Centrale Raad van Beroep, 23-09-2015 / 14/5358 AOW-V


ECLI:NL:CRVB:2015:3285

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-09-23
Publicatiedatum
2015-09-30
Zaaknummer
14/5358 AOW-V
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 23 september 2015

14/5358 AOW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 april 2014, 13/4245 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[appellant] te [woonplaats], Marokko (appellant)


de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht van 27 februari 2015 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.


Uit de gedingstukken blijkt dat een afschrift van de aangevallen uitspraak op 22 april 2014 bij aangetekende brief aan het - juiste - adres van appellant is gezonden. Aangezien de rechtbank deze uitspraak retour heeft ontvangen, is de uitspraak op 2 juli 2014 nogmaals aan appellant gezonden. Daarbij is appellant erop gewezen dat de tweede verzending van de uitspraak geen verandering brengt in de termijn voor het instellen van hoger beroep. De laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend was dus 3 juni 2014. Het hogerberoepschrift is op 12 september 2014 ter post bezorgd en op 24 september 2014 bij de Raad ontvangen. Daarmee staat vast dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.

Appellant heeft in het verzetschrift aangegeven dat hij de aangevallen uitspraak te laat heeft ontvangen. De Raad ziet hierin geen grond voor het oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter
(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. Simons
IvR

DÉCISION


La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),


statue:


Déclare le recours non fondéPar conséquent, décidée par T.G.M. Simons en présence de D.W.M. Kaldenhoven en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 23 septembre 2015.