ECLIECLI:EU:C:2018:94
Toegevoegd21-04-2018
TitelECLI:EU:C:2018:94
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 22 februari 2018.#Europese Commissie tegen Republiek Polen.#Niet-nakoming - Richtlijn 2008/50/EG - Luchtkwaliteit - Artikel 13, lid 1 - Artikel 22, lid 3 - Bijlage XI - PM10 -concentraties in de lucht - Overschrijding van de grenswaarden in bepaalde zones en agglomeraties - Artikel 23, lid 1 - Luchtkwaliteitsplannen - ,Zo kort mogelijke' periode van overschrijding - Ontbreken van passende maatregelen in de beschermingsprogramma's voor de luchtkwaliteit - Onjuiste omzetting.#Zaak C-336/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1462
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 11-04-2018 / C/18/180849 / KG ZA 17-309
InhoudsindicatieKort Geding. Spoedeisend belang. Vordering is tegen beter weten ingesteld of daarin is tegen beter weten volhard. Heeft advocaat wel de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in acht genomen door zijn cliŽnte van een schikking af te houden? Voorzieningenrechter oordeelt dat het de advocaat zou sieren als hij de proceskostenveroordeling waarin zijn cliŽnte wordt veroordeeld voor zijn rekening neemt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4664
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-02-2018 / AWB 17/15195
InhoudsindicatieProgramma Vreemdelingen, 24-uurs opvang, geen procesbelang, verweerder verleent maximale opvang (12 maanden), eiser kan niet in een gunstigere positie geraken
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1463
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 14-03-2018 / C/17/159940/KG RK 18-79
Inhoudsindicatiewrakingsverzoek onvoldoende gemotiveerd, kennelijk niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1826
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 17-04-2018 / 05/881917-17
Inhoudsindicatieintegrale vrijspraak, niet bewezen dat verdachte een scherp voorwerp hanteerde bij poging doodslag, dan wel zware mishandeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4665
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-04-2018 / AWB 17/12549
InhoudsindicatieRegulier, Turkse zelfstandige, ondernemingsplan is onvoldoende onderbouwd, financiŽle situatie van onderneming is onvoldoende inzichtelijk, standstill-bepaling, hoorplicht, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4666
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-02-2018 / AWB - 17 _ 14019
InhoudsindicatieKinderpardon. Contra-indicatie niet-meewerken aan vertrek aan eisers tegengeworpen. Gelet op eisers houding en handelingen gedurende de gehele duur dat voor hen het meewerkcriterium van toepassing was, in onderlinge samenhang bezien, heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat onvoldoende is gebleken van een cooperatieve houding. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Verweerder heeft echter nagelaten deugdelijk te motiveren of de reden dat afgifte van een vervangend reisdocument uitblijft, buiten de invloedssfeer van eisers lag. Het beroep is gegrond wegens strijd met artikel 7:12 Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4667
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-03-2018 / AWB - 17 _ 14442
InhoudsindicatieArtikel 64 Vw. Vraagstelling aan BMA en beoordelingswijze verweerder is in overeenstemming met Paposhvili. Het BMA-advies is - naar wijze van totstandkoming - zorgvuldig en - naar inhoud - inzichtelijk en concludent. Het arrest Korosec noopt in dit geval niet tot benoeming van een onafhankelijke medisch deskundige omdat niet kan worden geoordeeld dat eiser niet de gelegenheid heeft gehad het BMA-advies te weerspreken. Geen schending van de hoorplicht. Het beroep is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3826
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 28-03-2018 / C/03/238567 / FA RK 17-2889
InhoudsindicatieVernietiging erkenning. Erkenner is overleden. Etniciteitsonderzoek?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1827
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/780020-17
InhoudsindicatieGevangenisstraf 4 maanden voor opzetheling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1464
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 20-04-2018 / C/18/182587 / KG ZA 18-51
InhoudsindicatieOpzegging aanbestede opdracht
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3194
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-02-2018 / 10/224954-17
InhoudsindicatieIntegrale vrijspraak van poging tot doodslag/zware mishandeling, subsidiair mishandeling. Voldoende wettig bewijs, doch de overtuiging ontbreekt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1935
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / 01/993208-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet door grote hoeveelheden chemische stoffen te vervoeren en een loods voor de opslag van chemicaliŽn te huren en ter beschikking te stellen. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van het voorarrest op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2579
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 19-04-2018 / C/13/645426 / KG ZA 18-302
InhoudsindicatieDe gemeente mag in een buurt in Amsterdam per direct betaald parkeren invoeren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3199
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-04-2018 / C/10/541731 / KG ZA 17-1395
InhoudsindicatieKort geding. Koop woning. Conformiteit. Kenbare gebreken? Ondeelbare rechtsverhouding?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3195
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-02-2018 / 10/224773-17
InhoudsindicatieGevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het voorhanden hebben van een omgebouwd alarmpistool met een patroonhouder met daarin 2 kogelpatronen en het opzettelijk aanwezig hebben van 113,5 gram heroÔne.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1830
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 20-04-2018 / 05/841350-17, 05/841321-17, 05/840054-18 en 05/840154-18
InhoudsindicatieVeroordeling voor reeks diefstallen en insluipingen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 11 maanden
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3196
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-02-2018 / 10/741449-16
InhoudsindicatieTaakstraf van 120 uren/60 dagen hechtenis voor zware mishandeling door tijdens een avond uitgaan een bierglas in het gezicht van aangever kapot te slaan. De rechtbank oordeelt dat deze handeling van de verdachte naar haar uiterlijke verschijningsvorm is gericht op het raken van het gezicht van de ander met een glas. Het handelen van de verdachte kan daarom niet anders worden geduid dan dat het opzet van de verdachte gericht is geweest op het slaan met een glas in het gezicht van de aangever. De aangever heeft als gevolg daarvan flink letsel opgelopen. De rechtbank heeft op de terechtzitting zelf kunnen waarnemen dat de aangever daaraan een blijvend, ontsierend en goed zichtbaar litteken in zijn gezicht heeft overgehouden. Dit letsel kan worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel. Het opzet is hiermee (in ieder geval in voorwaardelijke zin) bewezen, omdat inherent aan het handelen van de verdachte is, dat dit zwaar lichamelijk letsel oplevert.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1948
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / SHE 17/3500
InhoudsindicatieDe gemeente heeft terecht gehandhaafd nu het beroep van eisers op het overgangsrecht niet slaagt. Er was geen sprake van legaal aangevangen gebruik voor een bouwbedrijf vůůr de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit van 21 juni 2016 met betrekking het perceel Beukenlaan/Achtseweg-Zuid (het groeilampplantsoen). Het besluit tot spoedeisende bestuursdwang is niet binnen een redelijke termijn op schrift gesteld, maar dit leidt niet tot een vernietiging van het bestreden besluit. De last is voldoende duidelijk geformuleerd. De gemeente heeft aan een rechthebbende het besluit niet bekendgemaakt, maar dat maakt niet dat het besluit onrechtmatig is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3737
Toegevoegd20-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-04-2018 / 21-003804-16
InhoudsindicatieAfpersing Jumbo Supermarkten. Bitcoins geŽist. Plaatsing explosieven. Bedreigingen verstuurd via TOR-netwerk. DNA-bewijs. artikel 317 Sr. Veroordeling tot 10 jaar gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1949
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / SHE 18/50
InhoudsindicatieDe gemeente heeft terecht de verzochte in-en uitritten met betrekking tot het perceel Beukenlaan/Achtseweg-Zuid (het groeilampplantsoen) geweigerd in het belang van de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. Ten aanzien van de aanvraag met betrekking tot het plaatsen van een hekwerk op datzelfde perceel draagt de rechtbank de gemeente op om een nieuw besluit te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1825
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/780021-17
Inhoudsindicatie24 maanden gevangenisstraf voor poging afpersing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1828
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 20-04-2018 / 05/820023-17
InhoudsindicatieSchuld in de zin van art 6 WVW en Overtreding van artikel 8 WVW, rijden onder invloed, wettig en overtuigend bewezen. Gevangenisstraf 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar + 18 maanden OBM.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1829
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 20-04-2018 / 05/820128-16
InhoudsindicatiePrimair vrijspraak, geen schuld in de zin van art artikel 6 WVW. Subsidiair artikel 5 WVW wettig en overtuigend bewezen. Straf: Geldboete 500,-
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3197
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 02-03-2018 / 10/741305-17
InhoudsindicatieGevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf voor de duur van 240 uren/120 dagen hechtenis en toewijzing van de vordering van de benadeelde partij voor een bedrag van 25.582,36 met wettelijke rente en schadevergoedingsmaatregel voor mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. De verdachte heeft de aangever tijdens festiviteiten in het centrum van Vlaardingen een stomp tegen zijn neus gegeven, waardoor de aangever achterover op de grond is gevallen en hij een bloeding in zijn schedel heeft opgelopen, hetgeen op dat moment levensbedreigend voor hem was.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3822
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-04-2018 / 03/659439-17
InhoudsindicatieVrijspraak van het opzettelijk aanwezig hebben en vervaardigen van amfetamine. Alternatief scenario aannemelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3823
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-04-2018 / 03/721856-14
InhoudsindicatieOngeval Carboonplein Kerkrade. Vrijspraak voor artikel 6 en 5 van de Wegenverkeerswet vanwege geen schuld aan het ongeval en verdachte niet aan te merken als bestuurder in de zin van artikel 1 van de Wegenverkeerswet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3824
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-04-2018 / 03/659388-17 (03/184771-17 gevoegd) en 20/000023-14 (TUL)
InhoudsindicatieVeroordeling voor medeplegen van een woningoverval tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, met aftrek van voorarrest. Vrijspraak van heling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3825
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-04-2018 / 03/659391-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor medeplegen van een woningoverval. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast legt de rechtbank bijzondere voorwaarden op.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3743
Toegevoegd20-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-04-2018 / 21-003018-16
InhoudsindicatieOntneming. Samenhang met strafzaak. Wederrechtelijk verkregen voordeel uit (kortgezegd) mensensmokkel. Het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat wordt vastgesteld op 54.302,36, met een betalingsverplichting voor datzelfde bedrag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3742
Toegevoegd20-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-04-2018 / 21-002577-16
InhoudsindicatieMedeplegen van vijfmaal (kortgezegd) mensensmokkel in georganiseerd internationaal verband. Schijnhuwelijken. Voorhanden hebben en gebruiken van gestolen of vervalste reis- en andere documenten. Gevangenisstraf van 27 maanden, met aftrek van het voorarrest. Beslissingen op beslag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1315
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 20-04-2018 / 08/710008-17 (P)
InhoudsindicatieEen 35-jarige oplichter uit Enschede is veroordeeld tot 24 maanden cel. De man heeft particulieren en bedrijven op uiterst geraffineerde en professionele wijze opgelicht en benadeeld, waardoor zij voor grote bedragen zijn gedupeerd. De rechtbank oordeelt dat hij ook schadevergoedingen moet betalen van in totaal zo'n 82.000 euro. Hij heeft in de periode van januari 2010 tot en met februari 2014 telkens zijn diensten als specialist in kunststofkozijnen aangeboden bij een groot aantal aangevers en hen forse aanbetalingen laten doen. Nadat aangevers hadden betaald liet verdachte niets meer van zich horen en heeft hij nooit enige werkzaamheden verricht. Daarnaast heeft verdachte in de periode van februari 2014 tot en met maart 2014 meermalen grote aantallen pallets besteld bij verschillende bedrijven, met de bedoeling deze niet te betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3854
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-04-2018 / C/03/247164 / KG RK 18-163
InhoudsindicatieVerzoek conservatoir derdenbeslag onder pensioenfonds toegestaan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1317
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 20-04-2018 / 08/952348-16 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot 8 maanden cel. Hij is schuldig aan van 170.000 euro. Dit bedrag werd ontdekt in zijn auto tijdens een controle op de A1. Daarnaast had hij spullen die bestemd waren om te gebruiken bij een hennepkwekerij. Ook had hij twee zogenaamde jammers. Deze jammers worden gebruikt om radiosignalen te verstoren om zo de opsporing van onder andere druggerelateerde feiten moeilijk te maken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4699
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-04-2018 / C/09/18/101 F
InhoudsindicatieVerzet door curator. Geen voldoende gerechtvaardigd belang bij het doen van eigen aangifte faillissement. Misbruik van bevoegdheid.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3235
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 04-04-2018 / C/10/543305 / KG RK 18-104
InhoudsindicatieEuropees bankbeslag. Gedeeltelijke afwijzing verzoek bankrekeninginformatie. Vo. (EU) Nr. 655/2014 van 15 mei 2014. Modelformulieren. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie van 10 oktober 2016. Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Beschikking of vonnis?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3231
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-03-2018 / 10/732021-17
InhoudsindicatieHennepkwekerij met 710 planten en diefstal van stroom.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3232
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-03-2018 / 10/732021-17(ontnemingsvordering)
InhoudsindicatieOntnemingsvonnis in hennepzaak. Ontnemingsvordering afgewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2584
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/600385 / HA ZA 16-14
InhoudsindicatieGedaagde is in de nakoming van de aanbiedingsplicht zoals opgenomen in de producersovereenkomst, uitsluitend tekortgeschoten ten aanzien van de Instrumental Mix.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3233
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-03-2018 / 10/812060-16
InhoudsindicatieVeroordeling artikel 6 WVW.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1297
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-04-2018 / Awb 17/346
InhoudsindicatieWOZ; waardering geldautomaat; huurwaarde niet inzichtelijk gemaakt; beroep gegrond; rechtbank stelt waarde schattenderwijs vast op 20.000,00.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5636
Toegevoegd20-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-09-2017 / 23-001230-16
InhoudsindicatieVerduistering, meermalen gepleegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1318
Toegevoegd20-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 20-04-2018 / 18/575
InhoudsindicatieLast onder dwangsom i.v.m. verstoren voortplantingsplaatsen of rustplaatsen das ten gevolge van uitbreiding camping. Toewijzing verzoek. Wanneer zonder inschakeling van de extern deskundige een beslissing wordt genomen dan zal daarin duidelijk moeten worden beargumenteerd waarom het advies van de extern deskundige niet kan worden gevolgd. Die motivering ontbreekt naar het oordeel van de voorzieningenrechter. Onzorgvuldige voorbereiding besluit en niet deugdelijk gemotiveerd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:653
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/02660
InhoudsindicatieFamilierecht. Alimentatie. Is bij berekening draagkracht ten onrechte rekening gehouden met een schuld ter zake van achterstallige alimentatie?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:652
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/04091
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Agenderingsrecht van aandeelhouders (art. 2:114a BW). Is vennootschap verplicht een onderwerp ter (informele) stemming op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering, ook als dat onderwerp een aangelegenheid is van het bestuur? Richtlijn 2007/36/EG (Aandeelhoudersrichtlijn).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:648
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/06181
InhoudsindicatieOnteigening. Verval van pachtrecht (art. 59 lid 3 Ow). Vaststelling schadeloosstelling pachter, art. 42a Ow. Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen. Art. 41a Ow, vergoeding werkelijke waarde ingevolge overeenkomstige toepassing art. 40b Ow? Inkomensschade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:650
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 18/00283
InhoudsindicatieProcesrecht. Betekenis van art. 30p Rv; exclusieve regeling van de mondelinge uitspraak? Diverse regels voor mondelinge uitspraken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:649
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/02482
InhoudsindicatieProcesrecht, cassatie. Vordering tot verdeling van nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411, NJ 2018/81. De Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in digitale vorderingsprocedure in cassatie (art. 30g Rv).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:651
Toegevoegd20-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/03500
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht, Wwz. Transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitsluiting van werknemers die AOW-leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding (art. 7:673 lid 7, onder b, BW). Strijd met Richtlijn 2000/78/EG? Directe leeftijdsdiscriminatie; gerechtvaardigd door legitiem doel? Is de maatregel passend en noodzakelijk?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:627
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/01043
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:629
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/05345
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:4515
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-11-2017 / 14/633 WIA-G
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2018:1167 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2017:4003. Veroordeling van Uwv in de proceskosten van verzoeker. De redelijke termijn is met tien maanden overschreden als gevolg van een te lange behandelingsduur in de rechterlijke fase als geheel. Vergoeding ten laste van de Staat.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2558
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 11-04-2018 / C/13/643894 / KG ZA 18-193
InhoudsindicatieVordering tot staking van iedere verdere inbreuk op handelsnaamrechten. Voorzieningenrechter oordeelt dat in geringe mate wel mogelijk lijkt dat onder omstandigheden verwarringsgevaar te duchten is, maar dat niet iedere graad van verwarring een gebod tot naamswijziging rechtvaardigt. In dit kort geding luidt de slotsom dat het verwarringsgevaar onvoldoende is om de vorderingen toe te wijzen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:EU:C:2018:248
Toegevoegd19-04-2018
TitelECLI:EU:C:2018:248
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 april 2018.#A en S tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.#Prejudiciele verwijzing - Recht op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Artikel 2, aanhef en onder f) - Begrip ,alleenstaande minderjarige' - Artikel 10, lid 3, onder a) - Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders - Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient - Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een ,minderjarige' is.#Zaak C-550/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2018:257
Toegevoegd19-04-2018
TitelECLI:EU:C:2018:257
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018.#Vera Egenberger tegen Evangelisches Werk fur Diakonie und Entwicklung e.V.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging - Beroepsactiviteiten van kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd - Godsdienst of overtuiging die een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie - Begrip - Aard van de activiteiten en context waarin zij worden uitgeoefend - Artikel 17 VWEU - Artikelen 10, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Zaak C-414/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:863
Toegevoegd19-04-2018
TitelECLI:EU:C:2017:863
InhoudsindicatieConclusie van advocaat-generaal M. Bobek van 14 november 2017.#Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland Limited.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikelen 15 en 16 - Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten - Begrip ,consument' - Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer.#Zaak C-498/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2018:50
Toegevoegd19-04-2018
TitelECLI:EU:C:2018:50
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Achtste kamer) van 31 januari 2018.#Pawel Hofsoe tegen LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Munster AG.#Verzoek van de Sad Okregowy w Szczecinie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Artikel 11, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 2 - Bevoegdheid in verzekeringszaken - Personele werkingssfeer - Begrip ,getroffene' - Beroepsbeoefenaar in de verzekeringssector - Daarvan uitgesloten.#Zaak C-106/17.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1637
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.184.317_01 H
InhoudsindicatieHerstelarrest tot herstel van een kennelijke fout in hof s-Hertogenbosch 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1059.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1874
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-04-2018 / 6370817 \ CV EXPL 17-8948
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Brussel I bis. Uitleg begrip consument. Handelen vanuit toekomstige beroepsactiviteiten. Uitvoering van verbintenissen in BelgiŽ. Kantonrechter onbevoegd.
RechtsgebiedCiviel recht, Internationaal privaatrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1617
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/994017-13
InhoudsindicatieDe rechtbank Midden-Nederland verklaart het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in een zaak tegen drie accountants van KPMG. Dat betekent dat zij niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. Drie weken geleden heeft de verdediging van de accountants de rechtbank gevraagd te oordelen dat het OM niet had mogen beslissen de accountants strafrechtelijk te vervolgen. Volgens het OM heeft Ballast Nedam in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-ArabiŽ en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft een schikking getroffen met Ballast Nedam. Kort daarna werden de strafzaken tegen een aantal bestuursleden die betrokken waren bij de vermeende omkopingen geseponeerd. Het valt niet te begrijpen dat zij niet vervolgd werden, maar de accountants die de jaarrekening hebben goedgekeurd wel. De rechtbank vindt dat deze handelwijze niet getuigt van een redelijke belangenafweging. Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen dat in eerste instantie aan de accountants een schikkingsvoorstel is gedaan. Het OM heeft de indruk gewekt dat ze de zaak met een transactie wilde afdoen. Enkele dagen na betaling van het transactiebedrag hoorden de verdachten dat er geen toestemming was voor een schikking. De reden hiervan is pas veel later aan de accountants toegelicht. De rechtbank vindt dat het OM onbehoorlijk heeft gehandeld gelet op de gang van zaken tijdens dit schikkingstraject. Tot slot speelt in de beslissing van de rechtbank mee dat de verweten gedragingen 12 tot 17 jaar geleden plaatsvonden. Pas drie weken geleden is de zaak voor het eerst op zitting behandeld. Hoewel enkel tijdsverloop nooit tot een niet-ontvankelijkheid van het OM kan leiden, weegt het wel mee in de beslissing. Volgens de rechtbank is het belang om de feiten strafrechtelijk te vervolgen daardoor afgenomen. Al deze omstandigheden brengen de rechtbank tot haar eindoordeel dat het OM niet-ontvankelijk is en daarom de accountants niet mag vervolgen. Twee bestuurders van Ballast Nedam worden in een andere zaak nog wel vervolgd voor omkoping omdat zij ervan verdacht worden zichzelf te hebben verrijkt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3268
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 18-04-2018 / 6423653 \ CV EXPL 17-7854 (PA)
Inhoudsindicatietekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding. Schadevergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1618
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/994018-13
InhoudsindicatieDe rechtbank Midden-Nederland verklaart het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in een zaak tegen drie accountants van KPMG. Dat betekent dat zij niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. Drie weken geleden heeft de verdediging van de accountants de rechtbank gevraagd te oordelen dat het OM niet had mogen beslissen de accountants strafrechtelijk te vervolgen. Volgens het OM heeft Ballast Nedam in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-ArabiŽ en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft een schikking getroffen met Ballast Nedam. Kort daarna werden de strafzaken tegen een aantal bestuursleden die betrokken waren bij de vermeende omkopingen geseponeerd. Het valt niet te begrijpen dat zij niet vervolgd werden, maar de accountants die de jaarrekening hebben goedgekeurd wel. De rechtbank vindt dat deze handelwijze niet getuigt van een redelijke belangenafweging. Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen dat in eerste instantie aan de accountants een schikkingsvoorstel is gedaan. Het OM heeft de indruk gewekt dat ze de zaak met een transactie wilde afdoen. Enkele dagen na betaling van het transactiebedrag hoorden de verdachten dat er geen toestemming was voor een schikking. De reden hiervan is pas veel later aan de accountants toegelicht. De rechtbank vindt dat het OM onbehoorlijk heeft gehandeld gelet op de gang van zaken tijdens dit schikkingstraject. Tot slot speelt in de beslissing van de rechtbank mee dat de verweten gedragingen 12 tot 17 jaar geleden plaatsvonden. Pas drie weken geleden is de zaak voor het eerst op zitting behandeld. Hoewel enkel tijdsverloop nooit tot een niet-ontvankelijkheid van het OM kan leiden, weegt het wel mee in de beslissing. Volgens de rechtbank is het belang om de feiten strafrechtelijk te vervolgen daardoor afgenomen. Al deze omstandigheden brengen de rechtbank tot haar eindoordeel dat het OM niet-ontvankelijk is en daarom de accountants niet mag vervolgen. Twee bestuurders van Ballast Nedam worden in een andere zaak nog wel vervolgd voor omkoping omdat zij ervan verdacht worden zichzelf te hebben verrijkt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1616
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/994016-13
InhoudsindicatieDe rechtbank Midden-Nederland verklaart het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in een zaak tegen drie accountants van KPMG. Dat betekent dat zij niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. Drie weken geleden heeft de verdediging van de accountants de rechtbank gevraagd te oordelen dat het OM niet had mogen beslissen de accountants strafrechtelijk te vervolgen. Volgens het OM heeft Ballast Nedam in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-ArabiŽ en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft een schikking getroffen met Ballast Nedam. Kort daarna werden de strafzaken tegen een aantal bestuursleden die betrokken waren bij de vermeende omkopingen geseponeerd. Het valt niet te begrijpen dat zij niet vervolgd werden, maar de accountants die de jaarrekening hebben goedgekeurd wel. De rechtbank vindt dat deze handelwijze niet getuigt van een redelijke belangenafweging. Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen dat in eerste instantie aan de accountants een schikkingsvoorstel is gedaan. Het OM heeft de indruk gewekt dat ze de zaak met een transactie wilde afdoen. Enkele dagen na betaling van het transactiebedrag hoorden de verdachten dat er geen toestemming was voor een schikking. De reden hiervan is pas veel later aan de accountants toegelicht. De rechtbank vindt dat het OM onbehoorlijk heeft gehandeld gelet op de gang van zaken tijdens dit schikkingstraject. Tot slot speelt in de beslissing van de rechtbank mee dat de verweten gedragingen 12 tot 17 jaar geleden plaatsvonden. Pas drie weken geleden is de zaak voor het eerst op zitting behandeld. Hoewel enkel tijdsverloop nooit tot een niet-ontvankelijkheid van het OM kan leiden, weegt het wel mee in de beslissing. Volgens de rechtbank is het belang om de feiten strafrechtelijk te vervolgen daardoor afgenomen. Al deze omstandigheden brengen de rechtbank tot haar eindoordeel dat het OM niet-ontvankelijk is en daarom de accountants niet mag vervolgen. Twee bestuurders van Ballast Nedam worden in een andere zaak nog wel vervolgd voor omkoping omdat zij ervan verdacht worden zichzelf te hebben verrijkt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3150
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-04-2018 / C/10/521847 / HA ZA 17-221
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Niet voldaan aan boekhoudplicht (art. 2:10 BW) en niet voldaan aan publicatieplicht (art. 2:394 BW). Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW wordt onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, indien het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld wegens schending van artikel 2:394 BW dan wel artikel 2:10 BW. Het is aan de bestuurder om aannemelijk te maken dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement van de vennootschap zijn geweest. De bestuurder heeft i.c. geen/onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld. Beroep op matiging niet gehonoreerd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3151
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-04-2018 / C/10/531346 / HA ZA 17-702
InhoudsindicatieGeschil over het nog in rekening mogen brengen van een factuur met betrekking tot het overschrijden van het overeengekomen afslibbaar deel van de grond bij saneringswerkzaamheden. Afstand van recht. Rechtsverwerking. Gerechtvaardigd vertrouwen. Beroep op afstand van recht slaagt niet, beroep op rechtsverwerking wordt wel gehonoreerd. De rechtbank stelt voorop dat enkel tijdsverloop niet voldoende is om rechtsverwerking te kunnen aannemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist op grond waarvan moet worden geoordeeld dat hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn recht niet meer zal uitoefenen, hetzij dat sprake is van onredelijk nadeel aan de zijde van de schuldenaar als de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zal maken. In casu is daarvan sprake, nu onder meer op verzoeken om de vordering/claim te onderbouwen steeds is aangegeven dat eiseres dat niet kon onderbouwen en partijen kort na dit geschil in een gerechtelijke procedure waren betrokken waarin eiseres betaling van gedaagde vorderde van openstaande facturen. Daarom lag het voor de hand dat eiseres deze vordering, indien zij deze nog beoogde te innen, in die procedure inbracht. Bovendien wist eiseres dat gedaagde, indien onderbouwing van de vordering uitbleef, de vordering niet meer kon indienen bij haar eigen opdrachtgever en deze niet vergoed kon krijgen, hetgeen een onevenredig groot nadeel met zich meebracht voor gedaagde. Strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2546
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 26-02-2018 / C/13/641880 / KG ZA 18-55 (tweede tussenvonnis)
InhoudsindicatieDe advocaat van gedaagde heeft bericht het eens te zijn met het voornemen om prejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad te stellen en met de inhoud van de in het tussenvonnis van 13 februari 2018 geformuleerde vragen. De advocaat van Eigen Haard heeft verzocht af te zien van het voornemen om prejudiciŽle vragen te stellen. Zij heeft daarvoor vier argumenten aangevoerd, welke argumenten in dit tussenvonnis worden behandeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2548
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 22-03-2018 / C/13/642948 / KG ZA 18-130
InhoudsindicatieExecutoriaal beslag ten laste van de republiek Kazachstan opgeheven, onder meer vanwege soevereine immuniteit. De nietigheid van het beslag is niet uitgesproken vanwege schending van artikel 721 Rv, dat vereist dat de eis in de hoofdzaak binnen 8 dagen na het instellen daarvan aan de derde-beslagene moet worden overbetekend, hetgeen in dit geval niet was gebeurd. In navolging van een arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3197) is geoordeeld dat de met artikel 721 Rv beschermde belangen in dit geval niet zijn geschaad.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3155
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 28-03-2018 / C/10/479602 / HA ZA 15-724
InhoudsindicatieGeschil over verwijdering transformatorhuisje van Stedin. Is er afstand van recht gedaan tot vergoeding van de schade wegens niet voortvarend verwijderen van het transformatorhuisje? Is er bezit dat is aan te merken als een recht van opstal of erfdienstbaarheid dat twintig jaren heeft bestaan? Waardering van het terzake voorgebrachte bewijs. Beide bewijsopdrachten niet geslaagd. Veroordeling van Stedin tot vergoeding van de schade op te maken bij staat.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4590
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 14-03-2018 / AWB 16/25632 en 16/25635
InhoudsindicatieIntrekking verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; SomaliŽ; taalanalyse; bewijslast Verweerder heeft de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van eiser ingetrokken omdat eiser onjuiste gegevens over de herkomstomgeving heeft verstrekt, dan wel juiste gegevens daarover heeft achtergehouden, terwijl bij bekendheid met de juiste gegevens de oorspronkelijke vergunning niet zou zijn verleend. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling ligt het op de weg van verweerder om aannemelijk te maken dat daarvan sprake is. Verweerder heeft aan het besluit een rapport taalanalyse van TOELT ten grondslag gelegd. Eiser heeft vervolgens een rapport van een door de Taalstudio ingeschakelde contra-expert ingebracht. Verweerder heeft vervolgens door TOELT een weerwoord laten opstellen, waar de contra-expert van de Taalstudio weer heeft gereageerd. De rechtbank overweegt dat er is in dit geval sprake geweest van equality of arms. De rechtbank is van oordeel dat zowel de taalanalyse van TOELT als de contra-expertise, zorgvuldig tot stand zijn gekomen, inzichtelijk en concludent zijn. TOELT heeft aan zijn conclusie dat eiser eenduidig niet te herleiden is tot Zuid-SomaliŽ ten grondslag gelegd dat niet aannemelijk is dat iemand die 29 jaar in Mogadishu stelt te hebben geleefd, overtuigend Noord-Somalisch is gaan spreken zonder daar zelf gewoond te hebben. De contra-expert heeft samengevat geconcludeerd dat eiser eenduidig is te herleiden tot Zuid-SomaliŽ, nu in Zuid-SomaliŽ een Noord-Somalisch dialect (Darood) wordt gesproken gelet op de sociolinguÔstische situatie sinds 1991. De contra-expert heeft aan de hand van voorbeelden ondersteunende bevindingen met betrekking tot de uitspraak, woordkeuze en grammatica van eiser beargumenteerd. Daarbij acht de rechtbank van belang dat de contra-expert onder verwijzing naar bronnen ingaat op de socio-linguÔstische situatie in de regio waar eiser vandaan stelt te komen, Madiina in Mogadishu. Hij onderstreept dat Madiina, sinds de burgeroorlog in 1991, is overspoeld door nomaden van de Habargidir die uit centraal-SomaliŽ waren gevlucht. Hij stelt dat hun dialect behoort tot de Daarood en van invloed is geweest op lokale dialecten van Abgaal en Murusade. Eiser leefde toen in Madiina waar de inwoners een mix spraken van Benaadir dialecten van Abgaal en Murusade en shadowed by het Daarood dialect van Habargidir. De rechtbank stelt vast dat in het weerwoord van een tweede taalanalist van TOELT is nagelaten in te gaan op de stelling dat het Daarood ook in Zuid-SomaliŽ gesproken wordt door mensen die niet in Noord-SomaliŽ hebben verbleven. TOELT heeft gesteld dat het uitgangspunt van de contra-expert, dat zowel zuidelijke (Benaadiri) als noordelijke (Daarood) kenmerken stroken met de gestelde herkomst, in deze casus niet juist is en te veel ruimte laat voor kenmerken die niet zuidelijk zijn. TOELT baseert zich hierbij op moedertaalsprekers uit dat gebied. De contra-expert verwijst in zijn reactie op dit weerwoord echter ook naar moedertaalsprekers uit datzelfde gebied. In de gegeven omstandigheden acht de rechtbank de taalanalyse geen bruikbaar hulpmiddel bij de beoordeling van de juistheid van de verklaring van eiser dat hij afkomstig is uit Madiina (Mogadishu), omdat de uitkomst van de contra-expertise tegengesteld is aan die van de taalanalyse en uit de contra-expertise kan worden afgeleid dat een zorgvuldig tot stand gekomen, inzichtelijke en concludente taalanalyse evenzeer als uitkomst kan hebben dat de gestelde herkomst uit de regio Zuid-SomaliŽ wordt bevestigd. Dit betekent dat verweerder, ter motivering van zijn standpunt dat het asielrelaas ongeloofwaardig is, ten onrechte naar de taalanalyse en het weerwoord heeft verwezen. De rechtbank ziet daarom ook geen aanleiding een deskundige te benoemen. De beroepen zijn gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1810
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-04-2018 / C/05/334839 / KZ ZA 18-78
InhoudsindicatieNiet aannemelijk dat gedaagde vanaf eind januari 2017 geen enkel contact meer heeft gehad met eiseres. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij wordt lastig gevallen door gedaagde. Daarom bestaat aanleiding voor toewijzing van een straat- en contactverbod.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3159
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-04-2018 / 10/700509-17
InhoudsindicatieEis: 3 jaar ter zake poging doodslag (aangever in elkaar slaan etc o.a. met frituurpan) Vonnis: vrijspraak; onvoldoende wettig en overtuigend steunbewijs naast verklaring slachtoffer
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3160
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-04-2018 / 10/700510-17
InhoudsindicatieEis: 3 jaar ter zake poging doodslag (aangever in elkaar slaan etc o.a. met frituurpan) Vonnis: vrijspraak; onvoldoende wettig en overtuigend steunbewijs naast verklaring slachtoffer
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3142
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 19-04-2018 / 10/996526-14
InhoudsindicatieVeroordeling van een voormalig lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard is dat de verdachte zijn werkgever heeft opgelicht door onder valse voorwendsels de Arubaanse verzekeringsportefeuille voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een rechtspersoon waarin zijn vader (voormalig bestuurder van HDI) en hijzelf een meerderheidsbelang hadden. Verder heeft hij steekpenningen aangenomen van leveranciers voor ruim 570.000 euro en daartoe valse facturen opgemaakt. Doordat de leveranciers de steekpenningen aan HDI doorberekenden, heeft hij zijn werkgever ook in dit opzicht opgelicht. Ten slotte heeft hij het aldus verkregen geld witgewassen. GeŽist was een gevangenisstraf van twee jaren en zes maanden; die eis doet naar het oordeel van de rechtbank echter geen recht aan de flagrante wijze waarop verdachte zich jarenlang ten koste van zijn werknemer verrijkt heeft. Daarom heeft de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren en zes maanden opgelegd. Die straf is inclusief een korting van zes maanden in verband met de schending van de redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1809
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-04-2018 / 05/840960-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor mishandeling van toenmalige partner. Gevangenisstraf van 63 dagen waarvan 60 dagen voorwaardelijk, met onder meer behandeling als bijzondere voorwaarde. Daarnaast werkstraf van 100 uur en verlenging proeftijd eerdere veroordeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1808
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-04-2018 / 05/841370-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor poging zware mishandeling door het slaan met een kettingslot. Daarnaast mishandeling en belediging van een politieagent. Gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, met onder meer behandeling als bijzondere voorwaarde. Daarnaast werkstraf van 100 uur.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4591
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 11-04-2018 / C-09-508183-HA ZA 16-362
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom. Vernietiging Ned. deel Europees octrooi. Gedaagde wil afstand doen van het Nederlandse deel, maar dat is niet mogelijk i.v.m. de onderhavige procedure. Nu gedaagde geen verweer voert tegen vernietiging Ned. deel wordt dit deel van het Europees octrooi vernietigd. Nevenvorderingen afgewezen (onvoldoende onderbouwd). Geen sprake van rauwelijks dagvaarden. Gedaagde is de in het ongelijk gestelde partij. Proceskosten tot en met dagvaarding o.b.v. artikel 1019h Rv. Voor wat betreft het resterende geschilpunt over de proceskosten geldt het normale liquidatietarief.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3166
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-04-2018 / 546257 / HA RK 18-227
InhoudsindicatieWrakingsverzoek toegewezen. In de onderhavige procedures lag de bewijslast bij [gedaagde 1] en [gedaagde 2], en deze partijen wilden het bewijs leveren door het horen van getuigen. Vervolgens werd geen getuigenbewijs geleverd. Verzoeker kon er in deze situatie redelijkerwijs van uit gaan dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] de procedure zouden verliezen, en dat hij deze zou winnen. Hij is ook in die veronderstelling naar huis gegaan, omdat op de zitting van 26 februari 2018 was beslist dat vonnis zou worden gewezen. Verzoeker werd echter zonder door de rechter in kennis te zijn gesteld c.q. te worden gehoord vervolgens geconfronteerd met een gewijzigde beslissing die voor hem nadelig was en als in het voordeel van de gedaagden kan worden gezien. Gedaagden kregen immers nogmaals de gelegenheid om getuigen te doen horen, zodat gedaagden alsnog in de bewijsopdracht zouden kunnen slagen. Door de beschreven gang van zaken is onvoldoende vermeden dat de schijn van partijdigheid kon ontstaan, en valt niet uit te sluiten dat de rechter bij verzoeker de schijn van partijdigheid heeft gewekt. Bij dit oordeel is meegewogen dat verzoeker in persoon procedeert, terwijl [gedaagde 1] en [gedaagde 2] ieder afzonderlijk worden bijgestaan door een gemachtigde.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3718
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / 6359039 CV EXPL 17-7474
InhoudsindicatieDoorsnee incassozaak van ziektekostenverzekeraar ? Levert voorlopige beperking van de (iets hogere) vordering tot 500,00 de verplichting op om optimaal duidelijk te zijn over de gehele rechtsverhouding en over de relatie tot andere deelvorderingen? Consequenties van het nalaten van die optimale duidelijkheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1440
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-04-2018 / 18/830035-17
InhoudsindicatieVolgt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:9965
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-06-2016 / C/13/608583 / KG ZA 16-594
InhoudsindicatiePartijen zijn ter zitting tot overeenstemming gekomen. In geschil is nog of eiser (althans zijn advocaat) - zoals door gedaagde verzocht - de kosten in deze procedure moet voldoen. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet voldoende is getracht de zaak buiten rechte op te lossen, eiser moet de kosten aan de zijde van gedaagde voldoen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3170
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 21-03-2018 / 546219 / HA RK 18-222
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. Voorafgaand aan de zitting van 28 maart 2018 heeft verzoeker op 7 februari 2018 een verzoek tot aanhouding van de behandeling van het kort geding ingediend. Dit verzoek heeft verzoeker onderbouwd met een brief van het ziekenhuis. Namens eiseressen is op 12 en 13 februari 2018 bij fax verzocht dit verzoek af te wijzen, nu uit de onderbouwing niet blijkt van verhindering door verzoeker. Op basis van intern beleid heeft de rechter dit verzoek van verzoeker afgewezen. De beslissing om de zaak niet aan te houden is, gelet op deze gang van zaken, naar het oordeel van de wrakingskamer, en naar verzoeker ter zitting ook heeft erkend, niet zodanig onbegrijpelijk dat hierdoor blijkt van een vooringenomenheid die het wrakingsverzoek kan doen slagen.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1873
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-04-2018 / WR 18/010
InhoudsindicatieWrakingszaak. Verzoekers worden niet-ontvankelijk verklaard in hun wrakingsverzoek. De wrakingskamer heeft niet kunnen vaststellen dat verzoekers zich in de hoofdzaak hebben gevoegd als benadeelde partijen als bedoeld in artikel 51f Sv. Verzoekers hebben hun wrakingsverzoek dus enkel gedaan in hun hoedanigheid van nabestaanden en daarmee spreekgerechtigden in de hoofdzaak. Zij kunnen in die hoedanigheid geen wrakingsverzoek indienen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3171
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-04-2018 / 546897 / HA RK 18-260
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. Vooropgesteld moet worden dat de voorzitter van de meervoudige kamer die de zaak behandelt, bij een mondelinge behandeling van de zaak de regie voert. De wrakingskamer is van oordeel dat de wijze waarop de voorzitter van zijn bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, niet zodanig is, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid kan blijken. De omstandigheid dat de vragen aan verzoeker waren gericht en niet aan zijn gemachtigde of dat vragen weleens herhaald werden, levert op zichzelf geen aanwijzing voor vooringenomenheid op. Voorts behoort het tot de taak van de voorzitter om ervoor te zorgen dat aanwezigen op de zitting zich aan de zittingsinstructies houden. Verder heeft verzoeker niet weersproken dat zijn gemachtigde op enig moment ook de gelegenheid zou krijgen het woord te voeren op de zitting. Verzoeker was er ook van op de hoogte dat die gelegenheid de gemachtigde zou worden geboden, aangezien de rechtbank diezelfde dag reeds twee zaken van hem op dezelfde wijze had behandeld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3174
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-04-2018 / 547300 / HA RK 18-279
InhoudsindicatieWrakingsverzoek niet-ontvankelijk. Verzoeker heeft aan zijn verzoek tot wraking uitlatingen, gedragingen en beslissingen van de rechter bij gelegenheid van de zitting op 27 februari 2018 ten grondslag gelegd. Verzoeker was op die zitting aanwezig en heeft bij die gelegenheid kennisgenomen van die uitlatingen, gedragingen en beslissingen. Het verzoek tot wraking eerst is ingediend op 22 maart 2018.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1443
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-04-2018 / 18/930294-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich met een ander schuldig gemaakt aan een poging tot opzettelijk brand stichten van een auto. Daarbij was gemeen gevaar voor goederen te duchten. Voorts heeft verdachte tot tweemaal toe diefstal gepleegd en daarbij diverse goederen gestolen. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, alsmede een taakstraf voor de duur van 100 uren, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:16483
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-08-2017 / 09/766084-16
InhoudsindicatiePolitierechter - vrijspraak - klacht
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3177
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 09-04-2018 / 547550 / HA RK 18-290
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. De zitting van de rechter was geŽindigd en de rechter had haar eindbeslissing uitgesproken op het moment dat verzoeker het wrakingsverzoek op schrift had gesteld en per fax indiende ter griffie. Voor een mondeling ter zitting gedaan verzoek tot wraking is geen houvast te vinden in het proces-verbaal van de zitting en de rechter heeft meegedeeld na consultatie van de griffier dat zij een dergelijk verzoek niet heeft gehoord. Wraking van de rechter buiten de gehoorzaal ten overstaan van de dienstdoende bode is geen rechtsgeldige wijze van indienen van een verzoek tot wraking.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3179
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 04-04-2018 / 547603 / HA RK 18-292
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Geen houvast voor de stellingen van verzoeker dat de met hem mee naar zitting gekomen persoon door de rechter onheus is bejegend; dat de rechter toestond dat de advocaat van de wederpartij zijn gezondheidsklachten bagatelliseerde en dat sprake was van een onevenredige verdeling van spreektijd. Misbruik van het middel van wraking, nu verzoeker ter zitting heeft meegedeeld dat het hem niet ging om wraking van de rechter, terwijl hij reeds eerder de rechter heeft gewraakt en toen heeft erkend dat dat verzoek niet kon slagen.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2562
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 23-02-2018 / 6441840 EA VERZ 17-990
InhoudsindicatieVerzoek tot gelasten voorlopig getuigenverhoor over de hoogte van de ontwikkelingen in de markt met betrekking tot de huurprijs voor het gehuurde per 1 juli 2017. Op grond van artikel 202 Rv dient de kantonrechter summierlijk te beoordelen of hij bevoegd is in een eventueel in vervolg op het deskundigenbericht aanhangig te maken procedure. Dat is volgens de kantonrechter in onderhavige zaak het geval. De omstandigheid dat het deskundigenbericht het uitgangspunt is voor de beoordeling van de redelijkheid van een aanbod namens de verhuurder aan huurder, en dat eerst als huurder met de voorgestelde huur niet akkoord gaat een procedure ex 7:271, 7:272 jo 7:247 BW kan worden geŽntameerd, staat er niet aan in de weg dat reeds op dit moment op de voet van artikel 203 e.v. Rv een voorlopig deskundigenbericht kan worden gelast.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1444
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-04-2018 / 18/930295-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich met een ander schuldig gemaakt aan een poging tot opzettelijk brand stichten van een auto. Daarnaast heeft verdachte diefstal gepleegd en daarbij diverse goederen gestolen, alsmede opzettelijk en wederrechtelijk een brievenbus en de toegangsdeur van een flat beschadigd. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling door het slachtoffer met opzet meermalen met de geschoeide voet tegen het hoofd te schoppen. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar met daaraan verbonden algemene en bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1817
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/880222-17
InhoudsindicatieVrijspraak van ontvoering
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1445
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-04-2018 / 18/730095-18
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, door dreigend een pistool door te laden, op een tweetal portiers te richten en tegen het hoofd van een van de portiers te houden. Dat er op dat moment geen kogels in het pistool zaten, was voor de slachtoffers onbekend. Daarnaast heeft verdacht een pistool, een mes en een hoeveelheid cocaÔne voorhanden gehad. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld, met toepassing van het jeugdstrafrecht, tot een jeugddetentie voor de duur van zes maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechtbank de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de jeugddetentie voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de meervoudige kamer te Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 1 juli 2016, gelast te weten voor een gedeelte van 2 maanden met verlenging van de proeftijd en wijziging van de bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1288
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 17-04-2018 / 08/770352-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man voor het stalken van zijn ex-partner tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden. Daarnaast legt de rechtbank een contactverbod op voor de duur van 2 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1289
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 17-04-2018 / 08/770068-17 en 08/730583-15 (tul) (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank spreekt een 51-jarige man vrij van stalking. De berichten die via Facebook of Whatsapp zouden zijn verstuurd zitten niet in het dossier.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3271
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 20-03-2018 / 1570025715
InhoudsindicatieKinderporno. Beroep op nietigheid dagvaarding en niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie verworpen. T.a.v. beslag: onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen, met dien verstande dat ťťn gegevensdrager niet eerder wordt onttrokken dan nadat de niet-kinderpornografische bestanden zijn teruggegeven aan verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4589
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-04-2018 / NL18.3912
InhoudsindicatieEiser heeft in zijn vorige asielprocedure niet verklaard over de offervereniging. Zijn verklaringen hieromtrent in deze procedure had verweerder dan ook moeten aanmerken als een nieuw asielmotief en dus inhoudelijk moeten beoordelen. Dat eiser dit asielmotief eerder naar voren had kunnen en moeten brengen, is een omstandigheid die verweerder kan betrekken bij de geloofwaardigheidsbeoordeling van dit asielmotief. Verweerder heeft dit dus ten onrechte niet aangemerkt als een nieuw asielmotief en de aanvraag dus ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2566
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2018 / AMS 17/3778
InhoudsindicatieLogiesgebouw. Last onder bestuursdwang wegens handelen in strijd met de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit en handelen zonder omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Op zichzelf niet doorslaggevend of hoofdbewoners waren ingeschreven in de BRP en of de verdiepingen minder dan zestig dagen per jaar werden verhuurd. Beslissend is of de drie verdiepingen een gebruiksfunctie hadden voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. De rechtbank oordeelt dat elk van de drie verdiepingen die gebruiksfunctie inderdaad had en aldus kon worden aangemerkt als een logiesverblijf. De drie logiesverblijven vormden samen een logiesgebouw omdat ze waren aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute (de trap).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1335
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 17/00080
InhoudsindicatieAan belanghebbende komt een forfaitaire aftrek toe voor extra kleding en bedengoed en daarmee samenhangende uitgaven. Artikel 6.17, lid 1, aanhef en onderdeel g, Wet IB 2001.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1446
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-04-2018 / 18/730454-16
InhoudsindicatieVeroordeling voor bedrijfsinbraken en vele diefstallen tot deels voorwaardelijke gevangenisstraf en maximale taakstraf. Overschrijding redelijke termijn van vervolging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1610
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/195574-17 (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1611
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/195628-17 (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1612
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/195600-17 (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1613
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/194232-17; 16/238189-16 (TUL) (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1614
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/194307-17 (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1615
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/195604-17 (P)
InhoudsindicatieZes krakers die vorig jaar oktober de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Eťn van hen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, de overige vijf moeten een boete van 500 euro betalen. Op 1 oktober heeft de groep waartoe de krakers behoorden het hek en de deuren van de watertoren geforceerd waarna ze naar binnen zijn gegaan. De krakers hebben vanuit het gebouw een spandoek opgehangen met de tekst Fuck het kraakverbod. Na nog geen vier uur zijn de zes door een speciale eenheid van de politie gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De rechtbank is het niet eens met de stelling dat het kraken van de watertoren niet moet worden bestraft omdat dit onderdeel zou zijn geweest van een demonstratie. Het staat de krakers vrij om deel te nemen aan demonstraties en op te komen voor hun idealen, maar die idealen vormen geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van ernstige schade aan de gekraakte watertoren. Omdat ťťn van de krakers eerder veroordeeld is voor kraken krijgt hij een gevangenisstraf van 7 dagen opgelegd. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten. De rest moet een boete betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1337
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2018 / 200.230.503/01 OK
InhoudsindicatieOK; medezeggenschapsrecht; politiek primaat; de ondernemingsraad wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3272
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 31-01-2018 / 6287426 CV EXPL 17-7904
InhoudsindicatieTe weinig loon betaald tijdens het dienstverband. Uitgaan van 36 of van 40 uur per werkweek en het daarbij passende minimumloon?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1639
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.214.809_01 en 02
InhoudsindicatieGezag Hoofdverblijf Omgangsregeling Informatie- en consultatieregeling. Verzoeken die appellant heeft gedaan aan het hof (s-Hertogenbosch) zijn nagenoeg gelijkluidend aan zijn verzoeken welke uit hoofde van eerder door hem ingestelde beroepen tegen voorafgaande rechtbankbeschikkingen reeds bij hof Arnhem-Leeuwarden voorlagen en waarop hof Arnhem-Leeuwarden inmiddels ook heeft beslist. Hof s-Hertogenbosch ziet geen aanleiding om tot een herbeoordeling te komen van deze verzoeken, nu niet is vast komen te staan dat er sinds het geven van de beslissing door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sprake is van een wijziging van omstandigheden en evenmin is gebleken dat het hof Arnhem-Leeuwarden in zijn beschikkingen is uitgegaan van onvolledige of onjuiste gegevens. Hof wijst alle verzoeken van appellant af en veroordeelt hem in de proceskosten.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1641
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.233.847_01
InhoudsindicatieGesloten uithuisplaatsing. Kortdurende (drie maanden) machtiging gesloten plaatsing bekrachtigd.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1642
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.218.914_01
InhoudsindicatieBewind Curatele Mentorschap. vernietiging van de bestreden beschikking waarin een opvolgend curator is benoemd. Het hof beschouwt de ondercuratelestelling als een te zware maatregel en is van oordeel dat het bewind in combinatie met mentorschap, voldoende bescherming biedt aan de belangen van de rechthebbende.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1643
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.229.293_01
InhoudsindicatieArbeidsrecht WWZ. Ontslag statutair bestuurder na ca. 3 maanden; geen waarschuwing; h-grond; billijke vergoeding
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1651
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.229.688_01
InhoudsindicatieArbeidsrecht. WWZ. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de grond vermeld in artikel 7:699 lid 3 aanhef en onder e BW. Wel verwijtbaar handelen, geen ernstig verwijtbaar handelen. Wijziging ontbindingsdatum.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1664
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 200.229.972_01
InhoudsindicatieGezag. Bekrachtiging van de beschikking waarvan beroep. Mede gelet op de kindeigenproblematiek van de minderjarige, de gebeurtenissen in het verleden en de nog door te maken groei van de vader op het persoonlijke vlak, sluit het hof zich aan bij hetgeen door de raad ter zitting van het hof is gesteld en is het hof van oordeel dat de wens van de vader om met het gezag over de minderjarige belast te blijven niet realistisch is. Het is voor de minderjarige, na ruim zes jaar uit huis te zijn geplaatst, van belang om duidelijkheid te krijgen over zijn perspectief. Het hof is derhalve van oordeel dat de voor de persoon en ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn om hierover in onduidelijkheid te kunnen verkeren ruimschoots is verstreken.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1168
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2018 / 15/1425 AOW
InhoudsindicatieNiet aannemelijk is dat appellant in de periode van 1 januari 1977 tot en met 30 augustus 1981 een duurzame band van persoonlijke aard had met Nederland, zodat terecht is aangenomen dat appellant in die periode geen ingezetene was en niet verzekerd is geweest voor de AOW. Appellant is alsnog verzekerd over het jaar 1976. Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond. Vernietiging besluit van 7 juli 2014. Omdat aan het besluit van 11 maart 2014 hetzelfde niet te herstellen gebrek kleeft als aan het bestreden besluit zal zelf in de zaak worden voorzien door dit besluit te herroepen en te bepalen dat appellant met ingang van augustus 2014 aanspraak heeft op een AOW-pensioen ter hoogte van 92% van het volledige pensioen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1167
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2018 / 14/633 WIA-R
InhoudsindicatieUitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 19 april 2018, zie ECLI:NL:CRVB:2017:4515 voor de gerectificeerde tekst.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1166
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 13/4518 WAO
InhoudsindicatieVaststelling mate van arbeidsongeschiktheid. Het deskundigenrapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Door betrokkene is ook geen medische informatie ingebracht die de conclusies van de deskundige zou kunnen aantasten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5634
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-09-2017 / 23-003564-16
InhoudsindicatieMedeplegen van uitgeven en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, meermalen gepleegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1646
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-04-2018 / NL18.1125
InhoudsindicatieProces-verbaal van mondelinge uitspraak. Het in de overeenkomst opgenomen cessieverbod heeft goederenrechtelijke werking.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1338
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-04-2018 / 23-002673-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft niet voldaan aan zijn verplichting medewerking te verlenen aan het ademonderzoek. Geeft het Besluit Alcoholonderzoeken, na vier pogingen die niet tot meetresultaten hebben geleid, in casu een recht op nog 4 blaasmogelijkheden en het recht op het aanbieden van een bloedonderzoek
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3172
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 30-01-2018 / 10/681246-17
InhoudsindicatieMisbruik van 7 jarig buurmeisje door haar te betasten en seksueel bij haar binnen te dringen. Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. Vrijheidbeperkende maatregel (38v Sr, gebiedsverbod voor speeltuin en school) voor 3 jaar. MateriŽle en immateriŽle schadevergoeding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1307
Toegevoegd19-04-2018
TitelRaad van State, 19-04-2018 / 201703937/1/V3, 201709124/1/V3 en 201710445/1/V3
InhoudsindicatieDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (19 april 2018) in drie zaken zogenoemde prejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over artikel 46 van de Europese Procedurerichtlijn. De zaken gaan over drie vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld en na afwijzing van hun asielaanvraag bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening hebben ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie onder meer weten of de vreemdelingen door het indienen van zo'n verzoek rechtmatig verblijf hebben gekregen in Nederland. Achtergrond De staatssecretaris heeft de asielaanvragen van de drie vreemdelingen 'kennelijk' ongegrond verklaard. Daardoor verblijven zij niet langer rechtmatig in Nederland. De vreemdelingen hebben daartegen beroep bij de rechtbank ingesteld. Dat betekent in hun geval niet automatisch dat zij de uitkomst van dat beroep in Nederland mogen afwachten. Dat mag pas als de rechter dat bij wijze van voorlopige voorziening bepaalt. De vreemdelingen hebben zo'n voorlopige voorziening gevraagd. De uitspraak op dat verzoek mogen zij wel in Nederland afwachten. Volgens de vreemdelingen heeft dit tot gevolg dat zij in afwachting van de uitspraak op het verzoek rechtmatig in Nederland verblijven en dat in die periode niet de Europese Terugkeerrichtlijn, maar de voor hen gunstiger Europese Opvangrichtlijn van toepassing is. Dat is ook van belang omdat alle drie de vreemdelingen na afwijzing van hun asielaanvragen in vreemdelingenbewaring zijn gesteld. Volgens de vreemdelingen heeft de staatssecretaris daarvoor de verkeerde wettelijke grondslag gebruikt, waardoor de bewaring onrechtmatig is. PrejudiciŽle vragen Welke wettelijke grondslag de staatssecretaris gebruikt om een vreemdeling in bewaring te stellen, hangt onder meer af van de vraag of de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft. De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich voor de vraag gesteld of een vreemdeling door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zulk rechtmatig verblijf heeft. In het Unierecht zijn er volgens de Afdeling bestuursrechtspraak geen aanwijzingen dat er een variant tussen onrechtmatig en rechtmatig verblijf mogelijk is, maar een soort tussenvariant zou naar haar oordeel wel mogelijk en wenselijk zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil daarom van het Hof van Justitie weten of de Procedurerichtlijn zo kan worden uitgelegd dat een vreemdeling door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening weliswaar tijdelijk niet wordt uitgezet, maar hij daarmee geen rechtmatig verblijf krijgt of houdt. Schorsing behandeling De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin definitieve uitspraken doen. De afdoening van de zaken heeft spoed, omdat ťťn van de vreemdelingen nog in bewaring zit. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het Hof van Justitie daarom verzocht om de prejudiciŽle spoedprocedure toe te passen. Dat zou betekenen dat het Hof binnen drie maanden uitspraak doet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:632
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/05937
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:633
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 18/00013
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:635
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 18/00016
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:636
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 18/00275
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:372
Toegevoegd19-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 17/00086
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Verdachte betreft politieman die bij alcoholcontrole heeft geschoten op een kort daarvoor op verdenking van rijden onder invloed aangehouden bestuurder. Drie middelen. Twee falende klachten inzake uitdrukkelijk onderbouwde standpunten over (1) betrouwbaarheid verklaringen van getuige en (2) gerechtvaardigd gebruik dienstwapen/ onjuiste interpretatie van redelijk vermoeden van schuld. Derde middel klaagt tevergeefs over s hofs verwerping van beroep op putatief noodweer. Strekt tot verwerping van het beroep.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:642
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 18/00477
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Bopz. Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling; art. 27 Wet Bopz. Onmiddellijk dreigend gevaar; art. 20 lid 2, onder c, Wet Bopz.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:373
Toegevoegd19-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 27-02-2018 / 18/00477
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Bopz. Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling; art. 27 Wet Bopz. Onmiddellijk dreigend gevaar; art. 20 lid 2, onder c, Wet Bopz.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1190
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2018 / 17/5703 AW
InhoudsindicatieMet nader besluit niet tegemoetgekomen. Niet gebleken van onvoldoende functioneren. Achteraf opgestelde verklaringen. Onderzoek met betrekking tot het verzoek om schadevergoeding wordt heropend. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1916
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / 01/993346-15
InhoudsindicatieVerdachte wordt veroordeeld voor handel in chemische stoffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De rechtbank ziet verdachte als de spil bij de voorbereidingshandelingen en legt een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van het voorarrest op. Opheffing van het tegen verdachte verleende bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1914
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / 01/993349-15
InhoudsindicatieEen gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het in totaal zes keer vervoeren van chemicaliŽn ten behoeve van de productie van synthetische drugs.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1915
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / 01/993319-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zijn loods beschikbaar gesteld voor de opslag van chemicaliŽn ten behoeve van de productie van synthetische drugs. Medeplichtigheid is bewezen. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 8 maanden met aftrek van het voorarrest op. Verdachte heeft door zijn handelen de producenten van synthetische drugs gefaciliteerd en was een essentiŽle schakel in het geheel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2554
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 16-04-2018 / AMS 18/2010
InhoudsindicatieHet restaurant Taste of Africa in de Bijlmermeer moet voorlopig dicht. De gemeente had begin dit jaar de exploitatievergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken, omdat het restaurant alweer te laat open was.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2555
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/625012 / HA ZA 17-247
InhoudsindicatieEen ontwerpbureau heeft de kartonnen hanglamp van ontwerpbureau Graypants niet nagemaakt
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2557
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / 13/650598-16
InhoudsindicatieEen 58-jarige man krijgt 150 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden voor een vechtpartij in een Amsterdams cafť.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2556
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / 13/701139-18
InhoudsindicatieEen 40-jarige man krijgt een jaar gevangenisstraf (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) voor het stelen van 2 jassen uit een bergsportwinkel, waarbij hij winkelmedewerkers heeft gebeten en geslagen en bedreigd met een nepvuurwapen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1169
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2018 / 17/6314 AW
InhoudsindicatieIntrekking van de toezegging. Bij de weging van de belangen van appellant acht de Raad van belang dat betrokkene gedurende meerdere jaren cocaÔne heeft gebruikt en contacten heeft gehad met dealers, terwijl hij als politieambtenaar norm handhavend op dit vlak moest optreden. De Raad acht de door betrokkene naar voren gebrachte belangen van onvoldoende gewicht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1912
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-04-2018 / 01/860213-17
InhoudsindicatieBewezenverklaard: - identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, meermalen gepleegd. - oplichting, meermalen gepleegd (toegangskaarten te koop aanbieden maar niet leveren, 5 slachtoffers). Ad informandum zijn oplichtingen gevoegd van nog eens 14 slachtoffers. Opgelegd wordt een taakstraf van 160 uur subsidiair 80 dagen met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van twee jaren met bijzondere voorwaarden. Toewijzing van vorderingen van benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3770
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-04-2018 / C/03/247677 / KG ZA 18-151
InhoudsindicatieAanbestedingsrecht. Alcateltermijn.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4619
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-04-2018 / 09/857404-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Den Haag veroordeelt een 25-jarige en een 36-jarige man tot respectievelijk 25 en 22 jaar gevangenisstraf voor een liquidatie in 2016 op klaarlichte dag in Leiden. Hierbij werd een 50-jarige Turkse man doodgeschoten. De rechtbank vindt voor het medeplegen van deze liquidatie een straf van 22 jaar op zijn plaats. Voor het bezit van wapens krijgt de 25-jarige man daarnaast een straf van 3 jaar opgelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4592
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-04-2018 / 09/857430-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Den Haag veroordeelt een 25-jarige en een 36-jarige man tot respectievelijk 25 en 22 jaar gevangenisstraf voor een liquidatie in 2016 op klaarlichte dag in Leiden. Hierbij werd een 50-jarige Turkse man doodgeschoten. De rechtbank vindt voor het medeplegen van deze liquidatie een straf van 22 jaar op zijn plaats. Voor het bezit van wapens krijgt de 25-jarige man daarnaast een straf van 3 jaar opgelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3777
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-04-2018 / 03/659270-15
InhoudsindicatieDe rechtbank acht bewezen dat de verdachte een poging tot doodslag heeft begaan door het slachtoffer met een mes in de nek te steken. De verdachte heeft dit feit bekend. De rechtbank is echter van oordeel dat de verdachte heeft gehandeld uit noodweer, zodat de verdachte ten aanzien hiervan wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1641
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-01-2018 / C/16/448606 / KG ZA 17-786
InhoudsindicatieFranchiseovereenkomst, naleving verplichtingen, concurrentie. Vertrouwensbreuk. Boetes.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1177
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-04-2018 / 15/6558 ZW-W
InhoudsindicatieBij wrakingsverzoek dient voortvarend gehandeld te worden overeenkomstig het in artikel 8:16, eerste lid, van de Awb neergelegde voorschrift. Vaste rechtspraak. Omdat het woordgebruik in de brief van 29 januari 2018, in samenhang bezien met het woordgebruik tijdens de zittingen in juni 2016 en december 2017, aanleiding voor het wrakingsverzoek van 13 maart 2018 is geweest, is dit verzoek niet ingediend zoals voorgeschreven in artikel 8:16, eerste lid, Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1183
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-04-2018 / 15/5350 WIA
InhoudsindicatieDeskundigenrapport geeft blijk van zorgvuldig onderzoek. Deskundige is op navolgbare wijze tot afgewogen conclusie gekomen. Geen aanleiding te twijfelen aan gezondheidssituatie van appellante ten tijde van beŽindiging WIAuitkering. Evenmin aanleiding voor twijfel aan FML van 19 december 2014, omdat deze door de deskundige geheel wordt onderschreven. De belasting van de voorbeeldfuncties overschrijden de belastbaarheid van appellante niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4630
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-03-2018 / R.15.877 en R.15.878
InhoudsindicatieTussentijdse beŽindiging schuldsanering op grond van artikel 350 lid 3 onder f Fw. Terugvordering bijstandsuitkering. De schuld wegens ten onrechte ontvangen bijstand bestond al op het moment van toelating tot de schuldsaneringsregeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1188
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 16/7461 ANW
InhoudsindicatieDe Wet BEU (1 januari 2000) heeft in de sociale verzekeringswetten een exportbeperking opgenomen. Biateraal verdrag met Indonesie (NIndV) is tot stand gekomen op 6 maart 2000 (Trb. 2000, 26). Op 1 juli 2012 is de Wet Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in werking getreden. In artikel 4 van het NIndV is bepaald dat een beperking op de betaling van een uitkering uitsluitend op grond van het wonen in IndonesiŽ is verboden. Artikel 4 van het NIndV schept geen mogelijkheid de nabestaandenuitkering te verlagen louter op de grond dat appellante woont in IndonesiŽ. De toepassing van het woonlandbeginsel bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering is hiermee in strijd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1186
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-04-2018 / 16/5374 WIA
InhoudsindicatieTer zitting is komen vast te staan dat de rechtbank zich terecht heeft beperkt tot een beoordeling van het herzieningsverzoek. Namens appellant geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden aangevoerd. Geen aanknopingspunt om in twijfel te trekken dat de verzekeringsarts bezwaar en beroep zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de enkele ophoging van de dosering van in gebruik zijnde medicatie geen aanleiding is om meer beperkingen aan te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1179
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 16/6871 ZW
InhoudsindicatieWat appellant in hoger beroep heeft aangevoerd vormt geen aanleiding anders te oordelen dan de rechtbank heeft gedaan. Het oordeel van de rechtbank over de kanttekeningen die Reukers zelf heeft geplaatst bij de conclusie uit zijn rapport, wordt onderschreven. De rechtbank wordt ook gevolgd in haar oordeel dat het Uwv voldoende heeft gemotiveerd dat de aan de toetsing ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1644
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 16/03715
InhoudsindicatieArtikel 27h AWR. Artikel 27ga AWR Rijnvarenden. PrejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad. De Inspecteur heft op basis van een niet-onherroepelijke A1-verklaring van de SVB premies volksverzekeringen. Aan de Hoge Raad worden vragen voorgelegd hoe de zaak kan worden afgehandeld, nu de A1-verklaring niet onherroepelijk is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1665
Toegevoegd19-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2018 / 16/03797
InhoudsindicatieArtikel 27h AWR. Artikel 27ga AWR Rijnvarenden. PrejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad. De Inspecteur heft op basis van een niet-onherroepelijke A1-verklaring van de SVB premies volksverzekeringen. Aan de Hoge Raad worden vragen voorgelegd hoe de zaak kan worden afgehandeld, nu de A1-verklaring niet onherroepelijk is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3157
Toegevoegd19-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-04-2018 / C/10/526045 / HA ZA 17-435
InhoudsindicatieGedaagde is tekortgeschoten bij de levering van stikstof in de vaten van eiseres waarin rietjes met ingevroren paardensperma worden bewaard. Zij doet een beroep op de exoneratieclausule in haar algemene voorwaarden. Zijn de algemene voorwaarden van toepassing? Niet uitdrukkelijk overeengekomen. De exoneratieclausule is niet onredelijk bezwarend maar het beroep erop is gelet op onder meer de aard en de inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden, in onderling verband beschouwd, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Vaststelling schade en vermindering van de vergoedingsplicht vanwege eigen schuld eiseres. Vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard, de gevorderde zekerheidsstelling wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1189
Toegevoegd19-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2018 / 17/281 VALYS
InhoudsindicatieFMMU is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb. Op grond van de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met FMMU gesloten Dienstverleningsovereenkomst is FMMU met openbaar gezag bekleed en is bij het nemen van beslissingen op verzoeken om toekenning van een hoog pkb een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b Awb. De beslissing van FMMU op de aanvraag van appellante om toekenning van een hoog pkb en de beslissing op het verzoek om heroverweging, moeten worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, van de Awb, waartegen respectievelijk bezwaar en beroep openstond. Indicatieprotocol. De Raad kan zich verder geheel verenigen met het oordeel van de rechtbank en de overwegingen die tot dat oordeel hebben geleid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:631
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/05506
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:647
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/01133
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Huur bedrijfsruimte. Schuldeisersverzuim van huurder door onterechte afwijzing van voorstel van verhuurder tot herstel van gebreken (art. 6:58 BW)? Voldoet aanbod van verhuurder aan de eisen van art. 6:86 BW?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:643
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/00910
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Huwelijksgoederenrecht. Huwelijkse voorwaarden. Uitleg verrekenbeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:646
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/01235
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Aansprakelijkheidsverzekering. Buitengerechtelijke erkenning aansprakelijkheid door assuradeur, gevolgd door betaling voorschot aan benadeelde. Kon assuradeur van die erkenning terugkomen na onderzoek naar toedracht, voorlopig getuigenverhoor en deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:645
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/01407
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Opzegging kredietovereenkomst door bank. Toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen? Gebruik opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:644
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/03577
InhoudsindicatieCaribische zaak (Sint Maarten). Verzuim te beslissen over verklaring voor recht dat sprake is van onrechtmatig handelen en schadeplichtigheid? Goederenrecht, onrechtmatige daad.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:634
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/03303
InhoudsindicatieOmzetbelasting; art. 11, lid 1, letter b, Wet OB 1968; het tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimte voor de opslag van goederen vormt in dit geval verhuur van een onroerende zaak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:637
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/03041
InhoudsindicatieAansprakelijkheid. Art. 41 Invorderingswet 1990. Bestuurder die op grond van de taakverdeling binnen het bestuur in feite geen taak had bij de verplaatsing van de zetel of het toezicht daarop, is niet aan te merken als een met die verplaatsing belaste persoon.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:638
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/03305
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie ongegrond. Zie ook 16/03303.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:640
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/03040
InhoudsindicatieAansprakelijkheid. Art. 41 Invorderingswet 1990. Bestuurder die op grond van de taakverdeling binnen het bestuur in feite geen taak had bij de verplaatsing van de zetel of het toezicht daarop, is niet aan te merken als een met die verplaatsing belaste persoon. Aansprakelijk gestelde kan het op de voet van het tweede lid verlangde bewijs mede leveren door te bewijzen dat en in hoeverre de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger zijn afgenomen door feiten en omstandigheden die zijn gelegen buiten de sfeer van zijn optreden als met de zetelverplaatsing belaste persoon en het niet voldaan zijn van de belastingschuld daarin zijn oorzaak vindt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:641
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/04277
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:628
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/03370
InhoudsindicatieArt 92, lid 2, Wfsv. Sectorindeling werknemersverzekeringen. Belang van vervallen circulaire voor indeling als bouwbedrijf of als agrarisch bedrijf.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:630
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/00410
InhoudsindicatieDouanerechten; postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 59 40 van de GN; tariefindeling van grote lcd-beeldschermen die zowel gegevens kunnen weergeven van een automatische gegevensverwerkende machine als videobeelden afkomstig van andere bronnen; kunnen ook beeldschermen die niet geschikt zijn voor werk op korte afstand monitors zijn van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 van de GN? PrejudiciŽle vragen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:639
Toegevoegd19-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 17/04041
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1636
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-04-2018 / 20-003610-11
InhoudsindicatieMilieuzaak. Verdachte heeft, zonder daartoe verleende vergunning, gedurende langere tijd zijn inrichting veranderd en in werking gehad en heeft zich niet gehouden aan gestelde vergunningvoorschriften. Verdachte heeft aanzienlijke hoeveelheden mest van buiten de inrichting aangevoerd en bewerkt. Ook heeft hij zonder vergunning mest gehygiŽniseerd. Niet voor niets worden aan dergelijke activiteiten strenge voorwaarden gesteld. Door de niet vergunde verandering c.q. uitbreiding van de activiteiten binnen de inrichting heeft verdachte belemmerd dat er tijdig en vooraf zicht was op de milieuaspecten die de niet vergunde activiteiten met zich brachten of konden brengen. Hij heeft ook degenen die wel volgens de wettelijke voorschriften handelen en kosten maken om dat te doen benadeeld, door voor zichzelf op illegale wijze een concurrentievoordeel te creŽren. Het hof houdt bij het bepalen van de op te leggen straf wel rekening met de omstandigheid dat voor een aantal van de bewezenverklaarde gedragingen geldt dat zij gedurende een kortere periode dan in de bewezenverklaring is vermeld hebben plaatsgevonden. Ook houdt het hof rekening met de door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat verdachte instructies kreeg om activiteiten af te bouwen en mest te verwijderen, dat dit enige tijd heeft geduurd en dat hij hierover overleg heeft gehad met de provincie. Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof voorts in het voordeel van verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep genoegzaam aannemelijk is geworden dat verdachte mede door deze strafzaak zijn bedrijf is kwijtgeraakt en hij financieel weinig draagkracht heeft. Het hof veroordeelt verdachte, gelet op het vorenstaande en gelet op een overschrijding van de redelijke termijn, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, alsmede tot een aantal voorwaardelijke geldboetes.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:360
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/02820
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Medeplegen opzettelijk telen hennep. 1. Klachten over vraag of sprake was van hennepteelt, de pleegperiode en het medeplegen. 2. Middel over verzuim reactie op voorwaardelijk getuigenverzoek. 3. Middel over begrijpelijkheid strafmotivering, nu uit JD niet zou blijken dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van (andersoortige) strafbare feiten. De plv. AG stelt zich op het standpunt dat het beroep in cassatie dient te worden verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:22
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-04-2018 / GAZA nr. AUA201701097
InhoudsindicatieEen beroep op het gelijkheidsbeginsel kan slechts slagen indien blijkt dat gelijke gevallen, ongelijk zijn behandeld. Uit de door verweerder overgelegde stukken blijkt dat dat het landsbesluit waarop klaagster een beroep doet inmiddels is gecorrigeerd. Van een schending van het gelijkheidsbeginsel is dan ook geen sprake. Het bezwaar is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1843
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-04-2018 / 5640395 / 17-360
InhoudsindicatieLuchtvaartzaak. Instapweigering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1844
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-04-2018 / 6416593 / 17-9621
InhoudsindicatieLuchtvaartzaak. Toepassingsbereik Europese Procedure voor Geringe Vorderingen en Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake compensatie voor luchtreizigers; ook van toepassing op passagiers uit niet-EU-lidstaten?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:815
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 18-04-2018 / 22-005267-17
InhoudsindicatieArtt. 37a, 37b, 55, 96, 134a, 157, 176a, 176b, 288a, 289 en 289a Sr. en artt. 26 en 55 van de Wet wapens en munitie. Eendaadse samenloop van (1 en 2) zich opzettelijk inlichtingen verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf en met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf. Strikte noodzaak opvolgen PBC-advies tot plaatsing binnen een beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme waarbij intensieve en langdurige begeleiding wordt geboden in de situatie dat de verdachte in vrijheid is gesteld. Ontbreken van intensieve en langdurige hulpverlening in een gespecialiseerde setting staat in de weg aan het opleggen van voorwaarden aan de verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel dan wel in het kader van een terbeschikkingstelling. Ook gegeven het hoge recidive risico eist de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen, het gelasten van de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege. Tevens oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:128
Toegevoegd18-04-2018
Titel
Inhoudsindicatie
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1262
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703416/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 22 juli 2014 heeft het college aan [appellante] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor het plaatsen van een led-reclamescherm op de gevel van het bedrijfspand aan de [locatie] te Zaltbommel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1261
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201704715/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 20 april 2017 heeft de raad onder meer het bestemmingsplan "Reigerskant, Esch" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1265
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702751/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 25 maart 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van het appartement aan het [locatie] te Maastricht voor kamergewijze verhuur.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1263
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702002/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college het verzoek van [belanghebbende] om een laad- en losplaats aan te wijzen aan de [locatie 1] te Hengelo afgewezen en een laad- en losplaats aangewezen aan de [locatie 2] te Hengelo op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 19.00 uur.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1268
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703391/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 27 februari 2016 heeft de burgemeester aan [appellante] een huisverbod voor de duur van tien dagen opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1264
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702699/1/R1
InhoudsindicatieBij besluit van 15 februari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1266
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702990/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 5 september 2016 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1285
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702003/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 31 januari 2017 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie 1]" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1274
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706147/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 7 april 2017 heeft het college zijn beslissing om op 31 maart 2017 jegens [appellante] spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het niet op de voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 125,00) voor rekening van [appellante] komen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1287
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702762/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 7 juli 2015 (hierna: primaire besluit 1) heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de duur van ťťn jaar ten behoeve van het exploiteren van kofferbakmarkten en beurzen aan de Rijksweg 47 te Schoorl.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1298
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201705248/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 18 januari 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de minister) het Nederlanderschap van [appellante] ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1276
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201705623/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 mei 2017 heeft het college zijn beslissing om op 25 april 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte ( 160,00) van de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellante] komt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1259
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201606720/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 29 juni 2015 heeft de burgemeester [appellant] e.a. onder aanzegging van bestuursdwang gelast de gebouwen op het perceel aan de [locatie] te Nistelrode (hierna: het perceel) met ingang van 1 september 2015 voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1283
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702719/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 9 juli 2015 heeft het college zijn beslissing om op 13 mei 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen door de hennepkwekerij die is aangetroffen in een slaapkamer van het pand aan de [locatie] te Rotterdam (hierna: het pand) te ontmantelen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het de kosten vastgesteld op een bedrag van 1.150,00 en deze kosten op [appellant sub 2] verhaald.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1275
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201705797/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 20 februari 2017 heeft het college zijn beslissing om jegens [appellant A] op 16 februari 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte ( 126,00) van de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant A] komt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1281
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703909/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 21 december 2015 heeft het college de aanvraag van [appellante] om verlening van een bewonersontheffing voor het parkeren van haar auto in de blauwe zone in haar buurt afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1293
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703363/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 30 november 2016 heeft de staatssecretaris een verzoek van de Stichting om de kosten van een in verband met het ontslag van [persoon] op grond van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW) uitgekeerde transitievergoeding te vergoeden afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1272
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201709450/1/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 27 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Zuidas-Strawinsky Zuidzijde" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1273
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706154/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 12 april 2017 heeft het college zijn beslissing om op 10 april 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte ( 126,00) van de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellante] komt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1296
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201701264/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 17 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1278
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201700557/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 26 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Oudehaske" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1295
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703360/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 6 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een verzoek van de Stichting om de kosten van een in verband met het ontslag van [persoon] op grond van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW) uitgekeerde transitievergoeding te vergoeden afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1290
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706011/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 30 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed AA Vonders" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1291
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703222/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 15 januari 2016 heeft het college het door [appellant] ingediende verzoek tot subsidievaststelling in het kader van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelautos 2014 (hierna: de Nadere regels) niet in behandeling genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1279
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201606284/2/R3
InhoudsindicatieBij uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak van 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1575 (hierna: de tussenuitspraak), heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na de verzending van die uitspraak met inachtneming van overweging 9 het daar omschreven gebrek in het besluit van de raad van 20 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Harlingen-Buitengebied" te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1294
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201705037/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 29 november 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het gebouw op het perceel [locatie 1] te Vlieland en het wijzigen van het gebruik van dat gebouw.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1404
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 26-02-2018 / 6411284 \ WM VERZ 17-561
InhoudsindicatieWet Mulder. Is BOA bevoegd tot opleggen sanctie? Is er voldaan aan de strikte voorwaarden waaraan digitale handhaving dient te voldoen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1292
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706644/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 15 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Zuidwest" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1277
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201701010/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 21 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag" vastgesteld. Bij besluit van 21 december 2016 heeft het college een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken verleend. Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad besloten voornoemde besluiten gecoŲrdineerd voor te bereiden en bekend te maken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3618
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 21-002557-16
InhoudsindicatiePoging inbraak. 1. Medeplegen. 2. Vuurwapengebruik politie
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEABES:2018:4
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 29-03-2018 / BES 400.00252/17
InhoudsindicatieVerdachte wordt vrijgesproken van de aan hem tenlastegelegde feiten. In tegenstelling tot Nederland, Aruba, CuraÁao en Sint Maarten, is in Bonaire niet strafbaar gesteld het hebben van seksuele gemeenschap dan wel het plegen van ontucht met iemand die in staat van verminderd bewustzijn verkeert, zoals in deze zaak het geval is.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1255
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201700522/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 19 juni 2015 heeft de minister grotendeels afwijzend besloten op het verzoek van RTL om openbaarmaking van documenten, waaronder interne memoranda en beeldmateriaal inzake de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht in de strijd tegen ISIS in Irak. Deze weigering is gebaseerd op artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) en artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob. De minister heeft de op een persconferentie van de Commandant der Strijdkrachten (hierna: de CdS) van 17 november 2014 getoonde beelden wel openbaar gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1260
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703399/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 10 juni 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant A] omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van vlonders en een hekje op het dak van een woning op het adres [locatie A] te 's-Hertogenbosch.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1257
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706067/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 2 juni 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een blokhut aan de [locatie 1], te Noordwijk (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1256
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703275/1/A3
InhoudsindicatieBij e-mail van 10 oktober 2014 heeft [appellant] het college op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) verzocht om informatie.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2476
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/603301 / HA ZA 16-219
InhoudsindicatieArtikel 3:305a lid 2 BW. Claimcode. Goede procesorde. Aan het vereiste van gelijksoortigheid van belangen is voldaan (Hoge Raad, 26 februari 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK5756, Plazacasa). Er zijn in deze zaak (juridische) vragen bij de beantwoording waarvan kan worden geabstraheerd van de bijzondere omstandigheden aan de zijde van de slachtoffers. De rechtbank verklaart de Stichting niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Ondanks alle maatregelen die de Stichting heeft getroffen, heeft de Stichting de zorgen die Trafigura heeft over de nauwe banden van de Stichting met derden (de Ivoriaanse vereniging UNAVDT-CI, de aan die vereniging verbonden 25 Ivoriaanse slachtofferorganisaties en hun presidenten/ vertegenwoordigers) niet weggenomen. De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat de betrokken achterban van de Stichting uiteindelijk voldoende baat zal hebben bij de collectieve actie van de Stichting indien het gevorderde wordt toegewezen. In deze zaak zijn de belangen van de achterban van de Stichting in zoverre derhalve onvoldoende gewaarborgd. Niet alleen het bepaalde in artikel 3:305a lid 2 BW, maar ook de eisen van een goede procesorde brengen onder die omstandigheden mee dat de Stichting niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:816
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 11-04-2018 / 200.235.320/01
InhoudsindicatieKinderontvoering. Chili: HKOV. Al dan niet sprake van toestemming/ongeoorloofd overbrengen en vasthouden. Geen sprake van weigeringsgronden.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:53
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 12-04-2018 / Lar: CUR201800212
InhoudsindicatieFictieve weigering verzoek aanpassing modeljaar op keuringskaart. Beschikking inhoudende een technische beoordeling.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:626
Toegevoegd18-04-2018
TitelHoge Raad, 17-04-2018 / 16/05443
InhoudsindicatieBetekeningsperikelen. Is het bij het eerste verhoor opgegeven verblijfadres van verdachte achterhaald? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2002:AD5163 m.b.t. omstandigheden waaronder kan worden aangenomen dat van geadresseerde geen feitelijke woon- of verblijfplaats bekend is. In de bestreden uitspraak ligt als oordeel van het Hof besloten dat de inleidende dagvaarding rechtsgeldig is betekend. In aanmerking genomen dat in de ID-staat SKDB het adres [adres A] is vermeld als laatst opgegeven woon- of verblijfplaats met als datum registratie 2 juni 2014 en gelet op het feit dat de verdachte bij gelegenheid van zijn eerste verhoor door de politie op 9 november 2013 weliswaar het adres [adres B] heeft opgegeven als verblijfadres, maar daarbij vermeld heeft dat hij binnenkort een aantal bezichtigingen heeft, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat dit door verdachte opgegeven adres [adres B] niet meer behoefde te worden aangemerkt als een uit de stukken blijkend adres dat redelijkerwijs als feitelijke woon- of verblijfplaats van de verdachte zou kunnen gelden, nu het was achterhaald door latere opgave, die door het Hof kennelijk is opgevat als door verdachte zelf gedaan te weten door opgave van voormeld adres [adres A] en de daaropvolgende vermelding "Vertrokken Onbekend Waarheen". Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk (vgl. ECLI:NL:HR:2017:2405). CAG: anders. HR verwijst de zaak naar de rolzitting opdat de AG zich alsnog kan uitlaten over het andere middel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:371
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-03-2018 / 16/05443
InhoudsindicatieBetekeningsperikelen. Is het bij het eerste verhoor opgegeven verblijfadres van verdachte achterhaald? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2002:AD5163 m.b.t. omstandigheden waaronder kan worden aangenomen dat van geadresseerde geen feitelijke woon- of verblijfplaats bekend is. In de bestreden uitspraak ligt als oordeel van het Hof besloten dat de inleidende dagvaarding rechtsgeldig is betekend. In aanmerking genomen dat in de ID-staat SKDB het adres [adres A] is vermeld als laatst opgegeven woon- of verblijfplaats met als datum registratie 2 juni 2014 en gelet op het feit dat de verdachte bij gelegenheid van zijn eerste verhoor door de politie op 9 november 2013 weliswaar het adres [adres B] heeft opgegeven als verblijfadres, maar daarbij vermeld heeft dat hij binnenkort een aantal bezichtigingen heeft, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat dit door verdachte opgegeven adres [adres B] niet meer behoefde te worden aangemerkt als een uit de stukken blijkend adres dat redelijkerwijs als feitelijke woon- of verblijfplaats van de verdachte zou kunnen gelden, nu het was achterhaald door latere opgave, die door het Hof kennelijk is opgevat als door verdachte zelf gedaan te weten door opgave van voormeld adres [adres A] en de daaropvolgende vermelding "Vertrokken Onbekend Waarheen". Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk (vgl. ECLI:NL:HR:2017:2405). CAG: anders. HR verwijst de zaak naar de rolzitting opdat de AG zich alsnog kan uitlaten over het andere middel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1406
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-04-2018 / LEE 17-2003, 17-2004, 17-2079, 17-2080, 17-2081, 17-2082
InhoudsindicatieProces-verbaal mondelinge uitspraak. Geen actueel procesbelang meer aan de zijde van eisers, gelet op het verhandelde ter zitting. De beroepen zijn niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:821
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 11-04-2018 / 200.221.414/01
InhoudsindicatieCuratele. Bijdrage van de curandus aan de kosten van de gezamenlijke huishouding met zijn zus. Curandus niet-ontvankelijk in hoger beroep. De zus van de curandus wel ontvankelijk in hoger beroep.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1405
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 11-04-2018 / 18/830281-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft op 11 april 2018 een 40-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot een taakstraf van 100 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 121 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk wegens het via sociale media bewegen van twee meisjes van tien jaar oud tot het plegen van ontuchtige handelingen en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank legde als bijzondere voorwaarde onder andere op dat verdachte mee moest werken aan een ambulante behandeling, dat hij zich moest onthouden van gedragingen op internet gericht op kinderen in een seksuele context en dat hij mee moet werken aan controle van gegevensdragers.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1269
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201707397/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 12 mei 2009 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een vergoeding voor planschade afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:362
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/03482
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Vijf middelen. Geen belang bij klacht over s hofs beslissing op verweer t.a.v. tussenbeslissing rechtbank over vordering wijziging tenlastelegging en t.a.v. s hofs verwerping verweer inzake innerlijke tegenstrijdigheid bewijsmotivering/bewijsmiddelen. Falende klachten t.a.v. kwetsbare slachtoffers i.h.l.v. art. 284 Sr en toewijzing immateriŽle schade vordering benadeelde partij. Slagende klacht overschrijding redelijke (inzend)termijn. Strekt tot vernietiging wat betreft duur van gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:363
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/04426
InhoudsindicatieConclusie AG over voorwaardelijk opzet en geestelijke stoornis en verwerping van een beroep op noodweer(exces) bij een steekpartij. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het arrest van het hof dient te vernietigen omdat door een tegenstrijdigheid in de vaststelling van de feiten de verwerping van het beroep op noodweer niet begrijpelijk is.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:364
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/04916
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Misbruik minderjarige (pleeg)kinderen en mensenhandel. Middelen m.b.t. unus testis, schakelbewijs, tegenstrijdigheid in de bewijsmiddelen en bewijsklachten t.a.v. door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie en uitbuiting a.b.i. art. 250a (oud), 273a (oud) en 273f Sr. De plv. AG stelt zich op het standpunt dat de betreffende middelen falen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:365
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/06128
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Bewijsklacht mishandeling en klacht betreffende het gebruik van een verklaring van een (beperkt) anoniem gebleven getuige voor het bewijs.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:366
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/06229
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Eťn middel. Slagende klacht dat in strijd met art. 51 (oud) Sv (thans art. 48 Sv) de raadsman geen afschrift van de dagvaarding heeft ontvangen. Strekt tot vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:367
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 16/06237
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft bij een uitgaansgelegenheid in Zeeland. Art. 300 Sr. Middelen m.b.t. begrijpelijkheid strafmaatoverweging, de vraag of is beraadslaagd o.g.v. het ottz in eerste aanleg en de verwerping van het beroep op noodweer. De plv. AG stelt zich op het standpunt dat het beroep in cassatie dient te worden verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:368
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 17/00939
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Drie middelen. Bewijsklacht ontuchtige handelingen abi 245 Sr, klacht over toewijzing vordering benadeelde partij en klacht betreffende bevel dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Strekt tot verwerping.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:369
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 17/01518
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Art. 69 AWR. Bewijsklacht m.b.t. vraag of de verdachte een rechtspersoon in het aangiftebiljet vennootschapsbelasting een verlies op aandelen heeft opgegeven van ruim anderhalf miljoen euro. Plv. AG: het Hof heeft nagelaten een bewijsmiddel of bewijsoverweging op te nemen waaruit uitdrukkelijk blijkt hoe het voornoemde bedrag is opgebouwd. Nu het bedrag niet een (uiteindelijk) benadelingsbedrag betreft dat voor de straftoemeting in fraudezaken een maatgevende rol kan spelen, in de strafmaatoverweging niet naar het bedrag is verwezen, in cassatie niet wordt bestreden dat de bestuurder van de verdachte de geleden verliezen heeft geboekt ten laste van de verdachte en in de schriftuur een toelichting ontbreekt met betrekking tot het belang bij de betreffende klacht, stelt de plv. AG stelt zich op het standpunt dat het beroep op voet van art. 80a RO niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:370
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 17/01530
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Art. 69 AWR. Valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. Middelen m.b.t. strekkingsvereiste art. 69 AWR, bewijsklachten over opzet op het valselijk opmaken, over het bedrag dat de verdachte als bestuurder van een rechtspersoon in een aangiftebiljet vennootschapsbelasting als een verlies op aandelen heeft opgegeven en over de bedragen die bij de aangifte inkomstenbelasting verzuimd zijn op te geven. De plv. AG stelt zich op het standpunt dat het beroep in cassatie dient te worden verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:359
Toegevoegd18-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 17-04-2018 / 17/02312
InhoudsindicatieConclusie AG. Klacht over bewezen verklaarde bedreiging met zware mishandeling ogv de uitlatingen Je hebt thuis vier hele goede redenen om wel een gesprek met mij te hebben en het respect dat ik je niet heb opgezocht en lam heb geslagen zoals iedere man zou doen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:202
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. no. 1685 van 2016
Inhoudsindicatieciviel, taxateur voorschot betalen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:203
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. nr. 2505 van 2016/AUA201600744
Inhoudsindicatieciviel, verrekeningsverweer/beroep
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:361
Toegevoegd18-04-2018
Titel
Inhoudsindicatie
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:204
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / AR no. 3090 van 2016/AUA201600647
InhoudsindicatieCiviel, aanneemovereenkomst, niet tijdig opgeleverd, tekortkomingen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1270
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201707305/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 8 november 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [appellante] om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen en haar uitstel van betaling verleend onder de voorwaarde dat zij gedurende 24 maanden een bedrag van 720,00 per maand betaalt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1267
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706438/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 15 juni 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [verzoeker] om een persoonlijke betalingsregeling voor het terugbetalen van kinderopvangtoeslag afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:205
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. van 2016/AUA201600791
Inhoudsindicatieciviel, huurovereenkomst, casino, elektriciteitsconsumptie/ elektriciteitsverbruik separaat gemeten, elektriciteitsmeters plaatsen, onrechtmatig handelen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1284
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703722/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 11 januari 2016 heeft het college aan [appellante sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schuur op het perceel [locatie 1] te Hank (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:206
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. 1418 van 2017 / AUA201701402
Inhoudsindicatieverkeersongeval, alcoholgebruik, veroorzaker van het ongeval, bewijs.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1412
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 13-04-2018 / LEE 17-2382
InhoudsindicatieLast onder dwangsom. Te ruim geformuleerde last is in strijd met artikel 5:32a, eerste lid, van de Awb. Herroeping van het primaire besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:207
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. 1531 van 2017 / AUA2017001570
Inhoudsindicatieciviel, subsidieovereenkomst, uitspraak van de arbitragecommissie, verschuldigde wettelijke rente.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1258
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201705532/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 23 maart 2016 heeft de minister het verzoek van [appellante] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van alle documenten inzake het Artikel 2-Fonds (minus de officiŽle kamerstukken die al openbaar zijn), inclusief het advies van de landsadvocaat en alle documenten inzake de ZRBG-renten, gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. De minister heeft op grond van artikel 11 van de Wob geweigerd het advies van de landsadvocaat openbaar te maken en geweigerd enkele passages uit de verstrekte stukken openbaar te maken.† Op de documenten die verweerder openbaar heeft gemaakt zijn verder de namen van behandelend ambtenaren en van geadresseerden van de brieven verwijderd met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:208
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / A.R. no. 1631 van 2017 (AUA201701839)
InhoudsindicatieCiviel. Geldvordering. Verjaring tijdig gestuit. Contractuele rente ambtshalve gemaximeerd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:209
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 11-04-2018 / B.B. 2844 van 2017 / AUA201703562
Inhoudsindicatieciviel, huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, huurachterstand, verrekening van de borg, regeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1413
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-04-2018 / LEE 18-500
InhoudsindicatieBijbehorend bouwwerk. Samenloop van artikel 4, eerste lid, en artikel 4, negende lid, van bijlage II van het Bor. Op te richten hoofdgebouw is in strijd met de bestemming en kan om die reden niet aangemerkt worden als hoofdgebouw. Het op te richten hoofdgebouw is niet noodzakelijk voor verwezenlijking van de geldende en de toekomstige bestemming. Nu er geen hoofdgebouw aanwezig is, kan het op te richten gebouw evenmin worden aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:210
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 1257 van 2017/AUA201701766
Inhoudsindicatieciviel-ej-gezag
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:211
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 1572 van 2017/AUA201701771
Inhoudsindicatieciviel-ej-gezag-omgang
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:212
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / E.J. 2569 van 2017/AUA201703163
Inhoudsindicatiearbeid-ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen-gewijzigde omstandigheden-ontbreken van de vereiste vertrouwensbasis
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1565
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-04-2018 / 16/706635-16 (P)
InhoudsindicatieEr is nog geen eindvonnis in de zaak waarbij verdachte verdacht wordt van het vervoeren, maken en aanwezig hebben van drugs en het vervoeren, voorhanden dan wel het dragen van een vuurwapen en munitie. Na sluiting van het onderzoek is bij de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Om tot een eindvonnis te komen is het noodzakelijk dat er nog een tweetal getuigen worden gehoord. Het onderzoek wordt hervat op 5 september, dan zullen ook de getuigen worden gehoord.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:213
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 2706 van 2017 / AUA201703355
Inhoudsindicatieej-arbeid-verzoek om voor recht te verklaren dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van kracht is, wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:822
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 11-04-2018 / 200.214.214/01
InhoudsindicatieVerzoek tot vernietiging van erkenning minderjarige door niet-biologische vader, ingesteld door de biologische vader. Biologische vader heeft verzoekschrift pas ingediend negen maanden nadat zijn advocaat aan de moeder schriftelijk om toestemming tot erkenning had gevraagd. Toepassing van 'minder strikte maatstaf'?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:214
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 2709 van 2017/AUA201703364
Inhoudsindicatieciviel-ej-ontheffing van het ouderlijk gezag
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1764
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/780019-17
Inhoudsindicatievrijspraak voor poging afpersing
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1759
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/780022-17
InhoudsindicatieVrijspraak ontvoering.3 maanden gevangenisstraf voor wapenbezit
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:215
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. AUA 201800133
Inhoudsindicatieciviel-ej-vordering openbaar ministerie tot verbetering geboorteakte en doorhaling latere vermelding betreffende erkenning
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1757
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/882110-16
InhoudsindicatieVrijspraak ontvoering en poging tot afpersing. 1 maand gevangenisstraf voor voorhanden hebben patroonhouder met patronen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:216
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 2596 van 2017/aua201703214
Inhoudsindicatieciviel-ej-kinderalimentatie
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:217
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / EJ nr. 2603 van 2017/aua201703221
Inhoudsindicatieciviel-ej-kinderalimentatie
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:218
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-04-2018 / E.J. no. 2765 van 2016/AUA201601012
InhoudsindicatieEJ. Arbeid. Probandum is niet bewezen. Niet is vast komen te staan dat de werknemer een dringende reden heeft gegeven aan de werkgever voor een ontslag op staande voet. Loondoorbetaling en wedertewerkstelling.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1774
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / 05/780018-17
InhoudsindicatieVrijspraak ontvoering. 30 maanden gevangenisstraf voor poging afpersing en wapenbezit
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3117
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-04-2018 / 546544 / HA RK 18-242
InhoudsindicatieWrakingsverzoek niet-ontvankelijk. Verzoeker heeft aan zijn verzoek tot wraking ten grondslag gelegd dat de zaken op de zitting van 23 februari 2018 van de rechter zijn gepland, terwijl de vereiste dossiers nog niet compleet waren. De wrakingskamer gaat er van uit dat verzoeker tot die conclusie is gekomen toen hij de oproeping voor de mondelinge behandeling ontving. De oproepingsbrief, waarin de naam van de behandelend rechter en de zittingsdatum zijn vermeld, welke brief voor verzoeker kennelijk aanleiding vormde voor zijn verzoek tot wraking van de rechter, dateert immers van 16 januari 2018, terwijl het verzoek tot wraking eerst is ingediend op 8 februari 2018. Het pas indienen van het wrakingsverzoek op 8 februari 2018 kan niet worden aangemerkt als zodra de feiten omstandigheden bekend zijn geworden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:21
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-04-2018 / GAZA nr. AUA201700759
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het gerecht heeft verweerder voldoende aannemelijk gemaakt dat de in de bestreden beschikking genoemde maximale waardering op een ambtelijke fout berust. Een bestuursorgaan moet een gemaakte fout kunnen herstellen, waarbij de mogelijkheid daartoe haar begrenzing vindt in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het bezwaar is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3121
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 28-03-2018 / 545515 / HA RK 18-187
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. Niet de rechter, maar de administratie en de zittingscoŲrdinatoren van de rechtbank hebben de (proces)beslissing genomen om de behandeling van het beroep van verzoeker op de zitting van 26 april 2018 te plannen (en dus niet eerder). Op grond daarvan kan de vrees voor vooringenomenheid van de rechter niet worden gerechtvaardigd. Ten aanzien van de door verzoeker in zijn brieven van 6 en 9 maart 2018 vermelde wrakingsgronden is de rechtbank op grond van artikel 8:16, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht van oordeel dat deze buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Verzoeker had deze gronden tegelijk moeten voordragen met hetgeen hij heeft aangevoerd in zijn wrakingsverzoek van 19 februari 2018.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:23
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 09-04-2018 / Gaza nr. AUA201701133
InhoudsindicatieHet bezwaarschrift is buiten de daarvoor gestelde termijn ingediend. Enige reden op grond waarvan klager van deze termijnoverschrijding niettemin geen verwijt kan worden gemaakt, is gesteld noch gebleken. Het bezwaar is niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:24
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-04-2018 / Gaza nr. AUA201702685
InhoudsindicatieDe bestreden beschikking is een herhaling van de vernietigde beschikking en ontbreekt een nadere uitleg zijdens verweerder. De bestreden beschikking ontbeert een deugdelijke motivering. Het bezwaar is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1417
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-04-2018 / 18/850045-15 ontneming
InhoudsindicatieRechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op 54.430,92; maar stelt de verplichting van veroordeelde tot betaling aan de staat ter ontneming van door hem wederrechtelijk verkregen voordeel op nihil.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3123
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 28-03-2018 / 545453 / HA RK 18-184
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. In het kader van de beoordeling van een wrakingsverzoek is de vraag of sprake is van voldoende deskundigheid niet van belang. De eventuele afwezigheid van voldoende deskundigheid kan op zichzelf niet leiden tot de conclusie dat de betreffende rechter ook vooringenomen is. Verzoeker heeft uitsluitend argumenten aangevoerd ter onderbouwing van zijn stelling dat het deze rechter aan de noodzakelijke deskundigheid ontbreekt. Verzoeker heeft echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd die kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van vooringenomenheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4563
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 03-04-2018 / NL18.4344
InhoudsindicatieVerweerder acht het geloofwaardig dat eiser in het provinciaal bestuur zat van de HDP in de provincie Aksaray, dat hij tijdens zijn werkzaamheden voor de HDP door de politie meerdere keren werd opgepakt en meegenomen tussen de verkiezingen in 2015 en dat hij een klap op zijn hoofd heeft gekregen bij het uitdelen van brochures, waarna hij in coma raakte. Eiser voert terecht aan dat verweerder zijn verklaringen over de bedreigingen die tegen hem zijn geuit door een lid van de afdeling terreurbestrijding van de politie en een lid van de gendarmerie voorafgaande aan de verkiezingen in 2015 ten onrechte niet als relevant element van zijn asielrelaas heeft vastgesteld. Het standpunt van verweerder dat die bedreigingen voor eiser niet de aanleiding zijn geweest voor zijn vertrek uit Turkije, maakt niet dat het geen relevant element is. Verweerder heeft zich ten onrechte zonder nader onderzoek naar de door eiser overgelegde berichten en de overgelegde ledenlijst op het standpunt gesteld dat niet aannemelijk is dat tegen eiser een arrestatiebevel is uitgevaardigd. In de door eiser overgelegde nieuwsberichten staat immers dat tegen veertien bestuursleden van de HDP in de provincie Aksaray een arrestatiebevel is uitgevaardigd, dat zeven bestuursleden zijn gearresteerd en dat de overige zeven bestuursleden worden gezocht, waarvan er vier in het buitenland verblijven. Die informatie moet worden gezien in samenhang met de door eiser overgelegde lijst van bestuursleden van de HDP, waarop veertien namen staan vermeld, waaronder de namen van de gearresteerde bestuursleden zoals die in het nieuwsbericht van 15 oktober 2016 worden genoemd en de naam van eiser. Voorts heeft verweerder niet deugdelijk gemotiveerd dat de door eiser ingebrachte informatie geen aanleiding geeft om actieve bestuursleden van de HDP als risicogroep aan te wijzen. Verweerder heeft ook daarom niet deugdelijk gemotiveerd dat de vrees voor vervolging die eiser aan de geloofwaardige elementen van zijn relaas ontleent, niet aannemelijk is. Verweerder heeft daaraan immers hogere eisen gesteld dan dat eiser met geringe indicaties aannemelijk kan maken dat zijn problemen die verband houden met zijn bestuursfunctie bij de HDP leiden tot een gegronde vrees voor vervolging.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1297
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201704214/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Neddex Vastgoedfonds XII C.V. en Stichting Bewaarder Neddex XII omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en gebruiken van het gebouw op het perceel Schaarbroekerweg 4A te Roermond ten behoeve van het oprichten van een Decathlon, het plaatsen van reclame en het realiseren van een playground op het buitenterrein van het perceel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1414
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-04-2018 / 18/850045-15
InhoudsindicatieWitwassen meermalen gepleegd, Taakstraf
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1301
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201700743/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 21 oktober 2015 heeft de minister [appellant] een boete opgelegd van 4.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) en een boete van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 15a, eerste, tweede en derde lid, van de Wav, in totaal 12.000,00.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1299
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201706433/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 6 oktober 2016 heeft de minister [bedrijf A] (hierna: de vennootschap), gevestigd te [plaats], waarvan de vennoten zijn [wederpartij] en [persoon], beiden wonend te [woonplaats], een boete opgelegd van 48.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1868
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 01-02-2018 / 5946992 / CV EXPL 17-4156
InhoudsindicatieHuur. Woonfraude. 7:269 lid 1 BW. 7:244 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1286
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703266/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 7 januari 2016 heeft de korpschef van politie het aan [wederpartij] verleende verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1288
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201700845/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit, verzonden op 5 maart 2015, heeft het college [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast om de particuliere bewoning van het pand aan de [locatie] te Deventer (hierna: het perceel) binnen drie maanden te (doen) staken en gestaakt te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1289
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201702356/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 9 september 2015 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van [appellant sub 3] om handhavend op te treden tegen het door [appellant sub 2] dempen van een oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de [locatie 1] te Sint Philipsland, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1271
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201608585/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 19 november 2014 heeft het college aan [appellante] twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1282
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201703277/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 1 augustus 2016 heeft de staatssecretaris een verzoek van Stichting Animal Rights op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om openbaarmaking van een boeterapport betreffende [appellante], gedeeltelijk ingewilligd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1280
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201704549/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 21 december 2015 heeft de burgemeester besloten tot afwijzing van het verzoek van de SlijtersUnie om handhavend op te treden tegen Vomar vanwege het overtreden van artikel 24 van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1300
Toegevoegd18-04-2018
TitelRaad van State, 18-04-2018 / 201708475/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 12 december 2016 heeft de minister [appellante] ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Wet inburgering (hierna: de Wi) een boete opgelegd van 1.250,00 wegens het niet tijdig voldoen aan de inburgeringsplicht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1150
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 16/6301 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd. ZW-uitkering terecht beŽindigd. WIA-uitkering terecht geweigerd omdat geen sprake is van een toename van haar arbeidsongeschiktheid uit dezelfde ziekteoorzaak. Zorgvuldig medisch en arbeidskundig onderzoek. Geen twijfel aan de juistheid van de conclusies van het Uwv. Geen sprake van schending van het beginsel van equality of arms.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1635
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-04-2018 / 20-001832-16 OWV
InhoudsindicatieOntneming. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep, maar wel met een andere motivering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1634
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-04-2018 / 20-001831-16 OWV
InhoudsindicatieOntneming. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep, maar wel met een andere motivering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3619
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-04-2018 / 21-002094-17
InhoudsindicatieVolgt zo spoedig mogelijk
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2492
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / AWB - 18 _ 2545
Inhoudsindicatie8:81 Awb, sluitingsbevel horecabedrijf, handgranaat, (heropenings)beleid van de burgemeester
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1145
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 15/4995 WWAJ-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Onvoldoende duidelijk is of van de leidinggevende (meewerkend voorman) en collegas begrip en geduld verwacht mag worden, dat zij het vermogen hebben om appellant te stimuleren tot het starten met of volhouden van zijn werkzaamheden of dat appellant niet veeleer is aangewezen op werk onder beschutte omstandigheden. Het door het Uwv ingenomen (impliciete) standpunt dat van dit laatste geen sprake is, is onvoldoende gemotiveerd. Het Uwv dient de gebreken in het besluit te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1146
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 15/7531 WAO
InhoudsindicatieEen mogelijke toekomstige herbeoordeling van de resterende verdiencapaciteit van appellant of een inkomstenverrekening in de toekomst vormt onvoldoende procesbelang, omdat het appellant, indien hij het met een toekomstig besluit over de mate van zijn arbeidsongeschiktheid niet eens is, vrij staat om dan de medische en arbeidskundige grondslag van dat besluit, waaronder het maatmanloon aan te vechten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1332
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-04-2018 / 23-003628-17
InhoudsindicatieVeroordeeld wegens winkeldiefstal tot een gevangenisstraf van 1 week vanwege onder andere de gewiekste wijze waarop de diefstal is uitgevoerd, de aanzienlijke waarde van de weggenomen drone en de omstandigheid dat de verdachte dit vergrijp in samenwerking met een ander heeft begaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3623
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.201.071/01
InhoudsindicatiePensioenverrekening onder het regime Boon-Van Loon niet voor het verleden, wel voor de toekomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2543
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/626673 / HA ZA 17-353
InhoudsindicatieAansprakelijkheid vijf artsen voor (overlijdens)schade nabestaanden na suÔcide? Geen schending zorgplicht ex art. 7:453 BW. Integrale afwijzing vorderingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1331
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-04-2018 / 23-003822-17
InhoudsindicatieVeroordeeld ter zake van de verkoop van een gebruikershoeveelheid cocaÔne. Oplegging van een taakstraf van 30 uren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1330
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-04-2018 / 23-000557-17
InhoudsindicatieHet OM kan onder specifieke omstandigheden afzien van het uitvaardigen van de strafbeschikking die volgens de toepasselijke Richtlijn in aanmerking komt. Het hof is van oordeel dat het OM op de door de AG naar voren gebrachte gronden redelijkerwijs heeft kunnen beslissen om in de omstandigheden van dit geval geen strafbeschikking te doen uitgaan, maar tot dagvaarding over te gaan
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3708
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / 6765325 CV EXPL 18-1877
InhoudsindicatieKort geding. Ontruiming bedrijfsruimte. Toewijzing erkende huurachterstand in verband met gestelde onmogelijkheid tot betaling.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4570
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-03-2018 / 17/14344
InhoudsindicatieAfwijzing herhaalde aanvraag om een verblijfsvergunning regulier. Geen nova in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Geen beroep tegen inreisverbod nu eerst bezwaar openstond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1147
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 16/907 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Geen sprake toegenomen arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak ten opzichte van de eerdere WAO-beoordeling. Zorgvuldig medisch onderzoek. Beperkingen niet onderschat.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1148
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 16/1366 WIA
InhoudsindicatieWGA-vervolguitkering. Voldoende rekening gehouden met de uit de bijnierschorsinsufficiŽntie voortvloeiende vermoeidheidsklachten. Geschikt voor de geselecteerde functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1149
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 16/4680 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functie van inpakker handmatig in medisch opzicht geschikt is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1152
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 17/89 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Het Uwv heeft juiste inschatting gemaakt van de belasting van het eigen werk van appellante. Zorgvuldig verricht medisch onderzoek. Voldoende medische grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1153
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 17/99 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Geschikt voor eigen werk als administratief medewerker. Geen medische objectivering voor de pijnklachten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1154
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 17/736 WW
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Het Uwv is tegemoet gekomen aan de bezwaren van betrokkene door het dagloon in de lijn van de jurisprudentie (ECLI:NL:CRVB:2017:1474) voor het nieuwe WW-recht gewijzigd vast te stellen. Proceskosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3264
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 17-04-2018 / C/15/270597 / HA RK 18-35
InhoudsindicatieOntslag statutair bestuurder. Nietigheid vennootschapsrechtelijke ontslag brengt nietigheid arbeidsrechtelijke ontslag op staande voet mee. Opzegverbod tijdens ziekte staat in de weg aan 2e arbeidsrechtelijke ontslag. Ziekte aanvang voor uitnodiging ava.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1579
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-04-2018 / 16/705407-16 (P)
InhoudsindicatieEen 24-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg heeft in 2016 twee vrouwen aangerand in de lijnbus tussen Utrecht en Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een taakstraf van 80 uur. De aanrandingen vonden plaats in januari en maart van dat jaar. De man ging in de bus naast de vrouwen zitten met zijn tas op schoot zodat de handen van de man niet te zien waren. Tijdens de busrit heeft hij zijn hand op de benen van beide vrouwen gelegd. Bij het eerste slachtoffer heeft hij ook haar kruis aangeraakt. Het tweede slachtoffer wilde nadat de man haar aangeraakt had weglopen van haar zitplaats. Ook bij het weglopen heeft de man haar nog ongewenst betast. Toen zij haar verhaal deed bij de buschauffeur is de bus stilgezet waarna de man kon worden aangehouden. De rechtbank oordeelt dat de man seksuele intenties had met zijn aanrakingen. Dat de man de vrouwen toevallig of per ongeluk heeft aangeraakt is niet geloofwaardig. Beelden vanuit de bus komen overeen met de verklaringen van beide vrouwen. Ook de wijze waarop hij de vrouwen betastte, de modus operandi, komt in beide gevallen overeen. Omdat er tussen het verhoor van de man en de uitspraak meer dan twee jaar zit is de redelijke termijn overschreden. Samen met het feit dat de man geen strafblad heeft en het zeer waarschijnlijk is dat de man in de toekomst geen Verklaring Omtrent het Gedrag kan krijgen, waardoor hij in zijn toekomstperspectief wordt gestraft, wijkt de rechtbank af van de eis van de officier van justitie. Naast de taakstraf is de man ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4580
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-03-2018 / C/09/523506 / FA RK 16-9468
Inhoudsindicatiemachtiging tot uitoefenen van het recht van erfgenaam
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2504
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 19-04-2018 / 13/997097-16
InhoudsindicatieOnderzoek Tandem II: Gevangenisstraf van 18 jaar voor poging tot moord en witwassen. 1) Berichten van/aan professioneel verschoningsgerechtigden zijn ten onrechte niet vernietigd. De berichten die in het dossier zijn gevoegd, worden uitgesloten van het bewijs. 2) De overige verweren ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of bewijsuitsluiting zijn verworpen. 3) De data op de servers van Ennetcom in Canada mogen voor het bewijs worden gebruikt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4582
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-04-2018 / C/09/525426 / FA RK 17-376
Inhoudsindicatiescheiding en verdeling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:830
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 04-04-2018 / BK-17/00817 en BK-17/00820
InhoudsindicatieBelanghebbende lijdt aan hyperpigmentatie (melasma). Zij heeft huid behandelingen ondergaan, die zijn uitgevoerd door S. S is geen arts. De huidbehandelingen zijn ook niet uitgevoerd onder begeleiding van een arts en evenmin op medisch voorschrift. S is niet bevoegd de titel van huidtherapeut te voeren. De kosten van de huidbehandelingen komen niet voor aftrek in aanmerking. De kinderen van belanghebbende lijden sinds hun geboorte aan eczeem en koemelkallergie. Zij volgen een dieet. Belanghebbende beschikt niet over een document waarin een medicus of een diŽtist het door de kinderen gevolgde dieet voorschrijft. De dieetkosten komen niet voor aftrek in aanmerking. Belanghebbende heeft geen recht op een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen op haar aangiften en evenmin op schadevergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1162
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-04-2018 / 17/926 ZW
InhoudsindicatieBestreden besluit 3 mede in beoordeling betrokken. Het Uwv heeft bij bestreden besluit 3 voldaan aan de opdracht van de rechtbank. Na berekening uitkering en toelichting nabetaling is betrokkene meerdere keren in de gelegenheid gesteld om hiertegen gronden in te dienen. Betrokkene heeft hier niet op gereageerd. Beroep tegen bestreden besluit 3 ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1307
Toegevoegd18-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-04-2018 / 200.231.818/01
InhoudsindicatieKort geding. Overdracht kredietrelatie van Van Lanschot aan Promontoria die het krediet vervolgens opzegt. Uitleg algemene bankvoorwaarden. Bij een overdracht van slecht presterende leningen uit een portefeuille kan niet gesproken worden van een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de bank in de zin van art. 36 algemene bankvoorwaarden. Geen rechtsgeldige contractsovername. De cessie is voorwaardelijk gedaan en aan de voorwaarde is niet voldaan. Verbod op executie onder dwangsom. Verwijzing naar de rechtbank voor voortzetting van het geding in een bodemprocedure (art. 438 lid 3 Rv).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4553
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-01-2018 / AWB 17/14790 VK
InhoudsindicatieIntrekking verblijfsvergunning, openbare orde. Vb: 3.86, Gezinsherenigingsrichtlijn: 15 De ingetrokken verblijfsvergunning, destijds verleend met als doel: gezinshereniging, dient te worden aangemerkt als een autonome verblijfstitel als bedoeld in artikel 15 van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Dit betekent dat verweerder bij de intrekking van de aan eiser verleende verblijfsvergunning had moeten toetsen aan het Europeesrechtelijke openbare-ordebegrip en had moeten beoordelen of sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Nu verweerder dit heeft nagelaten door slechts te toetsen aan het nationaalrechtelijke openbare-ordebegrip is sprake van een motiveringsgebrek. Beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1160
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 16/6367 AW
InhoudsindicatieHoogte loopbaanpremie. Betrokkene is in de periode van 22 november 2004 tot 1 augustus 2005, waarin hij was aangewezen als herplaatsingskandidaat, op aanwijzing van het bevoegde gezag en onweersproken door appellant, werkzaam gebleven in een SB-functie (substantieel bezwarende functie). Met de rechtbank en anders dan appellant oordeelt de Raad dat een redelijke uitleg van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie (Tijdelijke regeling) meebrengt dat in dat geval de periode die voor de toepassing van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling bepalend is voor de hoogte van de loopbaanpremie niet is onderbroken. Voor de restrictieve uitleg van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling, als voorgestaan door appellant, is geen steun te vinden in de bewoordingen van die bepaling, noch in de toelichting daarop. Voorts is een dergelijke restrictieve uitleg niet passend bij het doel en de achtergrond van de Tijdelijke regeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1161
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 17/4882 AW
InhoudsindicatieHoogte loopbaanpremie. Betrokkene is in de periode van 5 april 2005 tot en met 1 september 2005, waarin hij was aangewezen als herplaatsingskandidaat, op aanwijzing van het bevoegde gezag en onweersproken door appellant, werkzaam gebleven in een SB-functie (substantieel bezwarende functie). Met de rechtbank en anders dan appellant oordeelt de Raad dat een redelijke uitleg van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie (Tijdelijke regeling) meebrengt dat in dat geval de periode die voor de toepassing van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling bepalend is voor de hoogte van de loopbaanpremie niet is onderbroken. Dit geldt evenzeer voor de periode van 31 december 2015 tot 1 mei 2016, waarin betrokkene de status van verplicht VWNW-kandidaat had, maar tot de opheffing van zijn (SB-)functie per laatstgenoemde datum in die functie werkzaam is gebleven. Voor de restrictieve uitleg van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling, als voorgestaan door appellant, is geen steun te vinden in de bewoordingen van die bepaling, noch in de toelichting daarop. Voorts is een dergelijke restrictieve uitleg niet passend bij het doel en de achtergrond van de Tijdelijke regeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1163
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 16/6364 AW
InhoudsindicatieHoogte loopbaanpremie. Betrokkene is in de periode van 22 november 2004 tot 1 juli 2005, waarin hij was aangewezen als herplaatsingskandidaat, op aanwijzing van het bevoegde gezag en onweersproken door appellant, werkzaam gebleven in een SB-functie (substantieel bezwarende functie). Met de rechtbank en anders dan appellant oordeelt de Raad dat een redelijke uitleg van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie (Tijdelijke regeling) meebrengt dat in dat geval de periode die voor de toepassing van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling bepalend is voor de hoogte van de loopbaanpremie niet is onderbroken. Voor de restrictieve uitleg van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling, als voorgestaan door appellant, is geen steun te vinden in de bewoordingen van die bepaling, noch in de toelichting daarop. Voorts is een dergelijke restrictieve uitleg niet passend bij het doel en de achtergrond van de Tijdelijke regeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1165
Toegevoegd18-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-04-2018 / 18/1074 AW
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting. Voorwaardelijk ontslag ten onrechte ten uitvoer gelegd. De voorzieningenrechter volgt betrokkene in haar standpunt dat gedragingen (zich niet houden aan de voor haar geldende werktijden en privťgebruik van de ten behoeve van woon-werkverkeer verstrekte mobiliteitskaart) van vůůr het voorwaardelijk ontslag niet kunnen leiden tot tenuitvoerlegging daarvan. Conclusie is dat de proeftijd niet eerder dan op het moment van het voorwaardelijk strafontslag heeft kunnen ingaan. Dat betekent dat de thans aan betrokkene verweten gedragingen niet de bevoegdheid opleverden om tot tenuitvoerlegging daarvan over te gaan. Gedragingen die dateren van vůůr het voorwaardelijk strafontslag, maar pas nadien bij verzoeker bekend zijn geworden, kunnen tot een andere vorm van bestraffing dan de tenuitvoerlegging van dat voorwaardelijk ontslag leiden. Verzoeker kan de bevoegdheid om betrokkene daarvoor separaat van het voorwaardelijk ontslag een straf op te leggen niet worden ontzegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2523
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 19-04-2018 / AMS 17/5463
InhoudsindicatieHet Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mocht een zogenaamde Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) opleggen aan de bestuurder van een snorfiets na gevaarlijk rijgedrag op de Ceintuurbaan.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3717
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / 6765146 CV EXPL 18-1876
InhoudsindicatieKort geding. Geen recht of spoedeisend belang. Geen ruimte voor bewijslevering.Vorderingen afgewezen. Huurder heeft geen onderhoudscontract afgesloten voor een luchtbehandelingsinstallatie en daarmee niet voldaan aan hetgeen partijen ter zake partijen bij de huurovereenkomst zijn overeengekomen. Het oplopen van de binnentemperatuur van het gehuurde tot 30 graden Celsius of meer zowel in de winter als nu waardoor werknemers naar huis moeten worden gestuurd heeft eiser in kort geding (mede) door het sedert 2015 niet (laten) onderhouden van de luchtbehandelingsinstallatie (mede) veroorzaakt.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1855
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 16-04-2018 / C/01/331979 / KG ZA 18-143
InhoudsindicatieKort geding, opheffen beslag
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1776
Toegevoegd18-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / AWB - 17 _ 4768
InhoudsindicatieWmo 2015, hoogte pgb voor een rolstoel. De keuzevrijheid die het pgb biedt gaat niet zo ver dat de hoogte van het toegekende pgb toereikend moet zijn om de geÔndiceerde voorziening te kunnen aanschaffen bij iedere door de ontvanger van het pgb gewenste aanbieder of leverancier ongeacht de prijs die de betreffende aanbieder voor die voorziening rekent. Uit de tekst van noch de toelichting op de Wmo 2015 volgt dat er aanknopings¨punten zijn voor de stelling dat het pgb een zodanige hoogte moet hebben dat het de keuze uit meerdere aanbieders of leveranciers mogelijk moet maken. Een dergelijke invulling ligt ook niet voor de hand gelet op het aan de Wmo verbonden en in de rechtspraak geaccepteerde uitgangspunt dat uit een oogpunt van doelmatigheid slechts aanspraak bestaat op de goedkoopste adequate voorziening.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1603
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.179.833_01
Inhoudsindicatiewaiverzaak Dexia
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:618
Toegevoegd17-04-2018
TitelHoge Raad, 17-04-2018 / 17/03207
InhoudsindicatieSchuldheling van een bromscooter, art. 417bis Sr. Bewijsklacht t.a.v. redelijkerwijs moeten vermoeden. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:355
Toegevoegd17-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-03-2018 / 17/03207
InhoudsindicatieSchuldheling van een bromscooter, art. 417bis Sr. Bewijsklacht t.a.v. redelijkerwijs moeten vermoeden. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:621
Toegevoegd17-04-2018
TitelHoge Raad, 17-04-2018 / 17/01630
InhoudsindicatieAan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan cassatieschriftuur gehechte stukken - te weten een stelbrief in h.b., een verzendcontrolerapport waaruit kan worden afgeleid dat deze brief per fax is verzonden naar het destijds geldende faxnummer van de strafgriffie van Hof en een e-mailbericht van administratief medewerker Ressortsparket Den Haag aan raadsman waarin wordt medegedeeld dat stelbrief per abuis niet is opgemerkt - moet er in cassatie van worden uitgegaan dat zich in h.b. wel een raadsman heeft gesteld maar dat het voorschrift van art. 51 (oud) Sv niet is nageleefd. Niet nakoming van dit voorschrift staat in de weg aan geldige behandeling van de zaak ttz. in h.b. buiten tegenwoordigheid verdachte en diens raadsman.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:356
Toegevoegd17-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-03-2018 / 17/01630
InhoudsindicatieAan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan cassatieschriftuur gehechte stukken - te weten een stelbrief in h.b., een verzendcontrolerapport waaruit kan worden afgeleid dat deze brief per fax is verzonden naar het destijds geldende faxnummer van de strafgriffie van Hof en een e-mailbericht van administratief medewerker Ressortsparket Den Haag aan raadsman waarin wordt medegedeeld dat stelbrief per abuis niet is opgemerkt - moet er in cassatie van worden uitgegaan dat zich in h.b. wel een raadsman heeft gesteld maar dat het voorschrift van art. 51 (oud) Sv niet is nageleefd. Niet nakoming van dit voorschrift staat in de weg aan geldige behandeling van de zaak ttz. in h.b. buiten tegenwoordigheid verdachte en diens raadsman.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:622
Toegevoegd17-04-2018
TitelHoge Raad, 17-04-2018 / 17/01970
InhoudsindicatieMishandeling, meermalen gepleegd. Middelen over 1. de motivering van de verwerping van een verweer a.b.i. art. 359a Sv 2. de verwerping van een beroep op noodweer en 3. schending van art. 359.2 Sv door niet te reageren op een betrouwbaarheidsverweer. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:357
Toegevoegd17-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-03-2018 / 17/01970
InhoudsindicatieMishandeling, meermalen gepleegd. Middelen over 1. de motivering van de verwerping van een verweer a.b.i. art. 359a Sv 2. de verwerping van een beroep op noodweer en 3. schending van art. 359.2 Sv door niet te reageren op een betrouwbaarheidsverweer. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:623
Toegevoegd17-04-2018
TitelHoge Raad, 17-04-2018 / 17/03665
InhoudsindicatiePoging tot moord in Zwolle door terwijl verdachte in de richting van slachtoffer fietst twee keer van dichtbij met een vuurwapen op de borststreek van slachtoffer te schieten. Middelen over 1. betrouwbaarheid van belastende getuigen die hun verklaring later hebben ingetrokken 2. bewijsminimum van art. 342.2 Sv en 3. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:358
Toegevoegd17-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-03-2018 / 17/03665
InhoudsindicatiePoging tot moord in Zwolle door terwijl verdachte in de richting van slachtoffer fietst twee keer van dichtbij met een vuurwapen op de borststreek van slachtoffer te schieten. Middelen over 1. betrouwbaarheid van belastende getuigen die hun verklaring later hebben ingetrokken 2. bewijsminimum van art. 342.2 Sv en 3. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1129
Toegevoegd17-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-03-2018 / 16/7347 ANW
InhoudsindicatieDe echtgenoot van appellante woonde of werkte ten tijde van zijn overlijden niet meer in Nederland. Daarom op dat moment niet verzekerd op grond van artikel 13 van de Anw. Dat de echtgenoot ten tijde van zijn overlijden recht had op een AOW-pensioen brengt niet mee dat hij op dat moment verzekerd was voor de Anw. Ook was hij niet vrijwillig verzekerd voor de Anw. Eveneens niet verzekerd ingevolge de Marokkaanse wetgeving.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1143
Toegevoegd17-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-04-2018 / 16/2281 AWBZ-W
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om wraking. Het verzoek om uitstel van de zitting van 18 april 2018 is door de behandelend rechters om organisatorische redenen afgewezen. Uit die beslissing kan geen (schijn van) vooringenomenheid worden afgeleid. Aan de beslissing om geen processen-verbaal op te maken, is ten grondslag gelegd dat verzoeker zijn opvatting over de weergave van zijn standpunten in de uitspraken van 14 februari 2018 in de nog op zitting te behandelen zaken onverkort naar voren kan brengen. Ook uit deze beslissing kan geen (schijn van) vooringenomenheid worden afgeleid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3662
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-04-2018 / C/03/248001 / KG ZA 18-168
InhoudsindicatieMedebewoner zonder wettelijke of contractuele huurrelatie dient woning te verlaten ten gunste van huurder; afweging van belangen. Straat- en contactverbod afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1609
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.199.640_01
Inhoudsindicatiesamenwerkingsovereenkomst tussen woningstichting en bouwonderneming over de ontwikkeling van woningbouw op percelen met een actuele agrarische bestemming. Gevolgen van tegenvallende planologische ontwikkelingen. Nakoming door woningstichting van reciprociteitsafspraak. Diverse vragen van uitleg van de samenwerkingsovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3649
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-04-2018 / C/03/247574 / KG ZA 18-146
InhoudsindicatieKORT GEDING (conventie en reconventie) in verband met tenuitvoerlegging in Nederland van een Duits veroordelend kop-staart-vonnis. In conventie Geen concreet spoedeisend belang op grond waarvan eiseres de uitkomst van een bodemprocedure ex art. 475g Rv (informatieplicht) niet zou kunnen afwachten. Dit geldt temeer nu het gaat om controle van de (potentiŽle) vermogensbestanddelen, terwijl eiseres al executoriaal beslag heeft gelegd op de aandelen van X B.V., alle bankrekeningen van gedaagde en alles van hetgeen gedaagde te vorderen heeft van X B.V. en/of Y B.V. Gedaagde is door eiseres gewaarschuwd dat het mogelijk is dat hij het volledige bedrag waartoe eiseres in eerste aanleg was veroordeeld, zou moeten terugbetalen aan eiseres omdat zij in hoger beroep zou gaan. Gedaagde moet er dan ook, indien hij, zoals hier, overgaat tot executie van een niet-onherroepelijk vonnis, rekening mee houden dat een dergelijk vonnis kan worden vernietigd, zodat hij het geÔnde bedrag moet terugbetalen. Verder staat vast dat gedaagde, ondanks verzoeken daartoe van eiseres, geen inzage aan eiseres heeft gegeven in de manier waarop hij het bedrag van circa 285.000,00 in ongeveer 8 maanden tijd heeft besteed. Evenmin hebben gedaagde of zijn zoon bescheiden ter inzage gegeven aan eiseres met betrekking tot de aandelentransactie of de leningsovereenkomst tussen gedaagde en Y B.V., terwijl eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt een rechtmatig belang te hebben bij inzage in de door haar nader gespecificeerde bescheiden ex art. 843a Rv. Geen fishing expedition. Volgt toewijzing. Ook jegens de zoon van gedaagde heeft eiseres, om uit te vinden waar de door haar aan gedaagde betaalde som geld is gebleven, voldoende rechtmatig belang bij inzage in die overeenkomsten en de daarbij of daarvoor opgemaakte stukken. Volgt toewijzing. Opleggen dwangsom van 5.000,00 per dag tot totaalmaximum van 1.000.000,00. Afwijzen lijfsdwang want prematuur. In reconventie Afwijzen verbieden/schorsen tenuitvoerleggen Duits kop-staart-vonnis. Het feit dat eisers moeten wijzen op misslagen in een kop-staart-vonnis maakt niet dat van de hoofdregel kan worden afgeweken. Het komt voor risico van eisers dat zij nog niet kunnen beoordelen of het Duitse vonnis op een juridische of feitelijke misslag berust, nu naar Duits recht (ook) een kop-staart-vonnis direct ten uitvoer kan worden gelegd.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4482
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 05-04-2018 / NL18.5468
InhoudsindicatieDublin, aangifte mensenhandel, politieonderzoek loopt nog, verweerder verzet zich niet tegen toewijzing voorlopige voorziening
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1608
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.196.908_01
Inhoudsindicatiesamenlevers zonder samenlevingsovereenkomst, hoofdelijke aansprakelijkheid en draagplicht; geen omkering van de bewijslast bij bewijsnood
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1265
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 17-04-2018 / ak_zwo_17 _ 2101 en ak_zwo_17_2727
InhoudsindicatieBouwplan voorziet in voldoende mate in behoefte aan ruimte voor laden en lossen; rechtbank ziet geen grond voor het oordeel dat bouwplan uitsluitend vanwege de bereikbaarheid van die ruimte in strijd zou zijn met artikel 8, derde lid van de Reparatieregeling I; beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1135
Toegevoegd17-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-04-2018 / 17/4527 AW
InhoudsindicatieTerecht ontslag verleend. Het college heeft terecht het standpunt ingenomen dat een verplichting tot het creŽren van een takenpakket ontbreekt en dat het ook geen reŽle mogelijkheid ziet voor de door appellante bepleite jobcarving. Voor zover er na de digitalisering en optimalisering van de werkprocessen binnen de gemeente nog deeltaken of incidentele taken voorhanden zijn, zijn die volgens het college te belastend voor appellante. Daarbij is gewicht toegekend aan de aanzienlijke beperkingen van appellante voor het verrichten van arbeid en aan de omstandigheid dat zij ter weerlegging van het standpunt van het college geen concrete deeltaak heeft genoemd die zij kan verrichten zonder haar belastbaarheid te overschrijden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1133
Toegevoegd17-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 16/6524 WUBO
InhoudsindicatieIngangsdatum Wubo-verstrekkingen. Geen twijfel aan de medische beoordeling die in 2009 heeft plaatsgehad. Verweerder heeft dan ook in redelijkheid geweigerd gebruik te maken van zijn bevoegdheid om de ingangsdatum te stellen op een eerder moment dan op de eerste dag van de maand van de hernieuwde aanvraag. Voor het standpunt dat appellant is aangewezen op meer dan ťťn dagdeel huishoudelijke hulp bieden de beschikbare gegevens dan ook geen aanleiding. Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1134
Toegevoegd17-04-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2018 / 16/6313 AOR
InhoudsindicatieAppellant komt in beginsel alsnog in aanmerking voor ťťn dagdeel (vier uren) huishoudelijke hulp. Deze voorziening wordt echter niet toegekend, omdat appellant reeds ťťn dagdeel huishoudelijke hulp ontvangt in het kader van de Wubo en aan een uitkeringsgerechtigde een voorziening maar bij ťťn van de wetten van Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen Úf AOR kan worden toegekend. Verweerder hanteert voor de toekenning van een voorziening voor huishoudelijke hulp het beleid dat een vergoeding voor twee dagdelen huishoudelijke hulp kan worden toegekend indien er beperkingen zijn in het verrichten van lichte huishoudelijke werkzaamheden op grond van causale somatische aandoeningen en/of er is sprake van uitsluitend causale psychische klachten in combinatie met (zelf)verwaarlozing en/of chaotisch gedrag. Dat appellant als gevolg van zijn causale psychische klachten dusdanige beperkingen ervaart dat toekenning van meer dan vier uren huishoudelijke hulp op zijn plaats zou kunnen zijn komt uit de medische gegevens niet naar voren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1834
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 11-04-2018 / 6686136
InhoudsindicatieVerzoek tot toekenning aanzegvergoeding. Arbeidsovereenkomst van rechtswege geŽindigd op 31 december 2017. E-mail van 20 november 2017 kwalificeert niet als aanzegging zoals bedoeld in artikel 7:668 lid 1 BW. Ratio achter aanzegverplichting gelegen in het tijdig en op niet mis te verstane wijze bieden van zekerheid aan werknemer over het wel of niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Uit tekst e-mail blijkt niet ondubbelzinnig dat werkgever na het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst op 31 december 2017, het dienstverband niet wenste voort te zetten. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat werknemer aanzegvergoeding vordert. Bij hem bestond vanaf 20 november geen enkele onzekerheid over eindigen arbeidsrelatie op 31 december 2017. Eis van een schriftelijke aanzegging had onder die omstandigheid geen waarborgfunctie meer en betrof niet meer dan het voldoen aan een formaliteit.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1743
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / C/05/325253 / HA ZA 17-432
InhoudsindicatieCollectieve actie van Stichting Sint Jan voor Eerlijk Proces tegen (de Klachtencommissie van) de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Vereisten waaraan de collectieve actie van art. 3:305a BW moet voldoen. Eiseres is niet-ontvankelijk in haar vordering die specifiek en uitsluitend is toegesneden op de klachtbehandelingen jegens ťťn enkel individu. Eiseres is wel ontvankelijk voor zover het gaat om breder ingestelde vorderingen tot verklaring voor recht. Daarbij kunnen die individuele klachtbehandelingen als voorbeeld van onzorgvuldig handelen worden gepresenteerd. De rechtbank aanvaardt gewichtige redenen voor de weigering om in het comparitievonnis ex art. 22 Rv opgevraagde stukken over te leggen. Bij een vordering tot verklaring voor recht ex art. 3:302 BW is de rechtbank gebonden aan de formulering van de eisende partij. De rechtbank kan zonder wijziging van eis geen andere verklaring voor recht daarvoor in de plaats stellen. Art. 6 EVRM is niet rechtstreeks van toepassing op de klachtbehandelingen door een stichting naar burgerlijk recht. De Procedureregels van de Klachtencommissie zijn op zichzelf niet onzorgvuldig. Wel hebben de Stichting Beheer & Toezicht en haar Klachtencommissie onzorgvuldig gehandeld in de aan de rechtbank voorgelegde voorbeeldgevallen. Daarbij zijn fundamentele rechtsbeginselen geschonden, in het bijzonder die van de rechtszekerheid, hoor en wederhoor en een toereikende motivering/bewijsconstructie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3577
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.199.605/01
InhoudsindicatieArbeidsrecht, ketenregeling en loonvordering. Vraag of vierde arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Aanspraak op cao-vergoedingen. Verzwaarde stelplicht werkgever die zich niet aan het door de cao voorgeschreven controlesysteem houdt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3571
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.179.868/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Grief. Uitleg overeenkomst. Hoogte loon. Kantonrechter acht het bestaan van een dienstverband op basis van 40 uur per week niet bewezen. Gronden tegen dat oordeel zijn niet behoorlijk naar voren gebracht en daarom niet voldoende kenbaar. Van een grief op dat onderdeel is daarom geen sprake. De arbeidsovereenkomst vermeldt als omvang dienstverband Ī32 uur per week. Werknemer stelt dat bedoeld is 32. Werkgever stelt Ī32 en wil op basis van feitelijk gewerkte uren (gemiddeld 25 per week) uitbetalen. Haviltex. Uitleg werkgever in strijd met toepasselijke cao. Zaak naar de rol verwezen om hoogte loon vast te stellen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3563
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.171.285/01
InhoudsindicatieGeschil tussen buren, van wie de ene buur stelt stelselmatig te worden getreiterd door de andere. Bewijsopdracht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3562
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.169.516/01
InhoudsindicatieOpleidingsovereenkomst tussentijds opgezegd wegens fysieke klachten. Toepassing van HR 17-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2775.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3603
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.218.549/01
InhoudsindicatieVaststellingsovereenkomst. Stelling is dat relevante gegevens niet betrokken zijn bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. Dat is gemotiveerd weersproken. Geen specifiek bewijsaanbod van de stelling. Vordering stuit daarop af.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1607
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.196.494_01
InhoudsindicatieOnderhandelingen tussen franchisegever en potentiŽle franchisenemer over sluiten franchiseovereenkomst afgeketst nadat bleek dat bruto marges van andere franchisenemers van deze franchisegever lager bleken te liggen dan aanvankelijk door de franchisegever aan de potentiŽle franchisenemer voorgespiegeld. Het stond de potentiŽle franchisenemer vrij om de onderhandelingen om deze reden af te breken. De potentiŽle franchisenemer is vervolgens met een andere importeur/franchisegever in zee gegaan. Dat levert geen oneerlijke concurrentie op jegens de franchisegever waarmee eerst was onderhandeld.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3602
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.217.602/01
InhoudsindicatieGeschil over verzekeringsovereenkomt m.b.t. shovel. Appellant dient te bewijzen dat hij rechthebbende was op de door hem verzekerde shovel t.t.v. de diefstal.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1604
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.190.801_01
InhoudsindicatieKoop tweedehands auto met gebreken. Verkoper aansprakelijk voor herstelkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3601
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.217.072/01
InhoudsindicatieVerbod in kort geding tot fotograferen/filmen van buren in hun huis/op hun erf afgewezen nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat dit gebeurt of dreigt te gebeuren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3501
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-04-2018 / 21-006154-14
InhoudsindicatieVerwerping beroep niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie i.v.m. ontbreken origineel dossier. Burenruzie. Voldoende bewijs dat verdachte heeft gestoken. Veroordeling ter zake van bedreiging en poging tot doodslag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3604
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.221.034/01
InhoudsindicatieZiektekostenverzekeraar zoekt na mishandeling van verzekerde verhaal op dader. Causaal verband tussen ziektekosten en mishandeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1614
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.205.277_01
Inhoudsindicatieonvoldoende gronden voor beŽindiging samenwerkingsovereenkomst MSB en medisch specialist
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3605
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.227.174/01
InhoudsindicatieAanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden met andere aspecten, vernietigd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3606
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.228.218/01
InhoudsindicatieTweetrapsraket echtelijke woning: eerst krijgt de man gedurende zes weken de kans de woning op zijn naam te krijgen, en als dat niet lukt kan de vrouw verkoop aan derden regelen. Medewerking en dwangsommen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3607
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.231.737/01
InhoudsindicatieWerkzaamheden accountant. Geen uurtarief overeengekomen. Art 7:405 lid 2 BW, Niet gewaarschuwd voor overschrijden prijsindicatie, werkzaamheden niet voltooid. Vordering accountant grotendeels afgewezen. Beroep op verrekening cliŽnt verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1621
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.218.452_01
InhoudsindicatieKort geding. Vordering tot ter beschikking stelling van (een gedeelte van) het gehuurde. Zijn de eigenaar van het pand en nieuwe huurder overeenkomen dat de eigenaar het pand geheel leeg, dus zonder onderhuurder in een gedeelte van het gehuurde, ter beschikking zal stellen? Uitleg indeplaatsstellingsovereenkomst. Haviltex.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2448
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / 13/994017-17 (Promis)
InhoudsindicatieZes maanden gevangenisstraf voor het zonder vergunning exporteren en dierenmishandeling van een bedreigde diersoort t.w. 72 kilo levende glasaal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2450
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / 13/994016-17 (Promis)
InhoudsindicatieZes maanden gevangenisstraf voor het zonder vergunning exporteren en dierenmishandeling van een bedreigde diersoort t.w. 72 kilo levende glasaal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1622
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.223.477_01
InhoudsindicatieKoop tweedehands personenauto (Reanult Megane) van 11 jaar oud die ruim 350.000 kilometer heeft gereden, voor koopprijs van 1.900,--. Kort na de koop en levering van de auto ontstaat een defect aan de auto. In beginsel levert dit geen tekortkoming van de verkoper op. Het wettelijke vermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW is in dit geval niet van toepassing. Koopster wordt toegelaten tot levering van bewijs van haar stelling dat aan haar mondeling een garantie van drie maanden is verleend.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1600
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.173.062_01
InhoudsindicatieOpeisbaar saldo Doorlopend Krediet en debetsaldo girorekening. Verjaring? Saldi bewezen op grond van de Algemene bankvoorwaarden of artikel 6:140 lid 3 BW? Bewijsopdracht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1744
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-04-2018 / C/05/326026 / HZ ZA 17-421
InhoudsindicatieVerzekeringsovereenkomst. Volstaat wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding voor trage schadeafhandeling of is sprake van misbruik van onderzoeksbevoegdheid door de verzekeraar die grond is voor schadevergoeding?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1599
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.155.498_01
InhoudsindicatieAfrekening vof. Beslissingen over afschrijvingen investeringen en inventaris.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1612
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.203.324_01
Inhoudsindicatieontbinding huur woonruimte gerechtvaardigd bij overtreding van de Opiumwet?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1623
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.226.131_01
Inhoudsindicatiekort geding. Voorlopige beoordeling van het beroep van huurders van een villa op opschorting van hun verplichting tot betaling van huur op grond van wateroverlast.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1616
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.211.889_01 en 200.211.842_01
Inhoudsindicatienon-conformiteit woning, onderzoekplicht koper
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4427
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 16-04-2018 / AWB 18/843
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Visum voor kort verblijf. Twijfels aan verblijfsdoel en tijdige terugkeer. Strijd met artikel 3:2 Awb. Verweerder heeft onvoldoende duidelijk gemaakt aan eiser hoe de aanvraag te staven. Bestuurlijke lus.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1606
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.194.112_01
Inhoudsindicatiegeen kennelijk onredelijk ontslag na opzegging ivm sluiting vestiging; functie aangeboden in andere vestiging
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1598
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.152.315_01
Inhoudsindicatievervolg op tussenarrest 13 september 2016 (bestuurdersaansprakelijkheid; Beklamelnorm, waarschuwingsplicht indien aan opgedragen werkzaamheden nog geen uitvoering is gegeven).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2461
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-04-2018 / C/13/644365 / KG ZA 18-227
Inhoudsindicatiekort geding; De Volkskrant hoeft een verhaal over een Nederlandse fiscalist, die betrokken is bij een bedrijf dat in Congo verwikkeld is in een omkopingszaak, niet te rectificeren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3044
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 21-02-2018 / 10/690117-17
InhoudsindicatieVrijspraak ter zake van uitvoer harddrugs, veroordeling medeplegen handel in strijd met artikel 2 onder B Opiumwet, deelname criminele organisatie, witwassen en voorhanden hebben verdovende middelen; oplegging (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1602
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.178.194_01
InhoudsindicatieAannemingsovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking? Gevolgen niet betalen helft voorschot deskundige.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4475
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-04-2018 / C/09/548382 / FA RK 18-1256
InhoudsindicatieInternationale kinderontvoering
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3048
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 19-04-2018 / 10/996524-14
InhoudsindicatieVeroordeling van voormalig lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard is dat de verdachte de bedrijfsadministratie heeft vervalst om aldus zichzelf en een collega-bestuurder illegale bonussen ten bedrage van in totaal $ 385.000 toe te kennen. Verder heeft hij een gelieerd verzekeringsbedrijf voor $ 405.000 opgelicht; ook dat bedrag hebben hij en zijn collega-bestuurder zichzelf toegeŽigend. Hij heeft meegewerkt aan een ABC-constructie met een Arubaanse villa waardoor HDI eveneens benadeeld werd. Ten slotte heeft hij een bedrag van ruim 3 miljoen euro uit het vermogen van HDI verduisterd door dit zonder het bedingen van enige zekerheid uit te lenen aan een bevriende relatie. Met dit bedrag is een villa op Mallorca gekocht. Gevangenisstraf overeenkomstig de eis van twee jaren en zes maanden, rekening houdend met schending van de redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3062
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 19-04-2018 / ROT 17/686
InhoudsindicatieACM heeft een modewebshopwinkel beboet wegens niet naleven regels voor koop op af afstand. Voor wat betreft het niet naleven van de regels met betrekking tot het terugbetalen van de aanschafkosten bij ontbinding heeft eiseres niet steeds ook de in rekening gebrachte leveringskosten vergoed. Met betrekking tot die overtreding heeft ACM gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek door de Consumentenbond. Dit gebruik acht de rechtbank niet onrechtmatig want toezichthouders hadden ook als mystery shoppers aan die gegevens kunnen komen. Voor wat betreft de beboeting wegens onvolledige informatie op de website van eiseres doet eiseres met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel, omdat 40 andere webshopwinkels eerst door ACM zijn gewaarschuwd, alvorens bij herhaling of voortduring een boete is opgelegd. Die waarschuwingen zagen niet op de plicht tot de daadwerkelijke terugbetaling van leveringskosten bij ontbinding, zodat de boete voor die overtreding in stand blijft.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3511
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 200.187.377
InhoudsindicatieHet hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 19 augustus 2015, en is van oordeel dat de verzekeraar zich jegens appellanten kan beroepen op de fraudevervalclausule.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3558
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 17/00508
InhoudsindicatieVastgestelde waarde van twee-onder-een-kap woningen aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1531
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-04-2018 / C/16/456499 / HA RK 18/87
InhoudsindicatieDe vordering wordt namens een onder bewind gesteld persoon door de bewindvoerder, zijnde een B.V., ingediend. Aangezien het te betalen griffierecht zal worden doorbelast aan de onder bewind gestelde, is de bewindvoerder het griffierecht voor natuurlijke personen verschuldigd.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1610
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018 / 200.199.199_01
Inhoudsindicatieafrekening vof; bindende vaststelling jaarrekening
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2444
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 16-04-2018 / 6528074 CV EXPL 17-28876
InhoudsindicatieEen man kwam volgens de wettelijke regeling te laat in verzet tegen een verstekvonnis uit 2016 dat hij zorgverzekeraar Menzis geld moet betalen. Toch kan hij alsnog verweer voeren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1750
Toegevoegd17-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 17-04-2018 / AWB - 17 _ 2735
InhoudsindicatieMilieuvergunning voor een varkenshouderij met daarin 3 varianten, waarbij per variant het aantal stallen en het aantal dieren varieert. Gefaseerde vergunning o.g.v. artikel 2.5a Wabo. Zeefbandpers is BBT.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3556
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 17/00215 en 17/00216
InhoudsindicatieHof acht aannemelijk dat het bouwen, in opdracht van de Staat, van een groot kantoorpand, niet uitsluitend met een winstoogmerk is geschied. De bouwkosten zijn dermate hoog geweest dat een rendabele exploitatie niet aannemelijk is. De gecorrigeerde vervangingswaarde moet daarom zelfstandig worden bepaald. Partijen maken beiden de door hen voorgestane waarde niet aannemelijk. Hof bepaalt daarom de waarde in goede justitie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3557
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 17/00506
InhoudsindicatieEen gerechtigde tot een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IAOW-uitkering) heeft geen recht op arbeidskorting, doorwerkbonus en verhoogde alleenstaande-ouderenkorting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3559
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 17/00707
InhoudsindicatieHet doorsturen door de inspecteur van een ambtshalve verzoek om vermindering naar de rechtbank heeft tot een terechte onbevoegdheidverklaring door de rechtbank geleid. De rechtbank heeft echter ten onrechte een proceskostenveroordeling achterwege gelaten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3560
Toegevoegd17-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 16/01138
InhoudsindicatieVervoer van spiegel in auto met handelaarskenteken tijdens proefrit niet toegestaan. Naheffing MRB terecht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4410
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 11-04-2018 / C/09/548470 KG ZA 18-181
Inhoudsindicatiekort geding; gedaagde is in BelgiŽ veroordeeld voor een gevangenisstraf en is op eigen verzoek overgebracht naar Nederland; de vordering tot invrijheidstelling wordt afgewezen nu niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid vaststaat dat gedaagde in Belgie na het uitzitten van eenderde van zijn straf voorwaardelijk in vrijheid zou zijn gesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4360
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 16-04-2018 / C/09/550006 / KG RK 18-407
InhoudsindicatieVerzoeker is ontvankelijk. Er is een redelijk tijdsverloop tussen de zitting en het instellen van het wrakingsverzoek, gelet op het feit dat in die periode een weekend is begrepen en gelet op de omstandigheid dat verzoeker zonder rechtsbijstand procedeert en inlichtingen heeft moeten inwinnen. Afwijzing wrakingsverzoek. Het feit dat de zaak ter zitting slechts kort is besproken levert geen grond voor wraking op. De door verzoeker beleefde geÔrriteerdheid bij, en intimidatie door de rechter zijn gevoelens die niet controleerbaar zijn. Niet gebleken van een zodanige bijdrage van de kantonrechter aan het ontstaan van die gevoelens, dat dit ertoe leidt dat vrees van vooringenomenheid moet worden aangenomen. Het geven van een voorlopig oordeel is een processuele beslissing, die geen grond voor wraking vormt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1250
Toegevoegd16-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201705977/1/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 30 juni 2016 (hierna: besluit 1) heeft de staatssecretaris de vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, ingaande op 26 april 2016, verleend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1248
Toegevoegd16-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201802563/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 5 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1249
Toegevoegd16-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201802557/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 5 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4422
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-04-2018 / C/09/518528 / HA ZA 16-1091
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom. Samenwerking. Licentieovereenkomst (PLA) en Serviceovereenkomst (FSA). Licentienemer heeft FSA (waarin exclusieve leverantie CLIPS-peptides ten gunste van octrooihouder was opgenomen) opgezegd conform opzeggingsbepaling. Vervolgens heeft octrooihouder PLA beŽindigd wegens wanprestatie licentienemer. In geschil is of beŽindiging PLA terecht is. Uitleg artikel 3.2 PLA waarin is opgenomen dat partijen te goeder trouw moeten onderhandelen over totstandkoming FSA. Haviltex. Taalkundige uitleg: nadat FSA is gesloten, is dit artikel uitgewerkt. Geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan andere dan taalkundige uitleg prevaleert, te weten dat de PLA is gesloten onder de voorwaarde dat de octrooihouder exclusief leverancier zou zijn en blijven. Geen wanprestatie licentienemer op basis van dit artikel. Wel voorshands aannemelijk dat licentienemer geheimhoudingsclausule heeft geschonden en dat octrooihouder PLA op deze grond mocht beŽindigen. Tegenbewijs.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4361
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-04-2018 / C/09/530712 / HA ZA 17-415
InhoudsindicatieGeen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door Gemeente Leiden aangenomen met betrekking tot onderhandse aanbesteding voor ontwerp van beeldtaal Leidse singelpark
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1238
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-003417-17
InhoudsindicatieTerugwijzing HR. Overtreding art. 2.7 lid 2 APV Amsterdam. Uit de bewoordingen van de bepaling in samenhang met de toelichting hierop volgt dat die is gegeven met het oog op hanghaving van de openbare orde. Delictsomschrijving ziet op aannemelijkheid.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3604
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / AWB - 16 _ 2104 en AWB - 16 _ 2109
InhoudsindicatieVerweerder heeft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor het omschakelen van een pluimveehouderij naar een Livar-varkenshouderij. Een zogenoemde Livar-varkenshouderij houdt rekening met het natuurlijk gedrag en de leefomgeving van het varken en onderscheidt zich van een reguliere varkenshouderij doordat de varkens een buitenverblijf hebben. Omwonenden en een in de directe omgeving gelegen zorginstelling, gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen, hebben tegen die verlening bezwaar gemaakt. Verweerder heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Hoewel de geuremissie als gevolg van de varkenshouderij (fors) zal toenemen in vergelijking met de pluimveehouderij, worden de geldende geurnormen niet overschreden. In de visie van verweerder is er daarom geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De rechtbank is van oordeel dat geurhinder moet worden meegenomen bij de beoordeling of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarbij moet de extra hinder (of bijzondere gevoeligheid) die patiŽnten van de zorginstelling ondervinden van geur worden betrokken. De rechtbank is van oordeel dat de vraag of de varkenshouderij zal kunnen voldoen aan de daarvoor geldende milieunormen niet gelijk kan worden gesteld met de beoordeling van de vraag of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Verweerders motivering dat door het voldoen aan de geurnormen geen sprake zal zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu is daarom niet toereikend. Bovendien miskent verweerder daarmee dat ook een toename van de geuremissie binnen de normen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De rechtbank verwijst hiertoe naar de bijzondere gevoeligheid voor geur van de patiŽnten van de zorginstelling. Daarnaast heeft verweerder niet duidelijk gemaakt of en in hoeverre de gevolgen van de buitenverblijven op de geuremissie worden ondervangen door het toepassen van de hoogst toepasbare geuremissiefactor uit de Regeling geurhinder en veehouderij die ziet op (overdekte) stalsystemen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat zich wat betreft het aspect geur geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen voordoen die nopen tot het maken van een milieueffectrapport. Dit maakt tevens dat het bestreden besluit niet zorgvuldig is voorbereid. De beroepen zijn gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3122
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 13-04-2018 / AWB - 16 _ 4456
InhoudsindicatieDe rechtbank concludeert dat sprake is van verhuur van twee onroerende zaken en gelet op de beperking in omvang van de met de verhuur d gemoeide werkzaamheden en tijdsbeslag en het feit dat het hotel door een professionele hotelketen wordt geŽxploiteerd, niet aannemelijk is geworden dat de werkzaamheden van eiseressen kwantitatief en kwalitatief van dien aard zijn, dat bij de vennootschap sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. De vennootschap dreef ten tijde van de schenking geen materiŽle onderneming zodat met betrekking tot de waarde van de verkregen aandelen in de BV in zoverre geen recht bestaat op toepassing van de BOF.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1240
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-004982-13
InhoudsindicatieMedeplichtig aan inbraak in vereniging. Vrijspraak diverse inbraken en pogingen daartoe. Dossier biedt voldoende aanwijzingen voor betrokkenheid vd bij betreffende feiten, doch wijzen er onvoldoende concreet en eenduidig op dat hij deze heeft begaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3155
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 12-04-2018 / 16/5708
InhoudsindicatieWOZ-waarde niet te hoog vastgesteld, geen schending vertrouwensbeginsel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1241
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-002588-15
InhoudsindicatiePogingen tot zware mishandeling, door met een personenauto te trachten de dienstauto van verbalisanten aan te rijden en door met aanmerkelijke snelheid tegen de dienstauto van verbalisanten te rijden of te botsen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3497
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2018 / 200.230.141/01
InhoudsindicatieWWZ. Transitievergoeding. Geen sprake van een situatie waar de Asscher fictie op ziet. Lengte van het dienstverband en berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De omstandigheid dat de werknemer in opdracht eerder aan zijn werkzaamheden voor de inlener is begonnen dan volgens de arbeidsovereenkomst, komt in de relatie tussen uitzendorganisatie en uitzendkracht voor rekening van de uitzendorganisatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1258
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-04-2018 / K17/230122
InhoudsindicatieBeklag ex artikel 12 Sv. Aangifte van politiegeweld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1245
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-04-2018 / K17/230408
InhoudsindicatieBeklag ex artikel 12 Sv. Aangifte van onder meer politiegeweld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3591
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / 6496721 cv expl 17-9199
InhoudsindicatieOpvolgend huurder neemt (ongezien) een Novilonvloer over die in het gehuurde ligt. Beroep op ondeugdelijke levering niet komen vast te staan. Vordering tot betaling van de overnameprijs wordt toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1243
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-000990-17
InhoudsindicatieVrijspraak mishandeling partner. Verwerping noodweer(exces)verweer en veroordeling voor mishandeling. Verwerping verweer dat handelen vd gericht was op de-escaleren van de situatie. Veroordeling voor openlijke geweldpleging in vereniging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1803
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 17-04-2018 / 6785780
Inhoudsindicatiehandlichting ex art. 1:235 BW
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1242
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-003288-17
Inhoudsindicatieopzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1244
Toegevoegd16-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-000712-17
InhoudsindicatieArt. 9 lid 2 WVW. N-O verweer verworpen. De bewoordingen en strekking van de door de Rv overgelegde correspondentie van de OvJ is niet dusdanig sturend dat niet gezegd kan worden dat het daarop opgemaakte pv niet onbelast
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3125
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 18-04-2018 / C/15/260490 / HA ZA 17-432
InhoudsindicatieZorgplicht assurantietussenpersoon. Dekking opzichtrisico standaard uitgesloten bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Assurantietussenpersoon mocht er vanuit gaan dat verzekeringnemer daarvan op de hoogte was. Geen schending zorgplicht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2439
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 04-04-2018 / 13/654141-17
Inhoudsindicatieaanwezig hebben en vervoeren van ruim 28 kg cocaine, voorwaardelijk opzet
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3156
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 13-04-2018 / 17/4857
InhoudsindicatieRioolheffing gemeente Oostzaan,beroep ongegrond, Geen overschrijding opbrengstlimiet, Geen strijd met Kaderrichtlijn Water, Geen schending gelijkheidsbeginsel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2440
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 04-04-2018 / 13/654169-17 en 13/701326-18
Inhoudsindicatiezakkenrollerij, voetbaltruc, diefstal met geweld, medeplegen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1501
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 29-03-2018 / UTR 17/2640
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor het verplaatsen van het afzuigkanaal tegen de achtergevel van een pand is in bezwaar herroepen zonder opnieuw op de aanvraag te beslissen. Verweerder heeft vanwege de beroepszaak gewacht met het opnieuw op de aanvraag beslissen. De rechtbank is van oordeel dat deze wijze van getrapte besluitvorming zich niet verdraagt met het bepaalde in artikel 7:11, tweede lid, van de Awb en daarom vernietigt zij het bestreden besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1507
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-03-2018 / C/16/453692 / JE RK 18-167
InhoudsindicatieEr is een (voorlopige) zorgregeling vastgesteld door de kinderrechter. De GI is ook dan bevoegd een schriftelijke aanwijzingen te geven die het contact tussen de vader en het kind beperkt.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3017
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 17-04-2018 / ROT 16/6763
InhoudsindicatieHet betoog van eiseres dat door de SBMA-systematiek een ontoelaatbare relativering ontstaat en dit tot discriminatie en een oneerlijk proces leidt, treft geen doel. De enkele verwijzing naar het bestaan van het systeem van de FML en het onderzoek naar arbeidsmogelijkheden op basis daarvan voor gevallen van gewone arbeids(on)geschiktheid als bedoeld in de Ziektewet en de Wet inkomen en arbeid en daarop gebaseerde wetgeving, is daarvoor onvoldoende. Gelet daarop dient de motivering van de beoordeling door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige in een concreet geval aan hoge eisen te voldoen. Verweerder heeft niet inzichtelijk gemotiveerd of de omstandigheid strikte begeleiding van een bekende in de praktijk in zodanige mate realiseerbaar is dat met inachtneming van dit vereiste arbeidsparticipatie mogelijk is. In het verlengde daarvan heeft verweerder in onvoldoende mate de vraag beantwoord of het niet zonder strikte begeleiding door een bekende (kunnen) werken van eiseres is gelegen in een beperking in onvermogen dus of in een gebrek aan bereidheid, wat een persoonlijke factor is.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3615
Toegevoegd16-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-04-2018 / AWB - 17 _ 1705
InhoudsindicatieGeen grond om terug te komen op tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst nu geen sprake is van dwaling en/of nieuwe feiten en/of veranderde omstandigheden zoals bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:794
Toegevoegd14-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 03-04-2018 / BK-17/00030
InhoudsindicatieBedrijfsopvolgingsfaciliteit (art. 35b Successiewet 1956) van toepassing op schenking van een belang in een grote onroerendgoedportefeuille met verschillende winkelcentra, kantoorgebouwen en bedrijfshallen, die voor een gedeelte binnen de BV, de maatschappen en de dochtervennootschappen zijn ontwikkeld en die zijn verhuurd en na een aantal jaren weer zijn dan wel worden verbeterd, herontwikkeld en vernieuwbouwd. Belanghebbende heeft ondernemingsvermogen verkregen. In dit geval is aan de plusarbeid- en de plusrendementstoets voldaan. Ook feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan vůůr het tijdstip van de schenking kunnen hun licht kunnen werpen op de toestand op het moment van de schenking.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:796
Toegevoegd14-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 27-03-2018 / BK-17/00737
InhoudsindicatieAanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen, dat tot aan de inkeer voor de inkomstenbelastingheffing in 2013 buiten het zicht van de fiscus is gebleven, is bevoegd opgelegd. De bevoegdheid tot het opleggen van een aanslag schenkingsrecht ontstaat op het tijdstip van de schenking. Art. 66, lid 1, aanhef, 2e, SW 1956 brengt hierin geen verandering. De termijn waarna de bevoegdheid tot het opleggen van de aanslag schenkingsrecht vervalt is in art. 66 SW uitputtend geregeld. Art. 3:306 BW is niet van toepassing. Bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst m.b.t. de inkomstenbelastingheffing heeft de Inspecteur geen vertrouwen gewekt dat geen aanslag schenkingsrecht zou worden vastgesteld. De Inspecteur heeft niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld en de regeling van art. 66 SW is niet in strijd met art. 1 EP EVRM.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:797
Toegevoegd14-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 27-03-2018 / BK-17/00738
InhoudsindicatieAanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen, dat tot aan de inkeer voor de inkomstenbelastingheffing in 2013 buiten het zicht van de fiscus is gebleven, is bevoegd opgelegd. De bevoegdheid tot het opleggen van een aanslag schenkingsrecht ontstaat op het tijdstip van de schenking. Art. 66, lid 1, aanhef, 2e, SW 1956 brengt hierin geen verandering. De termijn waarna de bevoegdheid tot het opleggen van de aanslag schenkingsrecht vervalt is in art. 66 SW uitputtend geregeld. Art. 3:306 BW is niet van toepassing. Bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst m.b.t. de inkomstenbelastingheffing heeft de Inspecteur geen vertrouwen gewekt dat geen aanslag schenkingsrecht zou worden vastgesteld. De Inspecteur heeft niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld en de regeling van art. 66 SW is niet in strijd met art. 1 EP EVRM.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1238
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201800544/2/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 9 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Hazelaarstraat-Lijsterbesstraat" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1244
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802302/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 18 januari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1240
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802590/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 24 januari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1245
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802298/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 22 januari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1241
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802586/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 24 januari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1236
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201709281/2/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 3 oktober 2017 heeft het college het uitwerkingsplan "Parkwijk, Langerak, Uitwerkingsplan Kop Amaliapark" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1237
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201709049/2/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 14 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Vestdijkstraat/Schijndelseweg" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1242
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802579/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 26 januari 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1235
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 13-04-2018 / 201800442/2/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Prinsenstraat, Fase 1" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1239
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802429/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 22 juni 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1243
Toegevoegd13-04-2018
TitelRaad van State, 12-04-2018 / 201802373/2/V3
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 13 februari 2018 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1233
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-04-2018 / ak_zwo_18 _ 345
InhoudsindicatieFormele rechtskracht van een beschikking (belastingaanslag) ziet uitsluitend op de rechtsgevolgen van de beschikking, niet op de daaraan ten grondslag liggende feiten; onvoldoende duidelijk geworden in hoeverre sprake is geweest van een verkregen voordeel op grond van strafbare feiten in genoemde periode; voorzieningenrechter wijst verzoek om voorlopige voorziening gedeeltelijk toe.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1225
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-04-2018 / ak_zwo_17_1874
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het voorbereidingsbesluit onzelfstandig bewonen van een pand op het perceel Hengelosestraat 40 te Enschede; rechtbank acht niet aannemelijk dat met de onzelfstandige bewoning er sprake zal zijn van een dusdanige overlast dat verlening van de bestreden vergunning in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1221
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-04-2018 / ak_zwo_18_128
InhoudsindicatieWeigering verlof te verlenen op grond van Leerplichtwet; inadequate vakantieplanning kan niet worden geduid als "voor andere naar het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden"; beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1219
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-04-2018 / ak_zwo_18_172
InhoudsindicatieDisciplinaire straf vanwege experiment duikersreflex in leslokaal; experiment ongepast maar gaat te ver gebeurde te duiden als plichtsverzuim; gaat om aspect van het functioneren van eiser; beroep gegrond; rechtbank herroept primaire besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:1213
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-04-2018 / ak_zwo_18_213
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van units (ten behoeve van een jeugdsoos) voor de duur van tien jaar in Zwartsluis; verweerder heeft in redelijkheid gebruik gemaakt van bevoegdheid af te wijken van het bestemmingsplan door middel van de zogenaamde kruimelafwijking; beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5617
Toegevoegd13-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2017 / 23-001181-16
InhoudsindicatieOpenlijk in vereniging geweld plegen tegen personen. Strafmaatappel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1215
Toegevoegd13-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-04-2018 / 23-003571-17
InhoudsindicatieMedeplegen diefstal van fiets.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5616
Toegevoegd13-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2017 / 23-004609-16
InhoudsindicatieOnjuist invullen aangiften omzetbelasting. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer raadsvrouw omdat verdachte suppletieaangiften heeft gedaan nadat zij wist dat de Belastingdienst bekend was of zou gaan worden met de onjuistheid van de eerdere aangiften.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3105
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 04-04-2018 / 6254624
Inhoudsindicatieaanneming van werk; leggen tegels; meerwerk; voor wiens rekening komen kosten van herstel?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2365
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 12-04-2018 / 13/751078-18
InhoudsindicatieEAB Belgie, feiten genoegzaam omschreven, specialiteitsbeginsel voldoende gewaarborgd, verwijzing naar uitspraak 20 maart 2018 mbt detentieomstandigheden. Enkele tijdsverloop geen reden om hernieuwde garanties te verkrijgen.
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3103
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 18-04-2018 / 6111423
Inhoudsindicatieloonvordering en wedertewerkstelling helikopterpiloot; wie is de werkgever?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2330
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 07-02-2018 / 17-1344
InhoudsindicatieWerknemer van onderneming die personeel ter beschikking stelt vordert wedertewerkstelling/oproep voor consult arbo-arts nadat werkgever twee van zijn app berichten als eenzijdige ontslagname heeft opgevat. Kantonrechter oordeelt in het licht van de omstandigheden (begrijpelijke onrust en emoties bij werknemer waren werkgever bekend, taalbarriŤre, sociaal netwerk bestaat overwegend uit andere werknemers van Poolse afkomst, niet bekend met gevolgen van eenzijdige ontslagname, een dag na de apps terugkomen op ontslagname) dat apps niet mochten worden opgevat als eenzijdige ontslagname.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5606
Toegevoegd13-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-05-2017 / 23-003073-16
InhoudsindicatiePoging tot diefstal (zakkenrollerij). Ontslag van alle rechtsvervolging m.b.t. witwassen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2333
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/628244 / FA RK 17-2831
InhoudsindicatieVEVE, afwijzen verzoeken want niet concreet en onderbouwd. Verdere aanhouding in strijd met goede procesorde nu procedure al meer dan een jaar loopt. Verdeling van schulden niet mogelijk.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2361
Toegevoegd13-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 12-04-2018 / 13/751074-18
InhoudsindicatieEAB Belgie, weigering ogv 13 OLW: feit vanuit Nederland gepleegd. Officier van justitie heeft niet de vordering ogv 13 lid 2 OLW ingediend.
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1462
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 04-04-2018 / 6480293
Inhoudsindicatiehennepteelt op gehuurde, in strijd met algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1234
Toegevoegd12-04-2018
TitelRaad van State, 11-04-2018 / 201802594/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 25 september 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1233
Toegevoegd12-04-2018
TitelRaad van State, 11-04-2018 / 201802477/2/V2
InhoudsindicatieBij besluiten van 12 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1232
Toegevoegd12-04-2018
TitelRaad van State, 11-04-2018 / 201707423/1/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 8 juni 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van referent om ten behoeve van de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1584
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2018 / 200.233.326_01
Inhoudsindicatiegesloten uithuisplaatsing noodzakelijk om zich te kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassene en ter bijsturing van disfunctioneel ontsporend gedrag
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1209
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004802-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen oplichting. Vrijspraak witwassen voor opbrengsten onmiddellijk afkomstig uit eigen misdrijf omdat geen sprake is van verbergen of verhullen. Benadelingsbedrag ruim 354.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4200
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 11-04-2018 / C/09/512753 / HA ZA 16-705
Inhoudsindicatieen in de zaak C/09/524008/HA ZA 16-1423. Intellectueel eigendom. Merkenrecht. Vrijwaring. Eiswijziging na verstekverlening. Ontbonden vennootschap. Aanwezigheid baten? Geen heropening vereffening.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1210
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004848-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting, witwassen (bewezen is dat de verdachte geldbedragen heeft omgezet) en deelneming aan een criminele organisatie. Vrijspraak valsheid in geschrift. Benadelingsbedrag ruim 220.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1204
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004661-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen oplichting, gewoontewitwassen (bewezen is dat de verdachte geldbedragen heeft omgezet) en deelneming aan een criminele organisatie. Benadelingsbedrag ruim 750.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1756
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-04-2018 / 17_3173
InhoudsindicatieEiseres is aan het begin van het kalenderjaar 2017 beperkt gerechtigde (zakelijk recht van gebruik en bewoning) van een tot woning verbouwde schuur, het object in geschil. Dit object en de naastgelegen agrarische bedrijfswoning zijn gelegen op hetzelfde perceel en eigendom van de zoon van eiseres. Verweerder heeft het object voor het kalenderjaar 2017, anders dan voorgaande kalenderjaren, niet als een zelfstandige woning maar als een mantelzorgwoning aangemerkt en als zodanig (veel lager) gewaardeerd. Eiseres bepleit een hogere waarde van een zelfstandige (twee-onder-ťťn-kap-)woning. In deze belastingzaak ligt enkel het geschil ten aanzien van de WOZ-waarde van het object voor. Het gaat dus niet om het recht het object te bewonen. De rechtbank concludeert dat de ter plaatse geldende bestemming, die erop neerkomt dat het object door een koper niet mag worden bewoond, tot gevolg heeft dat het object niet als (zelfstandige) woning gewaardeerd kan worden. Verweerder maakt met de in de door hem overgelegde waardematrix opgenomen verkoopcijfers de lagere waarde aannemelijk. Gelet op het feit dat de bestemming ter plaatse ook in de voorgaande kalenderjaren geen tweede woning toeliet, waardoor ook in die kalenderjaren potentiŽle kopers met dat gegeven rekening dienden te houden, kan worden geconcludeerd dat het object in die jaren door verweerder te hoog is gewaardeerd. Een bestuursorgaan is niet verplicht om in het verleden gemaakte fouten te (blijven) herhalen. De rechtbank geeft aan verweerder mee dat het hem vrij staat de waarden over de voorgaande kalenderjaren, die inmiddels in rechte vaststaan en waarvan verweerder ter zitting heeft erkend dat hij die waarden voor de voorgaande kalenderjaren te hoog heeft vastgesteld, ambtshalve te herzien. Dat is echter een bevoegdheid van verweerder, waarin de rechtbank niet treedt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1571
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2018 / 200.223.329_01
Inhoudsindicatiebillijke vergoeding; geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1575
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2018 / 200.229.920_01
InhoudsindicatieOmgangsregeling. Ontzegging omgang vanwege zwaarwegend belang minderjarige.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1559
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2018 / 200.203.351_01
InhoudsindicatieHuwelijksvermogensrecht; art. 3:194 lid 2 BW; opzettelijk verborgen houden van geldbedrag met het oogmerk de rechten van de deelgenoot te verkorten (Hoge Raad 31 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:565).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4297
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-04-2018 / 09/827493-17 en 09/837271-17 en 10/661148-16 (tul)
InhoudsindicatieVeroordeelde probeerde te ontkomen aan de politie waarbij hij bedreigend op een motoragent afreed die hem klem probeerde te rijden. Op zijn vlucht bracht hij de verkeersveiligheid in gevaar. Hij beschikte niet over een rijbewijs en vervoerde ruim 400 gram hasj. Een dag eerder had hij een ongeval veroorzaakt en was er toen ook vandoor gegaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4299
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-02-2018 / 09/997355-15
InhoudsindicatieEen autohandelaar heeft verzuimd twee contante betalingen van beide ruim 25.000 te melden als ongebruikelijke transactie bij het FIU. Ook heeft hij nagelaten om cliŽntenonderzoek te verrichten. Hij heeft daarmee de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4300
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-01-2018 / 09/997119-12 (ontneming)
InhoudsindicatieOntneming mega Budget/Norwood. Veroordeelde moet 94.217,26 terugbetalen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. Hij heeft samen met anderen op hun naam PGBs aangevraagd en zorguren gedeclareerd waarvoor geen zorg werd geleverd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4301
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-01-2018 / 09/997170-11 (ontneming)
InhoudsindicatieOntneming mega Budget/Norwood. Een voormalig zorgondernemer moet 788.241 aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen in verband met ruim 25.000 te veel in rekening gebrachte PGB-zorguren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4302
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-01-2018 / 09/997171-11 (ontneming)
InhoudsindicatieOntneming mega Budget/Norwood. De partner van een voormalig zorgondernemer moet 105.825 aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen voor zijn aandeel in de zorgfraude waarbij 25.000 PGB-zorguren teveel in rekening zijn gebracht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1659
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 12-04-2018 / AWB - 17 _ 1202
InhoudsindicatieMilieugegevens bedrijfs- en fabricagegegevens zijn emissiegegevens
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4298
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-02-2018 / 09/994536-13
InhoudsindicatieVrijspraak. Afvoer van grond. Verschil van meting vaste kubieke meters grond en losse kubieke meters grond.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3383
Toegevoegd12-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 17/00832
InhoudsindicatieErfbelasting. Navordering. Fout ex art. 16 lid 2 onderdeel c AWR? Onjuiste code voor verwantschap.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:2938
Toegevoegd12-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-04-2018 / C/10/521721 / HA ZA 17-203
InhoudsindicatieTussenvonnis verdeling nalatenschap. Verdeling heeft, anders dan gedaagde aanvoert, nog niet plaatsgevonden. Bewijsopdracht aan verweerder ter zake van schenkingen door erflater bij leven.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4128
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-03-2018 / 18.2868
InhoudsindicatieAsielaanvraag terecht niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, omdat gebleken is dat de vreemdeling in ItaliŽ internationale bescherming heeft verkregen. Afwijzing verzoek om vv.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4129
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-03-2018 / 18.4263
InhoudsindicatieAsielaanvraag terecht afgewezen als kennelijk ongegrond op grond van artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder b en d, van de Vw. Paspoort moedwillig vernietigd. Veilig land van herkomst
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4133
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-03-2018 / NL17.1765
InhoudsindicatieTrefwoorden: Afwijzing asielaanvraag. Verstoting van de islam en interesse en verdieping in het christendom. Asielrelaas is niet ten onrechte ongeloofwaardig geacht
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4168
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-03-2018 / NL18.289 en NL18.290
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvraag. Asielrelaas (huwelijksdwang) niet ten onrechte ongeloofwaardig geacht. Koptische christenen in Egypte hoeven niet te worden aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep. Geen uitstel vertrek op grond van medische omstandigheden
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1228
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 10-04-2018 / 201802363/2/V2
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 1 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1230
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 10-04-2018 / 201802461/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 6 juli 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1176
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 11-04-2018 / 201709272/4/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 27 september 2017 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Reparatie Tuinbouw Bommelerwaard" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1175
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 04-04-2018 / 201802150/2/A1
InhoudsindicatieHet college heeft bij besluit van 11 juli 2017 aan de gemeente Haarlem omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een rijweg in verband met de herinrichting van de Dreef te Haarlem.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1231
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 10-04-2018 / 201802111/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 8 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1229
Toegevoegd11-04-2018
TitelRaad van State, 10-04-2018 / 201705170/1/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 14 april 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3380
Toegevoegd11-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 200.232.278/01
InhoudsindicatieKort geding. Extra tentamenkans wegens familieomstandigheden voor buitenlandse student die voorbereidend jaar voor medicijnenstudie volgt?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3431
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6632808/AZ/18-17 11042018
InhoudsindicatieOntbinding arbeidsovereenkomst op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen als bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel 3 BW. Toekenning schadevergoeding aan werkgever.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1166
Toegevoegd11-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-03-2018 / 17/00199
InhoudsindicatieHet Hof geeft het toetsingskader weer met betrekking tot een bezwaar tegen/verzoek om ambtshalve vermindering van het inkomensgegeven als bedoeld in de Awir. Het Hof komt evenals de rechtbank tot de conclusie dat belanghebbende niet tijdig bezwaar heeft gemaakt bij de inspecteur tegen de aanslag en (de vaststelling van) het inkomensgegeven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1171
Toegevoegd11-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-03-2018 / 17/00245 ev
InhoudsindicatieEvenals de rechtbank verwerpt het Hof de administratie van een Japans restaurant. Het beroep op overmacht slaagt niet. De ten aanzien van belanghebbende genomen informatiebeschikkingen zijn terecht genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4134
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / AWB 17/14426
InhoudsindicatieSyriŽ, weigering mvv, 8 EVRM, geen jongvolwassene, geen meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:3047
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 18-04-2018 / 6290689 \ CV EXPL 17-7992
InhoudsindicatieQ-par'; treintje rijden, toepasselijkheid algemene voorwaarden, toelaatbaarheid filmbeelden als bewijsmateriaal, stelling dat is betaald is onvoldoende gemotiveerd betwist, vordering afgewezen omdat is komen vast te staand dat gedaagde heeft betaald;
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:2884
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-04-2018 / C/10/412680 / HA ZA 12-1001
InhoudsindicatieVrijwaring afgewezen. Bewijs niet geleverd voor het vervalsen van handtekeningen door gedaagden op een zogenoemde promissory note, waarmee eiseres zich verbonden heeft tot terugbetaling van een schuld. Evenmin sprake van aansprakelijkheid van gedaagden op grond van onbehoorlijk bestuur. Deel van de feitelijke grondslag wordt niet inhoudelijk beoordeeld in verband met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3402
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6649208/AZ/18-19 11042018
InhoudsindicatieOnterecht gegeven ontslag op staande voet; veeleer sprake van miscommunicatie dan van een weloverwogen ontslag; toekenning van een billijke vergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:1312
Toegevoegd11-04-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 12-04-2018 / LEE 17/891
InhoudsindicatieEinduitspraak na bestuurlijke lus. Gebrek betreffende parkeerbehoefte hersteld door nieuwe voorwaarde te verbinden aan de omgevingsvergunningen. Buurtbewoners die tegen het nieuwe besluit beroep hebben ingesteld, worden niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3315
Toegevoegd11-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 16/01480
InhoudsindicatieWfsv. Arbodienst. Tijdstip indeling in sector 35?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:346
Toegevoegd11-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/02496
InhoudsindicatieCollectief arbeidsrecht. Een werknemersorganisatie is gerechtigd om als contractspartij uit eigen hoofde nakoming van een door haar met een werkgeversorganisatie gesloten CAO te vorderen. Is voor toewijzing van een dergelijke vordering tot nakoming vereist dat eerst wordt onderzocht of er individuele werknemers zijn die bezwaar hebben gemaakt tegen de (vermeende) niet-nakoming van de cao?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1401
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 10-04-2018 / 659613-17
InhoudsindicatieMinderjarige. Bewezenverklaring van diefstal in vereniging met braak. Veroordeeld tot een leerstraf en een deels voorwaardelijke werkstraf.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4107
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-03-2018 / 18.2858
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvraag. Algerije is een veilig land van herkomst. Afwijzing verzoek voorlopige voorziening.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4110
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-03-2018 / 18.2867
InhoudsindicatieAsielaanvraag terecht niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, omdat gebleken is dat de vreemdeling in ItaliŽ internationale bescherming heeft verkregen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:742
Toegevoegd10-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 10-04-2018 / 200.201.015-01
Inhoudsindicatieoverheidsaansprakelijkheid na vernietigde boetebesluiten; handelen arbeidsinspectie, rechtmatigheid onderzoek en boeterapporten, causaal verband; kosten voorbereidingsprocedure en voorlopige voorzieningen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1169
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201802145/1/V2 en 201802145/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 24 augustus 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1170
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201702113/1/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 8 augustus 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen en geweigerd ambtshalve te bepalen dat zijn uitzetting achterwege blijft krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000).
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1171
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201701612/1/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 26 april 2016 heeft de staatssecretaris een aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1173
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201802820/2/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 13 maart 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1172
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201802916/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 5 maart 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1174
Toegevoegd10-04-2018
TitelRaad van State, 09-04-2018 / 201802611/3/V3
InhoudsindicatieDe vreemdeling heeft op 5 april 2018 krachtens artikel 72, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 bezwaar gemaakt tegen de feitelijke overdracht door de staatssecretaris op 10 april 2018. De staatssecretaris heeft dit bezwaarschrift aan de Afdeling gezonden om te behandelen als een verzoek om een voorlopige voorziening.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3294
Toegevoegd10-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-04-2018 / 200.218.245/01
InhoudsindicatieKinderalimentatie. Bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven. Zware stel- en bewijsplicht met betrekking tot de posten waarvan destijds bewust is afgeweken.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3367
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6580614 CV EXPL 18-273
InhoudsindicatieMogelijkheid beŽindiging huurovereenkomst in de eerste twee jaar. BeŽindiging rechtsgeldig zonder aangetekend schrijven. Beroep op verrekening slaagt.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3363
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6533954 CV EXPL 17-917
InhoudsindicatieVordering tot terugbetaling borgsom na einde huurovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3364
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6534050 CV EXPL 17-917
InhoudsindicatieVordering op grond van overeenkomsten van opdracht. Inspannings- versus resultaatsverbintenis. Betalingsverplichting in geval van wanprestatie.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1631
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 10-04-2018 / 17_2331
InhoudsindicatieHet college heeft eiser in aanmerking gebracht voor een financiŽle tegemoetkoming voor huishoudelijke hulp op grond van de (op artikel 149 van de Gemeentewet gebaseerde) gemeentelijke Verordening FinanciŽle tegemoetkoming hulp bij het huishouden. De rechtbank is onder verwijzing naar haar eerdere uitspraak van 13 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:2417) en de uitspraak van de CRvB van 18 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:1404) van oordeel dat de wijze waarop de huishoudelijke hulp in de gemeente is geregeld (mensen moeten zelf hun huishoudelijke hulp inkopen en betalen en kunnen bij onvoldoende financiŽle draakgracht een financiŽle tegemoetkoming krijgen op grond van genoemde gemeentelijke Verordening) niet is te kwalificeren als een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015. De rechtbank ziet geen mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien en heeft het college opgedragen opnieuw op het bezwaar te beslissen met inachtneming van deze uitspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3362
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 6495063 CV EXPL 17-867
InhoudsindicatieAanleg zonnepanelen. Wanprestatie. Partijdeskundigenrapport. Omzettingsverklaring.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2219
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-04-2018 / AWB - 17 _ 5738
InhoudsindicatieBoete wegens niet tijdig inburgeren. Verblijfsvergunning is met terugwerkende kracht tot aan de ingangsdatum ingetrokken. De rechtbank is van oordeel dat de inburgeringsplicht is geŽindigd en weggevallen door de intrekking.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3301
Toegevoegd10-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 200.205.755
Inhoudsindicatie7:367 lid 3 BW. Minnelijke pachtbeŽindiging. De vraag die beantwoord moet worden is of de verpachter de pachter aan zijn akkoord met de inhoud van de brief tot minnelijke beŽindiging van de pacht mag houden. Het komt er dan op aan of de verpachter gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat pachter de pachtovereenkomst onder de in de brief gegeven condities wilde beŽindigen. Het hof beantwoordt de vraag bevestigend op grond van de in het arrest opgesomde feiten en omstandigheden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3383
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / 04 6499932/CV 17-9244
InhoudsindicatieOvereenkomst tot het volgen van een opleiding tot schoonheidsspecialiste wordt, in lijn met jurisprudentie op dit gebied, gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. Bij vroegtijdige beŽindiging van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer recht op een redelijk loon. Opdrachtnemer vordert betaling van het overeengekomen bedrag. Dit is niet redelijk. Het redelijk loon wordt, gelet op het aantal maanden dat les is gevolgd, vastgesteld op een bedrag overeenkomstig de reeds drie betaalde maandtermijnen. Aan opdrachtnemer komt daarom niets meer toe.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3298
Toegevoegd10-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 200.190.985
InhoudsindicatieOntbinding huurovereenkomst en ontruiming van gehuurde standplaats, wegens niet-nakoming van de contractuele verplichting tot bewoning. Uitvoerbaarheid bij voorraad. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid noch de tenzij-clausule van artikel 6:265 lid 1 BW staat in casu aan ontbinding in de weg. Er is onder meer niet gebleken dat de gemeente hiermee in strijd handelde met het verbod op discriminatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3305
Toegevoegd10-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 200.218.501
Inhoudsindicatie7:370 en 7:363 BW. BeŽindigingsvordering in conventie en vordering indeplaatsstelling in reconventie. Pachtovereenkomst wordt beŽindigd op grond van belangenafweging ook indien daarbij de belangen van de beoogde opvolgers worden betrokken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2163
Toegevoegd10-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 13-04-2018 / 6504409 CV EXPL 17-27849
InhoudsindicatieEen man die na het overlijden van zijn vader in diens huurwoning bleef wonen, moet daar vertrekken. Ook moet hij ruim 500 euro aan achterstallige huur betalen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4005
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-03-2018 / NL17.2739
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvraag. Bekering vreemdeling met de Iraanse nationaliteit tot het christendom. Asielrelaas niet ten onrechte ongeloofwaardig geacht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4004
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 14-03-2018 / 17.14508
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvraag. Geloofwaardig asielrelaas. Vestigingsalternatief in de vorm van de stad Bagdad.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4006
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 14-03-2018 / 17.1738
InhoudsindicatieBeroep tegen brief niet-ontvankelijk. Brief is niet gericht op rechtsgevolg.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4007
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 09-03-2018 / 18.2857
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvraag. Algerije is een veilig land van herkomst.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:727
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 17-04-2018 / 200.192.740/01
InhoudsindicatieConformiteit woning bij asbestvervuiling. Ontbinding schikkingsovereenkomst. Kracht eerdere ingebrekestelling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1167
Toegevoegd09-04-2018
TitelRaad van State, 06-04-2018 / 201802705/1/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 30 oktober 2017 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1168
Toegevoegd09-04-2018
TitelRaad van State, 06-04-2018 / 201802898/2/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 7 februari 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3229
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-04-2018 / 200.217.391/01
InhoudsindicatiePartneralimentatie. Kortdurend kinderloos huwelijk. Geen enkele poging ondernomen om betaalde arbeid te vinden.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3230
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-04-2018 / 200.225.489/01
InhoudsindicatieCuratele. Geen gewichtige redenen voor ontslag curator.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3231
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-04-2018 / 200.230.706/01
InhoudsindicatieOndertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Machtigingen reeds verlopen op het moment dat kinderrechter uitspraak deed. Onduidelijkheid over de dag van de uitspraak.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1585
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 09-04-2018 / AWB - 17 _ 3481
InhoudsindicatieWajong. Verweerder heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom bij eiser het ontbreken van mogelijkheden tot arbeidsparticipatie niet duurzaam is. Beroep gegrond en vernietiging bestreden besluit. De rechtbank houdt het ervoor dat sprake is van een situatie waarin de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zich niet kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat eiser recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong. De rechtbank ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. De rechtbank herroept het primaire besluit en bepaalt dat aan eiser met ingang van 6 april 2017 een uitkering ingevolge hoofdstuk 1a van de Wajong wordt toegekend
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3234
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 17/00787
InhoudsindicatieIB/PVV. Verwijzingsprocedure HR 14 juli 2017, nr. 16/03578, ECLI:NL:HR:2017:1326. Toewijzing heffingsrecht Meer dan 183 dagen in Nederland verbleven? Bewijs. Integrale proceskostenvergoeding?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3284
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 11-04-2018 / C/03/232808 / HA ZA 17-137
InhoudsindicatieOnderlinge rangorde tussen de rechtsmachtregels van de Brussel I bis-Verordening, eisersvrijwaring toegestaan
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2132
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-03-2018 / 13/751994-17
InhoudsindicatieEAB Duitsland. Overlevering toegestaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1141
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-001590-16
InhoudsindicatieVrijspraak vernieling hond. Verdachte wordt er van verdacht dat hij met een luchtbuks een hond heeft doodgeschoten. Geen onderzoek gedaan naar een eventuele link tussen het in de hond en de bij de verdachte aangetroffen munitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2116
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 13-03-2018 / 13.751.087-17
InhoudsindicatieEAB Polen. Tussenuitspraak. Aanhouding i.v.m. nadere informatie IND, gelet op artikel 6, vijfde lid OLW.
RechtsgebiedStrafrecht, Internationaal strafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3315
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 10-04-2018 / AWB - 16 _ 2081
InhoudsindicatieHet college is het bevoegde bestuursorgaan waarbij eiser bezwaar moet maken over de uitgangspunten voor de berekening van de eigen bijdrage. De door het college verstrekte informatie over de eigen bijdrage voldoet niet aan de gestelde maatstaf in de uitspraak van de CRvB van 25 oktober 2017, (ECLI:NL:CRVB:2017:3358). Ten onrechte is in de Verordening opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt bepaald. Het college is daartoe niet bevoegd nu artikel 2.1.4, derde lid, van de Wmo 2015 daarvoor geen grondslag biedt. De systematiek van verweerder, waarbij de daadwerkelijk aantal uren te verlenen zorg aan de zorgverlener wordt overgelaten, kan ertoe leiden dat een cliŽnt in een periode waarin hij minder gebruik maakt van ondersteuning, een eigen bijdrage moeten betalen voor ondersteuning die niet is geleverd. Het ligt op de weg van het college om te onderzoeken hoe dit effect voor deze doelgroep kan worden voorkomen. Beroep is gegrond, het college moet een nieuw besluit nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:310
Toegevoegd09-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/01483
Inhoudsindicatie-
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:303
Toegevoegd09-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/01919
InhoudsindicatieGeschil over afwikkeling van tussen partijen gesloten distributie- en onderhoudsovereenkomsten. Is voldoende duidelijk beroep op verjaring gedaan en is beroep op stuiting tardief volgens de twee-conclusieregel? Zijn algemene voorwaarden overeengekomen? Uitleg van bepaling in distributieovereenkomst over annuleren orders na einde overeenkomst. Fout bij bepalen omvang van de vordering tot betaling van achterstallige onderhoudstermijnen?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:304
Toegevoegd09-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/02017
InhoudsindicatieDoor NVM voor haar leden voorgeschreven meetinstructie voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van woningen. Welke invloed heeft die meetinstructie op de aansprakelijkheid van de makelaar ten opzichte van de koper?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:305
Toegevoegd09-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/02410
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Procesrecht. Was verweerster in cassatie inzittende tijdens aanrijding? Hof laat meinedige verklaringen buiten beschouwing, maar acht verweerster toch in bewijs geslaagd. Schending van algemene regel van verval van recht naar analogie art. 7:941 lid 5 BW in verhouding tussen derde-claimant en WAM-verzekeraar? Klachten over bewijsoordeel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:306
Toegevoegd09-04-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 30-03-2018 / 17/02578
InhoudsindicatiePensioenrecht. Eindloonregeling of streefloonregeling. Motiveringsklachten over afdoening overige vorderingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:3319
Toegevoegd09-04-2018
TitelRechtbank Limburg, 10-04-2018 / AWB - 16 _ 4049
InhoudsindicatieHet college maakt bij de maatwerkvoorziening ondersteuning gebruik van arrangementen. In geschil is de hoogte van het aan eiser toegekende pgb passend bij arrangement 8. Niet voldoende concreet is bepaald wat de inhoud van de maatwerkvoorziening in de vorm van arrangement 8 is. Het college kan het niet aan de zorgaanbieder overlaten om met de cliŽnt te bespreken hoe invulling wordt gegeven aan het toegekende arrangement. Hoewel een maatwerkvoorziening ondersteuning zich wellicht minder leent voor een nauwkeurige tijdsindicatie, zal toch de benodigde richting ter zake moeten worden aangegeven. Nu het college het aan de zorgaanbieder en de cliŽnt overlaat te bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toegekende arrangement, is er sprake van strijd met artikel 2.6.4, eerste lid, van de Wmo 2015. Ten onrechte heeft het college tariefdifferentiatie in Besluit vastgelegd. Tariefdifferentiatie had vastgelegd moeten worden in de Verordening. Het college is niet bevoegd om nadere regels vast te stellen in het Besluit, nu artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wmo 2015, in verbinding met artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wmo 2015, daarvoor geen grondslag biedt. Beroep is gegrond, het college moet een nieuw besluit nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3237
Toegevoegd09-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-04-2018 / 17/00501 en 17/00502
InhoudsindicatieIB/PVV. Verzwegen inkomsten uit Zwitserland. Geheimhoudingsverplichting inspecteur geschonden? Correctie bij belanghebbende of diens bv? Winst uit onderneming?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1350
Toegevoegd06-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-04-2018 / C/16/390594 / HL ZA 15-114
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Causaal verband tussen brand en schade.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1553
Toegevoegd06-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 06-04-2018 / AWB - 17 _ 5409
InhoudsindicatieVerweerder heeft het dagloon voor de periode voorafgaand aan het herzieningsverzoek terecht niet herzien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1564
Toegevoegd06-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 06-04-2018 / AWB - 17 _ 5732
InhoudsindicatieParticipatiewet en inkomsten uit kamerverhuur. Uit het beleid van verweerder blijkt dat voor inkomsten uit (onder)verhuur per huurder een forfaitaire inkomstenkorting op de bijstand wordt toegepast. Het ontvangen van een hoger bedrag aan huur is gelet op dit beleid niet van invloed op het recht op, of de hoogte van de bijstand. Verweerder heeft de bijstand van eiser ten onrechte herzien en teruggevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:1605
Toegevoegd06-04-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 09-02-2018 / C/01/329838 / FA RK 18-225
InhoudsindicatieBeschikking op klacht 41a lid 5 BOPZ voor wat betreft dwangmedicatie. Klacht deels gegrond verklaard voor bepaalde periode. Klacht ongegrond verklaard voor bepaalde periode.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2040
Toegevoegd06-04-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-01-2018 / C/13/562256 / HA ZA 14-348, C/13/604492 / HA ZA 16-301
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag aan HR: Hoe dient het toepasselijk recht op een verbintenis (schadevergoedingsvordering) wegens ongeoorloofde mededinging aan de hand van artikel 4 lid 1 WCOD te worden bepaald ingeval van een grensoverschrijdende inbreuk op de mededingingsregels? Zie voor uitspraak HR ECLI:NL:HR:2018:345.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1340
Toegevoegd05-04-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-04-2018 / 6377706
InhoudsindicatieIT-werkzaamheden; geen verzuim; laster
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1482
Toegevoegd05-04-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-04-2018 / 200.219.336_01
Inhoudsindicatieverdeling
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3904
Toegevoegd05-04-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-03-2018 / 09/767032-14
InhoudsindicatieMensenhandel. Criminele organisatie. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het - in georganiseerd verband - uitbuiten van meerdere jonge vrouwen in de prostitutie. De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Juridisch kader mensenhandel. Naar het oordeel van de rechtbank is voor artikel 273f, eerste lid, sub 9 van het Wetboek van Strafrecht niet vereist dat daadwerkelijk van bevoordeling sprake is geweest. De tekst van sub 9 biedt ruimte voor die opvatting. Bovendien komt een dergelijke uitleg tegemoet aan de strekking van de strafbaarstelling van mensenhandel, te weten het belang van behoud van iemands geestelijke en lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid. Immers, door met een dwangmiddel iemand ertoe te bewegen hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde is daarmee diens geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid reeds geschonden en naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het delict voltooid. Overwegingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen. Korting van 10 % op de op te leggen straf vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1542
Toegevoegd05-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 05-04-2018 / AWB - 17 _ 6019
InhoudsindicatieParticipatiewet. Voor eiseres geldt dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat haar medische situatie zo ernstig is en dat haar belastbaarheid zo beperkt is, dat zij niet kan voldoen aan de arbeidsverplichtingen van artikel 9, aanhef en eerste lid onder a en c, van de Pw. Eiser is wel vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen. Verweerder heeft eiser verplicht om ter invulling van de re-integratieplicht van artikel 9, eerste lid, onder b, van de Pw een taalcursus te volgen, die niet zal worden vergoed. Het gaat hier niet om de taaleis van artikel 18b van de Pw. Verweerder heeft geen beleid dat ziet op de invulling van artikel 9, eerste lid, onder b, van de Pw. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1532
Toegevoegd05-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 05-04-2018 / AWB - 17 / 1658
InhoudsindicatieWet openbaarheid van bestuur. Projectvergunningen voor het houden van dierproeven. Dierenrechtactivisme. Namen vergunninghouders in zienswijzen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1541
Toegevoegd05-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 05-04-2018 / AWB - 17 _ 5401
InhoudsindicatieToevoeging Raad voor Rechtsbijstand. De Raad is eerder door de rechtbank een last tot toevoeging opgelegd. De Raad is verplicht om die last uit te voeren, ondanks strijd met het specialiteitsvereiste uit de inschrijvingsvoorwaarden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1086
Toegevoegd04-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-003551-16
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen oplichting, medeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Benadelingsbedrag 29.085. Hof volstaat met oplegging taakstraf i.p.v. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1087
Toegevoegd04-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004189-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting, medeplegen van valsheid in geschrift en schenden inlichtingenplicht. Ontslag van alle rechtsvervolging m.b.t. witwassen i.v.m. de kwalificatie-uitsluitingsgrond. Benadelingsbedrag ruim 170.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1083
Toegevoegd04-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004660-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen oplichting en medeplegen valsheid in geschrift. Vrijspraak witwassen voor opbrengsten onmiddellijk afkomstig uit eigen misdrijf omdat geen sprake is van verbergen of verhullen. Benadelingsbedrag ruim 218.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1084
Toegevoegd04-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 23-004851-14
InhoudsindicatieKinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen oplichting, medeplegen valsheid in geschrift en deelneming aan een criminele organisatie. Vrijspraak witwassen voor opbrengsten onmiddellijk afkomstig uit eigen misdrijf omdat geen sprake is van verbergen of verhullen. Benadelingsbedrag ruim 380.000.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3141
Toegevoegd04-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018 / 17/00736
InhoudsindicatieWet Woz. Waardevaststelling vrijstaande woning. Behoorlijk proces.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:506
Toegevoegd04-04-2018
TitelHoge Raad, 20-04-2018 / 16/03039
InhoudsindicatieAansprakelijkheid. Art. 41 Invorderingswet 1990. Bestuurder die op grond van de taakverdeling binnen het bestuur in feite geen taak had bij de verplaatsing van de zetel of het toezicht daarop, is niet aan te merken als een met die verplaatsing belaste persoon. Aansprakelijk gestelde kan het op de voet van het tweede lid verlangde bewijs mede leveren door te bewijzen dat en in hoeverre de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger zijn afgenomen door feiten en omstandigheden die zijn gelegen buiten de sfeer van zijn optreden als met de zetelverplaatsing belaste persoon en het niet voldaan zijn van de belastingschuld daarin zijn oorzaak vindt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1069
Toegevoegd03-04-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-02-2018 / 16/00568 ev
InhoudsindicatieUitspraak na verwijzing (vervolg op ECLI:NL:HR:2016:2860, BNB 2017/56). Ook Hof Amsterdam passeert het getuigenaanbod van belanghebbende. Het bewijsaanbod is tardief en kan ook op inhoudelijke gronden niet slagen. Evenals de rechtbank is het Hof van oordeel dat de eerdere intrekking van de beroepen niet ongedaan gemaakt kan worden; de met de Belastingdienst afgesloten vaststellingsovereenkomst is niet onder invloed van een wilsgebrek (dwaling en/of dwang) tot stand gekomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1492
Toegevoegd03-04-2018
TitelRechtbank Gelderland, 30-03-2018 / AWB - 16 _ 4752
InhoudsindicatieVaststelling legger dijkpaaltraject Tiel-Gorinchem.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:2751
Toegevoegd03-04-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 04-04-2018 / C/15/255155 / FA RK 17-870
InhoudsindicatieKinderbijdrage: werkelijke woonlasten van moeder in aanmerking genomen in plaat van forfait: Uit het voorwoord van het Tremarapport volgt dat het als doel heeft een bijdrage te leveren aan de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid in alimentatiezaken. Hantering van de forfaitaire woonlast kan de wijze waarop de draagkracht wordt berekend vereenvoudigen en bijdragen aan een voorspelbare, wijzigingsbestendige uitkomst. De rechtbank stelt vast dat sprake is van een lagere woonlast van de vrouw met een duurzaam karakter. Bovendien is sprake van een substantieel lagere woonlast ( 130) dan de forfaitaire woonlast doet vermoeden ( 760). Omdat er wat de woonlasten van de vrouw geen toekomstige wijzigingsgrond voorzienbaar is, is de vast te stellen kinderalimentatie wijzigingsbestendig. De rechtbank ziet daarom aanleiding om af te wijken van de forfaitaire woonlast en de werkelijke woonlast van de vrouw in aanmerking te nemen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3013
Toegevoegd03-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018 / 15/01321 t/m 15/01327
InhoudsindicatieBPM. Niet-ontvankelijk beroep. ImmateriŽle schadevergoeding. Matiging? Samenhang?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3015
Toegevoegd03-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018 / 17/00319
InhoudsindicatieOB. Overdracht algemeenheid van goederen? Overdracht kantoorcomplex.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3029
Toegevoegd03-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018 / 17/00352
InhoudsindicatieIB/PVV. Specifieke zorgkosten. Ziektekosten. Opleidingskosten zoon met dyslexie en dyscalculie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3012
Toegevoegd03-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018 / 15/01522
InhoudsindicatieBPM. Teruggaaf bij export. Overdracht bestelauto aan particulier. Schending Unierecht? Schending verdedigingsbeginsel? ImmateriŽle schadevergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:1903
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2018 / AMS 17/5924
InhoudsindicatieAmbtenarenrecht, strafontslag, eiseres heeft voor privťdoeleinden meermaals de GBA-systemen van verweerder geraadpleegd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10420
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 22-12-2017 / AMS 17/2517
InhoudsindicatieStrafontslag amtenaar. onzorgvuldig onderzoek door verweerder; verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat eiser de aan hem verweten gedragingen heeft begaan. Het beroep tegen het strafontslag is daarom gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:1905
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 14-02-2018 / AMS 17/4247
InhoudsindicatieDe rechtbank volgt het Uwv niet in zijn stelling dat voor de vraag in welke lidstaat iemand werkt alleen gekeken moet worden naar waar iemand zijn werkzaamheden fysiek verricht. Dit standpunt valt niet uit de Verordening of de jurisprudentie af te leiden
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:1947
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 17-01-2018 / 6183126 CV EXPL 17-3475
InhoudsindicatieIs het in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen ronselbeding nietig op grond van artikel 7:653 lid 1 BW? Het door de werknemer niet mogen wegtrekken van personeel van werkgever en/of het bewegen van personeel van werkgever bij een andere werkgever in dienst te treden, is in casu een beperking van werknemer om bij haar nieuwe werkgever haar werkzaamheden als recruiter volledig vrij uit te voeren. Het ronselbeding is vergelijkbaar met een relatiebeding en valt in deze zaak onder artikel 7:653 lid 1 BW. Omdat in de arbeidsovereenkomst geen schriftelijke motivering is opgenomen over de noodzakelijkheid van het beding vanwege zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen, is het ronselbeding nietig.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3666
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / SGR 17/6598
InhoudsindicatieAanvraag voorrangsverklaring afgewezen - geen levensontwrichtende woonsituatie - beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3701
Toegevoegd30-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-03-2018 / AWB 18_2243
InhoudsindicatieSpoedvoorlopige voorziening feitelijke uitzettingshandeling, Dublin Duitsland
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:251
Toegevoegd29-03-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 16-03-2018 / 17/02482
InhoudsindicatieProcesrecht, cassatie. Vordering tot verdeling van nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411, NJ 2018/81. De Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in digitale vorderingsprocedure in cassatie (art. 30g Rv).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:1916
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-03-2018 / AWB- 18_665 VV en AWB- 18_666 en AWB- 18_667 VV en AWB- 18_668
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor het verbouwen van winkelruimte naar horeca, bioscoop en casino (leisure centrum) op de percelen aan (adres1).
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:2984
Toegevoegd29-03-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-03-2018 / 200.197.956
InhoudsindicatieAanvang termijn verzoek vernietiging besluit VvE (artikel 5:130 lid 2 BW)
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:2964
Toegevoegd29-03-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-03-2018 / 200.230.210/01
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek faillietverklaring. Niet summierlijk gebleken van vorderingsrecht aanvrager. Verhaalsrecht ex art. 37 Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) ontstaat slechts indien (en voor zover) de schade door vervoerder is betaald.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3552
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / NL18.4267
InhoudsindicatieOverdrachtsbesluit Dublin, medische situatie
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3553
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / NL18.4350
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ, herhaalde aanvraag, medische situatie
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3576
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / NL18.1161
InhoudsindicatieBekeerd tot christendom, Afghaanse nationaliteit, bekering ongeloofwaardig, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3581
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 27-03-2018 / AWB - 17 _ 5923
InhoudsindicatieNu vaststaat dat eiseres de ten name van haar gestelde aanslagen tijdig heeft ontvangen, moet het er naar het oordeel van de rechtbank voor worden gehouden dat aan de strekking van de regels over bekendmaking van besluiten is voldaan (vgl. Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/04796, ECLI:NL:HR:2014:930). De rechtbank verwerpt daarom het standpunt van eiseres dat de aanslagen moeten worden vernietigd wegens een onjuiste bekendmaking. Verder oordeelt de rechtbank dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar aan een drietal op Belize gevestigde vennootschappen verstrekte leningen in de onderwerpelijke jaren kunnen worden afgewaardeerd en dat verweerder terecht de over die leningen verschuldigd geworden en door eiseres op de leningen bijgeschreven rente als belaste rentebate bij eiseres in aanmerking heeft genomen. (Beroepen ongegrond.)
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3628
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-03-2018 / NL18.4738
InhoudsindicatieDublin voorlopige voorziening
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3629
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-03-2018 / NL18.4737
InhoudsindicatieDublin Duitsland
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3630
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-03-2018 / NL18.4526
InhoudsindicatieDublin Frankrijk
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3631
Toegevoegd29-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-03-2018 / NL18.4525
InhoudsindicatieDublin Frankrijk
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1037
Toegevoegd28-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 200.220.160/ 01 en 200.220.163/01
InhoudsindicatieNader onderzoek door NIFP, vanwege onvoldoende informatie voor beoordeling of voldaan is aan gronden voor uithuisplaatsing.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1018
Toegevoegd28-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 200.194.202/01
InhoudsindicatieVerkoop van kunststof kozijnen aan huis. Is het door de consument ondertekende formulier een koopovereenkomst of een vrijblijvende offerte? Consument toegelaten tot tegenbewijs. Beding in algemene voorwaarde over annuleringskosten ter hoogte van 30% van de opdrachtsom niet onredelijk bezwarend.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3522
Toegevoegd28-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / AWB - 17 _ 12594
InhoudsindicatieReguliere verblijfsvergunning, intrekking verblijfsvergunning, onduidelijk proces-verbaal, beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:1767
Toegevoegd27-03-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 28-03-2018 / AWB - 17 _ 6736, 17_6739, 17_6744, 17_6742, 17_6741
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen parkeerbelasting. Eiser is taxichauffeur en heeft vijf naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd gekregen. In twee van de vijf zaken zijn de door verweerder overgelegde scanfotos onvoldoende, aanzien zij slechts een momentopname vormen. Verweerder heeft in deze zaken niet aangetoond dat sprake is van parkeren. Verweerder heeft in de drie overige zaken scangegevens en fotos overgelegd. In deze gevallen is pas een naheffingsaanslag opgelegd nadat een handhaver ter plaatse is geweest. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in deze zaken wel voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van parkeren.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3468
Toegevoegd27-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2018 / AWB - 18 _ 1969
InhoudsindicatieSpoedsluiting horeca-inrichting; voorlopige voorziening hangende bezwaar toegewezen
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3471
Toegevoegd27-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-03-2018 / AWB - 18 _ 1605
InhoudsindicatieOpschorting herplaatsingskandidatuur onder voorwaarde van afmaken opleiding
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3486
Toegevoegd27-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 26-03-2018 / AWB - 17 _ 11355
InhoudsindicatieAfwijzing verlening van EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, eiser was van 28 juli 2014 tot 8 december 2014 niet in het bezit van een verblijfsvergunning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:2407
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 23-03-2018 / C/15/271669 / KG ZA 18-202
InhoudsindicatieAchtergrond: Egytische vader in 2003 heeft na verbreken relatie met Nederlandse moeder twee toen nog zeer jonge dochters meegenomen naar familie in Egypte en ze daar gehouden tegen de wil van de moeder (die het eenhoofdig gezag over de kinderen had) in. Moeder heeft jarenlang geprobeerd dochters terug te halen (onder meer met een kortgedingvonnis in 2009 tot afgifte van de kinderen op straffe van lijfsdwang) wat niet is gelukt. Zaak: Toen de vader met de twee dochters (waarvan nu alleen de jongste nog minderjarig is) in januari 2018 in Brussel aankwam is hij in detentie genomen. De minderjarige dochter is onder toezicht gesteld. De detentie van de vader is op verzoek van de moeder verlengd op grond van het KG vonnis uit 2009. De conventionele vordering van de vader om de moeder te gebieden de detentie te (doen) opheffen wordt toegewezen omdat de feitelijke situatie zodanig is veranderd dat de moeder nu onrechtmatig handelt door de lijfsdwang in te roepen. De reconventionele vordering van de moeder om de vader een contactverbod (middels telefoon- en/f Whatsapp-berichten) met de minderjarige dochter op te leggen wordt afgewezen omdat de vz rechter zich onvoldoende geÔnformeerd acht over de feitelijke gang van zaken om een verbod te kunnen opleggen. Gevolgd door een uitvoerige ten overvloede overweging met advies aan de moeder om te voorkomen dat zij de instanties die zij juist nodig heeft tegen zich in het harnas jaagt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3412
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-03-2018 / AWB - 17 _ 6046
Inhoudsindicatiebestuurlijke boete gastouderbureau - jaarlijkse risico-inventarisatie - ten onrechte niet gematigd - beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3413
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-03-2018 / AWB - 17 _ 3497
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat zij op basis van het beroepschrift terecht tot de conclusie is gekomen dat het beroep kennelijk ongegrond is en de zaak terecht zonder zitting heeft afgedaan.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3414
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 26-03-2018 / AWB - 15 _ 6334
InhoudsindicatieDiverse invorderingsbesluiten genomen wegens overtreding van de opgelegde last betreffende geluidnormen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3418
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 24-03-2018 / NL18.4241 en NL18.4242
InhoudsindicatieDublin Zweden (beroep en voorlopige voorziening).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3419
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-03-2018 / NL18.3930
InhoudsindicatieProces-verbaal mondelinge uitspraak. Dublin Duitsland.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3420
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-03-2018 / NL18.3872
InhoudsindicatieDublin Zweden. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. Niet gebleken dat dochter de enige is die voor eiseres kan zorgen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3416
Toegevoegd26-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-03-2018 / AWB - 17 _ 2449
InhoudsindicatieADR Wet vervoer gevaarlijke stoffen Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen (intrekking) schorsing van de erkenning voor het keuren en certificeren van verpakkingen. Beroep gegrond. Schorsing ten onrechte opgelegd vanwege onduidelijkheid over de grondslag. Beroep niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen de intrekking van de erkenning.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:1702
Toegevoegd24-03-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 01-03-2018 / AWB - 17 _ 3119
InhoudsindicatieWmo 2015 / aanvraag om de maatwerkvoorziening gespecialiseerde ambulante ondersteuning afgewezen / beroep gegrond / verweerder moet concreet onderzoeken en onderbouwen op welke wijze de structurele ondersteuningsvraag van eiseres opgelost kan worden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1284
Toegevoegd23-03-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2018 / 16/03620 t/m 16/03622
InhoudsindicatieBelanghebbende exploiteert een oriŽntaals restaurant en maakt gebruik van het Yitong kassasysteem. Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende gebruik heeft gemaakt van een speciaal programma op een USB-stick waarmee omzet kan worden verwijderd uit het kassasysteem. De vereiste aangifte is niet gedaan en de schatting van de inspecteur is redelijk. Het Hof acht een boete van 100% passend en geboden. Aangezien de aanslag is opgelegd met toepassing van de omkering en verzwaring van de bewijslast, wordt de boete met 20% verminderd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3383
Toegevoegd23-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2018 / NL17.9156
InhoudsindicatieAsielrelaas ongeloofwaardig, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3384
Toegevoegd23-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-03-2018 / AWB - 17 _ 10348
InhoudsindicatieOndeugdelijke motivering schijnhuwelijk, beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3386
Toegevoegd23-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-03-2018 / NL17.7599
InhoudsindicatieAsielrelaas ongeloofwaardig, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:968
Toegevoegd22-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-03-2018 / 17/00106
InhoudsindicatieVerzuimboete vanwege niet-tijdig betalen mrb terecht opgelegd?; belanghebbende heeft rekening met uiterste betaaldatum niet ontvangen; inspecteur heeft in hoger beroep verzendrapport ingebracht; belanghebbende slaagt niet in ontzenuwen van vermoeden dat de rekening op zijn adres is ontvangen/aangeboden; is belanghebbende ten onrechte niet gehoord?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1290
Toegevoegd22-03-2018
TitelRechtbank Gelderland, 21-03-2018 / C/05/270629 / HZ ZA 14-395
InhoudsindicatieVraag of en, zo ja, in hoeverre eisende en/of gedaagde partij rechthebbende(n) zijn van (heerlijke) visrechten op de Waal. Invloed van verlegging Waal in de zestiende eeuw. Eindvonnis na deskundigenbericht over oudvaderlands recht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:1245
Toegevoegd22-03-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2018 / 16/00301
InhoudsindicatieVerordening reclamebelasting onverbindend. Gemeente hanteert ten onrechte een van artikel 227 Gemeentewet afwijkende definitie van het begrip openbare weg.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3296
Toegevoegd21-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2018 / SGR 17/5270
InhoudsindicatieVerweerder heeft eiser terecht een boete opgelegd wegens 6 overtredingen van art. 18b, lid 2, Wml - verweerder heeft de boete niet hoeven matigen - eiser is door de overschrijding van de beslistermijn niet in zijn belangen geschaad - beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:949
Toegevoegd21-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-03-2018 / 200.197.077/01
Inhoudsindicatieproceskosten; intrekken hoger beroep daags voor pleidooi; geen misbruik procesrecht; kostenveroordeling conform liquidatietarief, met toekennen punt voor voorbereiding pleidooi
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:954
Toegevoegd21-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-03-2018 / 200.217.215/01
InhoudsindicatieHuur woonruimte. Voor gebondenheid van partijen aan een uitspraak van de Huurcommissie is niet vereist dat tussen partijen wilsovereenstemming bestaat de kwestie aan de Huurcommissie voor te leggen. Toepasselijk wetsartikel: 7:262 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:2270
Toegevoegd20-03-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 21-03-2018 / KTN-6534596_21032018
InhoudsindicatieVernietiging ontslag op staande voet. Afwijzing ontbinding o.g.v. de e- en g-grond van art 7:669 lid 3 BW en art 7:686 BW. Meenemen van weggegooide goederen kan niet zonder meer als diefstal worden aangemerkt.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:894
Toegevoegd20-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-03-2018 / 17/00190
InhoudsindicatieWet WOZ; gehanteerde vergelijkingsobjecten bruikbaar?; waardering parkeerplaatsen en verschil ten opzichte van parkeerboxen; belanghebbendes klacht dat heffingsambtenaar in eerder stadium berekeningen erfpachtcorrecties had moeten overleggen en inzichtelijk maken is terecht, maar leidt niet tot vermindering WOZ-waarde
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3250
Toegevoegd20-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / AWB - 17 _ 6879
InhoudsindicatieEiser wil buitengewoon verlof voor de duur dat hij bij Europol werkt. Het ontslagverzoek kan tot een in vrijheid genomen beslissing worden herleid. Verweerder heeft in redelijkheid eisers verzoek om buitengewoon verlof kunnen afwijzen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3252
Toegevoegd20-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2018 / AWB - 18 _ 1369
InhoudsindicatieWet Bibob, zakelijk samenwerkingsverband
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3248
Toegevoegd20-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 28-03-2018 / AWB - 17 _ 7148
InhoudsindicatieReorganisatie. Afwijzing sollicitatie. Geen verzet tegen invulling tijdelijke werkzaamheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:2250
Toegevoegd20-03-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 21-03-2018 / C/15/259547 / FA RK 17-3075
Inhoudsindicatie- Wijziging zorgregeling: De moeder heeft de rechtbank er niet van kunnen overtuigen dat wijziging van een goed lopende zorgregeling, die neerkomt op co-ouderschap, in een zogenaamde weekendregeling, zoals de moeder heeft verzocht, een oplossing is voor de door haar beschreven problemen van [minderjarige]. De kern van de bezwaren van de moeder betreft feitelijk de keuze van de vader om zijn leven anders vorm te geven en een ander pad te kiezen, nadat zijn eigen onderneming voor hem in een financieel debacle was geŽindigd. - Vaststelling cq wijziging van kinderbijdrage: De rechtbank concludeert dat gesteld noch gebleken is dat er sprake is geweest van een bewuste keuze van partijen om wat de schulden van de vader betreft, van voornoemde richtlijn af te wijken. Dat, zoals de vader heeft aangevoerd, hij destijds al onvoldoende draagkracht had om maandelijks een bijdrage van 333 te betalen, acht de rechtbank dan ook niet onaannemelijk, gelet op de omvang van de schulden. De rechtbank acht het begrijpelijk dat de moeder kanttekeningen plaatst bij de keuze van vader om zijn leven op een andere manier vorm te geven. Daar staat tegenover dat de vader aan zijn onderhoudsverplichting jegens k is blijven voldoen. Onweersproken is daarbij dat de vader al geruime tijd feitelijk geen draagkracht meer heeft om de vastgestelde bijdrage volledig te blijven betalen en zijn huidige NBI minder dan 1.350 is, zodat moet worden uitgegaan van een minimum draagkracht van 25. Het betoog van de moeder houdt overigens geen rekening met het feit dat de zorgregeling is uitgebreid tot co-ouderschap.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3200
Toegevoegd19-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-03-2018 / SGR 17/3399 en SGR 17/5248
InhoudsindicatieAannemelijk is dat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de bouw van het gemaal en de in juli 2011 opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers. De bestreden besluiten ontberen ten aanzien van dit onderdeel van de causaliteitsvragen dan ook een deugdelijke motivering. Dit betekent dat de rechtsgevolgen van die besluiten - te weten de afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie - in zoverre niet in stand kunnen worden gelaten. Scheurvorming en het zettingsproces zijn voortgegaan nadat de werkzaamheden aan het gemaal waren afgerond. Daardoor is er meer schade ontstaan, die eisers wijten aan de verlaging van de grondwaterstand waardoor de funderingen van hun woningen zijn verrot. De verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse van de woningen van eisers en de daaruit volgens eisers voortgevloeide schade (in de vorm van verrotte funderingen en ongelijke zettingen) kan echter niet aan verweerder worden toegerekend. De dossiers bieden onvoldoende aanknopingspunten om nadeelcompensatie voor de in juli 2011 door de trillingen opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers te kunnen vaststellen. Niet alleen dienen eisers de door hen op dit punt gestelde schade(posten) nader uiteen te zetten en te onderbouwen, ook dient verweerder gelet op het bepaalde in artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek en eventueel na het inwinnen van een deskundigenadvies een standpunt in te nemen over de vraag in hoeverre de in juli 2011 opgetreden scheuren aan verweerder kunnen worden toegerekend en vervolgens of de in juli 2011 opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers tot hun normale maatschappelijke risico behoren en zo neen, welk percentage van de schade dan aan verweerder moet worden toegerekend. De rechtbank draagt verweerder op om binnen acht weken na de dag van verzending van de uitspraak nieuwe beslissingen te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Toegevoegd19-03-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 09-03-2018 / C/15/269089 / FA RK 18-242
InhoudsindicatieBinnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van artikel 821-826 Rv, een op artikel 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:783
Toegevoegd14-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-03-2018 / 17/00091 en 17/00092
InhoudsindicatieOmzetbelasting; verwijzing na arrest Hoge Raad; kan belanghebbende worden aangemerkt als afnemer van prestaties van dienstverleners?; heeft belanghebbende recht op aftrek van de voorbelasting?; geen sprake van misbruik van recht
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:806
Toegevoegd14-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-03-2018 / 200.197.218/01
InhoudsindicatieHuur woonruimte. Geen dwaling ivm niet (tijdig) kunnen beginnen met door huurster beoogde B&B. Bewijsopdracht mbt toezegging door verhuurder om door huurster in het gehuurde gedane investeringen te vergoeden. Beslissingen naargelang voormeld bewijs al dan niet geleverd zal worden (ongerechtvaardigde verrijking, nakoming van intentieverklaring). Bewijsopdracht met betrekking tot subsidiaire vordering. Comparitie in verband met gevorderde huurprijsvermindering. Wetsartikelen: artt. 6:212, 6:230, 7:207 en 7:216 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:2969
Toegevoegd13-03-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-03-2018 / AWB - 17 _ 5083
InhoudsindicatieAanvraag omgevingsvergunning voor aanleg skeelerbaan buiten behandeling gesteld omdat deze omgevingsvergunningsvrij is
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:776
Toegevoegd09-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-03-2018 / 23-004362-15
InhoudsindicatieDiefstal (en pogingen daartoe) van o.a. pinpassen en/of gepinde geldbedragen d.m.v. babbeltruc. Promis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:738
Toegevoegd06-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-03-2018 / 17/00252
InhoudsindicatieWet WOZ; beoordeling van en gewicht toekennen aan vergelijkingsobjecten en onderscheidende elementen van de woning; de heffingsambtenaar voldoet aan op hem rustende bewijslast en maakt waarde van woning aannemelijk; belanghebbende beroept zich op WOZ-waarde woning, vastgesteld voor een eerder jaar
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:724
Toegevoegd01-03-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-03-2018 / 16/00227
InhoudsindicatieLeges omgevingsvergunning; mocht belanghebbende vertrouwen op uitlatingen van een medewerker van het stadsdeel?; had belanghebbende in de gelegenheid moeten worden gesteld de aanvraag omgevingsvergunning in te trekken alvorens de gemeente de aanvraag in behandeling nam?; inzicht in tariefbepaling bij belanghebbende; meerdaagse bedenktijd; vast tarief versus percentage van bouwsom; beroep op vertrouwensbeginsel door belanghebbende slaagt niet
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:691
Toegevoegd28-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-02-2018 / 200.196.151/01
InhoudsindicatieHoger beroep gericht tegen een vonnis van de rechtbank waarbij is beslist over de heropening van het geding is niet-ontvankelijk. Vergelijk beschikking van de Hoge Raad van 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4896.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:606
Toegevoegd27-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-02-2018 / 17/00222
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; resultaat uit overige werkzaamheden; heeft belanghebbende recht op een hogere aftrek aan reiskosten dan de inspecteur in de aanslagregeling heeft toegestaan?; beroep door belanghebbende op brief staatssecretaris van FinanciŽn
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:605
Toegevoegd27-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-02-2018 / 17/00489
InhoudsindicatieDouane; is utb tijdig uitgereikt? mist artikel 221, lid 3, van het CDW of artikel 124, lid 1, aanhef en onder a DWU toepassing?; CDW vs. DWU; materiŽle voorschriften vs. procedurevoorschriften; invloed van nieuwe regelgeving op bestaande situaties, tegen de achtergrond van algemene beginselen van het unierecht; verwijzing naar arrest HvJ Molenbergnatie NV; mogelijkheid van aantasting rechtspositie belanghebbende; datum van publiceren DWU in Publicatieblad
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:589
Toegevoegd26-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-02-2018 / 17/00124
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; is de exploitatie van een restaurant door belanghebbende een bron van inkomen?; was in 2011 sprake van een objectieve voordeelsverwachting?; belanghebbende heeft zich niet concreet uitgelaten in welke mate de kredietcrisis invloed heeft gehad op de afwezigheid van positieve resultaten; het restaurant van belanghebbende bevond zich prijstechnisch in het lagere en voordeliger segment van de markt; huurgeschil en -verhoging niet van zodanige omvang dat daarmee in het kader van het redelijkerwijs te verwachten resultaat geen rekening was te houden en dat al dan niet in combinatie met gevolgen van de economische crisis die zich vanaf oktober 2008 voordeed de structurele verliessituatie daardoor zou zijn ontstaan
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:590
Toegevoegd26-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-02-2018 / 17/00030
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; mochten de door erflater aan zijn dochters vergoede reiskosten voor aftrek in aanmerking worden genomen als zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:587
Toegevoegd26-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-01-2018 / 16/00431
InhoudsindicatieZuiveringsheffing; aanslag terecht opgelegd aan belanghebbende in plaats van aan V.V.E.E. van recreatiepark?; verantwoordelijkheid (beheer) over de riolering niet van belang nu sprake is van indirect afvoeren afvalwater op zuiveringstechnisch werk in beheer bij het Hoogheemraadschap; verlaging aanslag vanwege gebruik woonruimte door twee personen?; bevindt woning belanghebbende zich op een voor recreatiedoeleinden bestemd terrein, dat als zodanig wordt geŽxploiteerd?; sprake van ernstige benadeling belanghebbende nadat hij door heffingsambtenaar na wtp ineens aanslagen zuiveringsheffing over meerdere jaren ontving?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:588
Toegevoegd26-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-02-2018 / 16/00371
InhoudsindicatieLeges omgevingsvergunning; is de legesverordening verbindend voor zover daarin een heffingsmaatstaf wordt gehanteerd, waarin wordt verwezen naar normblad NEN 2631?; geen bekendmaking van de terinzagelegging van het NEN-normblad
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:149
Toegevoegd26-02-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 16-02-2018 / 17/01407
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Opzegging kredietovereenkomst door bank. Toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen? Gebruik opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:822
Toegevoegd22-02-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 22-02-2018 / 17_1892
InhoudsindicatieBij de vaststelling van omvang van de van de huishoudelijke hulp in natura op grond van de Wmo heeft verweerder gebruik gemaakt van het in de beleidsregels opgenomen normenkader dat is vastgesteld door een adviesbureau. Dit normenkader is tot stand gekomen na uitgebreid (veld)onderzoek door het adviesbureau en het maken van een vergelijking van de normtijden uit de geldende richtlijnen met de resultaten uit het veldonderzoek. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de resultaten van het (veld)onderzoek van het adviesbureau aan zijn beleidsregels ten grondslag heeft kunnen leggen. Echter, omdat de door het adviesbureau genoemde en door verweerder in zijn beleidsregels overgenomen normtijden niet volgen uit de resultaten van het onderzoek van het adviesbureau (gemeten tijden) en verweerder het verschil tussen deze normtijden en de gemeten tijden niet heeft kunnen verklaren, is het bestreden besluit genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Awb. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien door per datum uitspraak huishoudelijke hulp in natura toe te kennen voor 3 uur en 30 minuten per week en 2 keer per jaar 1 dagdeel voor de voor- en najaarsschoonmaak. De rechtbank heeft zich daarbij gebaseerd op de door het adviesbureau tijdens het veldonderzoek gemeten tijden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:795
Toegevoegd14-02-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-01-2018 / C/13/638381 / KG ZA 17-1217
InhoudsindicatieVordering tot opheffing beslag. Samruk heeft haar vordering met name gestoeld op de stelling dat gedaagde c.s. geen vorderingen hebben op Samruk, maar alleen op Kazachstan en dat er geen gronden zijn om Samruk met de staat de vereenzelvigen. Recht van Kazachstan is van toepassing op beantwoording van de vraag of de omstandigheid dat Samruk een juridisch zelfstandige entiteit is, tot opheffing van het onderhavige beslag dient te leiden. Voorzieningenrechter oordeelt dat Samruk in haar verhouding tot Kazachstan feitelijk-economisch zelfstandigheid mist, in die zin dat Samruk zich tegenover Kazachstan niet op haar juridische zelfstandigheid kan beroepen om een eigen, van dat van (de politiek verantwoordelijken in) Kazachstan afwijkend, beleid te voeren. Aangenomen moet worden dat Samruk door Kazachstan is opgericht met (tenminste mede) als doel om haar vermogen buiten de greep van schuldeisers van Kazachstan te houden. Aannemelijk is dat Kazachstan niet bereid is de vorderingen van gedaagde c.s. te voldoen. Voorshands voldoende aannemelijk is dat Samruk misbruik maakt van haar in beginsel bestaande bevoegdheid zich tegenover gedaagde c.s. op haar juridische zelfstandigheid te beroepen. Slotsom luidt dat niet summierlijk de ondeugdelijkheid is gebleken van de vordering of het recht waarop gedaagde c.s. zich beroepen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:881
Toegevoegd14-02-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-02-2018 / BRE 16_9491 16_9492
InhoudsindicatieUitspraak in BRE 16_9491 16_9492
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:449
Toegevoegd13-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-02-2018 / 17/00433
InhoudsindicatieDouanerechten. Verzoek om terugbetaling. Komen de in het verzoek om terugbetaling door belanghebbende aangevoerde omstandigheden in aanmerking voor toepassing van een andere bepaling dan artikel 239 CDW, te weten terugbetaling op de voet van de artikelen 236, 237 of 238 van het CDW?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:1178
Toegevoegd07-02-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-02-2018 / 200.179.554/01
InhoudsindicatieMemorie van grieven niet genomen, ook niet na laatste uitstel (ambtshalve peremptoir). Hierdoor is het recht om van grieven te dienen, vervallen. Het beroep is verworpen en appellant is in de proceskosten verwezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:1193
Toegevoegd06-02-2018
TitelRechtbank Den Haag, 05-02-2018 / 17_5127
InhoudsindicatieEiseres maakte gedurende 2010 onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting. Een aan de fiscale eenheid opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2010 is onbetaald gebleven. Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres terecht op grond van artikel 43 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor deze belastingschuld. De rechtbank ziet geen aanleiding er aan te twijfelen dat een aanslagbiljet is opgemaakt en dat de belastingschuld is vastgesteld. De omstandigheid dat de samenstelling van de fiscale eenheid gedurende 2010 is gewijzigd staat evenmin in de weg aan de aansprakelijkstelling van eiseres, die gedurende het gehele jaar onderdeel uitmaakte van de fiscale eenheid. Ten aanzien van de verrekening van teruggaven van belastingen binnen de fiscale eenheid beroept verweerder zich terecht op zijn geheimhoudingsplicht. Van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of de goede procesorde is de rechtbank niet gebleken. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:1098
Toegevoegd05-02-2018
TitelRechtbank Limburg, 07-02-2018 / C/03/203830 / HA ZA 15-157
InhoudsindicatieBewijsopdracht non-conformiteit paard
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:355
Toegevoegd01-02-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-01-2018 / 200.228.496/01
InhoudsindicatieVernietiging tussentijdse beŽindiging. Na tussenarrest toestemming rechter-commissaris voor gevoerde onderneming als Uber-taxichauffeur. Schuldeisers naar verwachting niet benadeeld. Verwachting dat verplichtingen uit de WSNP zullen worden nageleefd. Sollicitatieverplichting voor resterende looptijd komen te vervallen. Andere verplichtingen onverkort van toepassing. Verlenging schuldsaneringsregeling ter compensatie van (mogelijk) nadeel schuldeisers voortvloeiend uit geschonden sollicitatieverplichting.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10214
Toegevoegd30-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 26-10-2017 / 5677885 CV EXPL 17-2611
InhoudsindicatieIn geschil is een uitspraak van de huurcommissie met betrekking tot het gehuurde dat de tijdelijke vermindering van de huurprijs (vanwege ernstige gebreken) per 1 juli 2016 wordt opgeheven. Kantonrechter stelt vast dat in de uitspraak van de huurcommissie (conform het in art. 7:262 BW gestelde) ten onrechte staat vermeld dat partijen zich tot de rechter kunnen wenden, indien zij zich niet met de uitspraak van de huurcommissie kunnen verenigen. Nu het niet gaat om een uitspraak van de huurcommissie op grond van een van de in het Burgerlijk Wetboek geregelde procedures, is evenmin de zogenaamde fictie van wilsovereenstemming van toepassing, die inhoudt dat partijen aan een uitspraak van de huurcommissie gebonden zijn, indien zij zich niet binnen acht weken tot de kantonrechter wenden. Daarom staat het partijen vrij om bij de (kanton)rechter een verklaring voor recht te vorderen omtrent het al dan niet opgeheven zijn van de gebreken waarvoor een tijdelijke vermindering van de huurprijs was bepaald en daarmee over het al dan niet voortduren van de tijdelijke vermindering. Een dergelijke vordering staat in de sleutel van art. 7:207 BW, dat bepaalt dat een huurvermindering ten gevolge van een gebrek geldt tot de dag waarop het gebrek is verholpen. Kantonrechter beoordeelt dan de vraag of aangenomen kan worden dat het gebrek dat heeft geleid tot de huurprijsvermindering verholpen is. Het gehuurde wordt aangemerkt als bestaande bouw en aangesloten wordt bij de in het Gebrekenboek gehanteerde maatstaf. Uit die maatstaf volgt dat er geen sprake is van een gebrek, waardoor er evenmin gronden zijn voor een huurvermindering ook na 1 juli 2016.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:48
Toegevoegd29-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-01-2018 / 17/02660
InhoudsindicatieFamilierecht. Alimentatie. Is bij berekening draagkracht ten onrechte rekening gehouden met een schuld ter zake van achterstallige alimentatie?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:712
Toegevoegd25-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 23-01-2018 / 17_5099
InhoudsindicatieEiser heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor het jaar 2015 een bedrag aan restant persoonsgebonden aftrek geclaimd. Daarnaast is verzocht om uitbetaling van de algemene heffingskorting, heeft eiser aangegeven recht te hebben op de jonggehandicaptenkorting en voert hij te verrekenen verliezen op. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder de genoemde posten, die niet onderbouwd zijn, bij het vaststellen van de aanslag voor het jaar 2015 terecht buiten aanmerking gelaten. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:711
Toegevoegd25-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-01-2018 / 17_3929
InhoudsindicatieBezwaren van eiser tegen aanmaning en betekening dwangbevel zijn bij uitspraak op bezwaar gegrond verklaard. Bij de toekenning van een proceskostenvergoeding heeft verweerder de bezwaren als samenhangende zaken aangemerkt, is uitgegaan van een waarde per procespunt van 246 en is wegingsfactor 0,25 gehanteerd. Naar het oordeel van de rechtbank is terecht uitgegaan van samenhang en een waarde per procespunt van 246. Daarentegen acht de rechtbank de keuze voor wegingsfactor 0,25 onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het belang en de ingewikkeldheid van de zaak wegingsfactor 0,5 dient te worden toegepast.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:736
Toegevoegd25-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 25-01-2018 / AWB - 17 _ 5517
InhoudsindicatieNiet is gebleken dat eiser ten aanzien van zijn overige niet van [bedrijf] genoten inkomen zwaarder wordt belast dan belastingplichtigen die dezelfde overige inkomsten genieten en daarnaast niet een van belasting vrijgesteld salaris van [bedrijf] genieten. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:658
Toegevoegd23-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018 / 200.210.198
InhoudsindicatieWijziging kinderalimentatie. Behoefte kinderen met huidige partner in buitenland.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:515
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-01-2018 / 200.216.709
InhoudsindicatieVaststelling partneralimentatie. Behoeftigheid. Onderhoudsgerechtigde kan in aanvullende behoefte voorzien door middel van vermogen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:475
Toegevoegd17-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.228.102
InhoudsindicatieBewind. Verzoek tot verlenen machtiging voor aankoop tweedehands auto. Niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:406
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 200.215.316
InhoudsindicatieBewind. Verzoek machtiging tot schenking. Schenkingstraditie.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:206
Toegevoegd09-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 200.215.417
InhoudsindicatieVerzoek om overeenkomst tussen partijen aan beschikking te hechten afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4604
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-11-2017 / 200.220.160/01 en 200.220.163/01
Inhoudsindicatieuithuisplaatsing
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4324
Toegevoegd26-10-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-10-2017 / 200.186.054/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBNHO:2015:8368. Recreatiepark. In de Beheersverordening van de gemeente Opmeer opgenomen wintersluitingsregeling. Oordeel van de eerste rechter dat de regeling onverbindend is, is juist. Geen gerechtvaardigde beperking van het door art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM beschermde eigendomsrecht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4334
Toegevoegd10-10-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-10-2017 / 200.190.801_01
InhoudsindicatieKoop tweedehands auto met gebreken. Verkoper aansprakelijk voor herstelkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3512
Toegevoegd08-08-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-08-2017 / 200.190.801_01
InhoudsindicatieKoop tweedehands auto met gebreken. Verkoper aansprakelijk voor herstelkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2986
Toegevoegd29-06-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-06-2017 / 200.214.809_01 en 02
Inhoudsindicatieafwijzing verzoek van appellant tot verwijzing hoger beroep en de nevenverzoeken naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2526
Toegevoegd06-06-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-06-2017 / 200.190.801_01
InhoudsindicatieKoop tweedehands auto met gebreken. Verkoper aansprakelijk voor herstelkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:97
Toegevoegd09-01-2017
TitelRechtbank Limburg, 11-01-2017 / C/03/153294 / HA ZA 10-866
InhoudsindicatieOnteigeningsrecht, eliminatieregel, waarderingsmethode onteigende, onwinbare bodembestanddelen en art. 40d Ow.
RechtsgebiedCiviel recht, Goederenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:2239
Toegevoegd29-04-2013
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-05-2011 / HD 200.084.880
Inhoudsindicatiecomparitie
RechtsgebiedCiviel recht