Rechtbank Midden-Nederland, 29-11-2017 / 6255087 UT VERZ 17-21690


ECLI:NL:RBMNE:2017:6122

Inhoudsindicatie
Instelling bewind. Het (standaard) verzoekschrift is ingediend door een notaris die daarvoor € 900,-- in rekening brengt. Verzoekschrift evenwel niet volledig.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-11-29
Publicatiedatum
2017-12-15
Zaaknummer
6255087 UT VERZ 17-21690
Rechtsgebied
Civiel recht; Personen- en familierecht



Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau


locatie Utrecht


zaaknummer: 6255087 UT VERZ 17-21690 ML


Beschikking op een verzoek tot onderbewindstelling d.d. 29 november 2017


Ingediend door:


[verzoeker]

wonende [adres]

[postcode] [woonplaats]

hierna te noemen: verzoeker(s).



De procedure


De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • - het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 1 augustus 2017;
  • - de bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder(s) om tot bewindvoerder(s) te worden benoemd.


De beoordeling


Het verzoek strekt tot instelling van een bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende [naam rechthebbende], geboren te [geboorteplaats] op [1929] , wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] kamer [kamernummer] wegens haar lichamelijke of geestelijke toestand waardoor rechthebbende niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.


Uit de stukken en de behandeling ter terechtzitting is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk of duurzaam) niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.


Op basis van de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbende niet in staat is om de rekening en verantwoording te beoordelen.


Op basis van de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbende wel in staat is om toestemming te geven voor de handelingen als bedoeld in artikel 1:441 lid 2 Burgerlijk Wetboek.


Tegen de voorgestelde bewindvoerder(s) zijn geen bezwaren gerezen.



Ter zitting hebben rechthebbende en de bewindvoerder verklaard dat het verzoekschrift is ingevuld door de notaris die het verzoekschrift naar de rechtbank heeft gestuurd. Ter zitting is tevens gebleken dat rechthebbende meerdere bloedverwanten tot in de vierde graad heeft. De notaris heeft deze bloedverwanten ten onrechte niet in het verzoekschrift vermeld. Voor zover rechthebbende het onwenselijk vond dat al deze bloedverwanten geïnformeerd werden over het verzoek, had de notaris dit in het verzoekschrift dienen te vermelden. Rechthebbende heeft voorts verklaard dat de notaris voor het invullen van het verzoekschrift, hetgeen uiterst summier (en onjuist) is gebeurd, een honorarium van €900,- heeft gefactureerd.


De beslissing


De kantonrechter:


- stelt de goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [naam rechthebbende] voornoemd onder bewind wegens haar lichamelijke of geestelijke toestand;


- benoemt tot bewindvoerder(s):

[verzoeker] , wonende te [adres] , [postcode] [woonplaats] .



Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.M. Penders, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.
Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.