Rechtbank Overijssel, 06-03-2015 / 08/710047-14 (en 08/730469-13 en 08/731020-13)


ECLI:NL:RBOVE:2015:1160

Inhoudsindicatie
Verdachte heeft zich, ondanks zijn nog jeugdige leeftijd, schuldig gemaakt aan een aanmerkelijk aantal vermogensdelicten. Bij enkele van die feiten hebben verdachte en zijn mededaders ook het geweld niet geschuwd. Bovendien heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een forse openlijke geweldpleging, terwijl daartoe geen enkele aanleiding bestond. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie van 271 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk en stelt als bijzondere voorwaarde dat hij zich moet laten begeleiden.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-03-06
Publicatiedatum
2015-03-06
Zaaknummer
08/710047-14 (en 08/730469-13 en 08/731020-13)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Almelo


Parketnummer: 08/710047-14 (en 08/730469-13 en 08/731020-13)

Datum vonnis: 5 maart 2015


Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1999 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].


1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek met gesloten deuren op de terechtzitting van 21 augustus 2014 en 19 februari 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. Dronkers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. Kikkert, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht. Tevens heeft de rechtbank de standpunten gehoord van de heer Ningbers, jeugdreclasseerder, van de William Schrikker Groep en van moeder.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte in Enschede:


wat betreft parketnummer 08/710047-14:


feit 1: op 25 september 2013 al dan niet samen met een ander een auto heeft gestolen, dan wel zich aan joyriding heeft schuldig gemaakt;

feit 2: op 25 september 2013 autosleutels heeft gestolen, dan wel die autosleutels heeft verduisterd;

feit 3: op 11 november 2013 al dan niet samen met een ander goederen en geld heeft gestolen, dan wel medeplichtig is geweest aan die diefstal;

feit 4: op 20 januari 2014 een snorfiets/scooter heeft gestolen;

feit 5: op 24 februari 2014 al dan niet samen met een ander een portemonnee met inhoud heeft gestolen, waarbij sprake is geweest van geweld en/of bedreiging met geweld, dan wel openlijk geweld heeft gepleegd tegen een persoon;

feit 6: op 24 februari 2014 al dan niet samen met een ander heeft geprobeerd om geld en goederen te stelen, waarbij sprake is geweest van geweld en/of bedreiging met geweld, dan wel om twee personen te dwingen geld en goederen af te geven; dan wel openlijk geweld heeft gepleegd tegen die twee personen;

feit 7: op 21 februari 2014 al dan niet samen met een ander goederen heeft gestolen, waarbij sprake is geweest van geweld en/of bedreiging met geweld;
wat betreft (voorheen) parketnummer 08/730469-13:


op 4 juni 2013 openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon; dan wel al dan niet samen met een ander die persoon heeft mishandeld;


en wat betreft (voorheen) parketnummer 08/731020-13:


op 2 september 2013 al dan niet samen met een ander een persoon heeft bedreigd.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


wat betreft parketnummer 08/710047-14:


1.

hij op of omstreeks 25 september 2013 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een auto (merk Mercedes), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


hij te Enschede op of omstreeks 25 september 2013 tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, opzettelijk wederrechtelijk een motorrijtuig, (een auto), toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, als

bestuurder heeft gebruikt op de weg, Perikweg en/of J.J. van Deinselaan, in elk geval op een weg;


2.

hij op of omstreeks 25 september 2013 in de gemeente Enschede met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (in/uit een jaszak/kleding) autosleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


hij op of omstreeks 25 september 2013 in de gemeente Enschede opzettelijk sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten onbeheerd had aangetroffen, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;
3.

hij op of omstreeks 11 november 2013 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas (met inhoud) en/of geld en/of pasjes en/of sleutels of andere spullen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


[betrokkene] op of omstreeks 11 november 2013 in de gemeente Enschede met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [betrokkene] en/of aan verdachte, bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen

daar opzettelijk behulpzaam is geweest door van te voren van jas/kleding te wisselen en/of een deur voor genoemde [betrokkene] open te houden om een vluchtroute voor die [betrokkene] te vergemakkelijken;


4.

hij op of omstreeks 20 januari 2014 in de gemeente Enschede met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een snorfiets/scooter (merk Tomos), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;


5.

hij op of omstreeks 24 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede op of aan de openbare weg, de Klomp althans op of aan een openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens) naar/tegen het hoofd en/althans (elders) tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] heeft/hebben geschopt en/of geslagen;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 5 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


hij op of omstreeks 24 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, De Klomp, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 5], welk geweld bestond uit aanvallen van en/of indringen op genoemde [slachtoffer 5] en/of duwen tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of slaan en/of stompen tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of trappen/schoppen tegen het hoofd en/of (elders) tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of tegen [slachtoffer 5] zeggen: ik maak je dood, waarbij hij, verdachte, genoemde [slachtoffer 5] tegen het hoofd en/althans (elders) tegen het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of geschopt/getrapt, en welk door hem gepleegd geweld enig lichamelijk letsel voor die [slachtoffer 5] ten gevolge heeft gehad;


6.

hij op of omstreeks 24 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een telefoon en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de

vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen zich heeft/hebben begeven naar die perso(o)n(en) en/of achter die perso(o)n(en) zijn aangerend en/of die pers(o)on(en) hebben vastgepakt en/of die perso(o)n(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt/getrapt en/of tegen het lichaam heeft/hebben geduwd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 6 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


hij op of omstreeks 24 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] te dwingen tot de afgifte van telefoon en/of geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), naar die perso(o)n(en) zijn toegerend en/of die personen heeft/hebben achtervolgd en/of die personen tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of getrapt/geschopt en/of tegen die perso(o)n(en) heeft /hebben gezegd: "Geef je kankergeld en/of geef je telefoon, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 6 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat


hij op of omstreeks 24 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Reudinkstraat, in elk

geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], welk geweld bestond uit aanvallen van en/of indringen op genoemde [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] tegenhouden en/of/althans de vrije doorgang voor die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 6] belemmeren en/of naar die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] toerennen en/of achtervolgen van die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of genoemde perso(o)n(en) bij de keel en/of nek grijpen en/of slaan/stompen en/of schoppen/trappen tegen het lichaam van die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7];7.

hij op of omstreeks 21 februari 2014 althans in de maand februari 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tablet en/of een mapje/tasje en/of een of meer (pin-)pas(sen) en/of sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij en/of zijn mededaders naar die [slachtoffer 8] is/zijn toegegaan en/of [slachtoffer 8] onverhoeds is genaderd, en/of (vervolgens) krachtig aan die tablet - welke door genoemde [slachtoffer 8] werd vastgehouden - heeft getrokken en/of uit handen van genoemde [slachtoffer 8] heeft/hebben gegrist en/of een tas en/of een mapje en/of (bank-)pas en/of sleutels (die [slachtoffer 8] bij zich droeg) heeft/hebben gegrist/gepakt en/of bovengenoemde goederen (onverhoeds) uit haar tas heeft/hebben gepakt/gegrist;


wat betreft parketnummer 08/731020-13:


hij op of omstreeks 02 september 2013, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, een meisje genaamd [slachtoffer 9] heeft bedreigd met verkrachting, althans met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, immers heeft verdachte en/of zijn mededader opzettelijk voornoemde [slachtoffer 9] een whatsapp "berichtje" gestuurd en daarbij dreigend de woorden toegevoegd: "ik bind je vast op bed en

ik ga je met liefde verkrachten", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;


De rechtbank zal dit bovenstaande feit hierna vermelden als feit 8;


en wat betreft parketnummer 08/730469-13:


hij op of omstreeks 04 juni 2013, in de gemeente Enschede, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de "Kuipersdijk", in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon genaamd [slachtoffer 10], welk geweld bestond uit het

- indringen op en/of aanvallen van die [slachtoffer 10] en/of

- uitschelden van die [slachtoffer 10] en/of de moeder van die [slachtoffer 10] en/of

- ( met kracht) bij de keel/hals vastpakken, en/althans de keel/hals dichtknijpen van die [slachtoffer 10] en/of

- ( met kracht) van de fiets afduwen en/of gooien waar die [slachtoffer 10] op zat en/of

- ( met kracht) meermalen, althans eenmaal, op/naar/tegen de grond werken/schoppen van die [slachtoffer 10] en/of

- ( met kracht) meermalen, althans eenmaal, slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of het lichaam van die [slachtoffer 10] en/of

- - zulks terwijl die [slachtoffer 10] op de grond lag- (met kracht) trappen/schoppen in/op/tegen de rug en/althans het lichaam van die [slachtoffer 10]

waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer 10] meermalen, althans eenmaal, in/op/tegen het gezicht en/of/althans het (boven) lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of die [slachtoffer 10] bij de keel/hals heeft vastgepakt en/of voornoemde [slachtoffer 10] meermalen, althans eenmaal in/op/tegen het lichaam heeft getrapt en/of geschopt, en welk door hem gepleegd geweld enig lichamelijk letsel (rugpijn en/of striemen rond de halsstreek) voor die [slachtoffer 10] ten gevolge heeft gehad;


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


hij op of omstreeks 04 juni 2013, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 10])

- ( met kracht) van de fiets heeft afgeduwd/geslagen waar die [slachtoffer 10] op zat en/of

- ( met kracht) bij de keel/hals heeft gegrepen en/of de keel/hals dichtgeknepen (gehouden) en/of

- ( met kracht) op/naar/tegen de grond heeft gewerkt/geslagen en/of

- ( met kracht) in/op/tegen het gezicht en/of het (boven) lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of

- - zulks terwijl die [slachtoffer 10] al dan niet op de grond lag- (met kracht) in/op/tegen de rug, althans in/op/tegen het lichaam heeft getrapt en/of geschopt waardoor voornoemde [slachtoffer 10] letsel heeft bekomen en/of pijn (rugpijn en/of striemen bij de keel/hals) heeft ondervonden;


De rechtbank zal dit bovenstaande feit hierna vermelden als feit 9.


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 2 primair, 6 primair en subsidiair en 8 wordt vrijgesproken.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 meer subsidiair, 7 en 9 primair wordt veroordeeld tot een jeugddetentie van 271 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk, met aftrek van de door verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd (181 dagen) en een proeftijd van 2 jaren en met de bijzondere voorwaarde toezicht door de Jeugdreclassering, ook als dat inhoudt behandeling bij Ambiq of een soortgelijke instelling. De officier van justitie vordert opheffing van het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

De civiele vorderingen van [slachtoffer 2] (feit 3) en [slachtoffer 8] (feit 7) zijn, naar het oordeel van de officier van justitie, geheel voor toewijzing vatbaar.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5Het standpunt van de verdediging


De verdediging is het geheel eens met de officier van justitie wat betreft de bewezenverklaring en zij is het ook eens met het strafvoorstel van de officier van justitie. De raadsvrouw heeft zich wat betreft de beide civiele vorderingen gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.


5.1

De beoordeling van het bewijs


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 2 primair, sub 6 primair en subsidiair en sub 8 is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1 primair, sub 2 subsidiair, sub 3 primair, sub 4, sub 5 primair, sub 6 meer subsidiair, sub 7 en sub 9 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


1.

hij op 25 september 2013 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een auto (merk Mercedes), toebehorende aan [slachtoffer 1], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel;


2.

hij op 25 september 2013 in de gemeente Enschede opzettelijk sleutels, toebehorende aan [slachtoffer 1], welke goederen verdachte anders dan door misdrijf, te weten onbeheerd had aangetroffen, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;


3.

hij op 11 november 2013 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas (met inhoud) en geld en pasjes en sleutels en andere spullen, toebehorende aan [slachtoffer 2];


4.

hij op 20 januari 2014 in de gemeente Enschede met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een snorfiets/scooter (merk Tomos), toebehorende aan [slachtoffer 3];


5.

hij op 24 februari 2014 in de gemeente Enschede op de openbare weg de Klomp, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud, toebehorende aan [slachtoffer 5], welke diefstal werd vergezeld van geweld tegen genoemde [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders naar/tegen het hoofd en elders tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] hebben geschopt en geslagen;


6.

hij op 24 februari 2014 in de gemeente Enschede met anderen, aan de openbare weg, de Reudinkstraat, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7], welk geweld bestond uit aanvallen van en indringen op genoemde [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en die [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] tegenhouden en achtervolgen van die [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] bij de nek grijpen en slaan en schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7];
7.

hij op 21 februari 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tablet en een mapje/tasje en een pinpas en sleutels, toebehorende aan [slachtoffer 8], welke diefstal werd vergezeld van geweld tegen [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat hij en zijn mededader naar die [slachtoffer 8] zijn toegegaan en [slachtoffer 8] onverhoeds zijn genaderd, en vervolgens aan die tablet - welke door genoemde [slachtoffer 8] werd vastgehouden - hebben getrokken en uit handen van genoemde [slachtoffer 8] heeft gegrist en een mapje en bankpas en sleutels hebben gepakt en bovengenoemde goederen onverhoeds uit haar tas hebben gepakt;


9.

hij op 4 juni 2013, in de gemeente Enschede, met anderen, op de openbare weg, de Kuipersdijk, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon genaamd [slachtoffer 10], welk geweld bestond uit het

- indringen op en aanvallen van die [slachtoffer 10] en

- uitschelden van die [slachtoffer 10] en de moeder van die [slachtoffer 10] en

- met kracht bij de keel/hals vastpakken van die [slachtoffer 10] en

- met kracht van de fiets afduwen waar die [slachtoffer 10] op zat en

- met kracht tegen de grond werken/schoppen van die [slachtoffer 10] en

- met kracht slaan of stompen in het gezicht en het lichaam van die [slachtoffer 10] en

-zulks terwijl die [slachtoffer 10] op de grond lag- met kracht schoppen tegen de rug en het lichaam van die [slachtoffer 10] waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer 10] in het gezicht en het lichaam heeft geslagen of gestompt en die [slachtoffer 10] bij de keel/hals heeft vastgepakt en voornoemde [slachtoffer 10] tegen het lichaam heeft getrapt of geschopt, en welk door hem gepleegd geweld enig lichamelijk letsel (rugpijn en striemen rond de halsstreek) voor die [slachtoffer 10] ten gevolge heeft gehad.


In geval van hoger beroep zullen de gebruikte bewijsmiddelen worden opgenomen in een aanvulling bij dit vonnis. De in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden zijn redengevend voor deze beslissing. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens alleen gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 meer subsidiair, 7 en 9 primair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 311 (feit 1 primair en 3 primair), artikel 310 (feit 4), artikel 321 (feit 2 subsidiair), artikel 312 (feiten 5 primair en 7) en artikel 141 (feiten 6 meer subsidiair en 9 primair) van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 1 primair het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

feit 2 subsidiair het misdrijf: verduistering;

feit 3 primair het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen;

feit 4 het misdrijf: diefstal;

feit 5 primair en feit 7 telkens het misdrijf: diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 6 meer subsidiair het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen;

feit 9 primair het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, terwijl het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


8De op te leggen straf of maatregel


8.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich, ondanks zijn nog jeugdige leeftijd van (toen) 14 jaar, schuldig gemaakt aan een aanmerkelijk aantal vermogensdelicten. Bij enkele van die feiten hebben verdachte en zijn mededaders ook het geweld niet geschuwd. Bovendien heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een forse openlijke geweldpleging (feit 9), terwijl daartoe geen enkele aanleiding bestond.

De bewezen verklaarde feiten rechtvaardigen op zich, ondanks de nog jeugdige leeftijd van verdachte, in principe het opleggen van een aanmerkelijke onvoorwaardelijke jeugddetentie.


Omtrent verdachte is gerapporteerd door de GZ-psycholoog S.L. Ladan op 14 juli 2014. De deskundige heeft verdachte onderzocht met betrekking tot de onder 1 tot en met 6 tenlastegelegde feiten. De deskundige rapporteert dat er bij verdachte sprake is van zwakbegaafdheid en een ernstige gedragsstoornis. De kans op recidive van gewelddadige feiten is hoog. De deskundige adviseert dat verdachte voor die feiten als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft over verdachte gerapporteerd op 17 januari 2014, 26 februari 2014, 1 mei 2014 en 18 juli 2014.

Bij de vaststelling van na te melden straf heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de inhoud van die rapporten, terwijl de rechtbank de conclusie van de deskundige Ladan dat verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd overneemt en tot de hare maakt.


Ter terechtzitting heeft de jeugdreclasseerder Ningbers, zakelijk weergegeven, aangegeven dat verdachte, die momenteel in het kader van een ondertoezichtstelling bij Ambiq verblijft, een positieve wending aan zijn leven tracht te geven, maar dat dit, gelet op de langdurige scheefgroei, een lange weg met vallen en opstaan zal worden.


De rechtbank houdt er ook rekening mee dat verdachte al ongeveer een half jaar, sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis, heeft meegewerkt aan begeleiding van de jeugdreclassering.

De rechtbank zal, alles afwegende, een zodanige straf opleggen dat verdachte zijn huidige getoonde goede wil kan voortzetten, zodat een deel van de op te leggen straf voorwaardelijk zal zijn, teneinde verdachte ervan te weerhouden in de toekomst soortgelijke feiten te plegen. Ook wordt het opleggen van de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht noodzakelijk geacht.


9De schade van benadeelden


9.1

De vordering van de benadeelde partijen


[slachtoffer 2], wonende te [woonplaats] aan de [adres], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 856,85, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • - handtas/portemonnaie € 50,--
 • - inhoud handtas € 40,--
 • - vervanging autosleutels € 140,80
 • - armband € 400,--
 • - nieuw rijbewijs € 76,05
 • - sloten en sleutels € 195,--
 • - smartengeld € 150,--.

Op het totaalbedrag van € 1.051,85 heeft de benadeelde partij een bedrag van € 195,-- vergoed gekregen, zodat € 856,85 resteert. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.


Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit sub 3 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist en voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot het gevorderde bedrag van € 856,85, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.


[slachtoffer 8], wonende te [woonplaats] aan de [adres], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 135,05. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • - schade tablet/aanschaf nieuwe € 124,05
 • - pinpas, nieuwe pas aanvragen € 11,--

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit sub 7 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist en voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot het gevorderde bedrag van € 135,05. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.


10De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 77,a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa en 77gg Sr.

11De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

 • - verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 2 primair, sub 6 primair en subsidiair en sub 8 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;
 • - verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 primair, sub 2 subsidiair, sub 3 primair, sub 4, sub 5 primair, sub 6 meer subsidiair, sub 7 en sub 9 primair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, sub 2 subsidiair, sub 3 primair, sub 4, sub 5 primair, sub 6 meer subsidiair, sub 7 en sub 9 primair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

feit 2 subsidiair het misdrijf: verduistering;

feit 3 primair het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen;

feit 4 het misdrijf: diefstal;

feit 5 primair en feit 7 telkens het misdrijf: diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 6 meer subsidiair het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen;

feit 9 primair het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, terwijl het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft.

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;


straf

 • - veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 271 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;
 • - bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 77aa Sr, heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de William Schrikker Groep, afdeling Jeugdreclassering, ook als dat inhoudt deelname aan ambulante gezinsbegeleiding (vanuit bijvoorbeeld Ambiq) voor zover en voor zolang de toezichthoudende instelling dit noodzakelijk acht;
 • - draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoedingen

 • - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] van een bedrag van € 856,85, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 november 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;
 • - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 8] van een bedrag van € 135,05, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;
 • - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering.

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op;


Dit vonnis is gewezen door mr. Blomhert, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. Verdoold en mr. Vogel, rechters, in tegenwoordigheid van Feijer, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2015.