Centrale Raad van Beroep, 24-03-2015 / 13-2718 AWBZ-V


ECLI:NL:CRVB:2015:1221

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-03-24
Publicatiedatum
2015-04-21
Zaaknummer
13-2718 AWBZ-V
Procedure
Verzet
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 24 maart 2015

13/2718 AWBZ-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 maart 2013, 12/3337 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[Appellante] te [woonplaats] (appellante)


Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep


- verklaart het verzet ongegrond;

- bepaalt dat het in hoger beroep betaalde griffierecht van € 118,- door de griffier van de

Centrale Raad van Beroep aan appellante wordt terugbetaald.GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht van 3 december 2014 heeft de Raad het namens appellante door [naam gemachtigde] (gemachtigde) ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.


De Raad stelt vast dat de gemachtigde in verzet geen verklaring heeft gegeven voor het feit dat de beroepstermijn is overschreden. Zij heeft - slechts - aangegeven dat appellante meent recht te hebben op een persoonsgebonden budget. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding appellante niet kan worden verweten.


De Raad ziet aanleiding te bepalen dat het in hoger beroep betaalde griffierecht aan appellante wordt terugbetaald.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. Simons
IvR