitsfraude bij aangaan huurovereenkomst. Duidelijke herkenning door werknemer verhuurder.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3763
Toegevoegd17-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-10-2018 / 200.237.495/01
InhoudsindicatieHof deelt oordeel Ktr dat de gestelde feiten niet een ontslag op staande voet rechtvaardigen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3753
Toegevoegd17-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-10-2018 / 200.218.280/01
InhoudsindicatieDegene die het rechtsmiddel van hoger beroep aanwendt dient daarbij voldoende belang te hebben. Dit volgt uit artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek aan voldoende belang volgt een niet-ontvankelijkverklaring. Naar het oordeel van het hof heeft appellant onvoldoende belang bij zijn hoger beroep, omdat de rechtbank reeds heeft beslist in de door appellant gewenste zin. Appellant verzoekt in hoger beroep immers niet om een wijziging van het dictum van het bestreden vonnis. Dit leidt ertoe dat appellant bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn hoger beroep.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7381
Toegevoegd17-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-10-2018 / C/13/638890 / HA ZA 17-1201
InhoudsindicatieEen financiŽle onderneming moet IKEA ruim 6 miljoen euro (terug)betalen, omdat het magazijn voor een nieuwe woonwinkel in Leiderdorp niet kon worden gebouwd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9075
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.160.360/01
InhoudsindicatieVervolg van ECLI:NL:GHARL:2017:788 (JOR 2017/243) en ECLI:NL:GHARL:2017:9971. Na bewijslevering niet komen vast te staan dat hypotheekhouder bekend was met niet ingeschreven oudere hypotheek. Daarom bescherming op de voet van 3:24 BW en voorrang bij verdeling depot.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9105
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.199.737/01
InhoudsindicatieEiseres (geÔntimeerde) heeft onvoldoende onderbouwd dat de aan haar geleverde hortensias op stam niet aan de overeenkomst hebben beantwoord. Die kwalitatieve tekortkoming kan daarom de ontbinding van de overeenkomst niet dragen. Dat geldt ook voor de gestelde kwantitatieve tekortkoming (minder geleverd dan overeengekomen) omdat het verzuim van eiseres, die is gestopt met de betaling van facturen, daaraan in de weg staat.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9094
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.237.262/01
InhoudsindicatieOverheidsaanbesteding. Concessie voor buitenreclame. Gemeente heeft ten onrechte appellant uitgesloten wegens niet voldoen aan bij nota van inlichtingen terloops toegevoegd gunningscriterium. De winnende inschrijving is terecht niet uitgesloten wegens ernstige fouten in de uitoefening van beroep of bedrijf. Het hof oordeelt dat niet elke tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst of elke ontbrekende of niet geheel correcte administratiefrechtelijke vergunning voor een wisselframe als een ernstige fout kan worden aangemerkt. De voorgeschreven gestanddoeningstermijn houdt in dat een inschrijver gedurende deze termijn zijn aanbod niet mag intrekken of wijzigen. Het betekent niet dat de inschrijving daarna automatisch is vervallen en niet meer verlengd kan worden. De concessie is inmiddels vergund. Ingrijpen kan alleen op de gronden genoemd in HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1096. Dat de opdracht onder de aanbestedingsdrempel valt, doet daaraan niet af.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5038
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-10-2018 / UTR 17/4386
InhoudsindicatieArtt. 24 en 27 van de Werkloosheidswet (WW). Verwijtbare werkloosheid omdat betrokkene naast haar eigen functie nevenactiviteiten heeft verricht, het oprichten van een vakbond, en zij dit niet aan haar werkgever heeft gemeld. De rechtbank is van oordeel dat UWV er terecht vanuit is gegaan dat deze gedragingen in objectieve zin een dringende reden voor ontslag opleveren. Artikel 8 van de Grondwet staat hieraan niet in de weg omdat betrokkene met het sluiten van de arbeidsovereenkomst, waarin onder meer een bepaling is opgenomen over het verrichten van werkzaamheden voor derden, een beperking van het grondwettelijk verenigingsrecht heeft aanvaard. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9090
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.228.324/01
InhoudsindicatieIn vervolg op het tussenarrest van 24 juli 2018 verklaart het hof de appellerende partij niet-ontvankelijk en veroordeelt die partij in de proceskosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12328
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / NL18.10791
Inhoudsindicatieverlengingsaanvraag, verblijfsgat, procesbelang, beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5025
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-10-2018 / AWB - 18 _ 2187
Inhoudsindicatieverwijdering leerling basisschool artikel 40 Wet op het primair onderwijs (Wpo) Verwijdering leerlinge basisschool in verband met externaliserend gedrag. De school heeft meerdere ondersteuningsmaatregelen toegepast die niet tot gedragsverandering hebben geleid. School is "handelingsverlegen" geworden mede omdat de ouders hebben geweigerd om medewerking te verlenen aan een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek om de oorzaak van het gedrag en de ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen. Geen onzorgvuldige besluitvorming.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8542
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960107-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Vrijspraak van medeplegen van invoer grote hoeveelheid cocaÔne.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9086
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.220.393/01
InhoudsindicatieHuurzaak. Geluidsoverlast. Bewijsopdracht. Huurder wordt toegelaten tegen het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat hij structureel ernstige geluidsoverlast heeft veroorzaakt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5042
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2018 / AWB - 17 _ 3617
InhoudsindicatieBijstand, intrekking en terugvordering. art. 54, derde lid Pw, art. 58, eerste lid, Pw. MK. Intrekking en terugvordering bijstand. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de grond en woning die daarop is gebouwd tot eisers vermogen behoorden in de periode van 1 september 2008 tot en met 13 mei 2014. Door hiervan geen melding te maken bij zijn bijstandsaanvraag, heeft eiser de op hem rustende inlichtingenplicht geschonden. Ook ten aanzien van de periode van 13 mei 2014, de datum waarop hij de grond met de woning heeft geschonken aan zijn vader, tot 27 oktober 2014 heeft eiser de inlichtingenplicht geschonden. Hij had de schenking moeten melden aan verweerder. De grond en de daarop gebouwde woning vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, die het vrij te laten vermogen ruim overschrijdt. Ook ten tijde van de aanvraag om gezinsbijstand op 11 februari 2015 heeft eiser de inlichtingenplicht geschonden. Het lag op eisers weg om inzicht te geven in zijn financiŽle positie voorafgaand aan de aanvraag om bijstand. De schenking was een omstandigheid die van invloed kon zijn voor de beoordeling van (de omvang van) het recht op bijstand. Verder heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht op volledige of aanvullende bijstand zou hebben gehad als hij wel aan de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan. Verweerder heeft hierbij mogen betrekken dat eiser niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe de aankoop van de grond en de bouw van de woning zijn gefinancierd, zodat ook niet kan worden vastgesteld dat eiser niet langer kan beschikken over de middelen waarmee die kosten zijn gefinancierd. Eiser heeft een onduidelijkheid met betrekking tot zijn financiŽle situatie gecreŽerd. Verweerder was gehouden de bijstand in te trekken en de ten onrechte verleende bijstand van eiser terug te vorderen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9084
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.217.195/01
InhoudsindicatieAannemer verbouwt in opdracht van derde een pand van de eigenaar. Is deze ongerechtvaardigd verrijkt en is de verrijking verminderd door betalingen van de eigenaar aan de derde? De omvang van de verrijking wordt in dit geval gesteld op de bespaarde bouwkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9083
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.209.801/01
InhoudsindicatieGasexplosie aan boord plezierjacht. Naast liggend jacht gaat daardoor totaal verloren. Geen risicoaansprakelijkheid op grond van art. 6:173 BW (bezitter roerende zaak) omdat daarin (lid 3) uitzondering gemaakt wordt voor schepen. Ook geen aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad wegens mankementen in de gasinstallatie en/of onvoldoende voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen. Deskundige rapporteert dat oorzaak van de explosie niet meer kan worden vastgesteld. Voorts geen specifiek bewijsaanbod met betrekking tot mankementen en/of het nalaten van voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9081
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.191.225/01
InhoudsindicatieZorgplicht assurantietussenpersoon. Advisering bij het afsluiten en voortzetten van een ziekteverzuimverzekering. Het hof gelast een deskundigenbericht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9080
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.189.976/01
InhoudsindicatieAansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Vraag of fout van assurantietussenpersoon in causaal verband staat tot gevorderde schade en of sprake is van schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9079
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.187.325/01
InhoudsindicatieBewijsopdracht. Bewijs niet geleverd, ook al kan op onderdelen worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de verklaringen die aan de bewijslevering in de weg staan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9078
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.138.410/01
InhoudsindicatieHof gelast inlichtingencomparitie omdat het ondanks het verzoek aan partijen om bij akte duidelijkheid te verstrekken in de stellingen van partijen nog steeds door de bomen het bos niet ziet.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4266
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.208.230_01
Inhoudsindicatiewel of niet sprake van borgtocht?/geldleningen/waardering inhoud onderhandse akte in relatie tot inhoud notariŽle akte van gelijke datum/onduidelijkheid en geschil over toerekening van betalingen en saldo van leningen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9077
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.183.917/01
InhoudsindicatieVerkoop woning met gebreken. Eindarrest na deskundigenbericht over bestaan, ernst en omvang van de gebreken en de kosten van herstel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3178
Toegevoegd16-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-10-2018 / 17/5420 WUV
InhoudsindicatieAanvraag voor voorziening voor medische behandeling en medicijnen in verband met osteoporose en blaasklachten terecht afgewezen. Voldoende medische grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3170
Toegevoegd16-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-10-2018 / 18/982 AW
InhoudsindicatieOntslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het dagelijks bestuur niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot ontslagverlening gebruik heeft kunnen maken. Betrokkene was ten tijde van het ontslagbesluit ten minste 24 maanden ongeschikt voor het vervullen van haar eigen betrekking en zij ontving een IVA-uitkering. Voorts staat vast dat het Uwv de re-integratie-inspanningen van het dagelijks bestuur als voldoende heeft beoordeeld. Hieruit volgt dat aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8:4 van de CAR/UWO is voldaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:9893
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Limburg, 16-10-2018 / AWB - 17 _ 2752
InhoudsindicatieBeroep op vertrouwensbeginsel. Het niet hebben van een executieve status geen belemmering voor de benoeming in de functie Operationeel Expert GGP bij de afdeling Regionaal Conflict- en Crisisbeheersing. Geen vrees voor precedentwerking in verband met bijzonderheden van het geval.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5031
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 16-10-2018 / UTR 18/948
InhoudsindicatieBeroep tegen omgevingsvergunning voor tijdelijke antennemast voor mobiele telecommunicatie. Eiseres stelt dat zij meer sensitief is. Eiseres is belanghebbende gelet op de geclaimde gezondheidsklachten en de afstand van haar woning tot het perceel. Procesbelang aangenomen ondanks dat vergunning inmiddels is verlopen. Geen strijd met gemeentelijk antennebeleid. Geen alternatieve locaties of mogelijkheid tot site-sharing. Beroep op gezondheidsbelangen en strijd met het EVRM verworpen onder verwijzing naar rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9111
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.206.064
InhoudsindicatieAansprakelijkheid arbiter voor de gevolgen van onvolledige ondertekening van arbitraal vonnis
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4265
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.153.805_02
InhoudsindicatieVerjaring; eigendom; erfdienstbaarheid
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8521
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 21-09-2018 / 10/680752-17
InhoudsindicatieDe veroordeelde heeft zich langdurig schuldig gemaakt aan oplichting van verschillende personen. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12334
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2018 / C/09/514685 / HA ZA 16-835
InhoudsindicatieOvereenkomst samenwerking onderzoek en ontwikkeling geneesmiddel. Eiser vorderingsgerechtigd. Tekortkomingen? Deel vordering verjaard. Onvoldoende grond voor exhibitie.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9098
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.115.218
InhoudsindicatieWilsonbekwaamheid testateur. Nietige uiterste wilsbeschikkingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3176
Toegevoegd16-10-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-10-2018 / 18/782 AW
InhoudsindicatieWaarnemingstoelage ten onrechte geweigerd. Vanaf april 2013 was sprake van het tijdelijk verrichten van een samenstel van werkzaamheden dat een andere, hoger gewaardeerde, functie vormde dan die van de formele functie van appellanten. Dit samenstel van werkzaamheden, dat door het bevoegd gezag is opgedragen, betrof hier de werkzaamheden van [functie 5], salarisschaal 10. Dit betekent dat sprake was van waarneming in de zin van artikel 17 van het Bbp. De korpschef heeft de toekenning van de waarnemingstoelage over de periode van 1 april 2013 tot 1 juli 2016 dan ook in redelijkheid niet kunnen weigeren. De Raad voorziet zelf in de zaak en kent appellanten over de periode van 1 april 2013 tot 1 juli 2016 alsnog, conform artikel 17, derde lid, van het Bbp, een volledige waarnemingstoelage toekennen ter grootte van het verschil tussen salarisschaal 9 en 10 wegens het volledig waarnemen van de functie van [functie 5].
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9101
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.165.949
InhoudsindicatieOuderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9104
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.191.891
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad, gevaarzetting, Vissers/Compaen (ECLI:NL:HR:2017:1355, is de aangesproken partij bij de uitvoering van de overeenkomst tekortgeschoten in de vereiste zorgvuldigheid jegens derden?)
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9099
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.156.386
InhoudsindicatieHuurrecht, sociale woning. Voor toewijzing van de bijzondere huurwoning, met ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt werden door een groep oudere huurders (woongroep), heeft de verhuurder bijzondere eisen gesteld aan het gedrag van de woningzoekende waarmee inbreuk werd gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de woningzoekende. Toch handelde de verhuurder in dit geval niet onrechtmatig, omdat zij ook rekening moesten houden met de belangen van de andere leden van de woongroep, welke belangen geschaad zouden kunnen worden door de toetreding van de woningzoekende tot de woongroep doordat hij meermalen onherroepelijk wegens pedoseksuele handelingen was veroordeeld. Zijn entree in die groep zou tot onrust leiden die schadelijk zou zijn voor de woongroep, te meer doordat hij had geprobeerd om zijn strafrechtelijk verleden verborgen te houden voor de woongroep (die hem als nieuw lid had voorgedragen).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12329
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / nl18.15894
Inhoudsindicatiebevoegdheid verweerder, bileid paragraaf C2/7/7.10.2.6. van de Vc, artikel 3.6.a, eerste lid, Vb, beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8543
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960060-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen van invoer grote hoeveelheid heroÔne en cocaÔne en de voorbereidingshandelingen daartoe, alsmede voorbereiding medeplegen gijzeling en medeplichtigheid aan bedreiging. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 14 jaar met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9102
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.177.752
InhoudsindicatieHuurrecht, sociale woning. Voor toewijzing van de flatwoning heeft de verhuurder bijzondere eisen gesteld aan het gedrag van de woningzoekende waarmee inbreuk werd gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de woningzoekende. Toch handelde de verhuurder in dit geval niet onrechtmatig, omdat zij bij de bepaling of deze woning passend was ook rekening moest houden met de belangen van de omwonenden en omdat de buurt waarin de woning ligt in het verleden leefbaarheidsproblemen kende. De toewijzing van deze woning aan de woningzoekende zou tot onrust leiden doordat hij meermalen onherroepelijk wegens pedoseksuele handelingen was veroordeeld. Ook de eis dat de woningzoekende reclasseringstoezicht zou accepteren, zijn woonplaats geheim zou houden en geen publiciteit zou zoeken, was in dit geval gerechtvaardigd doordat een voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf was tenuitvoergelegd en door de onrust die publiciteit zou oproepen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9109
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.201.170
InhoudsindicatieVoldoende rechtmatig belang bij afgifte/inzage in documenten/administratie en geen gewichtige redenen om dit te weigeren
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5040
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-10-2018 / 6674721
InhoudsindicatieVordering verhuiskostenvergoeding artikel 7:220 lid 5 en 6 BW na groot onderhoud (renovatie/dringende werkzaamheden). Geen sprake van een verhuizing als huurder tijdelijk in een logeerwoning verblijft zonder inboedel te verhuizen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8544
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960057-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen van invoer grote hoeveelheid heroÔne (uithaler). Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4267
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.215.535_01
InhoudsindicatieBesluitaansprakelijkheid gemeente. Onrechtmatige daad. Causaal verband. Verwijzing naar de schadestaatprocedure.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8545
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-10-2018 / 10/960056-17
InhoudsindicatieOntvankelijkheidsverweren. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging, het strafproces tegen de verdachte voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. Geen inzet van medeverdachte als criminele burgerinfiltrant. Doorwerking internationaal vertrouwensbeginsel bij het beantwoorden van de vraag onder welke omstandigheden aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de rechtmatigheid van de verkrijging van uit het buitenland afkomstige startinformatie. Bewezenverklaring medeplegen van invoer grote hoeveelheid heroÔne (uithaler). Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van voorarrest. De rechtbank heeft in strafverzwarende zin rekening gehouden met recidive (lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf in Duitsland terzake harddrugs).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4268
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.205.330_01
Inhoudsindicatietoerekenbare tekortkoming; branche-afspraken in samenwerking met de toezichthouder
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4269
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.196.643_01
InhoudsindicatieVergissing in partij-aanduiding in overeenkomst (abusievelijk vof vermeld terwijl het om een bv ging). Uit uitleg van de overeenkomst volgt dat de bv is bedoeld en dat de bv dus partij is. Deze vergissing vormt onvoldoende aanleiding om de directeur van de bv in persoon als partij of op grond van onrechtmatige daad aan te spreken. Naast contractuele boete kan in beginsel geen aanvullende schadevergoeding worden gevorderd, indien partijen geen van artikel 6:92 lid 2 BW afwijkende regeling hebben getroffen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12348
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 15-10-2018 / 09/842064-18
InhoudsindicatieJeugdstrafzaak, oplegging voorwaardelijke PIJ-maatregel aan civielrechtelijk gesloten geplaatste jeugdige
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4271
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018 / 200.196.332_02
InhoudsindicatieErfrecht, procedureel tussenarrest, vervolg op hof s-Hertogenbosch 23 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:207.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7337
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-10-2018 / 6985336 CV EXPL 18-13060
InhoudsindicatieEen Italiaanse restaurant moet ruim 2.000 euro betalen voor menukaarten en flyers waar 2 fouten in staan, omdat het restaurant instemde met de proefdruk waarin de fouten al stonden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7360
Toegevoegd16-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 6457211 CV 17-25806
InhoudsindicatieHoewel een bar niet af en lelijk was toen die werd geleverd, moet het bedrijf dat de bar liet installeren bij een hotel in Amsterdam wel bijna 1800 euro betalen aan de metaalbewerker die de bar heeft vervaardigd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9052
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 16/01026
InhoudsindicatieVolgens belanghebbende staan alle ten behoeve van zijn werk als lid van Provinciale Staten verrichte uren uitsluitend ten dienste aan zijn onderneming, omdat hij uitsluitend Statenlid is geworden met het oogmerk om een netwerk op te bouwen ten behoeve van zijn onderneming. Het inhoudelijke werk van belanghebbende als lid van Provinciale Staten staat in een zodanig ver verwijderd verband tot zijn onderneming, dat niet geoordeeld kan worden dat de in de overgelegde urenstaat vermelde activiteiten die hij als Statenlid heeft verricht - en die hij ook als resultaat uit overige werkzaamheden heeft verantwoord - aan werkzaamheden voor de onderneming zijn besteed.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9053
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 17/01142
InhoudsindicatieBelanghebbende mag aan VAR-wuo vertrouwen ontlenen dat de voordelen die zij geniet als zorgverlener winst uit onderneming vormen. Herzieningsbeschikking waarbij de VAR-wuo is herzien in VAR-loon, en waarin expliciet staat dat deze werkt vanaf het moment van herziening, werkt niet terug.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9054
Toegevoegd16-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 17/01166
InhoudsindicatieBedrijfspand met inpandige woning in aanbouw. Vervangingswaarde. Waardering inclusief BTW. Eigen aankoopprijs. Gronduitgifteprijs vertegenwoordigt in casu de marktwaarde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12298
Toegevoegd15-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 10-10-2018 / AWB 18/3234
InhoudsindicatieSyriŽ, intrekking vv in het kader van mvv-nareis, art. 32, eerste lid, aanhef en onder a, Vw, art.8 EVRM, gezinsherenigingsrichtlijn, beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7306
Toegevoegd15-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 23-08-2018 / 13/730060-16
Inhoudsindicatievrijspraak voorbereiding moord/doodslag/diefstal met geweld/brandstichting.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2668
Toegevoegd12-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 02-10-2018 / 200.204.774/01
Inhoudsindicatie-
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2666
Toegevoegd12-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 21-09-2018 / BK-18/00405 en BK-18/00513
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het Hof heeft de rechtbank de beroepen van belanghebbende terecht niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8466
Toegevoegd12-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-10-2018 / AWB - 17 _ 569
InhoudsindicatieWet WOZ. Waardering van een winkelpand. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om het eigen huurcijfer marktconform te achten voor de situatie rondom waardepeildatum. Verweerder heeft dit huurcijfer daarom terecht niet als uitgangspunt genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2672
Toegevoegd12-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 17-07-2018 / 200.204.212/01
InhoudsindicatieHoger beroep. Huur woonruimte. Verzamelwoede huurster. Laatste kans contract. Ongerechtvaardigde inbreuk persoonlijke levenssfeer?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7261
Toegevoegd12-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-10-2018 / AMS 17/6524, AMS 17/6525 en AMS 18/1951
InhoudsindicatieAls een huurder zijn woning illegaal aan toeristen verhuurt, riskeert ook zijn verhuurder een boete.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12161
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 04-10-2018 / AWB 18 / 7192
InhoudsindicatieEiser is een uitgeprocedeerde vreemdeling zonder verblijfstitel en met een inreisverbod van 10 jaar. Na zijn verzoek om opvang op grond van het (buitenwettelijk) beleid van de gemeente is hij vertrokken naar Libanon. Eiser kan gelet op het inreisverbod gedurende 10 jaar niet naar Nederland terugkomen. Het beroep van eiser kan daarom niet leiden tot het daadwerkelijk verkrijgen van opvang binnen de grenzen van de gemeente Breda. Eiser heeft geen procesbelang. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12162
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 27-09-2018 / NL18.16543
InhoudsindicatieVerzoek om een voorlopige voorziening. Opvolgende asielaanvraag. Beroep op Hof van Justitie-arrest Gnandi. Verzoek niet-ontvankelijk voor zover invrijheidstelling wordt gevraagd. Verzoek toegewezen voor zover schorsende werking wordt gevraagd. Proceskosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12173
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2018 / AWB 18 / 15909
InhoudsindicatieEritrese. MVV Nareis. Twee gestelde pleegkinderen (broertjes). Aannemelijkheid gezinsband en identiteit. KopieŽn kerkelijke aktes geen substantieel bewijs. Verklaringen referente en getuige. Hoorplicht. Beroep ongegrond. Mondelinge uitspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12170
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / AWB 18 / 4784
InhoudsindicatieArtikel 8:54 Awb. Visa voor kort verblijf. Beroep te laat ingesteld. Niet gereageerd op verzoeken om uitleg. Beroep niet-ontvankelijk
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12168
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / NL18.16887
InhoudsindicatieTunesische. Asielaanvraag kennelijk ongegrond verklaard. Geen uitleg gegeven over MOB-melding. Geen procesbelang. Beroep niet-ontvankelijk. Mondelinge uitspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12167
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / NL18.7755
InhoudsindicatieSyrische. Asielaanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Asielstatus in ItaliŽ. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. Prejudiciele vragen in zaak C-517/17. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12166
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-10-2018 / AWB 18 / 509
InhoudsindicatieUgandese. MVV Nareis. Gestelde pleegkinderen. Aannemelijkheid gestelde pleegouderrelatie. Ontbreken overlijdensaktes biologische ouders en voogdijverklaring. Artikel 8 EVRM. Artikel 3 IVRK. Vragen van de Afdeling aan verweerder. Nader onderzoek naar identiteit. Hoorplicht. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12164
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 04-10-2018 / NL18.16542
InhoudsindicatieOpvolgende asielaanvraag. Kameroense. Gestelde inzet voor Engelstalig Zuid-Kameroen. Relevante nieuwe elementen of bevindingen. Artikel 15c Definitierichtlijn. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8971
Toegevoegd11-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-10-2018 / 200.227.656/02
InhoudsindicatieVerzoek voorlopig deskundigenbericht. Hof wijst het verzoek af wegens strijd met de goede procesorde en wegens gebrek aan belang. Bij de comparitie na aanbrengen is aan verzoeker uitstel verleend voor beraad: verzoek voorlopig deskundigenbericht of memorie van grieven. Na een uitstel heeft verzoeker aangegeven grieven te willen nemen. Het verzoek is pas ingediend toen de verzoekende partij peremptoir stond voor de memorie van grieven. Verder uitstel is door de rolraadsheer afgewezen. Inmiddels heeft de verzoekende partij al een memorie van grieven genomen. Onder deze omstandigheden heeft de verzoeker geen belang meer bij toewijzing van het voorlopig deskundigenbericht, omdat hij de uitkomst daarvan niet kan gebruiken voor het formuleren van zijn grieven. De beslissing in de hoofdprocedure zou vertraging oplopen wanneer gewacht zou moeten worden op een voorlopig deskundigenbericht, zodat het verzoek ook in strijd is met de goede procesorde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12163
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-02-2018 / NL17.15312
InhoudsindicatieUganda, lhbt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Toegevoegd11-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2018 / C/09/544804 / HA ZA 17-1291
InhoudsindicatieFinanciŽle afwikkeling samenlevingsrelatie. Verdeling depot na verkoop gezamenlijke woning. Gebruiksvergoeding?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12160
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-10-2018 / AWB 18 / 2545
InhoudsindicatieEritrea, afwijzing mvv-nareis, geen nareis o.g.v. art 29 Vw omdat referente is genaturaliseerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12155
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-09-2018 / AWB 18 / 7191 en AWB 16 / 16520
InhoudsindicatieServisch gezin. Voorlopige voorziening. Bezwaar tegen feitelijke uitzetting. Spoed. BMA-advies. Feitelijke toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg. Brief Defence for Children. Verzoek afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12158
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-09-2018 / NL18.15500
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ, fictief akkoord, interstatelijk vertrouwensbeginsel. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12156
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-10-2018 / AWB 18 / 1654
InhoudsindicatieVisum kort verblijf afgewezen. Vrees niet-tijdige terugkeer door geringe sociale en economische binding met land van herkomst. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12145
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-10-2018 / NL18.15474
InhoudsindicatieAfghanistan, bekeerling, 15c Kwalificatierichtlijn
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12148
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-08-2018 / NL18.6170
InhoudsindicatieStatushouders Griekenland
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1150
Toegevoegd10-10-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 16-10-2018 / 17/02188
InhoudsindicatieConclusie AG. Veroordeling wegens het doen van een valse aangifte. 1. Is er sprake van aangifte door een ander (art. 163 lid 1 Sv)? 2. Bewijsmotivering bij bevestiging mondeling vonnis. 3. Suggestieve vragen tijdens politieverhoor? De AG stelt de Hoge Raad voor het cassatieberoep te verwerpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7171
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/731010-15
InhoudsindicatieBijstandsfraude. Verdachte heeft tegenover de uitkerende instantie verzwegen dat zij op het opgegeven adres met de medeverdachte een gezamenlijke huishouding voerde. Schending redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7173
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/731011-15
InhoudsindicatieBijstandsfraude. Medeplegen schenden inlichtingenplicht die hoort bij de partner. Schending van de redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12159
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 02-10-2018 / AWB 18 / 3451
Inhoudsindicatiearbeid als zelfstandige, langdurig ingezeten derdelander
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7174
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/650575-17
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal met geweld en poging tot diefstal met geweld/afpersing. Veroordeling voor vernieling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7175
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/650059-18
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich gedurende 6 maanden schuldig gemaakt aan het verkopen van cocaÔne en MDMA door deze verdovende middelen via verschillende websites en Facebook aan te bieden. Tevens flinke hoeveelheid cocaÔne en XTC-pillen bij hem thuis aangetroffen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7177
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/669028-16
InhoudsindicatieVrijspraak voor het voorhanden hebben wapens. Veroordeling voor het aanwezig hebben van ruim 12 kilogram hennep.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7178
Toegevoegd10-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-10-2018 / 13/669030-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft samen met twee medeverdachten ruim 12 kilogram hennep aanwezig gehad
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2646
Toegevoegd10-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 10-10-2018 / 200.243.415/01 en 200.243.415/02
InhoudsindicatieHoger beroep van machtiging verleend om de jeugdige te doen opnemen en verblijven in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.2. lid 1 van de Jeugdwet. Ontvankelijkheid. Achterwege laten van overlegging van een afzonderlijk stuk ter voldoening aan artikel 6.1.2. lid 5 Jeugdwet.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1143
Toegevoegd10-10-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 28-09-2018 / 18/01202
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Wwz. Werknemer verzoekt om toekenning van de volledige transitievergoeding (art. 7:673 BW). Is de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b, BW van toepassing als een werkgever zich vervolgens bij wijze van verweer of tegenverzoek beroept op de Overbruggingsregeling van art. 7:673d BW? Moet de rechter de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b, BW ambtshalve toepassen?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1146
Toegevoegd10-10-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 28-09-2018 / 17/04461
InhoudsindicatieKort geding. (Voorshands taalkundige) uitleg van distributieovereenkomst tussen EMM en Ziggo B.V. inzake de sportkanalen van FOX. Is Ziggo B.V. gerechtigd ook de klanten van de door fusie tot haar dochtervennootschap verworden voormalige concurrent UPC te bedienen onder deze distributieovereenkomst?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3637
Toegevoegd09-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-07-2018 / 23-003457-16
InhoudsindicatieOVAR. Verdachte heeft in strijd met wetgeving gevist in Natura 2000-gebied Rottum zone 1 oost, Na het plegen van tenlastegelegde feiten is de wetgeving aangepast en was het niet langer strafbaar te vissen op de tenlastegelegde plekken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2634
Toegevoegd09-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 09-10-2018 / 200.224.218/01
InhoudsindicatieArbeidsovereenkomst lerares ontbonden wegens verstoorde arbeidsverhouding.Geen deskundigenoordeel.Hof hecht meer waarde aan advies arbo-arts dan aan adviezen eigen behandelaars.Geen opzegverbod tijdens ziekte.Geen verwijtbaar handelen werkgever.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12041
Toegevoegd09-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-10-2018 / C-09-560871-KG ZA 18-1019
InhoudsindicatieGeschil over de executie van een ontruimingsvonnis. Noodtoestand als gevolg van na het vonnis voorgevallen feiten onvoldoende gebleken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:12098
Toegevoegd09-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-10-2018 / C/09/15/495 R
InhoudsindicatieArt. 349a Fw - tekortkoming in de nakoming van de sollicitatieplicht. Complexe psychische situatie. Tekortkoming van bijzondere aard. Schone lei.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7145
Toegevoegd09-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 13-09-2018 / AWB - 17 _ 5160
InhoudsindicatieDitmaal wel kenbare belangenafweging gemaakt wat betreft de keuze om geen milieuvoorwaarden op te stellen, vergunningen bijzonder transport.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3625
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2018 / 001473-17
InhoudsindicatieVerzoek 89 en 591a Sv - Enkelvoudige raadkamer - Verzoek tot vergoeding van de eigen bijdrage in de onderhavige verzoekschriftprocedure afgewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1114
Toegevoegd08-10-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 28-09-2018 / 17/03385
InhoudsindicatieGrondtransactie. Door bode overgebrachte toestemming van bevoegd bestuurder; schijn van volmacht. Totstandkomingsvoorbehoud of opschortende voorwaarde? Uitleg van contractuele overlegverplichting als constitutief vereiste voor het inroepen van ontbindende voorwaarde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8808
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 17/01138
InhoudsindicatieWet Woz. Waardevaststelling horecapand.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2615
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 25-09-2018 / 200.200.524/02
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht; beroep op verzwijging; voldoet de vraagstelling naar het strafrechtelijk verleden aan de eisen van art. 7:928 lid 5 BW?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8805
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 17/00400
InhoudsindicatieBPM. Ingevoerde kampeerauto.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8806
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 17/00747
InhoudsindicatieWet Woz. Waardevaststelling woning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8807
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 17/00773
InhoudsindicatieIB/PVV. Bron van inkomen? Uitgaven voor specifieke zorgkosten. Giften.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8809
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 18/00058
InhoudsindicatieWet Woz. Bezwaarschriften van twee onafhankelijk van elkaar opererende gemachtigden. Bezwaarschrift tweede gemachtigde terecht buiten behandeling gelaten?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8810
Toegevoegd08-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 18/00107
InhoudsindicatieParkeerbelasting. Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard? Ontbrekende gronden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8290
Toegevoegd08-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 28-09-2018 / 6741284
InhoudsindicatieHuurrecht, rechtsgeldige opzegging huurovereenkomst kantoorpand (locatie bank)?
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8289
Toegevoegd08-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 04-10-2018 / 6750684 CV EXPL 18-1585
InhoudsindicatieWCK (oud), substantieringsplicht, (stuiting) verjaring, kredietvergoeding
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11872
Toegevoegd04-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 24-09-2018 / AWB 18 3961
InhoudsindicatieEi, Guineese nationaliteit, referent Nederlandse nationaliteite, TEV-procedure, 8 EVRM, onvoldoende invulling gezinsrelatie
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2593
Toegevoegd04-10-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 09-10-2018 / 200.238.820/01
Inhoudsindicatie"Second Opinion" procedure
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11902
Toegevoegd04-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-10-2018 / AWB - 17 _ 10501
Inhoudsindicatienareis SyriŽ, gezinshereniging volwassen zoon met moeder. Niet in geschil dat geen sprake is van more than normal emotional ties. Geen sprake van bijzondere omst. heden in de zin van 4:84 Awb
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11901
Toegevoegd04-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 04-10-2018 / AWB - 18 _ 387
Inhoudsindicatiebodemprocedure
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1836
Toegevoegd04-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/02812
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artt. 1, 7 en 15 Wet OB; recht op aftrek; levering onder bezwarende titel; geen rechtstreeks verband tussen levering van schoolgebouw en tegenprestatie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:1837
Toegevoegd04-10-2018
TitelHoge Raad, 19-10-2018 / 17/02816
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artt. 1, 7 en 15 Wet OB; vertrouwensbeginsel; recht op aftrek; levering onder bezwarende titel; geen rechtstreeks verband tussen levering van schoolgebouw en tegenprestatie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1106
Toegevoegd04-10-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 04-10-2018 / 18/01139
InhoudsindicatieA-G IJzerman heeft heden conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 9 februari 2018, nr. BK-17/00832, ECLI:NL:GHDHA:2018:234. Het geschil draait om de uitleg en toepassing van de fictieve verkrijging van artikel 13a van de Successiewet 1956. Het algemene uitgangspunt voor de heffing van erfbelasting is dat deze wordt geheven over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen. In dat kader speelt, bij de aanwezigheid van bepaalde familieverhoudingen, de fictieve verkrijging van artikel 13a van de SW. Deze wettelijke fictie komt er, voor zover hier van belang, op neer dat indien de aandelen in een B.V. in waarde zijn gestegen door het overlijden van de erflater, de aandelen worden geacht door de aandeelhouder krachtens erfrecht te zijn verkregen. In dat geval worden de aandelen voor het bedrag van de bedoelde waardestijging in de erfbelasting in aanmerking genomen. Belanghebbende dreef tot 31 december 2003 een vennootschap onder firma (vof) samen met zijn moeder (erflaatster) en haar echtgenoot. Per die datum is de onderneming door erflaatster en haar echtgenoot overgedragen aan belanghebbende tegen een oudedagslijfrente en een nabestaandenlijfrente voor ieder van hen afzonderlijk. Deze lijfrenteverplichtingen zijn door belanghebbende ingebracht in een B.V. waarvan belanghebbende de enige aandeelhouder is. Erflaatster ontving na het overlijden van haar echtgenoot in 2012, uitkeringen uit de oudedagslijfrente en uit de nabestaandenlijfrente, tot aan haar overlijden. In mei 2015 is bij erflaatster een ongeneeslijke ziekte geconstateerd, waarbij de prognose was dat zij nog enkele maanden te leven had. Erflaatster is op 31 juli 2015 overleden. In zijn beroep bij de Rechtbank heeft belanghebbende primair gesteld dat de waardestijging van de aandelen reeds had plaatsgevonden vůůr het moment van overlijden, namelijk op het moment waarop de diagnose en prognose van korte, resterende levensduur werden gesteld, en dat er nadien door het overlijden van erflaatster, ingevolge artikel 13a SW, geen (verdere) waardestijging van de aandelen heeft plaatsgevonden. Subsidiair heeft belanghebbende gesteld dat de verdere waardestijging van de aandelen ex artikel 13a van de SW maximaal 6.400 bedraagt, zijnde drie maal de maandelijkse lijfrente-uitkering van 2.133, nu erflaatster drie maanden eerder is overleden dan bij de prognose was verwacht. De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 1 september 2017 ongegrond verklaard. De Rechtbank heeft overwogen dat de waarde van de aandelen weliswaar kan worden geacht al te zijn gestegen rond mei 2015, ten tijde van de vaststelling van een dodelijke ziekte bij erflaatster, maar dat dit nog niet inhoudt dat, gerekend naar de datum van overlijden op 31 juli 2015, artikel 13a van de SW toepassing mist. De hierin opgenomen fictieve verkrijging door het overlijden dient volgens de Rechtbank te worden opgevat in de zin van als gevolg van overlijden. In hoger beroep heeft het Hof belanghebbende niet gevolgd in zijn standpunt dat er hier geen sprake is van een fictieve verkrijging door het overlijden van erflaatster. Het Hof heeft daartoe overwogen dat uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 13a van de SW valt af te leiden dat sprake is van een fictieve verkrijging als bedoeld in artikel 13a van de SW, indien er een concreet en voldoende sterk causaal verband is tussen de waardestijging van de aandelen en het overlijden van erflaatster. Dat doet zich hier volgens het Hof voor. Naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende heeft de A-G met name het volgende standpunt ingenomen. Ten eerste is er het, naar de A-G meent, niet onbelangrijke, uit de parlementaire geschiedenis blijkende, wetssystematische argument van de voorziene samenhang met de winstberekening in de vennootschapsbelasting bij vrijval. Daarbij tekent de A-G aan dat die vrijval wordt berekend per datum van overlijden van de lijfrentegerechtigde (dus niet eerder, bij constatering van een dodelijke ziekte). Ten tweede meent de A-G dat de Rechtbank terecht heeft overwogen dat de door belanghebbende voorgestane uitleg zou leiden tot het ongewenste resultaat dat de (omvang van de) belastingheffing afhankelijk wordt van het antwoord op de vraag of een erflater al dan niet plotseling is overleden. Het lijkt de A-G dat de wetgever niet kan hebben beoogd dat de fictie van artikel 13a SW (grotendeels) zonder effect zou blijven als het aanstaande overlijden van de lijfrentegenieter was te voorzien. Ook zou zo de gelijke behandeling van verkrijgers, als afhankelijk van de voorgeschiedenis van het overlijden, wel erg in het gedrang komen. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11904
Toegevoegd04-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-10-2018 / AWB - 17 _ 16354
InhoudsindicatieBezwaar tegen intrekking vergunning bep. tijd verblijf bij echtgenote te laat ingediend. Niet verschoonbare termijnoverschrijding. Eiser nagelaten vw te informeren over vertrek uit woning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3522
Toegevoegd03-10-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-10-2018 / 200.162.226/01
InhoudsindicatieAansprakelijkheid controlerend accountant van beleggingsfondsen ten opzichte van beleggers voor schade in verband met door X gepleegde fraude "?". Invloed van de eerdere beslissing van de tuchtrechter (Accountantskamer). Zie ECLI:NL:GHAMS:2016:30.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8750
Toegevoegd03-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-10-2018 / 18/00047 en 18/00696
InhoudsindicatieIB/PVV. Autohandelaar en handelaar in oude metalen. Redelijke schatting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11744
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-09-2018 / AWB - 17 _ 16487
InhoudsindicatieAanvraag uitstel van vertrek, art. 64 Vw. Geen noodsituatie op korte termijn. Geen aanleiding prejudiciele vragen betreffende de reikwijdte van het begrip 'medische noodsituatie'. Ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11770
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-09-2018 / 09/842774-15
InhoudsindicatieBetreft (verschillende) veroordelingen voor mensenhandel (sub 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9) ten aanzien van een en/of twee slachtoffers (waarvan ťťn minderjarig) die beiden in de prostitutie werkten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8710
Toegevoegd02-10-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-10-2018 / 200.194.500
InhoudsindicatieHoger beroep; eenzijdige bonustoezegging aan werknemers door vennootschapscommissaris; internationale bevoegdheid; toepasselijk recht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11771
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-09-2018 / 09/842111-16
InhoudsindicatieBetreft (verschillende) veroordelingen voor mensenhandel (sub 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9) ten aanzien van een en/of twee slachtoffers (waarvan ťťn minderjarig) die beiden in de prostitutie werkten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6982
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 25-09-2018 / AMS 17/6779
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor kelder en uitbouw met dakterras. Afwijking bestemmingsplan op grond van de beleidsregels. Belangenafweging afdoende. Kelder tast open, groene karakter binnentuin niet aan. Uitbouw, zonder kelder en dakterras, omgevingsvergunningvrij. Dakterras voldoet aan de beleidsregels. Belang goede waterhuishouding is geen ruimtelijke overweging. Het college hoefde dit belang dus niet te betrekken in zijn afweging of afwijking van de beleidsregels tot de mogelijkheden behoorde. De enkele vrees voor schade aan buurpanden bij uitvoering bouwplan is onvoldoende om de omgevingsvergunning te weigeren. Geen deskundig tegenadvies ingebracht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11741
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-09-2018 / AWB - 18 _ 2009
InhoudsindicatieNareis Eritrea ongegrond. Geen officiele identificerende documenten overgelegd en indicatieve bewijsstukken niet aangemerkt als substantieel. Door eiseres niet aannemelijk gemaakt dat zij originele documenten naar verweerder heeft verzonden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11742
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-09-2018 / AWB - 17 _ 15496
InhoudsindicatieNareis Filipijnen ongegrond. Referent heeft niet aannemelijk gemaakt dat eiseres en dochter feitelijk tot zijn gezin behoorde op het moment van binnenkomst in Nederland. De overgelegde documenten vertonen discrepanties.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11746
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-09-2018 / AWB - 17 _ 14470
InhoudsindicatieAanvraag tot het verlenen van een faciliterend visum afgewezen. Hotelreservering ingetrokken en vluchtgegevens onvoldoende om aan te tonen dat eiseres referent zal begeleiden naar Nederland. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11748
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-09-2018 / AWB - 18 _ 37
InhoudsindicatieMvv in het kader van de procedure TEV afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat het huwelijk tussen eiseres en referent is gesloten met als enig oogmerk om eiseres verblijfsrecht te verschaffen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11749
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-09-2018 / AWB - 17 _ 16594
InhoudsindicatieAanvraag visum kort verblijf. Beroep ongegrond. Gestelde familierelatie tussen eiseres en referente niet aangetoond. Eiseres heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11750
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-09-2018 / AWB - 17 _ 14236
InhoudsindicatieNareis Eritrea. Beroep ongegrond. Geen officiele indentificerende documenten overgelegd. Indicatieve bewijsstukken niet voldoende overtuigend om identiteit vast te stellen. Geen bewijsnood. Verweerder niet gehouden aanvullend onderzoek naar id te doen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11751
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-09-2018 / AWB - 17 _ 13583
InhoudsindicatieNareis Eritrea. Beroep ongegrond. Eisers heeft geen officiele identificerende documenten overgelegd. Indicatieve bewijsstukken niet aangemerkt als substantieel bewijs. Geen bewijsnood. Verweerder was niet gehouden aanvullend onderzoek naar ID te doen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11780
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 24-09-2018 / SGR 17/3308
InhoudsindicatieVerzoek om planschade. Volgens de door verweerder ingeschakelde SAOZ levert de planologische wijziging per de peildatum een waardedaling van de woning van 3,57% op. De SAOZ heeft geadviseerd om deze schade niet voor uitkering in aanmerking te laten komen, aangezien deze in haar geheel binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Verweerder heeft dit advies overgenomen. Nu eisers de bevindingen van de SAOZ gemotiveerd hebben betwist, heeft de rechtbank het onderzoek heropend en aanleiding gezien de StAB als deskundige te benoemen. Volgens de StAB ligt een percentage aan normaal maatschappelijk risico van 3% meer in de rede. De tegemoetkoming in planschade komt volgens de StAB dan op 3.200,-- uit. De rechtbank volgt de StAB in haar advies, nu partijen de conclusies van de StAB niet betwisten en ook overigens niet is gebleken dat het rapport onzorgvuldig tot stand is gekomen, dan wel onvolledig of onjuist is. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en voorziet zelf in de zaak door te bepalen dat verweerder aan eisers een tegemoetkoming in planschade toekent van 3.200,-- , te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum waarop de aanvraag van eisers door verweerder is ontvangen tot aan de dag van algehele vergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11781
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-08-2018 / NL18.264
Inhoudsindicatieasiel, verlenging van de asielvergunning is te laat aangevraagd, geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding,verblijfsgat, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11782
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-09-2018 / NL18.898 en NL18.899
Inhoudsindicatieasiel, Rohingya, eisers hebben niet aannemelijk gemaakt oorspronkelijk uit Myanmar te komen, niet aannemelijk gemaakt dat eisers 30 jaar illegaal in Verenigde Arabische Emiraten hebben geleefd, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11783
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-09-2018 / NL17.9225
Inhoudsindicatieasiel, eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat ze is verstoten door haar dochters in Irak en dat zij afhankelijk is van haar kinderen in Nederland. beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11809
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 02-10-2018 / AWB - 17 _ 7362
Inhoudsindicatienareis Eritrea, rechtsgeldig religieus huwelijk, feitelijke gezinsband is verbroken
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11810
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 02-10-2018 / AWB - 17 _ 8768
Inhoudsindicatienareis Eritrea, id niet aangetoond, geen bewijsnood, ook niet met onofficiele docu aannemelijk gemaakt, kopie Israel prison service, geen aanvullend onderzoek hoeven aanbieden
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8154
Toegevoegd02-10-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 28-09-2018 / 7076240
Inhoudsindicatieontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding (houdt verband met ontbinding andere arbeidsverhouding zie 7062929)
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11652
Toegevoegd01-10-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-10-2018 / NL18.16121
Inhoudsindicatieasiel - LHBTI - OekraÔne is ook voor eiser een veilig land van herkomst - het beroep is daarom ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:4164
Toegevoegd01-10-2018
TitelRechtbank Gelderland, 01-10-2018 / AWB - 17 _ 4870
InhoudsindicatieVerzoek tot handhaving op basis van algemene zorgplicht artikel 2.1, eerste lid, Activiteitenbesluit milieubeheer; een enkel verzoek om handhaving ten aanzien van een dergelijke inrichting brengt niet mee dat verweerder is gehouden direct onderzoek te gaan doen naar de vraag of artikel 2.1, eerste lid, wordt overtreden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1079
Toegevoegd28-09-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 28-09-2018 / 17/04631
InhoudsindicatieInternetveiling verhypothekeerd registergoed. Uitleg risicobepaling in veilingvoorwaarden. Kwalificeren stelcon platen als bestanddeel van de geveilde kweek- en containervelden?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:3799
Toegevoegd26-09-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 12-09-2018 / LEE 17/3542
InhoudsindicatieWerking berichtenbox op Mijnoverheid.nl
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:10267
Toegevoegd25-09-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 02-10-2015 / 4256759 EA VERZ 15-723
InhoudsindicatieHuurprijs bedrijfsruimte; benoeming deskundige op de voet van art. 7:304 lid 2 BW; verweer dat te voorbarig is overgegaan tot indiening verzoek wordt niet gevolgd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2466
Toegevoegd24-09-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 08-05-2018 / 200.221.519/01
InhoudsindicatieTransitievergoeding ex art. 7:673 lid 1 (aanhef en onder b en sub 2) BW. Rechtsverwerking? Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Bepaling hoogte transitievergoeding. Variabele beloning. Art. 7:673 lid 6 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1026
Toegevoegd20-09-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 07-09-2018 / 17/06097
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Familierecht. Nietigverklaring huwelijk. Geestvermogens t.t.v. sluiting huwelijk gestoord (art. 1:32 BW)? Ontbreken goede trouw echtgenoot (art. 1:77 lid 2 onder b BW)?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:1030
Toegevoegd20-09-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 14-09-2018 / 17/05888
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Huwelijksvermogensrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding. Waarde (certificaten van) aandelen. Afwijzing vermeerdering van eis en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art. 22 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:11248
Toegevoegd18-09-2018
TitelRechtbank Den Haag, 05-09-2018 / C/09/17/461
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek tussentijdse beŽindiging. Schulden belastingdienst hoger dan bij toelating gemeld. 285-verklaring onjuist. Evenwel geen grond beŽindiging artikel 350 lid 3 sub c Fw noch artikel 350 lid 3 sub f Fw.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8381
Toegevoegd18-09-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-09-2018 / 200.207.735
InhoudsindicatieBepaling hoogte shockschade voor 7-jarig kind bij aantreffen gedode moeder thuis in slaapkamer. Benoeming deskundigen met vragenstelling IWMD In deze zaak zijn inmiddels 3 tussenarresten gewezen, waarvan er 2 zijn gepubliceerd (13 februari 2018 en 18 september 2018). Het gaat om de vaststelling van de hoogte van de shockschade in hoger beroep (rechtbank had 40.000 toegewezen). Het gaat om een toen 7-jarig kind dat zijn moeder medio 2013 vermoord in haar slaapkamer thuis heeft aangetroffen. Volgt benoeming deskundigen (ervaren psychiater en gespecialiseerde kinderpsychiater met kinderpsycholoog) met vraagstelling gebaseerd op de IWMD-vraagstelling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:8051
Toegevoegd18-09-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 17-10-2018 / 7032318
InhoudsindicatieAppartementsrecht. Kleine slapende VvE. Vordering jegens VvE (2018) tot meebetaling aan werkzaamheden in opdracht van ťťn van de twee appartementseigenaars verricht (2013) aan de benedenwoning en/of gemeenschappelijke (?) delen en activatie VvE.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6373
Toegevoegd06-09-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-08-2018 / C/13/636488 / HA ZA 17-1023
InhoudsindicatieTotstandkoming verzekeringsovereenkomst. Verzwijging in de zin van artikel 7:928 BW?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6316
Toegevoegd04-09-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-08-2018 / 6864993
InhoudsindicatieVerzoekschrift ex artikel 7:682 lid 1 sub a en b BW. UWV heeft terecht geoordeeld bedrijfseconomische oorzaak. Geen strijd met afspiegelingsbeginsel of herplaatsingsverplichting. Opzegging niet in strijd met artikel 7:668 lid 3 BW. Verzoeken afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6320
Toegevoegd04-09-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-07-2018 / C/13/544787 / FA RK 13-4689
Inhoudsindicatiebenoeming bijzondere curator voor vordering benadeelde partij van minderjarig slachtoffer in verband met strafproces. mogelijk tegenstrijdige belangen met moeder en/of stiefvader
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:915
Toegevoegd29-08-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 24-08-2018 / 18/00684
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procedure tot faillietverklaring; toestand te hebben opgehouden te betalen; pluraliteitsvereiste (art. 6 lid 3 Fw). Summierlijk blijken van steunvordering. Bewijswaarde administratie schuldenaar.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6186
Toegevoegd28-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-07-2018 / 6813985 EA VERZ 18-292
InhoudsindicatieVVE-zaak: voor vragen vervangende machtiging is niet vereist dat (tevens) voorafgaand negatief besluit wordt aangetast. Deugdelijkheid constructie verbouwing onvoldoende weersproken, vervangende machtiging verleend.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6202
Toegevoegd28-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-08-2018 / 6990804 EA VERZ 18-510
InhoudsindicatieOntbinding arbeidsovereenkomst, niet meewerken re-integratie, ernstig verwijtbaar handelen, geen billijke vergoeding, gedeeltelijke transitievergoeding, niet toekennen daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (7:673 lid 8 BW)
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6127
Toegevoegd27-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-08-2018 / 6462933 CV EXPL 17-26063
InhoudsindicatieVordering tot nakoming belofte sociaal plan; SV-urgentie en/of huisvestingsvergunning in Amsterdam niet mogelijk voor grote gezinnen wegens geldende regelgeving; Herstellen inschrijfduur Woningnet niet mogelijk; Afwijzing vordering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6066
Toegevoegd22-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 31-05-2018 / C/13/639097 / HA RK 17-346
InhoudsindicatieDeelgeschil. Verkeersongeval. Aansprakelijkheid en 25% eigen schuld staan vast. Waardering deskundigenberichten. Beoordeling verdienvermogen vůůr ongeval en in theoretische situatie zůnder ongeval. Kostenvermindering met mate eigen schuld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:6004
Toegevoegd21-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-08-2018 / 6891909 CV EXPL 18-10110
InhoudsindicatieVoorlopige voorzieningen kantonrechter; vorderingen tot voortzetting huurovereenkomst en toegang tot gehuurde afgewezen; vorderingen in reconventie tot contact- en procedeerverbod toegewezen; verboden worden versterkt met lijfsdwang nu opleggen dwangsom in dit geval geen zinvolle prikkel tot nakoming is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:5940
Toegevoegd16-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2018 / C/13/613242 / HA ZA 16-790
InhoudsindicatieFoutieve aandelenwaardering door bindend adviseurs . In relatie tot opdrachtgever in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar daaraan geen gevolgen ten nadele van de bindend adviseurs te verbinden. CSQN?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7317
Toegevoegd14-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018 / 200.229.719
InhoudsindicatieAppartementsrecht. Rookgasafvoerpijpen (van asbestcement) van de appartementen gemeenschappelijk of individueel? Kern van het geschil is het antwoord op de vraag of de asbesthoudende rookgasafvoerpijpen van de individuele cv-ketels tot de gemeenschappelijke gedeelten/zaken behoren, zoals de VvE bepleit (waardoor de kosten van vervanging/sanering ten laste komen van de VvE) of niet, zoals de appartementseigenaar bepleit (waardoor de kosten van vervanging/sanering ten laste komen van de individuele appartementseigenaar). Concluderend oordeelt het hof dat op grond van uitleg en toepassing van artikel 9 lid 1 sub b van het Modelreglement de rookgasafvoerpijp (van asbestcement) van een individuele cv-ketel uitsluitend ten dienste staat van het appartement waarin die cv-ketel staat (privť gedeelte). Dit betekent dan ook dat de rookgasafvoerpijpen (van asbestcement) geen gemeenschappelijke zaken zijn als bedoeld in voornoemde bepaling en aldus als individueel zijn te kwalificeren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:5830
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-08-2018 / C/13/644658 / HA ZA 18-248
InhoudsindicatieIncident ex artikel 843a Rv. Eiser vordert inzage in gegevens van de bank. Het betreft de bank waar de (vermoedelijke) oplichter van eiser rekeninghouder is en waar eiser geld naar heeft overgemaakt. De vordering wordt afgewezen, omdat het een fishing expedition is
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6412
Toegevoegd02-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-08-2018 / ROT 17/7272
InhoudsindicatieVerzoek om proceskosten is afgewezen. Gemachtigde van verzoekster werkt als juridisch medewerkster in een advocatenkantoor, maar gelet op het feit dat zij op persoonlijke titel als gemachtigde in deze zaak heeft opgetreden, moet worden bezien of zij als een op zichzelf staande beroepsmatig rechtsbijstandverlener kan worden aangemerkt. De rechtbank is van oordeel dat verzoeksters gemachtigde geen beroepsmatig rechtsbijstandverlener is. De door de gemachtigde gegeven informatie is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een duurzame, op het vergaren van een inkomen gerichte taakuitoefening. Evenmin heeft de gemachtigde een factuur overgelegd waaruit blijkt dat zij voor werkzaamheden in deze zaak kosten in rekening heeft gebracht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6844
Toegevoegd26-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-07-2018 / 200.233.686
InhoudsindicatieVerzoek tot ondertoezichtstelling. Ontvankelijkheid niet met gezag belaste ouder. 806 lid 1 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6753
Toegevoegd24-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-07-2018 / 200.237.205
InhoudsindicatieUithuisplaatsing. Beschikking in 'klare taal'.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6697
Toegevoegd23-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-07-2018 / 200.239.353
InhoudsindicatieGesloten jeugdhulp. Verzoek voldoet niet aan wettelijke vereisten. Psychologisch onderzoek, geen instemmingsverklaring. 6.1.2. lid 6 JW.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6700
Toegevoegd23-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-07-2018 / 200.240.036
InhoudsindicatieUithuisplaatsing. Wijziging verblijf. Ontvankelijkheid grootmoeder/pleegouder. 1:265i BW, 798 lid 1 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:792
Toegevoegd18-07-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-07-2018 / 18/01175
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek Raad voor de Kinderbescherming tot beŽindiging gezag van moeder over minderjarige. Moeder verzoekt een deskundige te benoemen; art. 810a lid 2 Rv. Klacht dat hof daarop niet heeft beslist.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8515
Toegevoegd16-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-07-2018 / AWB - 17 _ 2570
InhoudsindicatieVerweerder is niet in zijn bewijslast geslaagd door aan te tonen dat de door hem ingeschakelde vaste aannemer de desbetreffende werkzaamheden tegen markconforme of gebruikelijke prijzen heeft geoffreerd en uitgevoerd. Nu er geen sprake is van ťťn mogelijke uitkomst kan de rechtbank het geschil niet finaal beslechten, zodat verweerder een nieuw besluit moet nemen. Om tot een redelijke oplossing van het geschil te komen, dat al sinds 2015 speelt, is verweerder in overweging geven om bij het nemen van het nieuwe besluit de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen op het gemiddelde van de door de vaste aannemer in rekening gebrachte prijs en de prijs van de door eiseres overgelegde offerte vermeerderd met de opslag van 13% en 500,- aan kosten van de voorbereiding van de bestuursdwang.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6418
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.225.147
InhoudsindicatieVerzoek vervanging GI. Appelverbod. Geen doorbrekingsgronden, beroep verworpen. 1:259 BW, 807 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6428
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.226.926
InhoudsindicatieWijziging kinderalimentatie. Overeenkomst; beroep op wilsgebreken faalt, niet aangegaan met grove miskenning wettelijke maatstaven. 3:44, 1:401 lid 5 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6469
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.229.178
InhoudsindicatieVaststelling omgangsregeling. Ruimere omgang dan in verzoek ligt besloten; uitlating partijen en GI. 1:377e BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6474
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.230.059
InhoudsindicatieWijziging omgangsregeling. Toewijzing verzoek moeder tot ontzegging, afwijzing verzoek GI tot wijziging. Partijen in hoger beroep. Ontvankelijkheid
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6480
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.236.869
InhoudsindicatieVerlenging uithuisplaatsing. Beschikking in klare taal.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6484
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.238.762/02
InhoudsindicatieSchorsingsverzoek. Kinderalimentatie. FinanciŽle noodtoestand voldoende aangetoond. Belangenafweging.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6485
Toegevoegd12-07-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2018 / 200.238.767
InhoudsindicatieVerlenging ondertoezichtstelling. Dreigende uitzetting naar ArmeniŽ. geen gronden voor ondertoezichtstelling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:690
Toegevoegd28-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 15-06-2018 / 17/03295
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad; relativiteit. Europees recht. Is Staat jegens erkende deskundigen die energielabels verstrekken aansprakelijk vanwege niet-tijdige of onjuiste omzetting van Europese richtlijnen betreffende de energieprestatie van gebouwen? Richtlijn 2002/91/EG en Richtlijn 2010/31/EU. Betekenis van het Unierechtelijke en het Nederlandse relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4479
Toegevoegd26-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 29-06-2018 / 6250007 CV EXPL 17-19470
InhoudsindicatieRisico-opslag. Vanaf 1 januari 2013 zijn banken verplicht om consumenten te informeren over de componenten (waaronder de risico-opslag) van de aangeboden rentepercentages (artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiŽle ondernemingen Wft). Met het enkel publiceren van tarieven en de gehanteerde risicoklassen op de website, is niet aan die verplichting voldaan
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:618
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 08-06-2018 / 17/01792
InhoudsindicatieStaatsrecht. Staatsregeling van CuraÁao. Landsverordening Algemene Rekenkamer CuraÁao. Bevoegdheid Rekenkamer tot onderzoek bij vennootschap waarvan meerderheid aandelen wordt gehouden door het Land. Verschil tussen rekenplicht en informatieplicht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3953
Toegevoegd22-05-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 23-05-2018 / ROT 17/5214
InhoudsindicatieWerkloosheidswet (WW), billijke vergoeding als alternatief voor herstel van de arbeidsrelatie, verlies aan arbeidsuren vanaf 1 juli 2016, de datum waarop geen recht op loon meer zou hebben bestaan in de zin van artikel 1a, eerste lid, van de WW. Verweerder heeft terecht de eerste werkloosheidsdag verschoven van 15 december 2015 naar 1 juli 2016. Geen dringende redenen om af te zien van terugvordering. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:1713
Toegevoegd16-02-2018
TitelRechtbank Den Haag, 16-02-2018 / SGR 17/2570 T
InhoudsindicatieKosten verbonden aan toepassing van bestuursdwang. Uit rechtsoverwegingen 11 en 11.1. van de uitspraak van de Afdeling van 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1246, leidt de rechtbank - a contrario - af dat in een situatie waarin geen sprake is van spoedeisende bestuursdwang, verweerder voor de te nemen maatregelen bij verschillende bedrijven offertes had kunnen opvragen. Dit staat niet in de weg dat verweerder vaste afspraken over tarieven heeft gemaakt met ťťn aannemer. Nu echter eiseres met bewijsstukken aannemelijk heeft gemaakt dat de last onder bestuursdwang aanzienlijk goedkoper en voor ten minste dezelfde kwaliteit had kunnen worden uitgevoerd, dient verweerder daartegenover nader te motiveren en zo nodig te onderbouwen dat de door hem ingeschakelde vaste aannemer de desbetreffende werkzaamheden tegen markconforme of gebruikelijke prijzen heeft geoffreerd en uitgevoerd. Op verweerder rust de bewijslast om dat aan te tonen. Onder toepassing van artikel 8:51a van de Awb is verweerder in de gelegenheid gesteld om het vastgestelde gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:1440
Toegevoegd13-02-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-02-2018 / 200.207.735
InhoudsindicatieBepaling hoogte shockschade voor 7-jarig kind bij aantreffen gedode moeder thuis in slaapkamer. Benoeming deskundigen met vragenstelling IWMD In deze zaak zijn inmiddels 3 tussenarresten gewezen, waarvan er 2 zijn gepubliceerd (13 februari 2018 en 18 september 2018). Het gaat om de vaststelling van de hoogte van de shockschade in hoger beroep (rechtbank had 40.000 toegewezen). Het gaat om een toen 7-jarig kind dat zijn moeder medio 2013 vermoord in haar slaapkamer thuis heeft aangetroffen. Volgt benoeming deskundigen (ervaren psychiater en gespecialiseerde kinderpsychiater met kinderpsycholoog) met vraagstelling gebaseerd op de IWMD-vraagstelling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:228
Toegevoegd12-02-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 21-02-2018 / 200.217.414/01
InhoudsindicatieTussenbeschikking. In hoger beroep wordt hoofdverblijfplaats van minderjarigen bij vader in Nederland i.p.v. bij moeder in Suriname bepaald. Moeder houdt zicht niet aan zorgregeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9024
Toegevoegd18-10-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-10-2017 / 200.165.949
InhoudsindicatieOuderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3287
Toegevoegd17-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-08-2017 / 200.203.017/01
InhoudsindicatieOpdracht tot het verrichten van administratieve werkzaamheden voor een eenmanszaak. Betalingsafspraak niet vervallen. Geen dwaling. Wettelijke handelsrente. Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:2178
Toegevoegd06-04-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 06-04-2017 / C/13/621766 / HA RK 17-9
InhoudsindicatieDeelgeschil. Afwijzing verzoek. Zonder deskundigenonderzoek kan de rechtbank geen oordeel geven. Geen begroting proceskosten nu het verzoek onterecht is ingesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1055
Toegevoegd28-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 02-03-2017 / AWB - 16 _ 399
InhoudsindicatieHerplantplicht opgelegd; Bomenbeleidsplan; bomenlijst.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:13916
Toegevoegd17-11-2016
TitelRechtbank Den Haag, 23-05-2016 / AWB - 15 _ 6542
InhoudsindicatieEen voormalige telersvereniging verkoopt haar activa aan haar voormalige leden en aan anderen, onder wie eiseres. Eiseres verhuurt de activa aan degenen die de activa eerder in bruikleen hadden van de telersvereniging. Eiseres vraagt de door de telersvereniging aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting terug. Verweerder weigert dit omdat sprake zou zijn van de overgang van een algemeenheid van goederen. In geschil is of het standpunt van verweerder juist is en of eiseres recht heeft op vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. Op basis van alle feiten en omstandigheden van het geval oordeelt de rechtbank dat van een algemeenheid van goederen geen sprake is. Het beroep is in zoverre gegrond. Van overschrijding van de redelijke termijn is echter geen sprake en het verzoek schadevergoeding wordt daarom afgewezen
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2016:2872
Toegevoegd12-04-2016
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-04-2016 / 200.115.218
InhoudsindicatieWilsonbekwaamheid testateur. Nietige uiterste wilsbeschikkingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1508
Toegevoegd21-03-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 23-03-2016 / 576379
InhoudsindicatieRenteswap. Klant onervaren met derivaten. Bank - zowel in productdocumentatie als tijdens presentatie - onvoldoende op specifieke risicos gewezen (afrekenen negatieve waarde bij voortijdige aflossing lening/doorverkoop pand). Bewijslevering mbt schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2011:5433
Toegevoegd30-04-2013
TitelRechtbank Rotterdam, 15-09-2011 / AWB-10_05086
InhoudsindicatieOngeval tijdens werkzaamheden in PI. Geen sprake van beroepsincident en de PI is niet tekort geschoten in zijn zorgplicht
RechtsgebiedBestuursrecht