Centrale Raad van Beroep, 22-07-2015 / 14/4170 WMO-R


ECLI:NL:CRVB:2015:2593

Inhoudsindicatie
Uitspraak tot rectificatie van een uitspraak van de Raad van 05-11-2014. Zie ECLI:NL:CRVB:2014:4475 voor de gerectificeerde uitspraak.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-07-22
Publicatiedatum
2015-08-04
Zaaknummer
14/4170 WMO-R
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

14/4170 WMO-R

Datum uitspraak: 22 juli 2015

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 5 november 2014, 14/4170 WMO

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)

PROCESVERLOOP

W.G. Fischer heeft er schriftelijk op gewezen dat de uitspraak van de Raad van

5 november 2014 een kennelijke fout bevat. Daarbij is verzocht de uitspraak te verbeteren. Het betreft dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding is toegekend voor het indienen van het bezwaarschrift van 3 juli 2013 en het bijwonen van de hoorzitting op

3 oktober 2013. Deze kosten worden begroot op € 974,-.

De Raad heeft daarin aanleiding gezien partijen in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over een rectificatie van de uitspraak.

Het college heeft een reactie gegeven.

OVERWEGINGEN

De Raad wijzigt de uitspraak van 5 november 2014 als volgt.


Pagina 6, overweging 5 wordt:


Ten slotte bestaat aanleiding om het college te veroordelen in de proceskosten van appellant. Deze kosten worden begroot op € 974,- in bezwaar, op € 974,- in beroep en op € 974,- in hoger beroep voor verleende rechtsbijstand.


Pagina 6, onder BESLISSING, wordt:


De Centrale Raad van Beroep


  • - vernietigt de aangevallen uitspraak voor zover aangevochten;
  • - verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit van 23 december 2013;
  • - bepaalt dat appellant wordt toegelaten tot de maatschappelijke opvang overeenkomstig het besluit van 30 november 2013;
  • - bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit;
  • - veroordeelt het college in de kosten van appellant tot een bedrag van € 2.922,-;
  • - bepaalt dat het college aan appellant het in beroep en in hoger beroep betaalde griffierecht van in totaal € 166,- moet vergoeden.

Aan deze uitspraak tot rectificatie is een gerectificeerd exemplaar van de oorspronkelijk uitspraak gehecht. De gerectificeerde uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.


BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep rectificeert de uitspraak van 5 november 2014, 14/4170 WMO, als in de overwegingen is weergegeven.


Deze uitspraak is gedaan door H.J. de Mooij als voorzitter en R.M. van Male en D.S. de Vries als leden, in tegenwoordigheid van M.D.F. de Moor als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 22 juli 2015.
(getekend) H.J. de Mooij
(getekend) M.D.F. de Moor
AP