Centrale Raad van Beroep, 15-04-2015 / 13-6322 WW


ECLI:NL:CRVB:2015:1204

Inhoudsindicatie
Appellant heeft bezwaar gemaakt tegen de jaaropgaaf 2012. Het in de aangevallen uitspraak gegeven, goed gemotiveerde, oordeel dat het Uwv het bezwaar van appellante tegen de jaaropgaaf terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard (jaaropgaaf is geen besluit in de zin van de Awb) wordt onderschreven. Daartoe wordt verwezen naar vaste rechtspraak van de Raad (voorbeeld). Ter voorlichting van appellante wordt herhaald dat met de jaaropgaaf 2012 geen beslissing is gegeven over haar rechten of haar rechtspositie.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-04-15
Publicatiedatum
2015-04-16
Zaaknummer
13-6322 WW
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

13/6322 WW

Datum uitspraak: 15 april 2015

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 1 oktober 2013, 13/2265 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 maart 2015. Appellante is verschenen. Het Uwv is niet verschenen.

OVERWEGINGEN


1.1.

Het Uwv heeft appellante informatie verstrekt over de aan haar betaalde uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de daarop ingehouden belasting, premies en bijdrage Zorgververzekeringswet in de vorm van een zogenoemde jaaropgaaf 2012. Appellante heeft op 22 februari 2013 schriftelijk bezwaar gemaakt tegen deze jaaropgaaf.


1.2.

Bij besluit van 8 maart 2013 (bestreden besluit) heeft het Uwv het bezwaar van appellante niet-ontvankelijk verklaard, op de grond dat de jaaropgaaf geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het door appellante tegen het bestreden besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard. Daartoe heeft de rechtbank, onder verwijzing naar vaste rechtspraak van deze Raad, overwogen dat het bij een jaaropgaaf gaat om (het verstrekken van) informatie van feitelijke aard, waartegen geen voorziening op grond van de Awb open staat. Volgens de rechtbank heeft het Uwv het bezwaar van appellante terecht

niet-ontvankelijk verklaard.


3. In hoger beroep heeft appellante betoogd dat de aangevallen uitspraak onvoldoende gemotiveerd is, dat de rechtbank met vooringenomenheid heeft gehandeld waardoor er geen sprake is van fair play en dat de gegevens die op de jaaropgaaf 2012 zijn vermeld onjuist zijn.


4. Het Uwv heeft het oordeel van de rechtbank onderschreven.


5. De Raad komt tot de volgende beoordeling.


5.1.

Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.


5.2.

Het in de aangevallen uitspraak gegeven, goed gemotiveerde, oordeel dat het Uwv het bezwaar van appellante tegen de jaaropgaaf terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wordt onderschreven. Daartoe wordt verwezen naar vaste rechtspraak van de Raad (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 27 maart 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BA2336). Ter voorlichting van appellante wordt nogmaals, en in aanvulling op wat ter zitting aan de orde is geweest, herhaald dat met de jaaropgaaf 2012 geen beslissing is gegeven over haar rechten of haar rechtspositie.


5.3.

Er bestaan geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de rechtbank met vooringenomenheid heeft gehandeld als gevolg waarvan sprake zou zijn van strijd met het beginsel van fair play.


5.4.

Uit 5.1 tot en met 5.3 volgt dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd.


6. Voor een veroordeling in de proceskosten is geen aanleiding.BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.Deze uitspraak is gedaan door H. Rottier, in tegenwoordigheid van K. de Jong als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 15 april 2015.
(getekend) H.G. Rottier
(getekend) K. de Jong

NK