Centrale Raad van Beroep, 24-03-2015 / 14-1954 AKW-V


ECLI:NL:CRVB:2015:1201

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-03-24
Publicatiedatum
2015-04-15
Zaaknummer
14-1954 AKW-V
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 24 maart 2015

14/1954 AKW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 7 maart 2014, 13/4047 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[appellant] te [woonplaats], Marokko (appellant)


de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht van 1 augustus 2014 heeft de Raad het hoger beroep van appellant tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat de gronden van het hoger beroep niet binnen de in de - aangetekend verzonden - brief van 12 mei 2014 gestelde termijn zijn ingediend.


In verzet heeft appellant aangevoerd dat de post in Marokko soms weigert om aangetekende brieven aan hem te overhandigen aangezien zijn achternaam niet altijd volledig op de brieven staat vermeld en er meer mensen met dezelfde voorletter zijn. Appellant stelt dat de brief van de Raad misschien door iemand anders in ontvangst is genomen.


De Raad is van oordeel dat appellant in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat hij niet in verzuim is geweest. Uit de gedingstukken blijkt dat de brief van de Raad van 12 mei 2014 de juiste tenaamstelling en adressering bevat.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter
(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. Simons

NK