Centrale Raad van Beroep, 21-12-2015 / 15/6520 AWBZ-VV-PV


ECLI:NL:CRVB:2015:4911

Inhoudsindicatie
Proces-verbaal mondelinge uitspraak. Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. CIZ is als gevolg van wetswijzigingen niet langer bevoegd om indicatiebesluiten te nemen.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-12-21
Publicatiedatum
2016-01-12
Zaaknummer
15/6520 AWBZ-VV-PV
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

15/6520 AWBZ-VV-PV

Datum uitspraak: 21 december 2015

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[naam] te [woonplaats] (verzoekster)

CIZZitting heeft: J. Brand

Griffier: C.M.A.V. van Kleef

Ter zitting is verschenen namens CIZ: mr. S. Kersjes-van BusselBESLISSING


De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.


Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:


Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 10 september 2015, 15/4409 en 15/1631 (aangevallen uitspraak), waarbij het beroep tegen een besluit van CIZ van 13 februari 2015 (bestreden besluit) ongegrond is verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen. Het bestreden besluit heeft betrekking op de indicatie van zorg op grond van het bepaalde bij en krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


Uit de gedingstukken leidt de voorzieningenrechter af dat verzoekster wil bewerkstelligen dat er per direct en in de vorm van AWBZ-zorg een oplossing komt voor de benarde positie waarin zij verkeert.


Daargelaten de vragen of de aangevallen uitspraak en het bestreden besluit in stand kunnen blijven, kan de voorzieningenrechter er niet aan voorbij gaan dat CIZ als gevolg van wetswijzigingen niet langer bevoegd is om indicatiebesluiten te nemen als waarom door verzoekster is verzocht. Verzoekster dient zich, zoals zij al heeft gedaan, tot het college van burgemeester en wethouders van haar woonplaats te wenden. Reeds hierom komt het verzoek om een voorlopige voorziening niet voor inwilliging in aanmerking.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter


(get.) C.M.A.V. van Kleef (get.) J. BrandVoor eensluidend afschrift

de griffier van de

Centrale Raad van Beroep
IJ